Llista de fonts

( 1233 )


Manuscrit - : [Dos certàmens poètics en honor de la Immaculada Concepció]
1580
Barcelona - Arxiu Històric de la Ciutat - Ms. B-47


Manuscrit - : [Goigs de la Verge del Roser]
s. XVI 2a m.
Barcelona - Arxiu Històric de la Ciutat - Departament de Gràfics, C18/F6C5/009bis


Manuscrit - : [Goigs de la Verge Maria de Montlleó]
s. XVI ex. - XVII in.
Barcelona - Arxiu Històric de la Ciutat -


Manuscrit - : Versos y décimas para el día de la función de la primera piedra
1765
Barcelona - Arxiu Històric de la Ciutat - Fragmentos literarios. Textos Históricos. Poesías


Manuscrit - :
s. XVIII
Barcelona - Biblioteca de Catalunya - Ms. 1130


Manuscrit - : [Miscel·lània de textos devocionals]
s. XV-XVII
Barcelona - Biblioteca de Catalunya - Ms. 854


Manuscrit - : [Cançoner català]
s. XV 3r terç
Barcelona - Biblioteca de Catalunya - Ms. 9


Manuscrit - : [Cançoner d'obres enamorades]
s. XVI in.
Barcelona - Biblioteca de Catalunya - Ms. 10


Manuscrit - : [Cançoner d'obres sagrades]
s. XV ex.
Barcelona - Biblioteca de Catalunya - Ms. 1494


Manuscrit - : [Goigs]
s. XVIII
Barcelona - Biblioteca de Catalunya - Ms. 4422


Manuscrit - : [Miscel·lània factícia d'obres en vers]
s. XV-XIX
Barcelona - Biblioteca de Catalunya - Ms. 308


Manuscrit - : Glosa Cathalana |
1641 ca.
Barcelona - Biblioteca de Catalunya - F.Bon. 6191


Manuscrit - : Goigs
1601 a quo
Barcelona - Biblioteca de Catalunya - Ms. 1191


Manuscrit - Boscà, Joan: Cançoneret
s. XVI 1a m.
Barcelona - Biblioteca de Catalunya - Ms. 359


Manuscrit - Durall, Galceran: [Poesies]
1564-1580
Barcelona - Biblioteca de Catalunya - Ms. 1723


Manuscrit - Ferrandis d'Herèdia, Joan: Obras
1555
Barcelona - Biblioteca de Catalunya - Ms. 2050


Manuscrit - Llull, Ramon: [Obres en vers]
s. XIV 1a m.
Barcelona - Biblioteca de Catalunya - Ms. 2017


Manuscrit - March, Ausiàs: [Poesies]
1542
Barcelona - Biblioteca de Catalunya - Ms. 2025


Manuscrit - Muntaner, Ramon: [Crònica]
1353
Barcelona - Biblioteca de Catalunya - Ms. 4


Manuscrit - : Goigs
s. XVII
Barcelona - Biblioteca de la Universitat - Ms. 1233


Manuscrit - : Jardinet d'orats
s. XV ex.
Barcelona - Biblioteca de la Universitat - Ms. 151


Manuscrit - : Llibre de goigs de tots los sants i santes que a dia d'avui són canonitzats
s. XVIII
Barcelona - Biblioteca de la Universitat - Ms. 1052


Manuscrit - : Modo de resar lo rosari
s. XVIII-XIX
Barcelona - Biblioteca de la Universitat - Ms. 51


Manuscrit - : Testament d'en Bernat Serradell de Vic
1452 a quo
Barcelona - Biblioteca de la Universitat - Ms. 54


Manuscrit - Desclot, Bernat; Muntaner, Ramon: [Cròniques]
s. XIV ex.-XV in.
Barcelona - Biblioteca de la Universitat - Ms. 759


Manuscrit - : [Cançoner de l'Ateneu]
s. XV-XVI
Barcelona - Biblioteca de l'Ateneu - Ms. I


Manuscrit - Barberí i Font, Carles (comp.): Col·lecció de poesies catalanes
1855-1880
Barcelona - Biblioteca de l'Il·lustre Col·legi de Notaris de Catalunya - R/6383


Manuscrit - Roís de Corella, Joan: [Cançoner de Cambridge]
s. XVI in.
Cambridge - Trinity College Library - R.14.17


Manuscrit - Muntaner, Ramon: [Crònica]
s. XIV in.
Catania - Biblioteca dell'Università - Cod. Ventimigliano 1/94


Manuscrit - : Llibre de cançons
1530-1550 ca.
Girona - Biblioteca privada d'Albert Rossich - s/n


Manuscrit - : [Miscel·lània d'obres poètiques medievals en castellà]
s. XVIII
Madrid - Biblioteca de la Real Academia Española de la Lengua - Ms. 16


Manuscrit - Ferrandis d'Herèdia, Joan: [Poesies. La vesita]
s. XVI
Madrid - Biblioteca Nacional de España - Ms. 2621


Manuscrit - March, Ausiàs: obras
s. XVI
Madrid - Biblioteca Nacional de España - Ms. 2985


Manuscrit - March, Ausiàs: Obras poeticas de Mosen Ausias March: | corregidas de los yerros de la imprenta por D. Luis Carroz de Villa- | ragut: año 1546. Con un Diccionario delas voces mas dificiles | en lemosin. |
1546
Madrid - Biblioteca Nacional de España - Ms. 3695


Manuscrit - Mateu i Sanç, Llorenç (1618-1680): VARIOS VER | sos recogidos de los que he | escrito, aunque los mas | sean perdido, que qui | ça seran los me | nos malos. | Hay de todos generos y una Comedia | que escriui por cierto enpeño, y al | fin de cada Poema pongo el año | [...]
1640-1680 ca. (autògraf)
Madrid - Biblioteca Nacional de España - MSS/3746


Manuscrit - Muntaner, Ramon: [Crònica]
s. XIV-XV
Madrid - Biblioteca Nacional de España - Ms. 1803


Manuscrit - : [Goigs??]
??
Monistrol de Montserrat - Biblioteca de l'Abadia de Montserrat - Ms. 1406


Manuscrit - : [Miscel·lània poètica]
s. XVI-XVII
Monistrol de Montserrat - Biblioteca de l'Abadia de Montserrat - Ms. 1139


Manuscrit - Llull, Ramon: [Blaquerna]
s. XIV ex.-XV 1a m.
Múnic - Bayerische Staatsbibliothek - Cod. Hisp. (Cat.) 67


Manuscrit - Llull, Ramon: Blaquerna
s. XVII
Múnic - Bayerische Staatsbibliothek - Cod. Hisp. (Cat.) 68


Manuscrit - : LIBELLO | EN EL QVAL HAN | escrito muchos Señores | admirables discursos, | sobre la differencia que ay del Amor | al desseo: | Publicado en barcelona al postrero | de deziembre del Año del Sor. | 1585 | Juez H. N. |
1584
New York - Hispanic Society of America - Ms. B2470


Manuscrit - March, Ausiàs: Cançoner d'obres de mossèn Ausiàs March
s. XV 2a m.
New York - Hispanic Society of America - Ms. B2281


Manuscrit - Olesa i Sanglada, Jaume d': Mirall de bé viure e de bé confessar
s. XVI 2a m.
Palma de Mallorca - Biblioteca de la Societat Arqueològica Lul·liana - Ms. SAL 8


Manuscrit - Llull, Ramon: [Obres]
s. XVIII
Palma de Mallorca - Biblioteca del Convent de Sant Francesc - Ms. 14


Manuscrit - Llull, Ramon: [Obres]
s. XIV
Palma de Mallorca - Biblioteca Pública - Ms. 1025


Manuscrit - Pujol, Joan: [Poesies]
1603 a quo
París - Bibliothèque Mazarine - Ms. 4495


Manuscrit - : Cançoner d'obres enamorades
s. XV 2a m.
París - Bibliothèque Nationale de France - Ms. Espagnol 225


Manuscrit - Llull, Ramon: Blaquerna
s. XIV 1a m.
París - Bibliothèque Nationale de France - Ms. Espagnol 478


Manuscrit - March, Ausiàs: Obres
1541
París - Bibliothèque Nationale de France - Ms. Espagnol 479


Manuscrit - Moner, Francesc: [Obres en prosa i en vers]
s. XV ex.-XVI in.
Roma - Biblioteca Apostolica Vaticana - Vat. Lat. 4802


Manuscrit - : [Goigs?]
??
Rouen - Bibliothèque Municipale - Ms. 86 [914]


Manuscrit - March, Ausiàs: [Poesies]
s. XVI 1a m.
Salamanca - Biblioteca de la Universidad - Ms. 2244


Manuscrit - March, Ausiàs: Obres
1546-1547
San Lorenzo de El Escorial - Biblioteca del Real Monasterio - Ms. L.III.26


Manuscrit - Muntaner, Ramon: [Crònica]
s. XIV
San Lorenzo de El Escorial - Biblioteca del Real Monasterio - Ms. K.I.6


Manuscrit - : [Cançoner de Saragossa]
s. XV 2a m.
Saragossa - Biblioteca de la Universidad - Ms. 210


Manuscrit - Jaume, Miquel-Joan-Josep (comp.): Recueil de noëls, hymnes, proses et goigs ou éloges en français, en catalan et en patois
s. XVIII 2a m.-XIX in.
Tolosa - Bibliothèque d'Étude et du Patrimoine - Ms. 929


Manuscrit - March, Ausiàs: [Poesies]
s. XV ex.-XVI
València - Biblioteca Històrica de la Universitat - Ms. 210


Manuscrit - Morlà, Pere Jacint: [Poesies i col·loquis]
s. XVIII
València - Biblioteca Històrica de la Universitat - Ms. 666


Manuscrit - Orellana, Marc Antoni: [Goigs]
s. XVIII-XIX
València - Biblioteca Històrica de la Universitat - Ms. 828


Manuscrit - Roís de Corella, Joan: [Obres]
s. XV-XVI
València - Biblioteca Històrica de la Universitat - Ms. 728


Manuscrit - Planells, Leopold Ignasi: Resumen y Relaciò | de la Vida, y Prodigs del Religiòs, | el Ven. Pare Fray Pere Esteve, | de la Orde de nostron | Pare Sanct Francesch, | de la Observancia. | Comisari Apostolich, | que fònch de els SS. Lochs de Terra | Sancta, [...]
1760
València - Biblioteca Valenciana Nicolau Primitiu - Ms. 255


Manuscrit - :
s. XVI ex.?
Valladolid - Archivo musical de la Catedral - Ms. 17


Manuscrit - :
1559 ca.
Vallbona de les Monges - Arxiu del Monestir - ??


Manuscrit - : [Devocionari]
s. XVI ex.-XVII in.
Vic - Biblioteca-Arxiu Episcopal - Ms. 213


Manuscrit - Pujol, Joan: Carta als il·lustres i molt reverends senyors Gabriel Reixac i Jaume Solà, canonges de la santa Església de Vic
1585
Vic - Biblioteca-Arxiu Episcopal - Papers curiosos [sig. no localitzada]


Imprès -  ? - ?
? (s. XVI 2a m.?)
/ [Peregrinació del Venturós Pelegrí ab les Cobles de la Mort]


Imprès -  ? (Cervera o Girona) - ? (Manuel Ibarra o Impremta de Bro o successors?)
? (s. XVIII-XIX in.)
/ [Peregrinació del Venturós Pelegrí ab les Cobles de la Mort]


Imprès -  ? (Cervera) - ? (Oficina de la Pontíficia i Real Universitat de Cervera)
? (1804 ca.)
/ [Peregrinació del Venturós Pelegrí ab les Cobles de la Mort]


Imprès -  ? (Cervera?) - ? (Universitat de Cervera?)
? (s. XVIII-XIX in.)
/ [Peregrinació del Venturós Pelegrí ab les Cobles de la Mort]


Imprès -  s/l - s/n
s/a
/ A LA | INJUSTA INTRODUCCIÓ | DEL DUCH DE ANJOU | en Espanya. |


Imprès -  s/l - s/n
s/a (1705 a quo)
/ A LA | S. C. Y REAL | MAGESTAT | DE | CARLOS III. | (QUE DEV GVARDE) | REY DE LAS ESPANYAS. | ROMANS. | EN ASSUMPTO, QVE | DONAREN A VN POETA | LO FLOC GROC, | DIRIGIT A CARLOS TERCER, | als 24. de Octubre 1705. |


Imprès -  s/l - s/n
s/a (1641)
/ A LA GLORIOSA MORT Y ENTERRO | DEL | MOLT ILLVSTRE DEPVTAT ECLESIASTICH | PAV CLARIS | CANONGE DE LA SANTA IGLESIA | DE VRGELL. |


Imprès -  s/l - s/n
s/a (1642?)
/ A LA NOBLE, | Y LLEAL BARCE- | LONA LO AFFECTVOS COLLEGI CHRIS- | tianissim, al lustre de tanta feta de- | uot inuoca, Religios conuida. |


Imprès -  Girona - Hierònym Palol
1647
/ A LA SOBERANA REY- | NA DELS ANGELS, NOS- | TRA SENYORA DEL FAR. |


Imprès -  Barcelona - Joan Piferrer
1747
/ ACLA- | MACIÒ | A MARIA | SANTISSIMA | del SOCòS | en acciò | de gra- | cias. |


Imprès -  Barcelona - Francisco Guasch
s/a (1713 a quo)
/ AFECTUOSOS CLAMORS, | EN LOS QVALS | SE IMPLORA LO | Socorro dels Sants Pro- | tectors de la Excelentis- | sima Ciutat de | Barcelona, per | lo Siti del | Any 1713. |


Imprès -  Barcelona - Vicens Surià
1684
/ ALA- | BAN- | SAS DE | NOSTRA | SENYORA | DE GVA- | DA- | LVPE. |


Imprès -  Barcelona - Antoni Lacavalleria
1656
/ ALABANÇAS DE NOSTRA SENYORA | de Guadalupe. |


Imprès -  Olot - Ramon Roca
s/a (1790 a quo)
/ ALABANZAS, QUE CELEBRA, | Y CANTA LA PATRIA DE OLOT | EN HONRA DE MARIA SMA. | DEL TURA. | Se podràn pronunciar en idioma de Cataluña | y de Castilla. |


Imprès -  Barcelona - Viuda Mathevat
1646
/ ALGVNAS TOR- | TAS EN VERS A LAS VO- | luntats exposadas a las mol- | tas que a vuy se donan | en prosa. |


Imprès -  Barcelona - Jaume Matevat
1643
/ ALS | MALS EFECTES DE | tota Cathalunya. | Ab llicencia, en Barcelona en casa de Iaume Ma | tevat any 1643. |


Imprès -  València - Josep y Thomàs de Orga
1784
/ ASENTATS EN TERRA CENTO, Y TITO VAN | referint tot lo que hiaurà en Valencia en estes Reals | Festes, y Tito queda molt ansiòs de trobarse | ya en elles. |


Imprès -  s/l (València) - s/n (Cristòbal Koffman)
s/a (1505-1510 ca.)
/ AUe maria: gra | cia plena dominus tecum | Benedicta tu in | mulieribus et be | nedictus fructus ventris tui | Jhesus virgo mater dei ora pro | nobis peccatoribus. Amen |


Imprès -  s/l (Barcelona?) - s/n
s/a (1705?)
/ CANÇO NOVA DE LA ALEGRIA QVE HAN TINGVDA LOS CATHALANS DE LA | Vinguda de Nostre Rey Carlos Tercer, que Deu lo guarde. |


Imprès -  s/l (Barcelona) - Venen-se en casa de Joan Pi a la Llibreteria, y en la de Francesch Ascona al Call
s/a (1706 a quo)
/ CANÇO, | AB LA QUAL BREVMENT | SE RELATA LO SITI DE BARCELONA, | del corrent Any 1706. |


Imprès -  Barcelona - Bernat Pla
s/a (1793?)
/ CANSó EN ALABANÇA DE LAS ARMAS ESPANYOLAS, | y valentias dels Catalans en la actual Campanya | del Rosselló


Imprès -  s/l - s/n

/ CANSÓ NOVA Y CURIOSA, | en que se troban los molts casos y afecdtas que mou | y produeix la miseria eb qualsevol Regne, | que ella logri introduirse. | Composta per púr divertiment. |


Imprès -  s/l - s/n
s/a
/ CANSO NOVA, | AL FELIZ SVCCES DELS VIGATANS | AL DECLARARSE, PER NOSTRE REY, CARLOS TERCER | (que Deu guarde.) Y la estada del Congost. |


Imprès -  s/l - s/n
s/a
/ CANSO NOVA, SOBRE LO SITI, Y BATALLA DE TURIN | Capital de Saboya, al tò de la bella Lisarda |


Imprès -  Barcelona - Matheu Barceló; venen-se en casa de Francesch Solà
s/a (1793?)
/ CANSó NOVA, TRETA PER UN FUSALLER DEL PRIMER BATALLÓ DE | Voluntaris de Barcelona: Viva la Fè de Christo. |


Imprès -  Barcelona - Bernat Pla
s/a (1793?)
/ CANSO NOVA, Y GUSTOSA EN QUE SE NOTIFICA LO GRAN | sentiment que las criadas tenen de veurer, que lo floret dels fadrins | sen es anat à Campanya. |


Imprès -  Barcelona - Viuda Matevat
1645
/ CANSO, | AL TO DEL ESTV | DIANT, Y DE LA | TRISTESA DEL LLEO, | Y VICTORIA DE | FLIX. | Ab llicencia, en Barcelona en casa de la viuda Mateuat, | Any 1645. |


Imprès -  s/l (Barcelona?) - s/n
s/a (1705 ca.)
/ CANT DELS AVCELLS QVANT ARRIBAREN LOS VAXELLS |devant de Barcelona, y del desembarch de Carlos III. (que Deu guarde.) |


Imprès -  s/l - s/n
s/a
/ CANTEM | ALABAN- | ÇAS DEL REY NOS- | TRE SENYOR, CAR- | los Tercer (que Deu | Guarde) Rey de la Monarquia de | Espanya. |


Imprès -  Barcelona - Jaume Romeu
1641
/ CARTA | QVE HA ENVIADA | LA VILA DE PERPINYA A CA- | thalunya, ahont va contant totas sas desdichas. | AB LLICENCIA, | En Barcelona, en la Estampa de Iaume Romeu, deuant | Sant Iaume, | Any 1641. |


Imprès -  Barcelona - Joan Amello
1607
/ Carta tramesa per vn ciutada desta Ciutat | a vn amich seu auisant de com auien auarada la | galera capitana del General de Cathalu- | nya, y tambe com se epseren les | tres de Cicilia y | Napols. |


Imprès -  Barcelona - Joan Jolis
s/a (1705?)
/ CLAMORS | DE BARCELONA, | AL TIRÀ GOVERN DE | VELASCO. |


Imprès -  Girona - Gabriel Bro y Rafel Trellas
s/a (1705?)
/ CLAMORS | DE BARCELONA, | AL TYRA GOVERN | DE VELASCO. |


Imprès -  Barcelona - Maria Àngela Martí, viuda
s/a
/ CLAMORS DE LAS SANTAS ANIMAS DEL PURGATORI, | à son intercessor lo gloriós Princep, y Archangel Sant Miquel. |


Imprès -  Barcelona - Gabriel Nogués
1641
/ CLARI | DE VERI- | TATS, VALEN- | TIA CATALANA, | DERROTA DE CASTE- | LLANS ALVMBRATS, RETI- | RO, Y GALLINER DE MADRIT | GALL, Y FLOR DE LLIRI | DE FRANCA. | Ab llicencia, en Barcelona en casa de Gabriel Nogues en | lo Carrer de sant Domingo Any 1641. |


Imprès -  Barcelona - Rafel Figueró
s/a (1705 a quo)
/ COBLAS | A LA DESITJADA VINGVDA | DE NOSTRE REY, Y SENYOR | CARLOS IIJ. | QVE DEV GVARDE.) |


Imprès -  Barcelona - Joseph Giralt
1741
/ COBLAS | DE LA | VERGE MARIA | DE PUIG-LAGU- | lla, Vilalleons; an- | tiguament Monta- | gùt, en la Pla- | na de Vich. |


Imprès -  Girona - Miquel Bro
s/a
/ COBLAS | DE NOS- | TRA SENYORA | DEL COLL, PRI- | orat Benedicti, de | la Abadía | del Mo- | nastyr de Santa | Maria de Amer. |


Imprès -  Girona - Joseph Bro
s/a
/ COBLAS | DE NOS- | TRA SENYORA | DEL COLL, PRIO- | rat Benedicti, de | la Abadía del Mo- | nastyr de Santa | Maria de Amer. |


Imprès -  Girona - Anton Oliva
s/a
/ COBLAS | DE NOS- | TRA SENYORA | DEL COLL, PRIO- | rat Benedictí, de | la Abadìa del Mo- | nastyr de Santa | Maria de Amer. |


Imprès -  s/l - s/n
s/a
/ COBLAS | DE NOS- | TRA SENYORA | DEL MON. |


Imprès -  Girona - Joseph Bro
s/a
/ COBLAS | DEL | GLORIOS MAR- | TYR, SANT | Narcis, Fill, Bis- | be, y Cos Sant de | la Ciutát | de Gerona. |


Imprès -  Tarragona - Magí Canals
s/a
/ COBLAS | DEL BE- | NAVENTU- | RAT CA- | valler, y Mar- | tyr Sant Sebas- | tiá, advocát | contra Pesti- | len- | cia. |


Imprès -  Girona - Jaume Bro
1743
/ COBLAS | DEL GLO- | RIOS SANT | ROCH, ADVO- | càt contra la Pesta. |


Imprès -  Barcelona - Joan Jolis
1708
/ COBLAS | EN ALA- | BANÇA DE | SANT JORDI | MARTYR, | PATRO DE | Catha- | lunya. |


Imprès -  Barcelona - Maria Àngela Giralt viuda
s/a
/ COBLAS | EN ALA- | BANÇA DEL | GLORIOS | Hermità Agusti- | no Sant Guillem, | lo qual se venera | en la Iglesia Par- | roquial de N.S. | dels Reys, vul- | garment | dita del Pi. |


Imprès -  Barcelona - Bartholomeu Giralt
1712
/ COBLAS | EN ALA- | BANÇA DEL | GLORIOS | Martyr Sant Se- | rapi, que se can- | tan en la sua Ca- | pella de la Par- | roquial Iglesia de | Sant Mamèt de | Corrò de Munt | del Vallès; la fes- | ta del qual se ce- | lebra à catorse | de No- | vembre. |


Imprès -  Barcelona - Joan Jolis
1716
/ COBLAS | EN ALA- | BANÇA DEL GLORIOS | SANT | LLVIS | Rey de | França. |


Imprès -  Girona - Joseph Bro
s/a
/ COBLAS | EN ALA- | BANSA DEL | GLORIOS | SANT | PONS. |


Imprès -  Olot - Joseph Rovira
s/a
/ COBLAS | EN ELO: | GIO DE LA GLO- | RIOSA VIRGEN | Santa Juliana de Falconeri, | Abogada contra el Vomi- | to, Fundadora de las | Religiosas servitas. |


Imprès -  Barcelona - Tecla Pla viuda
s/a
/ COBLAS | EN HONOR | DE LA GLORIOSA | VERGE, Y MARTYR | SANTA | EULALIA, | PATRONA DE LA | EXCELENTISSIMA | CIUTAT DE | BARCELONA. |


Imprès -  Barcelona - Casa de Lacavalleria
1702
/ COBLAS | EN LLA- | HOR DE LA | PASSIO, Y | Mort de Christo | nostre Senyor. |


Imprès -  Girona - Geroni Palol
1670
/ COBLAS | HA LLA- | HOR DEL GLO- | RIOS S. GREGO- | RI PAPA, Y DOC- | TOR DE LA IGLE- | sia, la Hermita del qual | està cituada en lo Ter- | me de la Vila | de Osor del | Bisbat | de Vich. |


Imprès -  Girona - Miquel Bro
s/a
/ COBLAS | HA LLA- | hor del Glo- | riòs Sant Gre- | gori Papa, y | Doctor de la | Iglesia, la | Hermita del | qual està si- | tuada en lo | Terme de la | Vila de Osòr | del Bisbat | de Vich. |


Imprès -  Girona - Francisco Bro
s/a
/ COBLAS A | LA MARE | DE DEU BAIX LO TI- | TOL DEL SOCOS, QUE | se venera en la Iglesia | Parroquial de Santa | Maria de la Vila | de Hostalrich. |


Imprès -  Girona - Narcís Oliva
1745
/ COBLAS A | LLAHOR, Y | GLORIA DE LA | SANTA MAGESTAT, | Patrona de la Par- | roquia de Baget. |


Imprès -  Barcelona - Hereus de Maria Martí, administrada per Mauro Martí
s/a
/ COBLAS A LA IMATGE | DE CHRISTO CRUCIFICAT, LA QUAL SE VENERA | en la Parroquial Iglesia de Santa Maria de Curbera. |


Imprès -  Barcelona - Juan Nadal
s/a
/ COBLAS A LA VIRGEN, Y MARTYR | SANTA EULALIA, | PATRONA DE BARCELONA, | Y PARTICULARMENTE DE LA COFADRIA FUNDADA EN LA CALLE DE LA ESPARTERIA, | y Madre de Religiosos, y Novicios Capuchinos de Cathaluña. |


Imprès -  Girona - Jaume Bro
1742
/ COBLAS A LLAOR, Y GLO- | RIA DE LA SANTA MAGESTAT, PA- | trona de la Parroquia de Baget. |


Imprès -  Gràcia - Federico Bosch
s/a
/ COBLAS AL | MISTERIOS | BULTO DE LA | SANTA MAJESTAT | DE CRISTO, EN | LA IGLESIA DE | CALDES DE | MONBUY |


Imprès -  Barcelona - Estampa de la viuda i fill de Sierra
s/a
/ COBLAS AL | MISTERIOS | BULTO DE LA | SANTA MAJESTAT | DE CRISTO, EN | LA IGLESIA DE | CALDES DE | MONBUY. |


Imprès -  Olot - Ramon Roca
s/a
/ COBLAS AL GLORIOS BISBE, Y CONFESSOR St. ELOY. |


Imprès -  Reus - Rafel Compte
s/a
/ COBLAS AL SAGRAT COR DE JESUS. |


Imprès -  s/l - s/n
s/a
/ COBLAS DE | NOSTRA | Senyora de | Callar de la | Parroquia | de Villa- | lon- | ga. |


Imprès -  Barcelona - Rafel Figueró
1703
/ COBLAS DE | NOSTRA | Senyora de | Callar de la | Parroquia | de Villa- | lon- | ga. |


Imprès -  Girona - Genori Palol
1675
/ COBLAS DE LAS GLORIOSAS | VERGES, Y MARTYRS S. IVSTA Y S. RVFFINA. |


Imprès -  Barcelona - Gabriel Graells
1611
/ COBLAS DE MOLTAS | cosas diferents. |


Imprès -  Girona - Gaspar Garrich
1618
/ COBLAS DE NOSTRA SENYORA DE | BELLVER LA QVAL SES TROBADA EN LO | Terme de santa Coloma de Farnès. |


Imprès -  Barcelona - Gabriel Graells
1616
/ COBLAS DE TRVCAFORT | y Tallaferro, y del bon gouern del Duch de | Alburquerque | Ab un Soneto a la fi. |


Imprès -  Barcelona - Jaume surià
1734
/ COBLAS DEL | GLORIOS | PROFETA | SANT ELIAS. |


Imprès -  Vic - Joan Dorca
1776
/ COBLAS DEL SANT CHRISTO | DE LA PORTELLA. |


Imprès -  Barcelona - Joan Jolis
1691
/ COBLAS DELS GLORIOSOS MARTYRS SANT CELDONI, Y HER- | MENTER, QVE SE CANTAN EN SANTA MARIA DEL MAR. | de la present Ciutat de Barcelona. |


Imprès -  Girona - Jaume Bro
1742
/ COBLAS EN | LLAOR DEL | gloriòs Mar- | tyr Sant | Aniol de | Guja. |


Imprès -  Barcelona - Joan Jolis
s/a
/ COBLAS EN | OBSEQUI | DEL GLORIóS PRINCEP | Y ARCHANGEL SANT | MIQUEL del Port, que se | cantan en la sua Iglesia de | la Barceloneta de | la present Ciutat. |


Imprès -  Barcelona - Joan Jolis
s/a
/ COBLAS EN | OBSEQUI | DEL GLORIóS PRINCEP | Y ARCHANGEL SANT | MIQUEL del Port, que se | cantan en la sua Iglesia de | la Barceloneta de | la present Ciutat. |


Imprès -  Girona - Francisco Oliva
1707
/ COBLAS EN ALA- | bansa del Gloriòs | Sant DAMASO | Papa, y Confessor, | Fill de Argelaguer | del Bisbat | de Gerona. |


Imprès -  Mataró - Joan Abadal
s/a
/ COBLAS EN ALABANSA | DE LA SAGRA- | DA IMATGE DE | CHRISTO, que se ve- | nera en la Ciutat de | Mataró, en una can- | tonada entre los Car- | rers anomenats Ra- | balet, Cami-Real, | Pou-de-Vall, y | de San Pere. |


Imprès -  Girona - Estampa de Maria Bro, administrada per Fermí Nicolau
s/a
/ COBLAS EN ALABANSA | DEL SANTISSIM SAGRAMENT. |


Imprès -  Girona - Gerònim Palol
1698
/ COBLAS EN ALABANSA | DELS SANTS QVATRE MARTYRS GERMA, IVST, PAVLI, Y CICI. | las Reliquias dels quals estan ab molta veneraciò en la santa | Iglesia Cathedral de Gerona. |


Imprès -  Manresa - Ignasi Abadal
s/a
/ COBLAS EN ALABANSA DE LA IMATGE DE SANT SALVADOR: | la cual fonch trobada en la Iglesia de Nostra Senyora del Carme | de la Ciutat de Manresa. |


Imprès -  Barcelona - Francisco Generós
s/a
/ COBLAS EN ALABANSA DEL GLORIOS | BENAVENTURAT MARTYR SANT LLORENS. |


Imprès -  Barcelona - Tecla Pla viuda, administrada per Vicens Verdaguer
s/a
/ COBLAS QUE CANTAN LOS CONFRARES DE LA CONFRARIA | de Maria Santissima del Camp, situada en la Parroquia | de Garriguella, del Bisbat de Gerona. |


Imprès -  Barcelona - Joan Pau Martí
1717
/ COBLAS, | O GOIGS | de la Verge, y | Martyr Santa | BARBARA, | del Puig Cor- | nadò, de la | Parroquia de | S. Feliu de | Buxalleu, | Bisbàt de | Gerona. |


Imprès -  Barcelona - Rafel Figueró
1715
/ COBLES | A HONOR | DE LA FI- | GVRA DEL | S. Christo de | Igualada. |


Imprès -  Barcelona - Sebastià y Jaume Matevat
1638
/ COBLES | AB DIALOGO DEL | ESPANYOL Y FRANCES. |


Imprès -  Barcelona - Hereus de Maria Àngela Martí
s/a
/ COBLES | AL MIS- | TERIÓS BULTO | DE LA SANTA | Magestat de Chris- | to, en la Iglesia de | Caldes de | Monbuy. |


Imprès -  Barcelona - Hereus de Maria Àngela Martí
s/a
/ COBLES | AL MIS- | TERIÓS BULTO | DE LA SANTA | Magestat de Chris- | to, en la Iglesia de | Caldes de | Monbuy. |


Imprès -  Barcelona - Hereus de Maria Àngela Martí
s/a
/ COBLES | AL MYS- | TERIOS BULTO | DE LA SANTA | Magestat de Chris- | to, en la Iglesia de | Caldes de | Monbuy. |


Imprès -  Barcelona - Maria Àngela Martí, viuda
s/a
/ COBLES | AL MYS- | TERIÓS BULTO | DE LA SANTA | Magestat de Chris- | to, en la Iglesia de | Caldes de | Monbuy. |


Imprès -  Barcelona - Hereus de Maria Àngela Martí
s/a
/ COBLES | AL MYS- | TERIOS BULTO | DE LA SANTA | Magestat de Chris- | to, en la Iglesia de | Caldes de | Montbuy. |


Imprès -  Barcelona - Francisco Surià y Burgada
s/a
/ COBLES | COMPOSTAS PER ELOGIAR | LO GLORIOS APOSTOL SANT BARTHOMEU | en la Capella baix sa invocació, | construida en la Iglesia | de Sta. Agnés de Malenyanes, Bisbát de Barcelona. |


Imprès -  Barcelona - Joseph Llopis
1703
/ COBLES | DE LA | GLORIOSA S. | ELENA, | COM | postes ara novament | per vn devot seu, re- | sidint en la S. Casa | del Hospital Gene- | ral de S. Creu | de Barcelona. |


Imprès -  Girona - Jaume Bro
s/a
/ COBLES | DE LA | VERGE | MARIA | DEL | SOCOS. |


Imprès -  Vic - Joseph Tolosa
s/a
/ COBLES | DE LA | VERGE MARIA | DE PUIG LAGU- | lla: Vilalleons, an- | tiguament Monta- | gùt en la Pla- | na de Vich. |


Imprès -  Vic - Joseph Tolosa
s/a
/ COBLES | DE LA | VERGE MARIA | DE PUIGLAGU- | lla, Vilalleons, an- | tiguament Monta- | gut en la Plana | de Vich. |


Imprès -  Vic - Pere Morera
s/a
/ COBLES | DE LA | VERGE MARIA DE | PUIG LAGULLA, | Vilalleons, antigua- | ment Montagùt, | en la Plana | de Vich. |


Imprès -  Vic - Joseph Tolosa
s/a
/ COBLES | DE LA IN- | VENCIò, Y ANTI- | QUITAT DE NOS- | tra Senyora | de la Gleva. |


Imprès -  s/l - s/n
s/a
/ COBLES | DE LAS | SANTAS ESPI= | NAS, QVE SON | en la Iglesia | Parroquial de | Sant | Pador |


Imprès -  Girona - Jaume Bro
1747
/ COBLES | DE NOS- | TRA SENYORA | DE LA FONT | Santa, situada en | lo Lloch de Iafra. |


Imprès -  Vic - Joan Dorca y Morera
s/a
/ COBLES | DEL GLO- | riòs Bisbe, | y Confessór | Sant | Marsal. |


Imprès -  Barcelona - Hereus de Barthomeu y Maria Àngela Giralt
s/a
/ COBLES | DEL GLO- | riòs S. Antoni | de Padua, en | la Fundaciò | de la sua Her- | mita, en la | Vila de Sant | Joan las | Abadessas, | Any | 1635. |


Imprès -  Barcelona - Joseph Llopis
1700
/ COBLES | DEL GLO | RIOS SANT | ADIVTORI | LAS QUALS SE | CANTAN EN LA | sua Santa | Capella. |


Imprès -  Girona - Jaume Bro
1746
/ COBLES | DELS BE- | NAVENTURATS | MARTYRS SANT | Quirch, y Santa | Julita sa Mare. |


Imprès -  Barcelona - Bernat Pla
s/a
/ COBLES | EN ALA- | BANÇA DE LA | GLORIOSA SAN- | TA COLOMA V. Y M. | QUE SE VENERA EN | la Vila de Santa | Coloma de Queralt. |


Imprès -  Barcelona - Rafel Figueró
s/a
/ COBLES | EN ALA- | bança del | gloriòs Sant | PAV pri- | mer Her- | mi- | tà. |


Imprès -  Barcelona - Joseph Forcada
1674
/ COBLES | EN ALA- | bança del glo- | riòs Martyr | Sant | Llorens. |


Imprès -  Girona - Jaume Bro
1749
/ COBLES | EN ALA- | BANSA DE | NOSTRA | Senyora de | Recasens. |


Imprès -  Barcelona - Pere Escuder
1750
/ COBLES | EN ALA- | BANZA DE | NOSTRA SE- | NYORA DELS | HOLMS, VENE- | rada en sa Capella, | cituada en lo Prio- | rát de San Jau- | me de Fron- | ta- | nyà. |


Imprès -  Barcelona - Mariano Soldevila
s/a
/ COBLES | EN HONOR | de S. Geroni, | Dr. Maxim | de la | Iglesia. |


Imprès -  Barcelona - Anton y Balthazar Ferrer, llibreters
1689
/ COBLES | PIADO- | SAS, EN LAS | QVALS SE | demana perdò à | Christo Nostre | Senyor crucifi- | cat, y se cantan | en sa Capella, en | la Iglesia Parro- | quial de la Vila | de Sant Hypolit | de Voltregà, | Bisbat de Vich. |


Imprès -  Barcelona - Joseph Llopis
1710
/ COBLES | QVE AB | SEGVR AFEC- | TE NO ME- | nos que ab de- | vocio deguda | los devots de | la Verge de la | Gleva, à sos | peus, cantan. |


Imprès -  s/l - s/n
s/a
/ COBLES A | NOSTRA SRA. | DELS ANGELS A- | NOMENADA DE | Porciuncula, per la | Capella, ahont per | intercessió sua, fonch | concedida de Christo | Senyor nostre, al Se- | rafich Pare St. Fran- | cesch la Indulgencia | de la Religió Serafica | [...]


Imprès -  Barcelona - Lloréns Déu
1643
/ COBLES A HONOR DE LA | FIGVRA DEL SANT CHRISTO | DE IGVALADA. |


Imprès -  Girona - Geroni Palol
1668
/ COBLES A LLAHOR DE LA | GLOLIOSA [sic] VERGE, Y MARTYR | SANCTA FE. |


Imprès -  Barcelona - Joan Piferrer
1747
/ COBLES A N. SRA. DELS ANGELS | ANOMENADA DE PORCIUNCULA, PER LA CAPELLETA, AHONT | per intercessiò sua, fonch concedida de Christo Senyor nostre, al Serafich Pare | Sant Francesch la Indulgencia plenaria; y ara se guanya en totas las Iglesias | [...]


Imprès -  Barcelona - Carlos Gibert i Tutó
s/a
/ COBLES A NOSTRA SERA. DELS ANGELS | ANOMENADA DE PORCIUNCULA, PER LA CAPELLA, AHONT PER IN- | tercessiò sua, fonch concedida de Christo Senyor nostre, al Serafich Pare | Sant Francesch la Indulgencia plenaria: y ara se | [...]


Imprès -  Barcelona - Joan Centené
s/a
/ COBLES A NTRA. SRA. DELS ANGELS | ANOMENADA DE PORCIUNCULA, PER SA CAPELLA, AHONT PER INTERCESSIó SUA, | fonch concedida de Christo Senyor nostre, al Serafich P. S. Francesch la Indulgencia plenaria: y ara se | [...]


Imprès -  Barcelona - Hereus de Maria Àngela Martí
s/a
/ COBLES AL | MISTERIÓS | BULTO DE LA | SANTA MAJESTAT | DE CHRISTO, EN | LA IGLESIA DE | CALDES DE | MONBUY. |


Imprès -  Barcelona - Hereus de Maria Àngela Martí
s/a
/ COBLES AL | MYSTERIÓS | BULTO DE LA | STA. MAGESTAT | de CHRISTO, en | la Iglesia de Cal- | des de | Monbuy. |


Imprès -  Barcelona - Hereus de Maria Àngela Martí
s/a
/ COBLES AL | MYSTERIÓS | BULTO DE LA | STA. MAGESTAT | DE CHRISTO, en | la Iglesia de Cal- | des de | Monbuy. |


Imprès -  Barcelona - Hereus de Maria Àngela Martí
s/a
/ COBLES AL | MYSTERIÓS | BULTO DE LA | STA. MAGESTAT | de CHRISTO, en | la Iglesia de Cal- | des de | Monbuy. |


Imprès -  Barcelona - Claudes Bornat & la viuda Mompesada
1573
/ COBLES ARA NO= |uament fetes dels mals y desa= | stres a fets Ianot Poch y de la sentencia que li han feta. |


Imprès -  Barcelona - Pere Regner
1566
/ Cobles ara nouament | fetes de vn caualler y vna pastora | son molt gracioses pera can- | tar y sonar ab les de diu | me Iuliana. | En Barcelona en casa de Pere | Regner any .1566. |


Imprès -  Barcelona - Jaume Galvan
s/a
/ Cobles ara nouament compostas | Sobre la presa y sentencia de Montserrat Poc. |


Imprès -  Barcelona - Pau Cortey i Pedro Malo
1568
/ Cobles ara nouament fetes de vna pastora ab vnes altres a la fi


Imprès -  Barcelona - s/n
1549
/ Cobles ara nouament fetes sobre la | mort den Malet. Feta en Barcelona als dos de | Juliol Any Mil e cinc cents quaranta e nou. |


Imprès -  Barcelona - Joan Amello
1606
/ COBLES ARA NOVA- | MENT FETES AL TO DE LA SARDANA | que diu gentil señora cruel pastora, les quals tractan dels profits y | effectes que causa la sancta Vnio que ses fermada en la | present Ciutat de Barcelona, Es obra molt gusto | sa [...]


Imprès -  Barcelona - Viuda Mompesada
1573
/ Cobles ara novament fetes sobre la presa dels sexanta bandolers, 22 de morts, 38 de vius, ab los noms dels bandolers, tots anomenats a la dararia. Ab bon estil.


Imprès -  Barcelona - Joan Piferrer
1720
/ COBLES DE | NOSTRA | SENYORA DE | SALSELLAS, | corregidas de nou, y ajus- | tada vna cobla per lo | temporal; y compostas | per Mossen Andreu Puig | Prevere, natural | de la Vila de Ripoll: | Omnia sub corre- | ctione Sancta | Matris | Ecclesia. |


Imprès -  Barcelona - Joseph Forcada
1658
/ COBLES DE LA | MORT, Y PASSIO DE | Iesu Christ nostre Senyor. |


Imprès -  Bacelona - Cas[a] de Mathavat
1661
/ COBLES DE LA GLO- | RIOSA SANCTA ELENA, | COMPOSTES ARA NOVAMENT PER VN DEVOT SEV, | RESIDINT EN LA SANCTA CASA DEL HOSPITAL | GENERAL DE SANCTA CREV | DE BARCELONA. |


Imprès -  Girona - Gaspar Garrich y Joan Simon
1617
/ COBLES DE LA GLORIOSA | SANCTA MARGARIDA VERGE | y Martyr. |


Imprès -  Barcelona - Jacinto Andreu
1673
/ Cobles de la gloriosa santa Madalena ab les set dolors de la Verge Maria


Imprès -  Barcelona - Gaspar i Companyia
1815
/ COBLES DE LA GLORIOSA VERGE Y MARTIR | SANTA AGATHA, | fetas per los Devóts y Confrares de dita gloriosa Santa, la Confraria de la qual está fundada | en la Capella Real, sita en la Plassa del Rey de la present Ciutat de Barcelona. |


Imprès -  Vic - Joseph Tolosa
s/a
/ COBLES DE LA INVENCIO, Y | ANTIQUITAT DE NOSTRA SENYOR DE LA GLEVA. |


Imprès -  Girona - Gaspar Garrich
1627
/ COBLES DE LA VERGE | MARIA DEL SOCOS. |


Imprès -  Girona - Gaspar Garrich
1627
/ COBLES DE LA VERGE | MARIA DEL SOCOS. |


Imprès -  Barcelona - Sebastià de Cormellas
1635
/ Cobles de la Verge Maria de la Gleua. |


Imprès -  València - Joan Joffre
s/a (1518 ca.?)
/ Cobles de la Verge Maria de la Soledat | ab la Ave maris stella en pla. |


Imprès -  Girona - Gaspar Garrich
1626
/ COBLES DE LA VIDA, Y | MARTYRI DE LA GLORIOSA MAR- | tyr Santa Affra. |


Imprès -  Barcelona - Gabriel Graells y Giraldo Dòtil
1606
/ COBLES DE LA VNIO DE | Vila Franca de Panades, fetas per hu de ls [sic] mateixa | Vila lany 1606 | AB LICENCIA DEL ORDINARI | En Barcelona, en la Estampa de Gabriel Graells, y | Giraldo Dotil, Any 1606. |


Imprès -  Barcelona - Hubert Gotart
1589
/ Cobles de les tristes y doloroses | tres Naus de Conserua. |


Imprès -  Barcelona - Sebastià de Cormellas
1596
/ Cobles de les tristes y doloroses | tres Naus de Conserua. |


Imprès -  Girona - Geroni Palol
1670
/ COBLES DE NOSTRA SENYO | RA DE VALLCLARA, CONSTITVHIDA EN LA | parochia de Sant Andreu de Bancells, Bisbat de Vich. |


Imprès -  Barcelona - Rafel Figueró
1716
/ COBLES DE NOSTRA SENYORA | DE LA CLAVSTRA DE SOLSONA, | del modo fonch trobada aquella singular Imatge, | segons tradiciò antigua. |


Imprès -  s/l - s/n
s/a
/ COBLES DE REGINA EXCELENT |


Imprès -  Girona - Gaspar Garrich y Joan Simon
1617
/ COBLES DE SANCTA CECI- | LIA VERGE Y MARTYR. |


Imprès -  Barcelona - Antoni Lacavalleria
1664
/ COBLES DEL | GLORIOS | Sant Guillem, | Confessor, y Re- | ligiòs del habit | de Sant Benet, | Aduocat de | la Parroquia | de S. Ioan | de Campins. |


Imprès -  s/l (Barcelona) - Sebastià de Cormellas
1604
/ COBLES DEL GLORIOS | Sant Eulaguer Bisbe de | Barcelona. |


Imprès -  Girona - Gaspar Garrich y Joan Simon
1617
/ COBLES DEL GLORIOS APOSTOL | SANCT BARTHOMEV |


Imprès -  Girona - Gaspar Garrich y Joan Simon
1617
/ COBLES DEL GLORIOS AR- | CHANGEL SANCT RAFEL. |


Imprès -  Girona - Geroni Palol
1668
/ COBLES DEL GLORIOS BISBE, | Y MARTYR SANT MARTYRIA, COS SANT EN LO MO- | nestir de Sant Esteua de la Vila de Banyoles, del Orde de | Sant Benet, en lo Bisbat de Gerona. |


Imprès -  Girona - Geroni Palol
1669
/ COBLES DEL GLORIOS CON. | FESSOR DE IESV CHRIST SANT LLOP, | BISBE DE SENONA. |


Imprès -  Barcelona - Francisco Surià
s/a
/ COBLES DEL GLORIOS SANT GUILLEM, | VULGARMENT ANOMENAT SANT GEM, | Advocàt dels qui pateixen de inapetencia. |


Imprès -  s/l (Barcelona) - Sebastià de Cormellas
1617
/ Cobles dela gloriosa Sancta Elena. Compostes | ara nouament per vn deuot seu, residint en la sancta casa del Hospital Gene- | ral de Sancta Creu de Barcelona Any, 1617. |


Imprès -  Barcelona - Francisco Surià
s/a
/ COBLES DELS GLORIOSOS | Martyrs Sant Celdoni, y Sant Hermenter, de la | Vila de Cardona. |


Imprès -  Barcelona - Francisco Surià y Burgada
s/a
/ COBLES EN | ALABANSA | DEL GLORIOS ANGEL | SANT DE LA GUARDA, | las quals se cantan | en la sua Capella | del Portal | del Angel. |


Imprès -  Barcelona - Anton y Balthazar Ferrer, llibreters
1689
/ COBLES EN | ALABANZA | de Maria Santis- | sima dels Do- | lors, que se ve- | nerable, Con- | gregaciò venera | en la Parroquial | Iglesia, de la | Vila de Sant | Hypolit de | Voltregà, | del Bisbat | de Vich. |


Imprès -  Barcelona - Joseph Giralt
1744
/ COBLES EN | HONOR DE | LA GLORIOSA VERGE, | Y PROTHOMARTIR | Santa Eulalia, Pa | trona de Provensana. |


Imprès -  Olot - Ramon Roca
s/a
/ COBLES EN | HONOR, Y | ALABANSA DE LA | GLORIOSA VERGE | Maria, nostra Señora de | Finestras, quals se cantan | en lo seu Santuari, anti- | guament Col·legiata, y | ara Prioràt, y Secular Ig- | lesia, situáts en la Ba- | ronia de Santa Pau, | [...]


Imprès -  Barcelona - Joan Amello
1606
/ COBLES EN ALABANCA | dela sancta Vnio que ha firmada ara noua- | ment la metropolitana Ciutat de | Tarragona. |


Imprès -  Girona - Gaspar Garrich
1629
/ COBLES EN ALABANCA DELS | GLORIOSOS MARTYRS SANCT ANTHIMO, Y | SANCT CLIMENT, LES RELLQVIES [sic] DELS QVALS | estan en la Yglesia de Santct Pere, de la vila de Figueres. |


Imprès -  Barcelona - Francisco Garriga
[1798 a quo]
/ COBLES EN ALABANSA | DEL SANTISSIM SAGRAMENT, QUE SE CANTAN | en la Iglesia Parroquial de Sant Andreu de Palomár, en las terceras Dominicas | de cada més, comensats en lo anys 1798. |


Imprès -  Girona - Geroni Palol
1670
/ COBLES EN ALABANSA DE | NOSTRA SENYORA DE GRASOLET, LAS | quals se cantan deuant de la sua santa imatge, en sa | propria Capella. |


Imprès -  Girona - Gaspar Garrich
1619
/ COBLES EN ALABANSA DEL | GLORIOS Y BENAVENTVRAT | Bisbe Sant Marsal. |


Imprès -  Barcelona - Raymunda Altès
s/a
/ COBLES EN ALABANZA | DEL GLORIOS, Y BENAVENTURAT MARTYR | SANT LLORENS. |


Imprès -  s/l - s/n
s/a (1573?)
/ COBLES EN HON | RA Y GLORIA DEL BENAVEN | turat sant Bernat Bisbe de Vich. |


Imprès -  Barcelona - Anton Ferrer
s/a
/ COBLES EN HONOR DE LA GLORIOSA | VERGE, Y MARTYR SANTA EVLALIA PATRONA DE LA | Excellentissima Ciutat de Barcelona. |


Imprès -  Barcelona - Joan Piferrer
1746
/ COBLES EN HONOR DE LA GLORIOSA | VERGE, Y PROTHOMARTYR SANTA EULALIA, PATRONA | desta Ciutat de Barcelona. |


Imprès -  Olot - Miquel Costa
s/a
/ COBLES EN HONOR, Y ALA- | BANSA DE | LA GLORI: | OSA VERGE MARIA, | NOSTRA SENYORA | DE FINESTRAS, QUALS | SE CANTAN EN LO | seu Santuari, antiguament | Col·legiata, y ara Pri- | orát, y Secular Iglesia, | situáts en la Baronia | de Santa Pau, del | [...]


Imprès -  Barcelona - Hubert Gotard
1589
/ Cobles en llahor de la glo- | riosa Verge y martyr sancta Eularia. |


Imprès -  s/l (València) - s/n (Joan Joffre)
s/a (1510-1530 ca.)
/ Cobles fetes a vn principi antich que diu | destrohiulo de quant te al gran Turch verge Maria. etc. pro= | cehint per quinze inuocacions de aquella. Pregant la per | la destructio del gran Turch / y sos sequaçes. O perla con= | uersio [...]


Imprès -  s/l (Barcelona) - s/n
s/a
/ Cobles fetes so= | bre la justicia y cruel mort de Antoni Roca: | escandalitzador de tota Cathalunya: y de | Sebastia Corts son companyo. |


Imprès -  Girona - Baltasar Avella
1501
/ Cobles molt deuotes a honor de Nostre Senyor Déu e de la sua beneyta Mare


Imprès -  s/l (València) - s/n (Francisco Diaz Romano?)
1535
/ Cobles nouament empri | mides dela salutacio de nostra senyora | Any .M.D.xxxv. |


Imprès -  Barcelona - Pere Regnier
1566
/ Cobles nouament fetes sobre los formentes y vsu | res ab vn villancet. |


Imprès -  s/l (Barcelona) - s/n (Pere Posa)
s/a (1518 ca.)
/ Cobles nouelles de la passio de je | su christ complides. |


Imprès -  Barcelona - Joan Amello
1611
/ Cobles noues ala rima del trabuquet, aont se | tracta dels moneders del dany quels ha fet la noua in- | uencio del molinet, y lo anar la monea a pes | y lo grandissim be comu que | sen a tret. |


Imprès -  s/l (Barcelona) - Jaume Bru, passamaner
s/a (1557 a quo)
/ Cobles noues sobre al presa de sanct | Quinti y victoria del Principe y Rey Des | panya ab dos chistes molt graciosos. | Compostas a deu de Octubre | de .M.D.Lvij. |


Imprès -  Barcelona - Honofre Anglada
1606
/ COBLES NOVES EN LLAHOR | de la Vnio, y dels beneficis y profits que lla ha aportats en | Cathalunya, Compostes per vn Sol | dad de la Vnio. |


Imprès -  Barcelona - Vicens Surià
1684
/ COBLES QVE VVLGARMENT | SE DIVHEN GOIGS, DEL GLORIOS CONFESSOR | de Iesu-Christ, Sant Llop, Bisbe. |


Imprès -  València - En la imprenta de Laborda, carrer de la Bolsería, núm. 18
[1746-1774]
/ COLOQUIO NOU Y ENTRETEGUT [sic], PERA | riure y pasar lo temps, despues de la pancha plena, | y no de palla de faves, ni safanories: ahon se re- | ferix un cas molt graciós, que pasá en un Poble, | com ho vorá el curiós Letor. [...]


Imprès -  València - Lambert Palmart
1487
/ Comença la obra de la sacratíssima conceptió de la intemerada Mare de Déu


Imprès -  Barcelona - Jaume Romeu
1641
/ COMPARACIO | DE | CATHALVNYA | AB | TROYA. | Ab Llicencia en Barcelona, en la Estampa de | Iaume Romeu, Any 1641. |


Imprès -  Barcelona - Antoni Lacavalleria
1701
/ CONFRA- | RIA DE | NOSTRA SENYO | RA DEL BON | SVCCES, FVNDA- | DA EN LO MO- | nestir dels Pares | de la Mercè, de | la Ciutat | de Vich. |


Imprès -  s/l (Barcelona) - Domingo Garcia
s/a
/ CONFRARES, Y CONFRARESSAS DE | NOSTRA SEÑORA DEL ROSER, PER TOTS LOS SEUS DEVOTS. |


Imprès -  Mallorca - Domingo Garcia
s/a
/ CONFRARES, Y CONFRARESSAS DE LA GLORIO- | sa Verge: y Martyr Santa Apolonia, advocada de mal de caxal. | MALLORCA: En a imprenta de Domingo García, viu junt al carrer de la Pescateria. |


Imprès -  Barcelona - Hierony Margarit
1619
/ CONFRARIA DE | NOSTRA SENYORA DE ESPERANSA, | en la Igleisa de sanct Culgat de Barcelona. |


Imprès -  Barcelona - Joan Rosenbach
1513
/ Contemplació sobre la Passió de Jesuchrist intitulada Soliloqui


Imprès -  Barcelona - Jaume Romeu
1642
/ COPIA DE | VNA CARTA; QVE | ENVIA SIMON VERGES, A BER- | tran Gayris, en la qual li dona relacio de la derrota, y rendiment del exercit del Rey de Castella, del | qual era General don Pere de | Arago. | EN RIMA DE IAVME ROIG. | [...]


Imprès -  s/l - s/n
s/a
/ COPIA DE UNA CARTA | ESCRITA AL PRINCIPAT DE CATALUNYA, AB LA QUAL | li suplican alguns de sos naturals ausents, ques troban en Castella, y | altres Parts, baix lo tira Govern de la França, los deslliure de | la Esclavitut que pateixen, posantlos [...]


Imprès -  Barcelona - Francisco Guasch
s/a (1705 a quo)
/ COPIA DE VNA CARTA | ESCRITA AL PRINCIPAT DE CATALVNYA, AB LA QVAL | li suplican alguns de sos Naturals Ausents, ques troban en Castella, y | altres Parts, baix lo tirà Govern de la França, los deslliure de la | Esclavitut que pateixen, posantlos [...]


Imprès -  s/l (Barcelona) - Venen-se en casa Francesch Avinyó
s/a (1701 a quo)
/ COPIA DE VNA CARTA, | ESCRITA AL PRINCIPAT DE CATHALVNYA, AB LA QVAL | li suplican alguns de sos naturals ausents, ques troban en Castella, y al | tres parts, baix lo tirà govern de la França, los deslliure de la esclavi | tut que pateixen [...]


Imprès -  desconegut - desconegut
1513 ad quem
/ Coplas de las 3 naus de conserua


Imprès -  s/l (València) - s/n (Cristòbal Koffman)
s/a (1515 ca.)
/ Coples noues | de la verge. Maria |


Imprès -  Barcelona - Hereus de Joan Jolis
[1760-1778?]
/ COVERSACIO | EN QUE SIS CRIADAS | TREYAN A VENAL LA CONDICIÓ DE SAS MESTRESAS |


Imprès -  Barcelona - Hereus de Joan Jolis
s/a
/ CUENTO DE UN | RECTOR DE PLATXERIA, | y de un Escolá quel servia. |


Imprès -  Barcelona - Gabriel Graells y Giraldo Dòtil
1606
/ DE LA MVDANÇA | DEL TEMPS. |


Imprès -  Girona - Agustí Figaró, impressor de S. M.
s/a
/ DEVOT CANTICH EN VENERACIÓ DE UNA | DE LAS SETANTA Y DOS ESPINAS DE LA CORONA DE | Christo Senyor Nostre, qual lo Divendres antes del Diumenge | de Pentecostes se cantan en la Iglesia Parroquial de Sant Sa- | durní [...]


Imprès -  s/l - s/n
s/a
/ DEVOTAS EXPRE- | SIONS A CHRISTO | Crucificat adorat en | sa resplectable Imatge | baix la invocacio de | Santa Magestat vene- | rada en sa magnifica | Capella de la Parro- | quial Iglesia de Santa | Maria de la Vila de | Caldes de Monbuy | [...]


Imprès -  Barcelona - Hereus de Barthomeu y Maria Àngela Giralt
s/a
/ DEVOTS CLAMORS | QUE CONSAGRA OFICIOS LO POBLE DE S. VICENS DE SARRIÁ | A CHRISTO CRUCIFICAT, | VENERAT SINGULARMENT EN LOS DIAS DE LA INVENCIO, Y EXALTACIO | DE LA SANTA CREU. |


Imprès -  s/l - s/n
s/a
/ DISCUR- | SOS DE UN | VAGA- | MUNDO | Sobre la elecció | de estat. Toca las | penalitáts de es- | tat eclesiastich, | pondera los in- | convenients del | matrimoni y | resol quedar- | se Vaga- | mundo. |


Imprès -  Figueres - Anton Mata
s/a
/ DIVINO A LOS MORTALS, LO QUAL TRACTA DEL MORIR. |


Imprès -  s/l - s/n
s/a (1705 a quo)
/ DOCTRINA | CATHALANA | DE VN MESTRE, Y DEIXEBLE. |


Imprès -  s/l (Catalunya)  - s/n
s/a (1705?)
/ DOCTRINA VIGATANA |


Imprès -  s/l - s/n
s/a
/ DOLO- | ROSOS | SENTI- | MENTS | PER LAS SANTAS | ANIMAS DEL | PURGA- | TORI |


Imprès -  Manresa - Pau Roca
1845
/ DOLOROSOS | SENTIMENTS | DE LAS | SANTAS | ANIMAS DEL | PURGATORI. |


Imprès -  Barcelona - Francisco Surià i Burgada
s/a
/ DOLOROSOS | SENTIMENTS | DE LAS S. ANIMAS | DEL PURGATORI, | Los quals se cantan en | la Parroquial Iglesia de | Sant Andréu | de Palomar. |


Imprès -  Barcelona - Hereus de Maria Àngela Martí
s/a
/ DOLOROSOS SENTIMENTS | DE LAS SANTAS ANIMAS | DEL PURGATORI. |


Imprès -  Barcelona - Hereus de Maria Martí, administrada per Mauro Martí
s/a
/ DOLOROSOS SENTIMENTS | DE LAS SANTAS ANIMAS DEL PURGATORI, | ques cantan en Santa Maria de Vilafranca de Panadés. |


Imprès -  Barcelona - Joseph Altès
s/a
/ DOLOROSOS SENTIMENTS | DE LAS SANTAS ANIMAS DEL PURGATORI. |


Imprès -  Barcelona - Francisco Suriá i Burgada
s/a
/ DOLOROSOS SENTIMENTS DE LAS SANTAS ANIMAS |


Imprès -  Girona - Narcís Oliva
s/a
/ ELOGIS | AB QUE | LO POBLE DE | FLASSá DEL BIS- | bát de Gerona cele- | bra á son Patró, i | Tutelár S. Cipriá | Bisbe de Cartago, | i Pare de | la Iglesia. |


Imprès -  s/l - s/n
s/a (1705 a quo)
/ ELOGIS | DEGVTS AL SERENISSIM SEÑOR | DON ENRICH | LANDGRAVE DE ASSIA, | PRINCEP DARMSTAT. |


Imprès -  s/l - s/n
s/a (1705 a quo)
/ EXERCICIOS POETICOS | A | CARLOS TERCERO, | Y CATALVÑA. |


Imprès -  Barcelona - Joan Piferrer
1745
/ FELIZ VIDA, DICHOSA MORT, | DE LA INCLYTA VERGE, Y MARTYR SANTA MADRONA, | Patrona de la Ilustre Ciutat de Barcelona, la qual se venera | en lo Real Convent dels Pares Caputxins | de la Rambla. |


Imprès -  Barcelona - Joan Piferrer
1745
/ FELIZ VIDA, DICHOSA MORT, | DE LA YNCLITA VERGE Y MARTYR SANTA TECLA, | DOCTORA, | Y PROTOMARTYR DE LAS DONAS | DEIXEBLA DEL | APOSTOL S. PAU, |


Imprès -  Girona - Joseph Bro
s/a
/ GOIGS | A HO- | NOR DE NOS- | TRA SENYO- | RA DE AR | GIMON. |


Imprès -  Girona - Joseph Bro
s/a
/ GOIGS | A LLA- | HOR, Y ALA- | BANSA DEL | gloriós San Genís | Martyr, natural | de la Ciutat | de Arles. |


Imprès -  Barcelona - Bernat Pla
s/a
/ GOIGS | -A SANT | PANCRAS, | QUES CAN- | tan en sa Cape- | lla, erigida en la | Iglesia Parro- | quial de santa | Maria | del Mar. |


Imprès -  Barcelona - Jaume Surià
1695
/ GOIGS | A SANT | VALENTI PRES- | BITERO DE LA | Vila, y Vall de | Ribas ahont esta | lo seu santis- | sim Cos. |


Imprès -  Barcelona - Estefania Guasch viuda
s/a
/ GOIGS | AL GLO- | RIOS PARA, Y | PATRIARCA | Sant Felix de Valois, | Fundador del Sagrat | Orde de San- | tissima Trinitat, Redempciò | de Catius. |


Imprès -  Barcelona - Estefania Guasch viuda
s/a
/ GOIGS | AL GLO- | RIOS PARA, Y | PATRIARCA | Sant Joan de Matha | Fundador del Sagrat | orde de la San- | tissima Trinitat, | Redempció | de Catius. |


Imprès -  Barcelona - Francisco Guasch
1717
/ GOIGS | AL GLO- | RIOS PARE, Y | PATRIARCA | Sant Felix de Valois, | Fundador de la Sa- | grada Religiò de | la Santissima Tri- | nitat, Redemp- | ció de Catius. |


Imprès -  Barcelona - Jacinto Andreu
1684
/ GOIGS | AL GLO- | RIOS PARE, Y | PATRIARCHA | S. Iuan de Matha, | Fundador del Sa- | grat Orde de la Santissima Trini- | tat, Redemp- | ciò de Catius. |


Imprès -  Barcelona - Joseph Altès
s/a
/ GOIGS | AL GLO- | RIOS SANT | MIQUEL, QUES | venera en | Vallromanas. |


Imprès -  Barcelona - Joseph Altès
s/a
/ GOIGS | AL GLO- | RIOS SANT | MIQUEL, QUES | venera en la sua | Santa Capella. |


Imprès -  Barcelona - Joan Jolis
1686
/ GOIGS | AL GLO- | RIOSISSIM BISBE, Y | MARTYR SANT | ELM, ADVOCAT | dels Mariners, y Na- | vegans: que se cantan | en la Ermita de sant | Bertrá de Barcelona. |


Imprès -  Barcelona - Rafel Figueró
1716
/ GOIGS | AL GLORIOS MARTYR | SANT VICENS, | TITVLAR DE LA IGLESIA DEL REAL | MONASTIR DE SANTA MARIA | DE GERRI. |


Imprès -  Barcelona - Francisco Surià
s/a
/ GOIGS | AL SANT | CHRISTO DE NOSTRA | SENYORA DEL COLL, | los quals cantan sos | Confrares, en lo Altar | novament erigit | en lo Real Con- | vent de Vall- | donsellas. |


Imprès -  Cervera - Thomàs Senant
1742
/ GOIGS | DE CHRIS- | TO NOSTRE SENYOR | CRVCIFICAT. |


Imprès -  Girona - Gerònim Palol
1672
/ GOIGS | DE LA | CLORIOSA [sic] VER- | GE, Y MARTYR | SANTA | MARGARIDA. |


Imprès -  Barcelona - Mariano Soldevila
s/a
/ GOIGS | DE LA | GLORIO | SA VERGE | SANTA | MARTHA. |


Imprès -  Barcelona - Joan Serra i Nadal
s/a
/ GOIGS | DE LA | GLORIO- | SA VERGE | SANTA | MARTHA. |


Imprès -  Vic - Joseph Tolosa
s/a
/ GOIGS | DE LA | GLORIOSA | SANTA AN- | na de | Monreal. |


Imprès -  Girona - Joseph Bro
s/a
/ GOIGS | DE LA | GLORIOSA | V. Y MARTYR | Santa | Cecilia. |


Imprès -  Barcelona - Viuda Pla, administrada per Vicens Verdaguer
s/a
/ GOIGS | DE LA | GLORIOSA | VERGE SAN- | ta Maria de CER- | VELLÓ, dita del | Socós, lo Cos | de la qual se ve- | nera incorrupto | en Barcelona en | lo Real y pri- | mer Convent | del Sagrát, y Mi- | litar Orde de | Nostra Senyo- | ra de la Mercé | [...]


Imprès -  Vic - Domingo Feyner
1818
/ GOIGS | DE LA | GLORIOSA | VERGE, Y | Martir Santa Ce- | cilia, ques cantan | en sa Parro- | quial Iglesia en | la Plana | de Vich. |


Imprès -  Barcelona - Jaume Surià
1715
/ GOIGS | DE LA | GLORIOSA | VERGE, Y | Martyr S. | Marina. |


Imprès -  Barcelona - Rafel Figueró
1711
/ GOIGS | DE LA | GLORIOSA | VERGE, Y | Martyr S. Quite- | ria, que se can- | tan en la Iglesia | Parroquial de | Sant Julià | de Llis- | sade- | munt. |


Imprès -  Barcelona - Antoni Lacavalleria
1674
/ GOIGS | DE LA | GLORIOSA | VERGE, Y | Martyr Santa | Margarida. |


Imprès -  Barcelona - Joseph Llopis
1695
/ GOIGS | DE LA | GLORIOSA | VERGE, Y | PROTOMARTYR | SANTA TECLA, | Patrona de la Santa | Iglesia Metropolitana | de Tarragona, | Primada de | las Es- | pañas. |


Imprès -  s/l - s/n
s/a
/ GOIGS | DE LA | GLORIOSA | VERGE, Y MAR | tir Sa Margarida | que se cantan en | la sua Sa. Capella | en la Parroquia | de Sa. Eularia de | Argensola sufra: | gania de St. An- | dreu de Castell: | nou de Bages | Bisbat de Vich. |


Imprès -  Girona - Jaume Bro
1747
/ GOIGS | DE LA | GLORIOSA | VERGE, Y MAR- | tir, Santa Coloma, | situada en lo Ter- | me, y Parroquia | del Lloch, de Fitor. |


Imprès -  Barcelona - Rafel Figueró
1678
/ GOIGS | DE LA | GLORIOSA | VERGE, Y MARTYR | Sancta LLVCIA | Advocada de la vista, | ques cantan en la | sua Capella, en los | Claustres de | la seu de | Barce- | lona. |


Imprès -  Barcelona - Rafel Figueró
1690
/ GOIGS | DE LA | GLORIOSA S. | MADALENA | de la Parrochia | de Sant Esteva | de Per- | dinas. |


Imprès -  Girona - Joseph Bro
s/a
/ GOIGS | DE LA | GLORIOSA SANTA | EUGENIA VER- | ge, y | Martir. |


Imprès -  Olot - Miquel Costa
s/a
/ GOIGS | DE LA | GLORIOSA VER- | GE, Y MARTYR | SANTA CECILIA, | QUE'S CANTAN | en sa Parroquial | Iglesia, | en la Pla- | na de Vich. |


Imprès -  Girona - Joseph Bro
s/a
/ GOIGS | DE LA | GLORIOSA VERGE, | Y MARTYR SANTA | Christina, los quals se | cantan en la sua Capella | en lo Terme de Llorèt, | Bisbàt de Gerona. | SANTA CHRISTINA. |


Imprès -  Girona - Anton Oliva
1783
/ GOIGS | DE LA | HUMIL VERGE | MARIA DE LA | Serra de la Par- | roquia de Sant | Andreu de | Reminyò |


Imprès -  Barcelona - Jaume Osset
s/a
/ GOIGS | DE LA | MARAVELLOSA | IMATGE DE MA- | RIA SANTISSIMA DE | QUERALT EN LO | TEMPLE DE LA REAL | VILA DE BERGA. |


Imprès -  Barcelona - Jaume Surià
s/a
/ GOIGS | DE LA | MILAGRO- | SISSIMA | Imatge del | Sant Christo | de Al- | catllar. |


Imprès -  Girona - Fermí Nicolau
s/a
/ GOIGS | DE LA | MILAGROSA | IMATGE DE | Nostra Senyora | de Paláu, molt | venerada en sa | Capella constru- | hida en lo ter- | me y Parroquia | de Sant Llorens | de la Muga. |


Imprès -  Barcelona - Jaume Surià
s/a
/ GOIGS | DE LA | MILAGROSA | IMATGE DEL | Sant Christo | de la Pobla | de Cla- | ramunt. |


Imprès -  Barcelona - Rafel Figueró
s/a
/ GOIGS | DE LA | Miraculosa | Imatge de | NA Senyora | de la Pietat | del Portal | de la Mar. | Traladada en | la Parroquial | Iglesia de Santa | Maria del Mar | de la present | Ciutat de | Barce- | lona. |


Imprès -  Barcelona - Mauro Martí
s/a
/ GOIGS | DE LA | MIRACULOSA | IMATGE DE | NOSTRA SENYORA | DE LA PIETAT | DEL PORTAL | DE LA MAR. | TRASLADADA EN | LA PARROQUIAL | Iglesia de Santa Maria | del Mare de la present | Ciutat de | Barcelona. |


Imprès -  Barcelona - Joan Jolis
1712
/ GOIGS | DE LA | MIRACVLOSA | IMATGE DE | de [sic] nostra Senyora | de la PIETAT | del Portal | de la mar. |


Imprès -  Girona - Gabriel Bro i Rafel Trellas
1704
/ GOIGS | DE LA | MOLT GLORIOSA | SANTA MAGDALE- | na Situada en la Par- | roquia, y Montanya de | Sant Privat de Bas | Bisbat de Gerona |


Imprès -  Barcelona - Joan Jolis
1706
/ GOIGS | DE LA | PURISSIMA | CONCEPCIO | de MARIA Santissima, | collocada en la Real Co | lumna, que en lo Born | de la Excellentissima | Ciutat de Barcelona | erigì la Catolica Ma- | gestat de CARLOS | Tercer (que Deu guar- | [...]


Imprès -  Girona - Jaume Bro
1749
/ GOIGS | DE LA | SACRATISSI- | MA REYNA | dels Angels, y | Senyora nostra, | la Mare de Deu | del Roure de la | Parroquia, y | Terme de | Llers. Bisbàt | de Gerona. |


Imprès -  Girona - Jaume Bro
1726
/ GOIGS | DE LA | SACRATISSIMA | REYNA DELS | Angels, Senyora | nostra, la humil | Verge Maria, | Mare de Deu | del | Collell. |


Imprès -  Girona - Geroni Palol
1669
/ GOIGS | DE LA | SACRATISSIMA | SEMPRE VERGE | MARIA DE RO- | MARIA, SITVADA | en la parroquia | de Mieres del | Bisbat de | Gerona. |


Imprès -  Barcelona - Gerony Margarit
1623
/ GOIGS | DE LA | sagratissima | Reyna dels | Angels Se- | ñora nostra | la Mare | de Deu | del | Roure. |


Imprès -  Girona - Narcís Oliva
s/a
/ GOIGS | DE LA | VERGE MARIA | DEL MON, LOS | QUALS SE | CANTAN | EN LA | QUARESMA. |


Imprès -  Figueres - Ignasi Porter
s/a
/ GOIGS | DE LA | VERGE MARIA | DEL MON. | LOS QVALS SE CANTAN | EN LA QVARESMA. |


Imprès -  Girona - Joseph Bro
s/a
/ GOIGS | DE LA | VERGE, | Y MAR- | TIR SANTA | BARBARA, | del Loch | de Sant | Amans, | Bisbat de | Ge- | rona. |


Imprès -  Perpinyà - J. Alzine
1807
/ GOIGS | DE LA INCLITA VERGE Y MARTIR | SANTA EULARIA DE MÉRIDA. |


Imprès -  Perpinyà - Guillem Simon Lecomte
1748
/ GOIGS | DE LA PUBLICA APPARICIO DEL ANGEL | en la fidelissima Vila de Perpinyà. |


Imprès -  Barcelona - Hereus de Barthomeu Giralt
s/a
/ GOIGS | DE LAS | SANTAS | RELIQUIAS, | VENERADAS EN | LA IGLESIA DE | la Mare de Deu | del Puig, Terme | de Espa- | raguera. |


Imprès -  Tarragona - Magí Canals
s/a
/ GOIGS | DE MA- | RIA SAN- | TISSIMA | de la Junque- | ra, del Lloch | de la Pobla | de Cervols, | Archebisbàt | de Tarragona. |


Imprès -  Barcelona - Joan Piferrer
1747
/ GOIGS | DE MA- | RIA SAN- | TISSIMA | del SOCòS | en la Vila | de Agra- | munt. |


Imprès -  Barcelona - Teresa Piferrer
s/a
/ GOIGS | DE MA- | RIA SAN- | TISSIMA | del SOCòS | en la Vila | de Agra- | munt. |


Imprès -  Barcelona - Raymunda Altès
s/a
/ GOIGS | DE NA. SA. | de la Consolació, | collocada en la | Hermita de Sant | Antoni Abàt del | Terme de Santa | Coloma de Cer- | velló, del Bisbàt | de Barcelona. |


Imprès -  Barcelona - Rafel Figueró
1669
/ GOIGS | DE NOS- | TRA SE- | NYORA | DE GRA- | SOLET. |


Imprès -  Barcelona - Joan Piferrer
s/a
/ GOIGS | DE NOS- | TRA SE- | NYORA | de la | Ajuda. |


Imprès -  Barcelona - Juan Piferrer
1745
/ GOIGS | DE NOS- | TRA SE- | NYORA | de la | Ajuda. |


Imprès -  Barcelona - Juan Piferrer
1742
/ GOIGS | DE NOS- | TRA SE- | NYORA | de la | Ajuda. |


Imprès -  Barcelona - Rafel Figueró
1716
/ GOIGS | DE NOS- | TRA SE- | NYORA | DE PAS- | SANANT. |


Imprès -  Cervera - Ponticia y Real Universidad
1784
/ GOIGS | DE NOS- | TRA SE- | NYORA | DEL | ROSER. |


Imprès -  Barcelona - Jaume Surià
1699
/ GOIGS | DE NOS- | TRA SE- | NYORA | del Claustro | de Guissona. |


Imprès -  Barcelona - Rafel Figueró
s/a
/ GOIGS | DE NOS- | TRA SE- | NYORA DE | Ivorra, y | del Sant | Dup- | te. |


Imprès -  Barcelona - Anton Arroque
1738
/ GOIGS | DE NOS | TRA SE- | NYORA DE | LA VIC- | TORIA. |


Imprès -  Barcelona - Antoni Lacavalleria
1659
/ GOIGS | DE NOS- | TRA SE- | NYORA DE | MON- | CADA. |


Imprès -  Vic - Joan Dorca y Morera
s/a
/ GOIGS | DE NOS | TRA SE- | NYORA DE | Nu- | ria. |


Imprès -  Barcelona - Rafel Figueró
1715
/ GOIGS | DE NOS- | TRA SE- | NYORA DEL | Claustro de | Guissona. |


Imprès -  Moià - Pere Abadal, adroguer
1680
/ GOIGS | DE NOS | TRA SEN | YORA DE | GRACIA | DE LA | Mambla | de Orìs. |


Imprès -  Barcelona - Rafel Figueró
1716
/ GOIGS | DE NOS- | TRA SENYO- | RA DE FOIX, | Patrona, y Ad- | vocada del | Pana- | dès. |


Imprès -  Girona - Gabriel Bro, Rafel Tres
1704
/ GOIGS | DE NOS | TRA SENYO- | RA DE KA SA- | salut [sic] novament | trobada en lo | terme de Va- | llfogona del | Bisbat | de Vich. |


Imprès -  Barcelona - Rafel Figueró
1716
/ GOIGS | DE NOS- | tra Senyo- | ra de Puig- | cer- | ver. |


Imprès -  Barcelona - Joan Jolis
1698
/ GOIGS | DE NOS- | TRA SENYO | RA DE VALL | formosa molt | devots. |


Imprès -  Barcelona - Joan Jolis
1713
/ GOIGS | DE NOS- | TRA SENYO- | RA DEL RO- | ser, ques cantan | en lo Advent. |


Imprès -  Barcelona - Joan Jolis
s/a
/ GOIGS | DE NOS- | TRA SENYORA | DE BASTANIST. |


Imprès -  Barcelona - Rafel Figueró
s/a
/ GOIGS | DE NOS- | TRA SENYORA | DE BVTSENYT, | en la Horta de | Lleyda, Parro- | quia de S. | Llorens. |


Imprès -  Girona - Joseph Bro
s/a
/ GOIGS | DE NOS- | TRA SENYORA | DE ESCALAS, | de la Parroquia | de Oix. |


Imprès -  Barcelona - Barthomeu Giralt
s/a
/ GOIGS | DE NOS- | tra Senyora | de la Salut, | venerada | en la Parro- | quia de Sa- | lamùs, del | Bisbàt de | Barcelona |


Imprès -  Barcelona - Rafel Figueró
1716
/ GOIGS | DE NOS- | TRA SENYORA | DE LA SERRA, | que se cantan en la | Hermita de Sant | Baldiri de la Par- | roquial Iglesia de | Sant Iulià de | Llisàdemunt. |


Imprès -  Barcelona - Joan Jolis
s/a
/ GOIGS | DE NOS- | TRA SENYORA | DE PENYAFEL, | que se cantan en la | sua Santa Capella en | la Parroquial de | Santa Margarida | en lo | Panadés. |


Imprès -  Barcelona - Joan Pau Martí
1721
/ GOIGS | DE NOS- | TRA SENYORA | DE VILARDIDA, | ques cantan en | la Capella de | dit | Lloch. |


Imprès -  Barcelona - Rafel Figueró
1711
/ GOIGS | DE NOS | tra Senyora | del Muns | situada en | la Parro- | quia de | S. Boy de | Llus- | sanès. |


Imprès -  Barcelona - Joan Jolis
1737
/ GOIGS | DE NOS- | tra Senyora | del Muns, | situada en | la Parro- | quia de | S. Boy de | Llus- | sanès. |


Imprès -  Barcelona - Anton Arroque
1739
/ GOIGS | DE NOS- | TRA SENYORA | DEL PONTARRO | ques cantan en | la sua Santa | Capella, cer- | ca lo Pont | de Mar- | torell. |


Imprès -  Gerona - Joseph Bro
s/a
/ GOIGS | DE NOS- | TRA SENYORA | DEL REMEY | de la Iglesia de | Guemol, Sufra- | gania de | Mianegas. |


Imprès -  Girona - Miquel Bró
s/a
/ GOIGS | DE NOS- | TRA SENYORA | DEL REMEY, | de la Iglesia de | Sant Miquel de | la Vila de | Anglés. |


Imprès -  Barcelona - Joseph Llopis
1696
/ GOIGS | DE NOS- | TRA SENYORA DE | ALTURA, DE LA | Vila de Olot, | Patrona de dita Vila. |


Imprès -  s/l - s/n
s/a (1784 a quo)
/ GOIGS | DE NOS- | TRA SENYORA DE | LA FONT DE LA | Salút, de la Parroquia | de Sant Feliu de Paya- | róls Vall de Hóstoles | Bisbát de Gerona. | Als 17. Sep- | tembre 1784. |


Imprès -  Barcelona - Joan Jolis
s/a
/ GOIGS | DE NOS- | tra Senyora de Es- | perança, de la Par- | roquial Iglesia | de Sant gàt [sic] | del | Rech. |


Imprès -  Girona - Anton Oliva
1786
/ GOIGS | DE NOS- | TRA SENYORA DE LA | FONT DE LA SALUT, | de la Parroquia de Sant | Feliu de Payaróls Vall de | Hostóles Bisbat de Gerona | Als 17. Septembre 1784. |


Imprès -  Barcelona - Rafel Figueró
1716
/ GOIGS | DE NOS- | TRA SENYORA, | LOS QVALS SE | cantan en lo Real | Monastir de Santa | MARIA | de Gerri. |


Imprès -  Moià - Pere Abadal, adroguer
1684
/ GOIGS | DE NOS. | TRA SEN: | YORA DE | GRA- | TIA. |


Imprès -  Girona - Joseph Bro
s/a
/ GOIGS | DE NOS. | TRA SENYORA | DEL REMEY, | dé la Iglesia de | Santa Eugenia del | lloch de | Saldèt. |


Imprès -  Moià - Pere Abadal, adroguer
1683
/ GOIGS | DE NOS: | TRA SENYO: | RA DE LA | SAGRI: | STIA. |


Imprès -  Seu de Urgell - Agustí Dòria i Ubach
s/a
/ GOIGS | DE NOS: | TRA SENYORA | DE BOSCH-ALT


Imprès -  Perpinyà - J. F. Reynier
1773
/ GOIGS | DE NOSTRE SENYORA | DE MISERICORDIA | DE LA FIDELISSIMA VILA DE PERPINYA. |


Imprès -  Barcelona - Pau Nadal
s/a
/ GOIGS | DE NRA SRA | de la | Ajuda. |


Imprès -  s/l - s/n
s/a
/ GOIGS | DE NRA. SRA. | DEL TURA, PATRO- | NA DE LA VILA DE | Olòt; Bisbat | de Geròna. |


Imprès -  Barcelona - Joseph Altès
s/a
/ GOIGS | DE NTRA | SEñORA | DE LA | Font-Calda, | venerada en | lo Terme de | Gandesa, Bis- | bát de | Tortosa. |


Imprès -  s/l - s/n
s/a
/ GOIGS | DE S.NT | PERE | APOSTOL. |


Imprès -  s/l - s/n
s/a
/ GOIGS | DE SAN- | TA BARBARA, VER- | GE, Y MARTYR, VE- | nerada en lo Santuari | del Mont de Pruneras. |


Imprès -  Girona - Jaume Bro
s/a
/ GOIGS | DE SAN- | TA CRESCEN- | CIA MARTYR, | las Reliquias de | la qual son ve- | neradas en la | Iglesia Parro- | quial del Lloch | de Fallines, | Bisbàt de | Gerona. |


Imprès -  Barcelona - Vicens Surià
1684
/ GOIGS | DE SANT | LIBORI |, ATVO- | CAT DE MAL | de Orina, Pedra, y | Hillada, ques can- | tan en la sua | santa Capella. |


Imprès -  Barcelona - Vicens Surià
1688
/ GOIGS | DE SANT | LIBORI, ADVO- | CAT DEL MAL | de Orina, Pedra, | y Hyllada, | ques cantan | en la sua | santa | Capella. |


Imprès -  Barcelona - Joan Jolis
1711
/ GOIGS | DE SANT | NICOLAV BIS- | BE, MOLT DE | vots, y cantanse | en Vilafranca de | Pana- | dès. |


Imprès -  Lleida - Christòfol Escuder
s/a
/ GOIGS | DE SANT | SALVADOR, | QUE SE VENE- | ra en lo Terme | de las Borjas. |


Imprès -  Girona - Gerònim Palol
1681
/ GOIGS | DEL | BEATO PIO | PAPA QVINT | del Orde de | Sant Domingo. |


Imprès -  Girona - Joseph Bro
s/a
/ GOIGS | DEL | GLORIOS | APOSTOL, | y Evangelista | Sant Matheu. |


Imprès -  Olot - Joseph Rovira
s/a
/ GOIGS | DEL | GLORIOS | ARCANGEL | Sant | Miquel. |


Imprès -  Barcelona - Vicens Surià
1682
/ GOIGS | DEL | GLORIOS | INVICTO, Y | Martyr Sant | Vicens. |


Imprès -  Barcelona - Joan Pau Martí
1711
/ GOIGS | DEL | GLORIOS | MARTIR | S. CHRIS- | TOFOL. |


Imprès -   Barcelona - Joseph Llopis
1696
/ GOIGS | DEL | GLORIOS | MARTIR | SANT | FERMI |


Imprès -  Barcelona - Hereus de Barthomeu y Maria Àngela Giralt
s/a
/ GOIGS | DEL | GLORIOS | MARTIR | Sant | Mus. |


Imprès -  Girona - Joseph Bro
s/a
/ GOIGS | DEL | GLORIOS | MARTYR St. | Perfet | Cordovés. |


Imprès -  Barcelona - Vicens Surià
1681
/ GOIGS | DEL | GLORIOS | PARE SANT | Domin- | go. |


Imprès -  Barcelona - Esperança Gomila y Giralt
s/a
/ GOIGS | DEL | Gloriòs | S. Do- | mingo, | y Sant | Anton, | ques can | tan en la | sua Santa | Capella, | situada | en lo Ter- | me de | Sarda- | nyola. |


Imprès -  Girona - Gerònim Palol
1702
/ GOIGS | DEL | GLORIÓS | S. VICTOR | MARTYR, DE | LA SAGRADA | Legiò Thebea; lo | Cos Sant del qual, | esta en la Parro- | quial de Santa Ma- | ria dels Angels | de la Vila de | Camp- | rodon. |


Imprès -  Barcelona - Joan Jolis
1699
/ GOIGS | DEL | GLORIOS | SANT CIPRIA | Bisbe, y Martyr, | Patró del Lloch | de Tiana, del | Bisbat de | Barce- | lona. |


Imprès -  Girona - Jaume Bro
s/a
/ GOIGS | DEL | GLORIOS | SANT FERMI, | Bisbe, y Martyr, | Patrò del Lloch | de Flassà, Bisbat | de Gerona. |


Imprès -  Girona - Narcís Oliva
s/a
/ GOIGS | DEL | GLORIOS | SANT LIBORI | Bisbe, y Confes- | sor venerat en la | Iglesia de nos- | tra Senyora | de la Pietat | de Vich. |


Imprès -  Barcelona - Antoni Lacavalleria
1959 (sic = 1659)
/ GOIGS | DEL | GLORIOS | SANT NI- | casi Bisbe, y Mar | tyr, aduocat con- | tra la peste. Los | quals se cantan | en lo lloch de S. | Pere de Gaua Bis- | bat de Barce- | lona ahont hi | ha reli | quia sua. |


Imprès -  Barcelona - Antoni Lacavalleria
1651
/ GOIGS | DEL | GLORIOS | SANT NI- | casi Bisbe, y Mar | tyr, aduocat con- | tra la peste. Los | quals se cantan | en lo Monestir | de Religiosas Do | minicas de Mon- | tesion de Barce- | lona, que està | la sua santa | Reli- | quia. |


Imprès -  Girona - Gerònim Palol
1680
/ GOIGS | DEL | GLORIOS | SANT PAVLI | Confessor | y Bisbe | de | Nola. |


Imprès -  Girona - Jaume Bro
s/a
/ GOIGS | DEL | GLORIOS | SANT VA- | lentí, Sacerdot, y | Martyr, any 262. | Del qual la Re- | liquia insigne se | venera en lo | Real Monastir | de Sant Miquel | de Cuixa, del | Orde de S. | Benet, en | Con- | flent. |


Imprès -  Barcelona - Francisco Guasch
1719
/ GOIGS | DEL | GLORIOS BISBE | Y MARTYR | Sant BLAY, ques | cantan en sa Cape- | lla, en la Iglesia y | Convent de la San- | tissima Trinitat | Ciutat de | Barce- | lona. |


Imprès -  Barcelona - Jaume Osset
s/a
/ GOIGS | DEL | GLORIOS MAR- | TIR SANT MUS, | QUE SE VENERA | EN LA IGLESIA | de Canoves, | en lo Vallés. |


Imprès -  Barcelona - Joan Piferrer
1745
/ GOIGS | DEL | GLORIòS MAR- | TYR SANT | Valerià | Advocat | per mal de Tren- | caura, ques can- | tan en sa Capella, | en la Parroquia | de Sant Este- | ve de Pa- | laudarias, | en lo | Vallès. |


Imprès -  Barcelona - Joseph Altès
s/a
/ GOIGS | DEL | GLORIòS MAR- | TYR SANT | Valerià, Advocat | per mal de Tren- | cadura, ques can | tan en sa Capella | en la Parroquia | de Sant Este- | ve de Pa | laudarias, | en lo | Vallès. |


Imprès -  Girona - Jaume Bro
s/a
/ GOIGS | DEL | GLORIOS MAR- | TYR SANT SA- | durni, Patrò de | la Vila de Arfa, | Bisbat de | Urgell. |


Imprès -  Vic - Josep Tolosa
s/a
/ GOIGS | DEL | GLORIOS MARTIR St. | CLEMENT, LO SA- | grat Cos del qual se ve- | nera en la Iglesia dels | PP. Carmelitas Descalços | de la Ciutat de Vich. |


Imprès -  s/l - s/n
s/a
/ GOIGS | DEL | GLORIOS PARE, | Y PATRIARCA | Sant Be- | net Abat. |


Imprès -  s/l - s/n
s/a
/ GOIGS | DEL | GLORIOS PROTO | MARTYR S. ESTEVE | que se cantan en la | Capella de Fonteta |


Imprès -  Girona - Joseph Bro
s/a
/ GOIGS | DEL | GLORIOS REY | PENITENT, | y Monarca de los | Anacoretas St. Ono- | fre, Ques venera en | la sua Capella en lo | Terme de Palau Sa- | bardera, en la Mon- | tanya de St. Sal- | vador de Roda, | Bisbát de | Gerona. |


Imprès -  Girona - Fermí Nicolau, antes Bro
s/a
/ GOIGS | DEL | GLORIOS SANT | MARTI BISBE PA- | tró, y Titular de la | Iglesia Parroquial de | Palafrugell, Bisbát | de Gerona. |


Imprès -  Girona - Joseph Bro
s/a
/ GOIGS | DEL | GLORIOS SANT | MARTI BISBE PA- | tró, y Titulár de la | Iglesia Parroquial de | Riudarenas, Bisbát | de Gerona. |


Imprès -  Girona - Anton Oliva
s/a
/ GOIGS | DEL | GLORIOS SANT | MER, ABAT DE | la Vila de Banyolas | del Bisbat de Gerona. |


Imprès -  Barcelona - Joan Jolis
1717
/ GOIGS | DEL | GLORIOS SANT | PALLADI, QUE | se cantan en lo Mo- | nestir de Sant Pere | en la Vila de | Camprodon. |


Imprès -  Girona - Jaume Bro
1749
/ GOIGS | DEL | GLORIOS SANT | PALLARI, LOS | quals se cantan | en la sua Santa | Capella del | Lloch de Pujar- | nol, Bisbàt | de Gerona. |


Imprès -  Girona - Joseph Bro
s/a
/ GOIGS | DEL | GLORIOS SANT | PIO MARTYR, LO | Sagrát Cos del qual | se venera en sa Ca- | pella de la Iglesia | de la Vila de Santa | Coloma de Far- | nés, Bisbát | de | Gerona. |


Imprès -  Girona - Jaume Bro
s/a
/ GOIGS | DEL | GLORIOS St. | CELS MAR- | tyr, que ab sin- | gular devociò | venera lo Lloch, | de Fortiá. |


Imprès -  Girona - Jaume Bro
1761
/ GOIGS | DEL | GLORIOS St. | PALLARI, LOS | quals se cantan en | la sua Santa Ca- | pella del Lloch | de Pujarnol, | Bisbàt de | Gerona. |


Imprès -  Barcelona - Casa de Lacavalleria
s/a
/ GOIGS | DEL | GRAN | APOSTOL | DE LAS IN | DIAS SAN | Francisco | Xavier. |


Imprès -  Vic - Joseph Tolosa
s/a
/ GOIGS | DEL B. | MIQUEL SANTS SANTS, | DEL ORDE DE LA SS. | Trinitat, Redempciò de | Catius, primer entre los | PP. Calsats, y despres en sa | Reforma: ab que lo aplau- | deix la Vila de Centellas | Bisbat de Vich, en la I- | glesia de N. Sra. [...]


Imprès -  Girona - Gerònym Palol
1679
/ GOIGS | DEL B. | PIO PAPA V. | DEL ORDE | de Sant Domingo. |


Imprès -  Barcelona - Joseph Llopis
1714
/ GOIGS | DEL GLO- | rios Bisbe, | Martyr, y | Doctor S. | Policarpo. |


Imprès -  Barcelona - Rafel Figueró
1716
/ GOIGS | DEL GLO- | RIOS BISBE, Y | MARTYR S. | Pol, ques cantan | en la sua Ermita | en lo terme del | Lloch de | Cabana- | bona. |


Imprès -  Gerona - Jaume Bro
s/a
/ GOIGS | DEL GLO- | RIOS BISBE, Y MAR- | TIR SANT BALDIRI | de la Montanya | de Santa Creu. |


Imprès -  Barcelona - Joseph Altès
s/a
/ GOIGS | DEL GLO | RIòS CONFESSOR | S. GUILLEM, LAS | Reliquias del qual | te la Iglesia Parro- | quial de la Vila | de Llivia. |


Imprès -  Lleida - Thomàs Senant
1760
/ GOIGS | DEL GLO- | RIOS EVANGELIS- | TA SANT MARCH. |


Imprès -  Barcelona - Rafel Figueró
1708
/ GOIGS | DEL GLO- | riòs Martyr | S. Julià Patrò | de la Parro- | quial Iglesia | de Llissà | demunt. |


Imprès -  Gerona - Joseph Bro
s/a
/ GOIGS | DEL GLO- | RIOS MARTYR | SANT FELIU, | venerát en la Iglesia | de Parlavá, del | Bisbát de | Gerona. |


Imprès -  Barcelona - Joan Jolis
1713
/ GOIGS | DEL GLO- | RIOS MARTYR | SANT SEBASTIA | de la montanya de | Penì de Cadaquès |


Imprès -  Barcelona - Joan Jolis
s/a
/ GOIGS | DEL GLO- | RIOS PAGeS, | Y MARTYR | SANT | MADI. |


Imprès -  Barcelona - Antoni Lacavalleria
1651
/ GOIGS | DEL GLO- | rios Pare, y | Apostolich | Predicador | Sant Vicens | Ferrer, aduo- | cat contra la | pestilencia. | Fets per vn | deuot | cego. |


Imprès -  Vic - Margarida Morera Viuda
s/a
/ GOIGS | DEL GLO | RIós S. ADJU- | TORI ABAT, | collocát en la | Parroquia de San- | ta Maria | de Olost. |


Imprès -  Tarragona - Magí Canals
s/a
/ GOIGS | DEL GLO- | riós S. Bernát | Calvó, Bisbe | de Vich, ba- | teját en la | Iglesia Parro- | chial de Sant | Esteva Pro- | tomartyr, de | la Vi- | la de | Vila- | seca. |


Imprès -  Barcelona - Rafel Figueró
1708
/ GOIGS | DEL GLO- | RIOS S. THIRSO | MARTYR, CVYA Ma se venera en lo | Imperial Monestir | de Sant Esteve | de Banyolas del | Orde de | S. Benet. |


Imprès -  s/l - s/n
s/a
/ GOIGS | DEL GLO- | RIOS SAN | GALDERICH | LLAVRADOR, QVES | CANTAN EN LA | SVA SANTA | CAPELLA. |


Imprès -  Barcelona - Antoni Lacavalleria
1659
/ GOIGS | DEL GLO- | rios sanct | Franch | Carme- | lita. |


Imprès -  Barcelona - Joan Jolis
s/a
/ GOIGS | DEL GLO- | RIOS SANT | FRUCTUÓS BIS- | be, y Martyr, ab | sos dos Companys | Auguri, | y Eulogi. |


Imprès -  Girona - Joseph Bro
s/a
/ GOIGS | DEL GLO- | RIOS SANT | MER, ABAT | de la Vila | de Banyolas | del Bisbat | de Gerona. |


Imprès -  Barcelona - Joan Piferrer
1721
/ GOIGS | DEL GLO- | RIOS SANT | SIMPLICI MAR- | tir, ques cantan | en sa Capella en | la Parroquia de | Santa Eularia de | Ron- | sana. |


Imprès -  Barcelona - Joan Piferrer
1724
/ GOIGS | DEL GLO | RIOS SANT | SIMPLICI MAR- | tir, ques cantan | en sa Capella en | la Parroquia de | Santa Eularia de | Ron- | sana. |


Imprès -  Barcelona - Joan Pau Martí
1719
/ GOIGS | DEL GLO- | RIOS SANT | SIMPLICI PAPA. | ques cantan en la sua | Capella, erigida en la | Iglesia Parroquial de | Sant Jaume Apostol, | en la Ciutat | de Barcelona. |


Imprès -  s/l - s/n
s/a
/ GOIGS | DEL GLO- | riós Sant An- | toni Abat. |


Imprès -  Tarragona - Magí Canals
1760
/ GOIGS | DEL GLO- | riós Sant Bernat | Calvó, Bisbe de | Vich, bateját en la | Iglesia Parrochial | de Sant Esteve | Protomartyr, de | la Vila de | Vilaseca. |


Imprès -  Barcelona - Barthomeu Giralt
1710
/ GOIGS | DEL GLO- | riòs Sant Ma- | mèt, ques can- | tan en la Igle- | sia Parroquial | de Corrò | Demunt. |


Imprès -  Barcelona - Joan Veguer
s/a
/ GOIGS | DEL GLO- | RIOS SANT, | MENNA, SOL- | dàt, Anacoreta, | y Martyr, Patro | del Terma de | Sanmenàt, en la | Iglesia del qual | se benera vna | Reliquia | Insigne sua |


Imprès -  Barcelona - Joseph Altès
s/a
/ GOIGS | DEL GLO- | RIOS SANT, | MENNA, SOL- | dát, Anacoreta, | y Militar, Patro | del Terma de | Sanmenàt en la | Iglesia del qual | se benera una | Reliquia Insigne sua. |


Imprès -  Manresa - Andreu Abadal
1749
/ GOIGS | DEL GLO: | RIOS BISBE, Y MAR= | TYR S. VALENTI, LO | qual se venera en lo Mo= | nastyr de Sant Benet de | Bages, ahont fonch | portat lo seu Sant Cos | miraculo- | sament. |


Imprès -  Girona - Gerònym Palol
1690
/ GOIGS | DEL GLO: | RIOS MAR- | TYR SANT | Ma- | gi. |


Imprès -  Vic - Pere Morera
s/a
/ GOIGS | DEL PA- | CIENTISSIM JOB DE LA | LLEY DE GRACIA B. | Joseph de Calasans de la | Mare de Deu, Fundador, | y Patriarca de la Reli- | giò Mariana de las Es- | colas | Pias. |


Imprès -  Tarragona - Magí Canals
s/a
/ GOIGS | DEL PRO- | THOMARTYR | S. ESTEVE. |


Imprès -  Barcelona - Bernat Pla
s/a
/ GOIGS | DEL S. | CRUCIFICI DE | LA MOLT LEAL | Ciutat de | Balaguer. |


Imprès -  Lleida - Domingo Simon
s/a
/ GOIGS | DEL S.T | CRUCIFICI | DELA MOLT | LEAL CIVTAT | DE BALAGVER. |


Imprès -  Barcelona - Manuel Texero
s/a
/ GOIGS | DEL SANT | Christo de | Salamó. |


Imprès -  Lleida - Jaume Magallon
1689
/ GOIGS | DEL ST. | CRVCIFI | CI DE LA | MOLT LLEAL | CIVTAT | DE BA | LAGVER. |


Imprès -  Manresa - Andreu Abadal
1753
/ GOIGS | DELS | GLORIOSOS | MARTYRS | Sant Bonifaci, | y Sant Amans, | las quals Reliqui | as se veneran en | la Parroquia | de Monistrol | de | Caldés. |


Imprès -  Barcelona - Bartholomeu Giralt
1712
/ GOIGS | DELS | GLORIOSOS | MARTYRS | Sant Cosme, y | Sant Damià, que | se cantan en la | sua Capella de la | Parroquial Igle- | sia de Sant Ma- | mèt de Corrò | de Munt del | Va- | llès. |


Imprès -  Girona - Joseph Bro
s/a
/ GOIGS | DELS SSTS. | MARTYRS INNOCENTS, | QUES CANTAN EN SA | Capella de Peramea; la | qual y sa Comarca en | temps de sequedat | experimenta de dits | Patrons, lo | puntual alivio. |


Imprès -  Barcelona - Tecla Pla, viuda, administrada per Vicens Verdaguer
s/a
/ GOIGS | DOLOROSOS | DEL S. CHRISTO | DIT DE LA PENI- | tencia, ques venéra | en lo Portico del | Temple de Santa | Catharina Verge, | y Martyr de | Barcelona. |


Imprès -  s/l - s/n
s/a
/ GOIGS | EN | ALA- | BAN- | SA DEL GLO- | R OS [sic] S. ELM | PERA LA CON | FRARIA DELS | MARINERS | DE LA TOR- | RA DEN | BARRA |


Imprès -  Girona - Joseph Bro
1792
/ GOIGS | EN ALA- | [BANSA] DEL GLORIOS | MARTYR SAN JORDI | Patró del Princi- | pat de Cathalunya. |


Imprès -  Barcelona - Hereus de Barthomeu y Maria Àngela Giralt
s/a
/ GOIGS | EN ALA- | BANÇA DE | MARIA SAN- | tissima del Cas- | tell de Sanahuja, | que se venera | en la sua San- | ta Capella | del Castell. |


Imprès -  Cervera - Estampa de la Real Universitat
1726
/ GOIGS | EN ALA- | BANÇA DE | NOSTRA | SENYORA | DE GVARGA. |


Imprès -  Barcelona - Rafel Figueró
1716
/ GOIGS | EN ALA | BANÇA DE | NOSTRA | SENYORA DE | GVARGA. |


Imprès -  Cervera - Thomàs Senant
1730
/ GOIGS | EN ALA- | BANÇA DE | NOSTRA | SENYORA DE | PASSANANT. |


Imprès -  Barcelona - Rafel Figueró
178 (sic = 1708?)
/ GOIGS | EN ALA- | BANÇA DE | NOSTRA SE- | nyora de Con- | solaciò, que se | cantan en la sua | Capella en la | Iglesia de Sant | Sebastià en | Barce- | lona. |


Imprès -  Barcelona - Rafel Figueró
1709
/ GOIGS | EN ALA- | BANÇA DE | NOSTRA SE- | nyora de Santa | Maria de Saserra | cituada en lo | Terme de | Vallfa- | rosa. |


Imprès -  Barcelona - Joan Jolis
s/a
/ GOIGS | EN ALA- | BANÇA DE LA | CORONADA | Esposa de Christo, | Santa Rita de Cassia, | Religiosa de la Or- | de del Gran Pare, | y Doctor de | la Iglesia | Sant | Agusti. |


Imprès -  Girona - Jaume Bro
s/a
/ GOIGS | EN ALA | BANÇA DE LA | GLORIOSA | Verge, y Martir | Santa Fe; de la | qual venera una | Ma la Parro- | quial Isglesia | de Medinyà | Bisbat de | Gerona. |


Imprès -  Barcelona - Casa de Francisco Cormellas, per Vicens Surià
1677
/ GOIGS | EN ALA- | bança de no- | stra Senyo- | ra de las Are | nas, ques can- | tan en la sua | santa Cape- | lla, en la Par | roquia de S. | Feliu del Ra | cò Bisbat de | Barcelona, | fets per vn | devot seu. |


Imprès -  Tarragona - Magí Canals
1756
/ GOIGS | EN ALA- | BANÇA DE SANT | BONIFACI MAR- | TYR, QUE SE CANTAN | EN LA IGLESIA PAR- | roquiàl de Mas-Ricàrt | ahont està vna Reliquia | de dit | Sant. |


Imprès -  Barcelona - Maria Martí, viuda
1723
/ GOIGS | EN ALA- | BANÇA DEL | GLORIOS BISBE | Sant LLEI, los quals se | cantan en la Capella | de la Casa de la Pa- | bordìa, | construhida | en lo Terme, y | Parroquia de Sant | Pere de Vila- | major, Bisbát | de Bar- | celona. |


Imprès -  Barcelona - Joan Pau Martí
1717
/ GOIGS | EN ALA- | BANÇA DEL | GLORIOS BISBE | Sant LLEI, los quals se | cantan en la Capella | de la Casa de la Pa- | bordia, construhida | en lo Terme y | Parroquia de Sant | Pere de Vila- | major, Bisbàt | de Bar- | celona. |


Imprès -  Barcelona - Juan Piferrer
1745
/ GOIGS | EN ALA- | bança del | gloriòs Sant | Felix de Can- | talicio, Reli- | giòs Caputxi | de la Orde | de nostre | Seraphic P. | S. Fran- | cesch. |


Imprès -  Barcelona - Joan Jolis
s/a
/ GOIGS | EN ALA- | BANÇA DEL | GLORIOS SANT | NAZARI Martir, funda- | da la sua santa Capella | en las Montanyas de | la Parroquia de Sant | Andreu de la Vola | Bisbat de Vich. |


Imprès -  Barcelona - Martí Jalabert
1659
/ GOIGS | EN ALA- | bança del glo- | rios S. Roch, | aduocat | contra la | pesti- | lencia. |


Imprès -  Tarragona - Magí Canals
1761
/ GOIGS | EN ALA- | bança del gloriòs | Apostol S. Simòn | Patrò del Lloch | de Fonts-Caldes, | Parroquia | de la Vi- | la de | Valls. |


Imprès -  Girona - Narcís Oliva
s/a
/ GOIGS | EN ALA- | BANSA DE | NOSTRA | SENYORA DE | LA DEVESA; | la Capella de la | qual està cituada en | lo Veynàt dels | Angles, del Lloch | de Mont-agùt, | Bisbàt de Gerona. |


Imprès -  Girona - Joseph Bro
s/a
/ GOIGS | EN ALA- | BANSA DE | NOSTRA | SENYORA DE | LAS ENCIAS. |


Imprès -  Tarragona - Magí Canals
s/a
/ GOIGS | EN ALA- | BANSA DE | NOSTRA SE- | nyora de Vall- | dosséra, que se | cantna en la sua | propria Hermi- | ta, en lo Ter- | me de Monta- | gút, Arche- | bisbát de | Tarra- | gona. |


Imprès -  s/l - s/n
s/a
/ GOIGS | EN ALA- | BANSA DE | NOSTRA SE- | nyora del Patroci- | ni, la Imatge de la | qual ab particular de- | voció se venera en lo | Altar, major de la | Iglesia del Priorat de | Cerviá en lo Bis- | bat de Gerona. |


Imprès -  Tarragona - Magí Canals
s/a
/ GOIGS | EN ALA- | BANSA DE | S. JOAN | Baptista, que | se venèra en | la Hermita del | Terme de Cós- | tantì, Ar- | chebisbàt | de Tar- | ragona. |


Imprès -  Barcelona - Maria Àngela Giralt viuda
s/a
/ GOIGS | EN ALA- | bansa de la | Coronada Es- | posa de Chris- | to, Santa RITA | de CASSIA, | Religiosa de | la Orde del | Gran Pare, y | Doctor de | la Iglesia | Sant | Agustí. |


Imprès -  Girona - Joseph Bro
s/a
/ GOIGS | EN ALA- | BANSA DE LA | SERENISSIMA, | y humil Verge Maria nostra Sra. | de Bell-Lloch; la | Capella de la qual | está situada en la | Parroquia de Santa | Eugenica de Vi- | laromá en lo Comp- | tat de | Palamós. |


Imprès -  Tarragona - Magí Canals
s/a
/ GOIGS | EN ALA- | BANSA DE N. Sra. | DE LA ROCA, SI- | TUADA EN LO | TERME DE | MONROIG, | CAMP DE | TARRA- | GONA. |


Imprès -  Girona - Gerònim Palol
1700
/ GOIGS | EN ALA- | BANSA DE NOS- | TRA SENYORA | del Patrocini, la Imat- | ge de la qual està collo- | cada en lo Altar ma- | jor de la Iglesia del | Priorat de Cervià | en lo Bisbat de | Ge- | róna. |


Imprès -  Girona - Joseph Bro
s/a
/ GOIGS | EN ALA- | BANSA DE Ntra. | SENYORA DE | Gracia, que se | cantan en la Igle- | sia del Convent | de Pp. Agusti- | nos en | Palamós. |


Imprès -  Girona - Joseph Bro
s/a
/ GOIGS | EN ALA- | BANSA DE SANT | CULGAT MAR- | tyr Patro de | la Parro- | quia de | Albòns |


Imprès -  Barcelona - Jordi Roca y Gaspar
s/a
/ GOIGS | EN ALA- | BANSA DE SANT | VICENS | DE PAUL | FUNDADOR | DE LA CON- | gregació de | la Missió. |


Imprès -  s/l - s/n
s/a
/ GOIGS | EN ALA- | BANSA DEL | GLORIOS | Bisbe Sant LLEÍ | los quals se can- | tan en la Cape- | lla de la Casa | de la Pabordia, | construhida en | lo Terme, y | Parroquia de | Sant Pere de | Vilamajor, | Bisbát de | Barcelona. |


Imprès -  Tarragona - Pere Canals
s/a
/ GOIGS | EN ALA- | BANSA DEL | GLORIOS | BISBE, Y | MARTYR | SANT | BLAY. |


Imprès -  Girona - Gerònim Palol
1698
/ GOIGS | EN ALA | BANSA DEL | GLORIOS | Martyr Sant Llo- | rens, al qual ve- | nera per Patrò la | Cofraria dels fo | rasters de la Vila | de Castellò de | Ampurias Bis- | bat de Gerona. |


Imprès -  Tarragona - Magí Canals
s/a
/ GOIGS | EN ALA- | BANSA DEL | GLORIOS | Pare Sant | Ramon Nonát. |


Imprès -  Girona - Jaume Bro
1742
/ GOIGS | EN ALA | BANSA DEL | GLORIOS | Sant Isidro | Llaurador. |


Imprès -  s/l - s/n
s/a
/ GOIGS | EN ALA- | BANSA DEL | GLORIOS | SANT NASARI, | QUE SE VENERA | en lo terme | de Sant | Martí de | Llemana. |


Imprès -  Girona - Francisco Oliva
1703
/ GOIGS | EN ALA- | BANSA DEL | GLORIOS SANT | BALDIRI Martyr, | un Bras del qual se | té ab molta venera- | ciò, en la Iglesia | Parroquial de S. | Miquel de la | Miana Bisbat | de Gerona. |


Imprès -  s/l - s/n
s/a
/ GOIGS | EN ALA- | BANSA DEL | GLORIOS SANT | MARTí Bisbe, | que se cantan en | sa Parroquia | de Palafrugell. |


Imprès -  Girona - Joseph Bro
s/a
/ GOIGS | EN ALA- | BANSA DEL GLO- | RIOS MARTIR | Sant Culgat, Patró, | y Titular de la | Parroquia de Salt | Bisbat de Gerona. |


Imprès -  Girona - Gerònim Palol
1680
/ GOIGS | EN ALA- | BANSA DEL GLORI- | OS MARTYR S.IORDI | Patrò del Princi- | pat de Cathalunya. |


Imprès -  Barcelona - Francisco Surià
s/a
/ GOIGS | EN ALA- | BANSA DELS | GLORIOSOS | Martyrs S. Cypriá, | y Santa Justina, | ques cantan en sa | Hermita, en lo | Terme de Sant | Genís de Horta, | ahont se vene- | ran las Sagradas | Reliquias de | dits Sants Mar- | tyrs , y | altres. |


Imprès -  Barcelona - Francisco Surià y Burgada
s/a
/ GOIGS | EN ALA- | BANSA DELS | GLORIOSOS | Martyrs S. Cypriá, | y Santa Justina, | ques cantan en sa | Hermita, en lo | Terme de Sant | Genís de Horta, | ahont se vene- | ran las Sagradas | Reliquias de | dits Sants Mar- | tyrs , y | altres. |


Imprès -  s/l - s/n
s/a
/ GOIGS | EN ALA- | BANSSA DELS | GLORIOSOS PÁ | trons de la Parro- | quia de Vulpellach | San Juliá, y | Santa Basilissa. |


Imprès -  Barcelona - Casa Joan Pau Martí, per Francesch Barnola
1701
/ GOIGS | EN ALA- | BANZA | DE NOS- | TRA SE- | NYORA DEL | PVIG DE | FRANçA.|


Imprès -  Tarragona - Magí Canals
s/a
/ GOIGS | EN ALA: | BANZA DE | LA SOLEDAT | de Maria | Santissima. |


Imprès -  Olot - Ramon Roca
s/a
/ GOIGS | EN HO- | NOR DE LA VER- | GE Y MARTIR Sa. | Margarida, venera- | da en la mateixa | Parroquia; Vall | de Bianya, Bisbát | de | Gerona. |


Imprès -  Tarragona - Magí Canals
1786
/ GOIGS | EN HON- | RA, Y ALA- | BANSA DE | Santa Victoria | Martyr, que's | venéra en la Par- | roquial Iglesia | de Sant Martí | prop Maldá, | Arquebisbát | de Tarragona, | ahont des- | cansa son | Sagrát | Cos. |


Imprès -  s/l - s/n
s/a
/ GOIGS | EN HONRA | DEL GLORIÓS | SANT MARTI | BISBE, QUE SE VENERA | EN SA PARROQUIA | EXTRA MUROS | DE BARCELONA. |


Imprès -  Figueres - Ignaci Porter
s/a
/ GOIGS | EN LLA | HORS. Y ALA- | BANZAS DE | la Mare | de Deu | del | Hom. |


Imprès -  Girona - Anton Oliva
s/a
/ GOIGS | EN OB- | SEQUI DE Nra. | Sra. DELS AN- | GELS, que se venera | en lo Altar Major de | la Iglesia MOna- | chàl, y Parro- | chiál de S. Fe- | liu de Guixols. |


Imprès -  Girona - Joseph Bro
s/a
/ GOIGS | MOLT | LLOABLES, Y | DEVOTS DEL | Gloriós Sant | Antoni de Padua. |


Imprès -  Girona - Joseph Bro
s/a
/ GOIGS | QUE | EN ALABANSA DE | LOS GLORIOSOS | Martyrs Sant Aciscle, | y Santa Victoria, ger- | mans: Los quals son | venerats en lo Insig- | ne Monestir de | Sant Salvador de | Breda, del | Orde del | Pare Sant | Benet. | ?? EX. AHCB MATEIXA ED ??


Imprès -  Mataró - Joseph Abadal
s/a
/ GOIGS | QUE AL | GLORIOS SANT MARTI | BISBE, SE CANTAN EN | la Vila de | Arenys de Munt. |


Imprès -  Barcelona - Teresa Piferrer Viuda
s/a
/ GOIGS | QUE EN | ALABANÇA | DEL GLO- | riòs Martir S. | Cugàt, se can- | tan en sa Par- | roquial Igle- | sia de Bar- | celona. |


Imprès -  Manresa - Ignasi Abadal
s/a
/ GOIGS | QUE SE | cantan devan | de la Porten- | tosa Imatge | de Christo | crucificat en | la Iglesia de | Santa Maria | de Camps. |


Imprès -  Gerona - Fermí Nicolau, antes de Bro
s/a
/ GOIGS A | LLAHOR, | y Alabança | del gloriós S. | Genís Mar- | tyr, natural | de la Ciutat | de Arles. |


Imprès -  Reus - Rafael Compte
s/a
/ GOIGS A | MARIA | SANTISSIMA DE | MISERICORDIA, | venerada en la | Hermita de la | Vila de | Reus. |


Imprès -  Girona - Geroni Palol
1668
/ GOIGS A HONOR DE NOS, | TRA SENYORA DE LA DEMVNT, | EN FOGAROLAS. |


Imprès -  Barcelona - Sebastià de Cormellas
1611
/ Goigs a honra y gloria de nostra Senyo- | ra del Horta. | Fets per vn deuot seu. |


Imprès -  Lleida - Bonaventura Corominas
s/a
/ GOIGS Á LA | PRODIGIO- | sa y miraculo- | sa Imatge del | Sant Christo | de Vilano- | va de | Meyá- |


Imprès -  s/l - s/n
s/a
/ GOIGS A LA | PRODIGIO- | SISSIMA IMATGE | DEL SANT CHRIS- | to de Arbeca, fabri- | càt en la Hermita | de Santa Catharina de | dita Parroquia per | mans de un Angel | en forma de Peregri. |


Imprès -  Barcelona - Maria Àngela Giralt
1730
/ GOIGS A LA GLORIOSA SANTA | ROSALIA VERGE ANACORETA PALERMITANA. |


Imprès -  Reus - Rafel Compte
s/a
/ GOIGS A LA MA- | RE DE DEU DE | Misericordia, venera- | da en sa Hermita de | la Vila | de Reus. |


Imprès -  Cervera - Pontifícia y Real Universitat
1772
/ GOIGS A LA MILAGROSA | IMATGE DEL SANT CHRISTO DE BELL PUIG. |


Imprès -  Reus - Rafel Compte
s/a
/ GOIGS A LA MILAGROSA | IMATGE DEL SANT CHRISTO DE BELL-PUIG. |


Imprès -  Barcelona - Francisco Surià y Burgada
s/a
/ GOIGS A LA PRODIGIOSA IMATGE | de Christo Crufificát venerát en la Iglesia de Sant Pere de la Vila de Mager, | Parroquia de la Llacuna. |


Imprès -  Barcelona - Bernat Pla
s/a
/ GOIGS A LA SANTA IMATGE DE CHRISTO | EN LO SEPULCRE, TROBADA, Y VENERADA EN LO | Hospital, è Iglesia de Sant Llatser. |


Imprès -  s/l (València) - s/n
s/a
/ GOIGS A NOSTRA SENYORA DE AYGUES VIVES, | venerada en lo Convent de Agustinos de la Vila de Carcaixent. |


Imprès -  Barcelona - Francisco Surià
s/a
/ GOIGS A NOSTRA SENYORA DE MERITXELL, | PROTECTORA DE CANILLO. |


Imprès -  s/l (València) - s/n
s/a (1738-1769 ca.)
/ GOIGS A NOSTRA SEÑORA DE AYGUES VIVES, | venerada en lo Convent de la Vila de Carcaixent. |


Imprès -  Mataró - Joan Abadal
s/a
/ GOIGS A SANT PANCRAS QUE | SE CANTAN EN LA SUA CAPELLA ERIGI- | da en la Iglesia | Parroquial de | Santa Maria | de Matarò |


Imprès -  Barcelona - Hereus de Joan Pau Martí
s/a
/ GOIGS AL | DULCISSIM | COR DE JESUS, | EN QUE SE | dona noticia de la | cordial devociò, no- | vament manifes- | tada al Mon per lo | mateix | JESUS. |


Imprès -  Barcelona - Jaume Surià
s/a
/ GOIGS AL | GLORIOS | Arcangel | S. Miquel. |


Imprès -  Barcelona - Joan Piferrer
s/a
/ GOIGS AL | GLORIOS | ARCHANGEL | S. MIQUEL | del | Fay. |


Imprès -  Olot - Ramon Roca
s/a
/ GOIGS AL | GLORIOS | ARCHANGEL | SANT MIQUEL | de Castelló, Vis- | comptát de Bas, | Bisbát de | Gerona. |


Imprès -  Barcelona - Jaume Surià
s/a
/ GOIGS AL | GLORIOS | Naixement de la | Verge Maria mare | de Jesus Redemp- | tor nostre, ques | cantan en la Igle- | sia Parroquial de | Nostra Se- | nyora de | Marto- | relles. |


Imprès -  Barcelona - Joan Jolis
s/a
/ GOIGS AL | INEFABLE | MYSTERI DE LA | SS. TRINITAT, | que se cantan en la | Parroquia de Vivèr | del Bisbàt | de Solsona. |


Imprès -  Barcelona - Hereus de Barthomeu i Maria Àngela Giralt
s/a
/ GOIGS AL B. GASPAR DE BONO, SACERDOT PROFES DEL | Orde de Minims de Sant Francisco de Paula. |


Imprès -  Barcelona - Hereus de Barthomeu y Maria Angela Giralt
s/a
/ GOIGS AL BEATO NICOLAU DE LONGOBARDIS, RELIGIOS | Oblato del Orde de Minims de S. Francisco de Paula. |


Imprès -  Barcelona - Francisco Guasch
1720
/ GOIGS AL GLO- | RIOS EVANGELISTA | Sant | March. |


Imprès -  Tarragona - Pere Canals
s/a
/ GOIGS AL GLORIOS SANT CHRISTOFOL, QUE SE | venera en la sua Hermita de la Parrochia de Santa | María de la Geltrú |


Imprès -  Barcelona - Joan Jolis
s/a
/ GOIGS ALS | GLORIOSOS | MARTYRS SANT | GAUDENCIO, | Santa Theofila, y S. | Fructuosa, Reliquias | dels quals se veneran | en la Iglesia Parro- | quial de Sant Joan | Baptista de Horta, | Bisbàt de | Barcelona. |


Imprès -  Barcelona - Eulària Piferrer viuda
s/a
/ GOIGS ALS GLORIOSISSIMS SANT GENIS, NOTARI, Y | SANT GENIS, COMEDIANT, MARTIRS, Y PATRONS DE VILASSAR. |


Imprès -  Barcelona - Eulària Piferrer viuda
s/a
/ GOIGS ALS GLORIOSISSIMS SANT GENIS, NOTARI, Y SANT | Genis, Comediant, Martyrs, y Patrons de Vilassar. |


Imprès -  Barcelona - Maria Àngela Martí viuda
s/a
/ GOIGS ALS GLORIOSOS MARTYRS | SANTS JUSTINO, BENET, FELICISSIMA, Y TRANQUILLINA, | las quals Reliquias se veneran en la Iglesia Parroquial de Cabrera | sobre Vallbona, Bisbát de Barcelona. |


Imprès -  s/l - s/n
s/a (1706 ca.)
/ GOIGS DE | CARLOS | TERCER ARCHI- | DUCH DE AUS- | tria, Rey de Espanya, | Compte de Barcelo- | na, Princep de | Gerona, &c. |


Imprès -  s/l (Barcelona) - s/n
s/a (1706 ca.)
/ GOIGS DE | CARLOS | Tercer, Archiduch | de Austria, Rey de | Espanya, Comte | de Barcelona, | Princep de | Gerona, &c. |


Imprès -  Barcelona - Bernat Pla
s/a
/ GOIGS DE | LA DIVINA | PASTORA DE LAS | ANIMAS MARIA | Santissima, la qual | Imatge se venéra en | la Iglesia dels Pares | Caputxins de la | Ciutat de | Barcelona. |


Imprès -  Olot - Ramon Roca
s/a
/ GOIGS DE | LA MARE | de Deu del | Cos, l' quals | se cantan en | lo seu Lloch | de Mon- | tagut. |


Imprès -  Girona - Casa l'estamper del rey
1724
/ GOIGS DE- | LA MILA- | GROZA IMAGE, | DE NOSTRA SE- | Senyora [sic] de Palau, molt | venerada en sa Capella, | construhida en lo Ter | me , y Parroquia de | Sant Llorens | de la Muga. |


Imprès -  Barcelona - Joan Jolis
1702
/ GOIGS DE | LA PRU- | DENTISSIMA VER- | GE, Y MARTYR | Santa Ca- | thalina. |


Imprès -  Girona - Gerònim Palol
1686
/ GOIGS DE | LA PURIS- | SIMA SANCH | DE JESU- | CHRIST PERA CON- | FRARIA INSTITVHI- | da en lo lloch de Ca- | mallera per lo Senyor | Pera Faliu Ciutada | honrat de Barcelona | en lo any | 1686. |


Imprès -  Barcelona - Teresa Piferrer Viuda
1756
/ GOIGS DE | MARIA | SANTISSIMA | DE VIDABONA, | que se cantan en | la sua Parroquial | Iglesia, devant la | antigua, y devo- | tissima Imatge | en lo Bisbàt | de | Vich


Imprès -  Barcelona - Tecla Pla Viuda, administrada per Vicens Verdaguer
s/a
/ GOIGS DE | MARIA | SANTISSIMA DE LA | MERCE FUNDADORA | de sa Real y Militar | Religió de Redemptors, | y Patrona de la | Ciutat de Barcelona. |


Imprès -  Barcelona - Tecla Pla, viuda, administrada per Vicens Verdaguer
s/a
/ GOIGS DE | MARIA | SANTISSIMA DE LA | MERCE, FUNDA- | dora de la sua Reli- | gió de Redemptors. |


Imprès -  Barcelona - Joan Jolis y Bernat Pla
s/a
/ GOIGS DE | MARIA | SANTISSIMA DE LA | MERCÉ, FUNDADO- | RA DE SA REAL, | Y MILITAR RELIGIó | de Redemptors, | y Patrona de la | Ciutat de | Barcelona. |


Imprès -  Barcelona - Tecla Pla viuda, administrada per Vicens Verdaguer
s/a
/ GOIGS DE | MARIA | SANTISSIMA DE LA | MERCE, FUNDADORA | de la sua Real, y Militar | Religió de Redemptors. |


Imprès -  Tarragona - Magí Canals
s/a
/ GOIGS DE | N. SENYORA | de Pas- | sanánt. |


Imprès -  Barcelona - Mariano Soldevila
s/a
/ GOIGS DE | N. SRA. DE | LA FONTCAL- | DA VENERA- | da en lo Terme | de Gandessa | Bisbat de | Tortosa. |


Imprès -  Barcelona - Joseph Altes
s/a
/ GOIGS DE | NOSTRA | SENIORA DE | LA VICTORIA, | que se cantan en | lo carrer Mitjà | de Sant | Pere. |


Imprès -  Perpinyà - Joseph Vigé
1724
/ GOIGS DE | NOSTRA | SENYORA | DE GRACIA | LA JMAGE | DE LA QUAL, | Presideix en una | Capella del Lloch de | las Escaldas en Cer- | danya, ahont naix | una font calenta, que | cura de molts mals | als desemparats de re- | mey. |


Imprès -  Barcelona - Jaume Surià
s/a
/ GOIGS DE | NOSTRA | SENYORA | DE GRACIA, | collocada entre las | dos Torras sobre | lo Portal antich | de la Plaça nova. |


Imprès -  Barcelona - Joseph Altès
s/a
/ GOIGS DE | NOSTRA | Senyora | de Nuria. |


Imprès -  Barcelona - Hereus de Joan Jolis, administrada per Bernat Pla
s/a
/ GOIGS DE | NOSTRA | SENYORA | DEL HORT, | molt | devots. |


Imprès -  Lleida - Christóval Escuder
s/a
/ GOIGS DE | NOSTRA | SENYORA | DEL REMEY, | Patrona de la | Vila de Flix. |


Imprès -  Barcelona - Joan Jolis
s/a
/ GOIGS DE | NOSTRA | SENYORA | DEL ROSER. |


Imprès -  Mataró - Joan Abadal
s/a
/ GOIGS DE | NOSTRA | Senyora | del Roser. |


Imprès -  Barcelona - Tecla Pla Viuda
s/a
/ GOIGS DE | NOSTRA | SENYORA DE | BELLULLA, | QUES CANTAN EN LA | CAPELLA QUE TE LO | SAGRAT ORDRE DE PRE- | DICADORS EN LO VALLÉS |


Imprès -  Lleida - Christòfol Escuder
s/a
/ GOIGS DE | NOSTRA | SENYORA DE | BUTSENYT, | en la Horta de | Lleyda, Par- | roquia de | S. Llorens. |


Imprès -  Barcelona - Hereus de Joan Jolis
s/a
/ GOIGS DE | NOSTRA | SENYORA DE | ESPERANÇA, | que se cantan en| la Iglesia Parro- | quial de S. Cu- | gat del Rech. |


Imprès -  Girona  - Gabriel Bro
1704
/ GOIGS DE | NOSTRA | SENYORA DE | FINESTRAS, | QVE SE CANTAN | EN SA COLLEGIATA | Antigua, y ara | secular Iglesia del | Bisbat de Gerona. |


Imprès -  Barcelona - Bernat Pla
s/a
/ GOIGS DE | NOSTRA | SENYORA DE | LA AJUDA, QUE | se venéra en lo | carrer de S. Pere | mes | baix. |


Imprès -  Barcelona - Rafel Figueró
1696
/ GOIGS DE | NOSTRA | Senyora de | la Serra | de | Pinòs. |


Imprès -  Barcelona - Jaume Surià
1710
/ GOIGS DE | NOSTRA | Senyora de | Malenyanes. |


Imprès -  Barcelona - Joan Jolis
s/a
/ GOIGS DE | NOSTRA | Senyora de | Moncada. |


Imprès -  Barcelona - Francesch Ifern i Oriol
s/a
/ GOIGS DE | NOSTRA | SENYORA DE | MONTSERRAT, | QUES CANTAN EN SA | DEVOTA CAPELLA. |


Imprès -  Barcelona - Viuda Pla, administrada per Vicens Verdaguer
s/a
/ GOIGS DE | NOSTRA | SENYORA DE GRA- | CIA, QUE SE CAN- | tan en la sua Capella en| la Portaría del Convent | de Santa Catarina | Martyr de la pre- | sent Ciutat | de Barcelona. |


Imprès -  Barcelona - Joan Pau Martí
1714
/ GOIGS DE | NOSTRA | SENYORA DE LA | LLIBERTAT, SITVA- | da en lo Altar del | Sant Christo, de la | Capella de | Marcùs. |


Imprès -  Barcelona - Tecla Pla, administrada per Vicens Verdaguer
s/a
/ GOIGS DE | NOSTRA | Senyora de la Font | Santa, quals se | cantan en sa Ca- | pella y Parroquial | Iglesia de | St. Pere, del | Castell de | Subiráts. |


Imprès -  Vich - Joan Dorca
s/a
/ GOIGS DE | NOSTRA | SENYORA DE MON- | GRONY, Y ANOME- | nada tambe de la llet, | la qual miraculosa Imat- | ge se venerea en la Par- | roquia de St. Pere de | Gumbren Bis- | bàt de Vich. |


Imprès -  Barcelona - Anton Sastres
s/a
/ GOIGS DE | NOSTRA | SENYORA DEL | CALLAR, EN LA | Montanya del Callar, | de la Parroquia de | Sant Pere de la | Vila de Ripoll. |


Imprès -  s/l - s/n
s/a
/ GOIGS DE | NOSTRA | Senyora del | Heura, en la | Parroquial | Iglesia de | Antiga | en lo | Va- | llès. |


Imprès -  Barcelona - Raymunda Altès
s/a
/ GOIGS DE | NOSTRA | SENYORA DEL | REMEY DE LA | Vila de Caldes | de Munbuy. |


Imprès -  Barcelona - Tecla Pla, viuda, administrada per Vicens Verdaguer
s/a
/ GOIGS DE | NOSTRA | SENYORA DEL | ROSER, QUE | se cantan en | la Quaresma. |


Imprès -  Barcelona - Tecla Pla Viuda, administrada per Vicens Verdaguer
s/a
/ GOIGS DE | NOSTRA | SENYORA DEL | ROSER, QUE | se cantan en | la Quaresma. |


Imprès -  Barcelona - Tecla Pla, viuda, administrada per Vicens Verdaguer
s/a
/ GOIGS DE | NOSTRA | Senyora del | Roser, ques | cantan en | lo Advent. |


Imprès -  Barcelona - Francisco Surià y Burgada
s/a
/ GOIGS DE | NOSTRA | SRA. DE LA FONT | DE LA SALUT, | en la sua Hermita | de Sant Assiscle, | y Santa Victoria, | de la Parroquia | de Sant Felíu de | Sabadell, la qual | Festa se celebra | tots anys al se- | gon Diumen- | ge de Maig. |


Imprès -  Lleida - Christòfol Escuder
s/a
/ GOIGS DE | NOSTRA | Sra. DEL CASTELL, | VENERADA EN | la Vila de Cubells | Bisbàt de Urgell, | ordenàts per | un Devòt seu. |


Imprès -  Girona - s/n
1626
/ GOIGS DE | NOSTRA SE- | nyora de Guada- | lupe; Estampades | en Gerona. | Any. 1626. |


Imprès -  Mataró - Joan Abadal
s/a
/ GOIGS DE | NOSTRA SE- | nyora del Re- | mey de la Vila | de Arenys Bis- | bat de Gerona. |


Imprès -  Barcelona - Casa de Cormellas, per Jaume Cays
1683
/ GOIGS DE | Nostra Senyora | del Mont del | Carme. |


Imprès -  Barcelona - Tecla Pla, viuda, administrada per Vicens Verdaguer
s/a
/ GOIGS DE | NOSTRE | PARE SANT | DOMINGO. |


Imprès -  Lleida - Domingo Simon
1703
/ GOIGS DE | S.TA LLVCIA | Verge, y Martyrs [sic] | Enb lo Convent de | N. Señora del | Carmen, de la | Vila de | Tarrega. |


Imprès -  Girona - Anton Oliva
s/a
/ GOIGS DE | SANTA | LLUCIA VERGE, | Y MARTYR, | en la Hermita | de la Ganga. |


Imprès -  Barcelona - Francisco Generós
s/a
/ GOIGS DE LA | GLORIOSA | VERGE, Y MARTIR | SANTA REPARADA | que se cantan en lo | Convent de Minims | de la Vila | de Bagúr. |


Imprès -  Vic - I[gnasi] Valls
1829
/ GOIGS DE LA | IMATGE DE | CHRISTO CRUCI- | FICAT QUE SE | VENERA EN LO SANTUARI | DE SATNA MAGDALENA EN | LA PARROQUIA DE S. PERE | DE RODA BISBAT DE VICH. |


Imprès -  Manresa - Ignasi Abadal
s/a
/ GOIGS DE LA | MARAVELLOSA | Imatge de Maria | Santissima de Que- | ralt en lo Temple | de la Real Vila | de Berga, aludint | á la recuperació | de la Cerdanya en | lo dia 25 de Juliol | 1795. per las | Armas de S.M. |


Imprès -  Barcelona - Hereus de Barthomeu y Maria Àngela Giralt
s/a
/ GOIGS DE LA GLORIOSA | STA. URSULA VERGE, Y MARTYR, | QUES CANTAN EN LA CAPELLA DELS BARRETERS DE AGULLA, | erigida en la Iglesia de Santa Catharina Verge, y Martyr, | de la Ciutàt de Barcelona. |


Imprès -  Barcelona - Vicens Surià
1680
/ GOIGS DE LA GLORIOSA | VERGE, Y MARTYE [sic] S. CECILIA | PATRONA DEL TARROS, BISBAT, | Y PLANA DE VIGELL. [sic] |


Imprès -  Barcelona - Antoni Lacavalleria
1657
/ GOIGS DE LA GLORIOSA | VERGE, Y MARTYR SANTA CECILIA | patrona del Terròs, Bisbat de Vrgell. |


Imprès -  Barcelona - Jaume Surià
s/a
/ GOIGS DE LA GLORIOSA | VERGE, Y MARTYR SANTA CECVLINA. |


Imprès -  Tarragona - Magí Canals
1757
/ GOIGS DE LA GLORIOSA | Verge, y Martyr Santa Margarida Patrona de | la Riera, y Virgili. |


Imprès -  Barcelona - Barthomeu Giralt
s/a
/ GOIGS DE LA GLORIOSA SANTA SEVERA MARTYR, | VINGUDA DE ROMA, Y COLLOCADA EN LA MOLT ILLUSTRE, Y | Parroquial Iglesia de Sant Pere de las Puellas de la present Ciutat, | de Barcelona, dia 23. de Juliol ANy 1702. | Se celebra sa Festa als 29. de Ianer. |


Imprès -  Barcelona - Joseph Altès
s/a
/ GOIGS DE LA GLORIOSA V. Y M. S. CECILIA, | PATRONA DE BOLVIR, BISBAT DE URGELL. |


Imprès -  Barcelona - Joseph Giralt
1743
/ GOIGS DE LA GLORIOSA VERGE Y MAR- | tyr Santa Coloma de la Marata. |


Imprès -  Lleida - Viuda y filla de Escuder
1798
/ GOIGS DE LA GLORIOSA VERGE Y MARTIR SANTA LLUCIA, | Advocada per la vista, que se venera en la Hermita del Poble de Llor, | Bisbát de Solsona. |


Imprès -  Barcelona - Antoni Lacavalleria
1677
/ GOIGS DE LA GLORIOSA VERGE, Y | Martyr Santa Madrona. |


Imprès -  Barcelona - Francisco Suriá
1758
/ GOIGS DE LA GLORIOSA VERGE, Y MARTYR STA. AGNÉS, | Patrona de la Parroquial Iglesia del Terme de Malanyanas, en lo Vallés. |


Imprès -  Barcelona - Hereus de Barthomeu y Maria Angela Giralt
s/a
/ GOIGS DE LA GLORIOSA, | Y BENAVENTURADA VERGE MARIA | DEL VINYET DE SITJES |


Imprès -  Barcelona - Joan Piferrer
1733
/ GOIGS DE LA MILAGROSA IMATGE | DEL SANT CHRISTO DE IGUALADA. |


Imprès -  Barcelona - Joan Veguer
1739
/ GOIGS DE LA MIRACULOSA | LLVM, QVE VINGuè DE NOSTRA SENYORA DE | Montserrat, à la Iglesia de nostra Senyora del Carme de la Ciutat | de Manresa, à 21. de Febrer del any 1345. |


Imprès -  Barcelona - Gabriel Nogués
s/a
/ GOIGS DE LA MIRACV- | losa Imatge de S. Domingo de Soriano. |


Imprès -  Barcelona - Jaume Surià
s/a
/ GOIGS DE LA PORTENTOSA, Y MILAGROSA IMATGE | del Sant Christo Trobàt, venerada en la Iglesia de Sant | Antoni Abat, de la Vila de Tarrega. |


Imprès -  València - Laborda
s/a
/ GOIGS DE LA VERGE MARIA DEL ROSER. | Compòsts per lo Pare Sant Vicènt Ferrer. |


Imprès -  s/l (València) - s/n (Laborda?)
s/a
/ GOIGS DE LA VERGE MARIA DEL ROSER. | Compòsts per lo Pare Vicent Ferrer |


Imprès -  Barcelona - Bernat Pla
s/a
/ GOIGS DE LAS | GLORIOSAS | GERMANAS SANTA | JULIANA, Y SANTA | Semproniana Verges, | y Martirs, fillas de | la Ciutat | de Matarò. |


Imprès -  Barcelona - Joan Jolis i Bernat Pla
s/a
/ GOIGS DE LAS ANIMAS DEL | PURGATORI MOLT DEVOTS. |


Imprès -  Barcelona - Bernat Pla
s/a
/ GOIGS DE LAS ANIMAS DEL PURGATORI, QUE SE CANTAN | en la sua Santa Capella, fundada en lo Monastir de Sant Agustí, en la | Capella de nostra Senyora de Pietat, de la present ciutat de | Barcelona, de la qual son Administradors los Comptadors | [...]


Imprès -  Barcelona - Joan Jolis
s/a
/ GOIGS DE LAS ANIMAS DEL PURGATORI, QUE SE CANTAN | en la sua Santa Capella, fundada en lo Monastir de Sant Agusti, en la Capella | de N. Senyora de Pietat, de la present ciutat de Barcelona, de la qual son | [...]


Imprès -  Barcelona - Joan Jolis
s/a
/ GOIGS DE LAS SANTAS ANIMAS | DEL PURGATORI, MOLT DEVOTS. |


Imprès -  Barcelona - Carlos Gibert y Tutó
s/a
/ GOIGS DE MARIA SANTMA. DE LA MERCE, | FUNDADORA DE SA REAL, Y MILITAR RELIGIó | DE REDEMPTORS, Y PATRONA DE LA CIUTAT DE BARCELONA. |


Imprès -  Barcelona - Jaume Surià
s/a
/ GOIGS DE N. SENYORA | DELS ANGELS, COLLOCADA EN LO CARRER | de la Tapineria, de la Ciutat de Barcelona. |


Imprès -  Barcelona - Esperança Gomila y Giralt, viuda
s/a
/ GOIGS DE N. Sra. DE BELLVITJA, | ques cantan en lo carrer del Hospital, Advocada contra la Peste. |


Imprès -  Cervera - Manuel Ibarra
1741
/ GOIGS DE N. SRA. DE BONREPÓS, | VENERADA EN VN SANTVARI DE CANONGES PREMONS- | tratenses, en lo Terme de Sant Salvadòr de Tolò. |


Imprès -  Vilafranca - Francisco Vilalta
s/a
/ GOIGS DE N.A S.RA DEL SOCOS. | Que se cantan en la sua Sta. Capella de Vilafranca del Panades. |


Imprès -  Barcelona - Tecla Pla viuda, administrada per Vicens Verdaguer
s/a
/ GOIGS DE N.RA SEÑORA DELS ANGELS. | QUE SE VENERA EN LA IGLESIA DELS ANGELS DE RE- | ligiosas Dominicas de la ciutat de Barcelona. |


Imprès -  Vic - Estampa de Dorca
s/a
/ GOIGS DE N.TRA | SENYORA DE NURIA


Imprès -  Barcelona - Manuel Texero
s/a
/ GOIGS DE N.TRA S.RA DEL REMEY, | MARE, Y PATRONA DEL ORDE DE LA SANTISSIMA TRINITAT, | REDEMPCIÓ DE CATIUS. | DE PREGARIAS. |


Imprès -  Barcelona - Manuel Texero
s/a
/ GOIGS DE N.TRA S.RA DEL REMEY, | MARE, Y PATRONA DEL ORDE DE LA SANTISSIMA TRINITAT, | REDEMPCIÓ DE CATIUS. | DE PREGARIAS. |


Imprès -  Barcelona - Raymunda Altés Viuda
s/a
/ GOIGS DE NOS- | TRA SENYORA | de Bellvitja, ques | cantan en lo car- | rer del Hospital, | advocada con- | tra la | Peste. |


Imprès -  s/l - s/n
s/a
/ GOIGS DE NOS- | TRA SENYORA, | intitulada de las Fei- | xas, ques venéra en | sa Capella de Cana- | letas, sita en lo Ter- | me de Sant Iscle | de las Feixas, | Bisbát de | Barcelona. |


Imprès -  Thuir - G. Agel
1792
/ GOIGS DE NOSTRA | SENYORA DE PENA. |


Imprès -  Mallorca - Joseph Guasp
s/a
/ GOIGS DE NOSTRA | SEÑORA DE CONFALÓ. |


Imprès -  Girona - Geroni Palol
1663
/ GOIGS DE NOSTRA SENYO- | RA DE MISERICORDIA DE LA VILA | de Canet de la Costa, compostos per | vn Fill de dita Vila. |


Imprès -  Moià - Pau Abadal
1693
/ GOIGS DE NOSTRA SENYO | RA DE MONTSERRAT MOLT | DEVOTS. |


Imprès -  Gerona - Geroni Palol
1670
/ GOIGS DE NOSTRA SENYO | RA DE VALLCLARA, CONSTITVHIDA EN LA | parochia de Sant Andreu de Bancells, Bisbat de Vich. |


Imprès -  Moià - Pera Abadal
1683
/ GOIGS DE NOSTRA SENYO: | RA DE GRACIA, QVE SE CANTAN PER IMPLO. | RAR LO SEV AVXILI EN TOTAS LAS NECESSITATS QVE SE | offereixen devant de la sua miraculosa Imatge, en lo seu mateix Con: | vent que està en la Vila de Empuries, [...]


Imprès -  Vic - Pere Morera
s/a
/ GOIGS DE NOSTRA SENYORA | DE BELLULLA, QUES CANTAN EN LA CAPELLA, QUE TE LA | Sagrada Orde de Predicadors en lo Vallès, |


Imprès -  Lleida - Viuda y filla de Escuder
1799
/ GOIGS DE NOSTRA SENYORA | DE CARRASUMADA, | SITUADA EN LO TERME DE TORRES DE SEGRE. |


Imprès -  Barcelona - Llorens Déu
1631
/ GOIGS DE NOSTRA SENYORA | de Gracia. |


Imprès -  Vic - Pere Morera
s/a
/ GOIGS DE NOSTRA SENYORA | DE LA AJUDA, QUE SE CANTAN EN LA CAPELLA DE SA INVOCACIò, DE | la Iglesia Parroquial de Sant Fructuos de Balenyà, del Bisbàt de Vich. |


Imprès -  Girona - s/n
1618
/ GOIGS DE NOSTRA SENYORA | DE LA FONT DE LA SALVT. |


Imprès -  Barcelona - Francisco Surià
s/a
/ GOIGS DE NOSTRA SENYORA | DE LA SAGRISTIA. |


Imprès -  Barcelona - Joan Pau Martí
1716
/ GOIGS DE NOSTRA SENYORA | DE MONTSERART [sic] | MOLT DEVOTS. |


Imprès -  Barcelona - Francesch Ifern
s/a
/ GOIGS DE NOSTRA SENYORA | DE MONT-SERRÁT, | Ques cantan en sa Capella, en la Iglesia Parroquial de Santa Maria del Mar. |


Imprès -  Barcelona - Francesch Ifern y Oriol
s/a
/ GOIGS DE NOSTRA SENYORA | DE MONTSERRAT, | QUES CANTAN EN SA DEVOTA CAPELLA FRENTA LA REAL ADUANA. |


Imprès -  Barcelona - Mariano Soldevila
s/a
/ GOIGS DE NOSTRA SENYORA | DEL CORREDOR, SITUADA SA CAPELLA EN LA | Parroquia del Far, Baronia de Llinás. |


Imprès -  Barcelona - Joan Centené i Joan Serra
s/a
/ GOIGS DE NOSTRA SENYORA | DEL MONT DEL CARME. |


Imprès -  Barcelona - Antoni Lacavalleria
1688
/ GOIGS DE NOSTRA SENYORA | del Port, molt devots. |


Imprès -  Barcelona - Jaume Surià
s/a
/ GOIGS DE NOSTRA SENYORA | DEL REMEY | UNS DE PREGARIAS, Y ALTRES DE GRACIAS. |


Imprès -  Lleida - Viuda, y filla de Escuder
s/a
/ GOIGS DE NOSTRA SENYORA | DEL ROSER |


Imprès -  Lleida - Viuda i filla d'Escuder
s/a
/ GOIGS DE NOSTRA SENYORA | DEL ROSER | QUES CANTAN EN LO ADVENT. |


Imprès -  Perpinyà - Joan Baptiste Reynier
s/a
/ GOIGS DE NOSTRA SENYORA | DEL ROSER. |


Imprès -  Barcelona - Joan Jolis
s/a
/ GOIGS DE NOSTRA SENYORA | DELS ANGELS, COLLOCADA EN LO CARRER | de la Tapineria, de la Ciutat de Barcelona. |


Imprès -  Barcelona - Josep Rubió
s/a
/ GOIGS DE NOSTRA SENYORA DE BELLVITJA, | Advocada contra la Peste, ques cantan en la sua devota | Capella del carrer del Hospital. |


Imprès -  s/l - s/n
s/a
/ GOIGS DE NOSTRA SENYORA DE LA AJUDA, | que se venéra en lo Carrer de Sant Pere mes baix. |


Imprès -  Barcelona - Jaume Surià
s/a
/ Goigs de nostra Senyora de la Soledat. |


Imprès -  Barcelona - Barthomeu Giralt
1722
/ GOIGS DE NOSTRA SENYORA DEL | Miracle, alt en la Hermita de Sant Antoni | de Padua, en lo Terme de Sant | Joan las Abadessas. |


Imprès -  Mataró - Joan Abadal
s/a
/ GOIGS DE NOSTRA SENYORA DEL PUIG | de Bellvér, ques cantan en la sua Capella en lo Ter- | me de la Vila de Sant Celoni Bisbat de Barcelona. |


Imprès -   [València] - s/n
s/a
/ GOIGS DE NOSTRA SENYORA DEL PUIG, PATRONA PRINCIPAL | de la Ciutat y Regne de Valencia, venerada baix lo títol dels Angels. |


Imprès -  s/l (València) - s/n
s/a
/ GOIGS DE NOSTRA SENYORA DEL PUIG, PATRONA PRINCIPAL DE LA CIUTAT, | y Regne de Valencia |


Imprès -  Girona - Fermí Nicolau
s/a
/ GOIGS DE NOSTRA SENYORA DEL REMEY, | DE LA IGLESIA DE SANT MIQUEL DE LA VILAD DE ANGLES. |


Imprès -  Barcelona - Francisco Surià y Burgada
s/a
/ GOIGS DE NOSTRA SENYORA DEL ROSER. |


Imprès -  Barcelona - Hereus de Barthomeu y Maria Àngela Giralt
s/a
/ GOIGS DE NOSTRA SENYORA DELS DESAMPARATS, | PATRONA DELS MARINERS, Y NAVEGANTS, QUES CANTAN EN LA SUA SANTA CAPELLA, | en la Iglesia de Sant Agustí de la Ciutat de Barcelona. |


Imprès -  [València] - s/n
s/a
/ GOIGS DE NOSTRA SENYORA DELS DESAMPARATS. |


Imprès -  La Seu d'Urgell - Agustí Ubach
s/a
/ GOIGS DE NOSTRA SRA. DE LA ROCA, | VENERADA EN LA ANTIQUISSIMA HERMITA DE LA VILA DE ESCART, | del Real Abadiat de Gerri. |


Imprès -  Barcelona - Francisco Surià
s/a
/ GOIGS DE NOSTRA SRA. DE LA SAGRISTIA. |


Imprès -  Barcelona - Joseph Altés
s/a
/ GOIGS DE NTRA SRA DE ESPERANSA, | QUE SE VENERA EN LA SUA SANTA CAPELLA. |


Imprès -  Barcelona - Teresa Piferrer
s/a
/ GOIGS DE S. EULARIA DE MERIDA | VERGE, Y MARTYR, PATRONA DEL LLOCH | de Corròdevall, ques cantgan en sa Iglesia. |


Imprès -  s/l - s/n
s/a
/ GOIGS DE SANT | CLEMENT PA- | PA, Y MARTIR, PA- | TRò DE LA ESPUNYO | la Bisbat | de Solsona |


Imprès -  Barcelona - Joan Jolis
1688
/ GOIGS DE SANT DESIDERI | MARTYR, DEL QVAL TE LO | SAGRAT COS LA UILA DE MATARO. |


Imprès -  Barcelona - Joseph Altès
1744
/ GOIGS DE SANT JACINTO, | QUES CANTAN EN LA SUA SANTA CAPE- | lla, en lo Convent de Santa Cathraina Verge, y Martyr de la | Ciutat de Barcelona. |


Imprès -  Vilafranca - Francisco Vilalta
s/a
/ GOIGS DE SANT JUSTINO MARTYR, | lo Còs enter del qual se venera en la Parroquial Iglesia de la Vila de Sant | Quinti Bisbat de Barcelona. |


Imprès -  Lleida - Christòfol Escuder

/ Goigs de sant Salvador, que se venera en lo Terme de las Borjas


Imprès -  Barcelona - Jaume Surià
1696
/ GOIGS DEL | GLORIOS | Abat Sant Garau: | La Capella del | qual està funda- | da en lo Terme | de Tossa Bis- | bat de Gerona. |


Imprès -  Barcelona - viuda Pla, administrada per Vicens Verdaguer
s/a
/ GOIGS DEL | GLORIOS | APÓSTOL | S. ANDREU. |


Imprès -  Figueres - Ignasi Porter
s/a
/ GOIGS DEL | GLORIOS | APOSTOL | SANT PERE | de la Vila de | la Escala. |


Imprès -  Barcelona - Vicens Surià
s/a
/ GOIGS DEL | GLORIOS | Apostol Sant Pau | Advocat contra | tot mal de | Espalma. |


Imprès -  Barcelona - Joan Jolis
1753
/ GOIGS DEL | GLORIOS | ARQUEBISBE | SANT PALLADI, | ADVOCAT PER LA | VISTA, QUE SE | cantan en la sua Ca- | pella, en los Claustros | de la Cathedral | de Barcelona. |


Imprès -  Mataró - Joan Abadal
s/a
/ GOIGS DEL | GLORIOS | BISBE SANT MARTI | PATRO DE LA PARRO- | QUIA DE MUSCAROLAS | BISBAT DE BARCELONA. |


Imprès -  Barcelona - Tecla Pla viuda, administrada per Vicens Verdaguer
s/a
/ GOIGS DEL | GLORIOS | CABALLER, Y | MARTYR SANT | Anastasi; lo qual pren- | guè martyri en Badalona, | y en ella están | enterradas las suas | Santas | Reliquias. |


Imprès -  Barcelona - Joseph Altés
s/a
/ GOIGS DEL | GLORIOS | HERMITá, Y MAR- | TYR SANT MAGI, | que se cantan en | la Iglesia de San | Sebastiá de | Barcelona. |


Imprès -  Barcelona - Tecla Pla, viuda, administrada per Vicens Verdaguer
s/a
/ GOIGS DEL | GLORIOS | MARTIR SAN | VICENS, PATRÓ | DEL LLOCH | DE SARRIÁ. |


Imprès -  Barcelona - Joan Piferrer
1724
/ GOIGS DEL | GLORIOS | Martir Sant | Julià, que se | cantan en | la sua Igle- | sia del | Poble de | Al- | fou. |


Imprès -  Barcelona - Jaume Osset, administrada per Pere Batlle
1772
/ GOIGS DEL | GLORIOS | MARTYR | SANT MUS, | QUE SE VENERA | EN LA IGLESIA | de Canoves, | en lo Vallès. |


Imprès -  Gerona - Joseph Bro
s/a
/ GOIGS DEL | GLORIOS | Martyr S. Vicens | Levita, quals se | cantan en la Ig- | lesia de Monsullá, | Bisbat de | Gerona |


Imprès -  Gerona - Joseph Bro
s/a
/ GOIGS DEL | GLORIOS | Martyr S. Vicens | Levita, quals se | cantan en la Ig- | lesia de Vilovi, | Bisbat de | Gerona. |


Imprès -  Barcelona - Joan Jolis
s/a
/ GOIGS DEL | GLORIOS | MARTYR SANT | EUDALT, QUES | cantan en la Iglesia | de la Vila de Ripoll, | Bisbàt | de Vich. |


Imprès -  Barcelona - Joan Piferrer
1725
/ GOIGS DEL | GLORIOS | MARTYR SANT | EUDALT, QUES | cantan en la Iglesia | Parroquial de Sant | Cugat de la Ciu- | tat de Barcelona. |


Imprès -  Girona - Fermí Nicolau
s/a
/ GOIGS DEL | GLORIOS | MARTYR SANT | SEBASTIA, QUE | se cantan en la sua | Capella de la present. |


Imprès -  Barcelona - Bernat Pla
s/a
/ GOIGS DEL | GLORIÓS | MARTYR SANT | VALERIá, ADVO- | cat per mal de Tren- | cadura, ques cantan | en sa devota Capella | en la Parroquia de | sant Esteve de Pa- | laudarias, Bisbát | de Barcelona | en lo Vallés. |


Imprès -  Barcelona - Joan Jolis
s/a
/ GOIGS DEL | GLORIOS | MARTYR SANT | VICENS, PATRò | del Lloch | de Sarrià |


Imprès -  Barcelona - Joan Jolis
1729
/ GOIGS DEL | GLORIOS | MARTYR SANT | VICENS, QUE SE | cantan en la sua Parro | quial Iglesia de Malla, | Bisbat de Vich; 1 ahont se veneran | part de las | suas Reliquias. |


Imprès -  Barcelona - Tecla Pla Viuda
s/a
/ GOIGS DEL | GLORIOS | MARTYR ST. VICENS | PATRO DE LA PAR- | [ROQUI]A DE GUALBA | BISBAT DE BARCELONA. |


Imprès -  Barcelona - Bernat Pla
s/a
/ GOIGS DEL | GLORIOS | PARE SANT | RAMON NONAT. |


Imprès -  Girona - Joseph Bro
s/a
/ GOIGS DEL | GLORIOS | PRECURSOR | St. JOAN BATISTA, | que se cantan en la | Ermita y Capella de | Sant Juan | de Salellas. |


Imprès -  Barcelona - Joseph Altès
s/a
/ GOIGS DEL | GLORIOS | SACERDOT, Y MAR- | TIR S. VALENTI, | ques venéra en la Igle- | sia de Sant Pere Part | Foràna de la Vila | de Tarràssa en lo | Bisbát de | Barcelona. |


Imprès -  Barcelona - Joan Jolis i Bernat Pla
s/a
/ GOIGS DEL | GLORIOS | SANT GARAU | ABAT, QUE SE | cantan en la Parro- | quia de S. Andreu | de Llinyá del Bis- | bàt de Solsona. |


Imprès -  Barcelona - Rafel Figueró
1715
/ GOIGS DEL | GLORIOS | Sant Iacinto, | de la Orde del | Pare Sant | Domingo. |


Imprès -  Barcelona - Rafel Figueró
s/a
/ GOIGS DEL | GLORIOS | Sant Lluch | Evangelista, en | lo Santuari | del Miracle. |


Imprès -  Barcelona - Bernat Pla
s/a
/ GOIGS DEL | GLORIOS | SANT MENNA, | SOLDAT, ANACO- | reta, y Militar, Patrò | del Terma de Santme- | nat, en la Iglesia | del qual se venera | una reliquia | Insigne sua. |


Imprès -  Barcelona - Joan Jolis
1743
/ GOIGS DEL | GLORIOS | SANT NICASI | BISBE, Y MAR- | tyr, advocàt en lo Real Monas- | tyr de Religiosas Do- | minicas de Monte | sion de Barcelona, | que està la sua | santa Reliquia. |


Imprès -  Barcelona - Jaume Surià
s/a
/ GOIGS DEL | GLORIOS | Sant Pau | Apostol. |


Imprès -  Barcelona - Hereus de Joan Jolis
s/a
/ GOIGS DEL | GLORIOS | SANT SERAPI | MARTYR DEL | Real, y Militar | Orde de nostra | Senyora de | la Merce Re- | dempciò | de Catius. |


Imprès -  Barcelona - Maria Àngela Martí viuda
s/a
/ GOIGS DEL | GLORIOS | Sant Simplici | Papa, que se | cantan en la | sua Capella, | erigida en la | Iglesia Parro- | quial de Sant | Jaume Apos- | tol, en la | Ciutat de | Barce- | lona. |


Imprès -  Barcelona - Bernat Pla
s/a
/ GOIGS DEL | GLORIOS | SANT VICTOR | PAPA, Y MAR- | TIR, QUE SE VENE- | RA EN LA PARRO- | quial Iglesia de Santa | Maria de Vallcebre | Bisbát de | Solsona. |


Imprès -  S/l - s/n
s/a
/ GOIGS DEL | GLORIOS | St. MARTÍ BISBE | Y CONFESSOR. |


Imprès -  Barcelona - Jaume Surià
1712
/ GOIGS DEL | GLORIOS SANT | Baldiri Martyr, | Patro de la Vila | de S. Boy de | Llobregat. |


Imprès -  Barcelona - Joan Piferrer
1720
/ GOIGS DEL | GLORIOS, | CAVALLER, Y | Y MARTYR SANT | Anastasi; lo qual | prenguè martyri en | Badalona, y en | ella estàn enter- | rades les | sues Santes | Reli- | quies. |


Imprès -  Vic - Pere Morera
s/a
/ GOIGS DEL | GLORIOS, | REY, Y MARTYR | SANT SAGIMON. |


Imprès -  Barcelona - Joan Jolis
1746
/ GOIGS DEL | GLORIOS, | Y PORTENTòS S. | CLEMENT PAPA, | y Martyr, veneràt en la | Hermita del dit Sant | en lo Terme, y Par | roquia de la Vila de | Salàs Bisbàt | de Urgell. |


Imprès -  Girona - Agustí Figaró y Oliva
s/a
/ GOIGS DEL | INVICTO | MARTIR SANT | DANIEL, LO COS | Sant del qual está honorifica- | ment recondit en sa Parroqial | Iglesia que es del Real Con- | vent de Monjas del mateix | seu Monestir de Sant Daniel | Orde de Sant Benet, fora, y | prop [...]


Imprès -  Barcelona - Jaume Surià
1693
/ GOIGS DEL | S. CHRISTO | de Bala- | guer. |


Imprès -  Girona - Gerònym Palol
1679
/ GOIGS DEL B. PIO PAPA V. | DEL ORDE DE SANT DOMINGO. |


Imprès -  Barcelona - Estampa de Tecla Pla Viuda, administrada per Vicens Verdaguer
s/a
/ GOIGS DEL BEATO JOSEPH ORIOL, BENEFICIAT QUE FOU | de la Parroquial Iglesia de Nostra Senyora del Pi Barcelona. |


Imprès -  Cervera - Thomàs Senant
1736
/ GOIGS DEL BENA- | VENTURAT PARE | JOAN DE ORGANYá, | primer Abat de Sta. Ma- | ria de Bellpuig de las | Avellanas, cuyas Reli- | quias se veneran en sa | Capella del mateix Mo- | nastir. Es sa memoria | als vuyt de Abril. |


Imprès -  Vic - Joan Dorca
s/a
/ GOIGS DEL BENA- | VENTURAT St. JO- | an de Organyà, pri- | mer Abat del Real Mo- | nastir de Canonges | Premonstratenses de | Sta. Maria de Bell- | puig de las Avella- | nas. Se veneran | sas reliquias en | son Altar del ma- | teix Monastir. | [...]


Imprès -  Barcelona - Joseph Forcada
1660
/ GOIGS DEL GLORIOS | Martyr Sant Magi. |


Imprès -  Perpinyà - G. S. Le Comte
s/a (1737 a quo)
/ GOIGS DEL GLORIOS | SANT GALDERICH, | LLAURADOR, CONFESSOR Y PATRO DE ROSSELLO, | Conflent y Vallespir, las sagrades reliquias del qual estan ab gran veneraciò en | lo illustre y devot Monestir de Sant Marti de Canigo, Orde de Sant Benet. |


Imprès -  Barcelona - Tecla Pla, viuda, administrada per Vicens Verdaguer
s/a
/ GOIGS DEL GLORIOS | SANT JACINTO, | DEL ORDE DE PREDICADORS. |


Imprès -  Barcelona - Tecla Pla, viuda, administrada per Vicens Verdaguer
s/a
/ GOIGS DEL GLORIOS | SANT JACINTO, | DEL ORDE DE PREDICADORS. |


Imprès -  Barcelona - Bernat Pla
s/a
/ GOIGS DEL GLORIOS | SANT LLATSER. |


Imprès -  Barcelona - Pau Piferrer
1732
/ GOIGS DEL GLORIOS | SANT LLATZER. |


Imprès -  Gerona - Fermí Nicolau, antes Bro
s/a
/ GOIGS DEL GLORIOS ABAT SANT | GRAU, QUE AB SINGULAR DEVOCIO VENERA LA | Vila, y Terme de Tossa, Bisbát de Gerona. |


Imprès -  Barcelona - Francisco Surià y Burgada
s/a
/ GOIGS DEL GLORIOS APOSTOL | SANT PAU. |


Imprès -  Girona - Joseph Bro
s/a
/ GOIGS DEL GLORIOS APOSTOL SANT PERE. |


Imprès -  Barcelona - Manuel Texero
s/a
/ GOIGS DEL GLORIOS APOSTOL, Y EVANGELISTA | SANT MATHEU. | QUE SE VE-NERA EN | LO TERME | DE PREMIÁ. |


Imprès -  Girona - Gaspar Garrich y Joan Simon
1618
/ GOIGS DEL GLORIOS CAVALLER | Y MARTYR SANT FERRIOL: ACERCA DE LAS RELIQVIAS, | y Confraria que en lo Altar de dit sant Ferriol tenen en la Iglesia Parrochial de | sant Vicens de Falgons, Bisbat de Gerona. | Ordenats per Antoni Casanoua [...]


Imprès -  Girona - Hierònym Palol
1652
/ GOIGS DEL GLORIOS MAR- | TYR SANCT SEBASTIA, CONTRA | LA PESTA. |


Imprès -  Girona - Francisco Bro
s/a
/ GOIGS DEL GLORIOS MARTIR SANT LLORENS, | QUE SE CANTAN EN LA IGLESIA DEL POBLE DE | BASCANó, | BISBAT DE GERONA. |


Imprès -  Barcelona - Maria Àngela Giralt
1732
/ GOIGS DEL GLORIOS MARTYR | SANT MADI. |


Imprès -  Barcelona - Tecla Pla, viuda, administrada per Vicens Verdaguer
s/a
/ GOIGS DEL GLORIOS MARTYR | SANT MAGI. |


Imprès -  Barcelona - Joan Centené
s/a
/ GOIGS DEL GLORIOS MARTYR | SANT VICENS, | QUE SE VENERA EN SA CAPELLA SITUADA EN LO CASTELL | de Sant Vicens alias de Burriach, de la Parroquia, y Terme de | Cabrera, Bisbat de Barcelona. |


Imprès -  s/l - s/n
s/a
/ GOIGS DEL GLORIOS MARTYR | SANT VICENS, | QUE SE VENERA EN SA CAPELLA SITUADA EN LO CASTELL | de Sant Vicens aliàs de Burriach, de la Parroquia, y Terme de Cabrera, | Bisbat de Barcelona. |


Imprès -  Girona - Narcís Oliva
s/a
/ GOIGS DEL GLORIOS MARTYR DE CHRISTO | SANT EUDALT, | QUE SE CANTAN EN SA PROPRIA CAPELLA DE LA VILA DE RIPOLL. |


Imprès -  Barcelona - Antoni Lacavalleria
1676
/ GOIGS DEL GLORIOS MARTYR SANT CHRIS | tofol Predicador Apostolich. |


Imprès -  Girona - Fermí Nicolau
s/a
/ GOIGS DEL GLORIOS MARTYR SANT CHRISTOFOL. |


Imprès -  Barcelona - Joan Nadal
1707
/ GOIGS DEL GLORIOS MARTYR SANT EUDALT, | ques cantan en la Iglesia Parroquial de Sant Cugát del Rech, | de la Ciutat de Barcelona. |


Imprès -  Barcelona - Joan Piferrer
1730
/ GOIGS DEL GLORIOS MARTYR SANT EVDALT, | ques cantan en la Iglesia de la Vila de Ripoll, | Bisbàt de Vich |


Imprès -  s/l - s/n
s/a
/ GOIGS DEL GLORIOS MARTYR SANT JULIA ABAT, | que se cantan en la sua Parroquial Iglesia de Palóu. |


Imprès -  s/l (Barcelona) - s/n
s/a (1674 a quo)
/ GOIGS DEL GLORIOS MARTYR SANT LLORENS. | QUE SE CANTAN EN LA SUA IGLESIA DEL LLOCH DE VILARDELL. |


Imprès -  Barcelona - Casa Mathevat
1673
/ GOIGS DEL GLORIOS P. S. IGNACI DE LOYOLA FVNDA- | dor de la Companyia de IESVS, Penitent e la Cova | de Manresa. |


Imprès -  Barcelona - Casa Mathevat
1673
/ GOIGS DEL GLORIOS P. S. IGNASI DE LOYOLA, | Fundador de la Companyia de Iesvs en lo Rapte, y | Hospital de Manresa. |


Imprès -  Barcelona - Raymunda Altès
s/a
/ GOIGS DEL GLORIOS PARE | SANT ANTONI DE PADUA, | que se venera en sa devota Capella. |


Imprès -  s/l - s/n
s/a
/ GOIGS DEL GLORIOS PARE SANT FELIP NERI, | INSTITUIDOR DE LA SAGRADA CONGREGACIÓ DEL ORATORI. | COMPOSTOS PER LO MOLT REVERENT EN CHRISTO D. JOSEPH DALMAU | Y PADRÉS. |


Imprès -  Barcelona - Gabriel Nogués
1640
/ Goigs del glorios pare sant Ramon Nonat. |


Imprès -  s/l - s/n
s/a
/ Goigs del glorios Pare Sant Ramon Nonat. |


Imprès -  Barcelona - Jaume Osset
s/a
/ GOIGS DEL GLORIOS PATRO | SANT BALDIRI MARTYR. |


Imprès -  Barcelona - Francisco Surià
s/a
/ GOIGS DEL GLORIOS PROTHOMARTYR | SANT ESTEVE. |


Imprès -  Vic - Joan Dorca y Morera
s/a
/ GOIGS DEL GLORIOS REY | y Martir, Sant Sagimon. |


Imprès -  Barcelona - Manuel Texero, casa de Giralt
s/a
/ GOIGS DEL GLORIÒS S. ERASME, | BISBE DE ANTIOQUIA, Y MARTYR


Imprès -  Tarragona - Magí Canals y Boldú
s/a
/ GOIGS DEL GLORIÓS S. FELIX MAR- | tyr, que se cantan en la Parrochial Iglesia de Santa María de Vilafranca del Panadés, | ahont se venéran las suas Sagradas Reliquias. |


Imprès -  Girona - Agustí Figaró
s/a
/ GOIGS DEL GLORIOS S.T PERA APOSTOL | QUE AB SINGULAR DEVOCIó VENERA LO POBLE DE MONTEGUT. |


Imprès -  s/l (València) - s/n
s/a
/ GOIGS DEL GLORIOS SANCT BERNAT | Martir de la Villa de Alzira. |


Imprès -  Barcelona - Casa Mathevat
1671
/ GOIGS DEL GLORIOS SANT | ANGEL CVSTODI COMPOSTS PER VN | Deuot del glorios Angel. |


Imprès -  Barcelona - Joseph Forcada
1673
/ GOIGS DEL GLORIOS SANT | IGNASI DE LOYOLA PATRIARCA, Y | Fundador de la Companyia de Iesus: La festa del qual | se celebra al vltim de Iuliol. |


Imprès -  Barcelona - Rafel Figueró
1697
/ GOIGS DEL GLORIOS SANT | SAGIMON MARTYR, Y REY | de Borgonya. |


Imprès -  Barcelona - Rafel Figueró
1671
/ GOIGS DEL GLORIOS SANT | SAGIMON MARTYR, Y REY DE BORGONYA. |


Imprès -  Barcelona - Antoni Lacavalleria
1675
/ Goigs del Glorios Sant Gil Abat. |


Imprès -  Barcelona - Francisco Surià y Burgada
s/a
/ GOIGS DEL GLORIOS SANT PAU, | APOSTOL. |


Imprès -  Barcelona - Francisco Surià y Burgada
s/a
/ GOIGS DEL GLORIOS SANT ROCH, | ADVOCAT CONTRA LO CONTAGI, Y PESTILENCIA, | que se venera en la Confraria de la Plassa Nova. |


Imprès -  Barcelona - Hereus de Barthomeu y Maria Angela Giralt
s/a
/ GOIGS DEL GLORIOS SANT SERAPI MARTYR, | del Real, y Militar Orde de nostrea Senyora de la Mercè | Redempciò de Catius. |


Imprès -  Barcelona - Maria Àngela Martí, viuda
s/a
/ GOIGS DEL GLORIÓS ST. MARCH | EVANGELISTA. |


Imprès -  Barcelona - Llorens Déu
1642
/ GOIGS DEL GLORIOS Y BEN- | auenturat Martyr sant Christofol. |


Imprès -  Barcelona - Antoni Lacavalleria
1678
/ GOIGS DEL GLORIOS Y BENA- | venturat Sant Marti. |


Imprès -  Girona - Anton Oliva
s/a
/ GOIGS DEL INVICTO GLOROS [sic] | MARTIR SANT DANIEL, LO COS SANT DEL QUAL ESTA HO- | norificament recondit en sa Parroquial Iglesia que es del Real | Convent de Monjes del mateix seu Monestir de Sant Daniel | [...]


Imprès -  Barcelona - Jaume Surià
s/a
/ GOIGS DEL S. CRVCIFICI | de la molt Leal Ciutat de | Balaguer. |


Imprès -  Barcelona - Francisco Surià
s/a
/ GOIGS DEL SANT CHRISTO | DE NOSTRA SENYORA DEL COLL, | los quals cantan sos Confrares en lo Altar novament erigít | en lo Real Convent de Vall-Donzellas. |


Imprès -  Barcelona - Francisco Surià y Burgada
s/a
/ GOIGS DEL SANTISSIM MYSTERI, | QUE SE VENERA EN LA INSIGNE, Y SECULAR IGLESIA COLLEGIATA | DE LA VILA DE SNT JOAN LAS ABADESSAS, BISBAT DE VIC. |


Imprès -  Barcelona - Bernat Pla
1796
/ GOIGS DELS | GLORIOSOS | MARTYRS PORCIá, | DULCISSIM, LLUCIá, | CRESCENS | RICI, SAL- | VI, Y EMERENCIANA | Verge, y Martyr, los | quals se veneran en lo | Lloch de Sant Boy | del Lluçanés, Bisbat | de Vich del pre- | sent Principat de | Catha- | lunya. |


Imprès -  Tarragona - Magí Canals
1751
/ GOIGS DELS | GLORIOSOS | MARTYRS SANT | VICTORIà, | SANT | Jucundino, y Santa | Aurelia, Veneràts en | sas Insignes Reliquias | en la Parroquial Igle- | sia de Barbarà | Arquebisbat de | Tarra- | gona. |


Imprès -  Barcelona - Joseph Altes
s/a
/ GOIGS DELS | SANTS MAR- | tyrs Aciscle, y | Victoria, del | Plà de | Bagès. |


Imprès -  Vic - Joan Dorca y Morera
s/a
/ GOIGS DELS GLORIOSOS MARTI- | RS S. LLUCIá, Y MARCIá, FILLS, Y PATRONS DE LA | Ciutat de Vich. |


Imprès -  Girona - Figaró
s/a
/ GOIGS DELS GLORIOSOS MARTIRS SANT VIDAL Y SANT GENERÓS | PATRONS DE RIUDARENAS EN LO BISBAT DE GERONA. |


Imprès -  Girona - Joseph Bro
s/a
/ GOIGS DELS GLORIOSOS MARTYRS | SANT QUIRSE, Y S.TA JULITA, | PATRONS DE LA VILA DE CALELLA, | dels quals alcançan molts favors, y gracias qui devotament | los invocan. |


Imprès -  Barcelona - Hereus de Joan Jolis
s/a
/ GOIGS DELS GLORIOSOS MARTYRS | SANT QUIRSE, Y SANTA JULITA, PATRONS | de la Vila de Calella; dels quals alcançan molts favors, | y gracies qui devotament los invocan. |


Imprès -  Barcelona - Barthomeu Giralt
1727
/ GOIGS DELS GLORIOSOS MARTYRS | SANT QUIRSE, Y SANTA JVLITA, PATRON DE LA | Vila de Calella: dels uals alcançan molts favors, | y gracies qui devotament los invocan. |


Imprès -  Barcelona - Manuel Texero
s/a
/ GOIGS DELS GLORIOSOS MARTYRS | SANT VICTOR, | Y SOS COMPANYS, PATRONS DE LA INSIGNE VILA | DE CASTELL-TERSOL. |


Imprès -  Barcelona - Impremta de la viuda Ifern
s/a
/ GOIGS DELS GLORIOSOS MARTYRS | SANT VICTOR, Y SOS COMPANYS, | PATRONS DE LA INSIGNE VILA DE CASTELL-TERSOL. |


Imprès -  Barcelona - Hereus de Barthomeu y Maria Àngela Giralt
s/a
/ GOIGS DELS GLORIOSOS MARTYRS | Sant Victor, y sos Compañs, Patrons de la | Insigne Vila de Castell-Tersol. |


Imprès -  Barcelona - Francisco Surià y Burgada
s/a
/ GOIGS DELS GLORIOSOS SANTS MARTYRS | ABDON, Y SENNEN, | que se veneran com à Patrons en la Parroquial Iglesia de Sta. Maria de la Vid. |


Imprès -  Barcelona - Bartholomeu Giralt
1710
/ GOIGS DELS INVENCIBLES MARTYRS | Sant Donàt, y Santa Fausta, Reliquias dels quals | se veneran en la Parroquia de la Roca, | Bisbát de Barcelona. |


Imprès -  Barcelona - Joan Piferrer
s/a
/ GOIGS DO- | LOROSOS | DE LA SANTA | IMATGE DEL | Sant Christo del Hos- | pital General de Santa | Creu de Barcelona, | los quals se cantan | en la sua santa | Capella. |


Imprès -  Barcelona - Joan Piferrer
1737
/ GOIGS DO- | LOROSOS | DE LA SANTA | IMATGE DEL | Sant Christo del Hos- | pital General de Santa | Creu de Barcelona, | los quals se cantan | en la sua santa | Capella. |


Imprès -  Barcelona - Thomàs Piferrer
s/a
/ GOIGS DO- | LOROSOS | DE LA SANTA | IMATGE DEL | Sant Christo del Hospi- | tal General de Santa | Creu de Barcelona, | los quals se cantan | en la sua santa | Capella. |


Imprès -  Barcelona - Thomàs Piferrer
s/a
/ GOIGS DO- | LOROSOS | DE LA SANTA | IMATGE DEL | Sant Christo del Hospi- | tal General de Santa | Creu de Barcelona, | los quals se cantan | en la sua santa | Capella. |


Imprès -  Cervera - Thomàs Senant
1730
/ GOIGS EN | ALABAN- | ÇA DE SANTA | QUITERIA. | Verge, y Martyr, | Patrona de la Vila de | Llinyola en la Plana | de Urgell, ques | cantan en la sua | Santa Hermita. |


Imprès -  Olot - Ramon Roca
s/a
/ GOIGS EN | ALABAN- | ça del glorios | Martir S. Mo- | desto; quals | Reliquias se | veneran en la Parroquia de | Santa Marga- | rida, en la | Vall de | Bianya. |


Imprès -  Girona - Estampa de Gabriel Bro y Rafel Trellas llibrater
1704
/ GOIGS EN | ALABAN- | CA DEL GLORIOS | MARTYR S. SEBAS- | TIA, QUE CANTA | LA SUA CONFRA- | ria en la Iglesia Par- | roquial de Mollet | Vegueria | de Gerona. |


Imprès -  Barcelona - Agustí Roca
s/a
/ GOIGS EN | ALABAN- | SA DE MARIA | SANTISSIMA | baix la invocació de | Bellvitja; venerada | en la sua Capella | de la Espaseria. |


Imprès -  Barcelona - Estampa de Tecla Pla Viuda, administrada per Vicens Verdaguer
s/a
/ GOIGS EN | ALABAN- | sa del Gloriós | Pagés St. Isi- | dro, Patró | de la Real | Vila de | Madrit. |


Imprès -  Lérida - Christóval Escuder
s/a
/ GOIGS EN | ALABAN- | ZA DEL GLO- | RIOS PAGES | Sant Isidro | Patrò de la | Vila de | Madrit. |


Imprès -  Lleida - Christòfol Escuder
s/a
/ GOIGS EN | ALABANSA | DE LA GLORIO- | SA S. QUITERIA, | Verge, y Martyr, | venerada en sa Her- | mita del Terme | de la Vila de | Castellò | de Farfanya. |


Imprès -  Barcelona - Francesc Ifern
s/a
/ GOIGS EN | ALABANSA | DE MARIA SANTÍSSIMA | DE LAS NEUS, DITA | antigament del Miracle, | que se venera en lo | Carrer dels | Agullers. |


Imprès -  Tarragona - Joseph Barber
1750
/ GOIGS EN | ALABANSA | de N. Senyora | de LORITO, | venerada en la | sua Hermita, | situada en lo | Terme de la | Ciutat de | Tarragona. |


Imprès -  Girona - Jaume Bro
s/a
/ GOIGS EN | ALABANSA | DE NOSTRA SE- | NYORA DE LA | Llet, que se vene- | ra en lo carrer | del Llop de la | Ciutàt de Gerona. |


Imprès -  Vic - Felip Tolosa
s/a
/ GOIGS EN | ALABANSA | DE NOSTRA SENYO- | RA DEL REMEY, | QUES CANTAN EN LO | MONASTIR DE RELI- | GIOSOS OBSERVANTS DEL | SERAFICH PARE S. FRAN- | CESCH, EN LA | CIUTAT DE VICH. |


Imprès -  Barcelona - Jaume Surià
s/a
/ GOIGS EN | ALABANSA | de nostra Senyora | de la Ajuda, vene- | rada en la Iglesia | Parroquial de Sant | Feliu de Vallcar- | cara, Sufraganea | de Sant Llo- | rens Savall, | Bisbat de | Barcelona. |


Imprès -  Barcelona - Francisco Surià
s/a
/ GOIGS EN | ALABANSA | DEL GLORIOS | CONFESSOR | SANT | ROCH, | ADVOCAT CONTRA | LA PESTILENCIA, | de la Con- | fraría de la | Plassa | Nova. |


Imprès -  Barcelona - Jaume Surià
s/a
/ GOIGS EN | ALABANSA | DEL GLORIOS | MARTYR SANT | Daniel, especial | Advocàt, y Guia | dels caminants, y | navegants, y dels | que desitjan tenir | noticia de ellls [sic]; las | Reliquias del qual | se veneran [...]


Imprès -  Barcelona - Joan Jolis
1730
/ GOIGS EN | ALABANSA | DEL GLORIOS | S. THEOBALDO | Confessor, que se can- | tan en la Capella del | Collegi del Illus- | trissim Senyor | Bisbe de | Barcelona. |


Imprès -  Lleida - Christòfol Escuder
s/a
/ GOIGS EN | ALABANSA | DEL GLORIóS | SANT ISIDRO, | Patró dels | Pagesos. |


Imprès -  Barcelona - Mariano Soldevila
s/a
/ GOIGS EN | ALABANSA | DEL GLORIOS | SANT ROCH, | Advocàt contra | la Pestilencia, de | la Confraria de | la Plaça Nova. |


Imprès -  Barcelona - Joan Forns
s/a
/ GOIGS EN | ALABANZA | DE LA PRODIGIOSA | IMATGE DE MARIA | Santissima, baix la In- | vocaciò del Remey; | ques cantan en lo Lloch de Caldes Destarach, | ahont fonch mira- | culosament trobada, | y devotament | se venera. |


Imprès -  Barcelona - Joseph Altès
s/a
/ GOIGS EN | ALABANZA | DEL GLORIOS | APOSTOL SANT | Simon, venerat en | sa Capella en lo Ter- | me de la Ciu- | tát de Matarò. |


Imprès -  Olot - Ramon Roca
s/a
/ GOIGS EN | HONOR Y | ALABANSA DEL GLORIóS | ARCANGEL St MIQUEL | que se cantan en la Iglesia | Parroquial de Sant Miquel | de la Pineda de la Vall de | Hostoles del Bisbat de Gerona. |


Imprès -  Olot - Ramon Roca
s/a
/ GOIGS EN | HONOR, Y | ALABANSA DEL | GLORIOS St. MARTI, | Bisbe, y Confessor; la | Capella del qual està | situada en lo Veynàt | del Corp, Parroquia de | St. Pere de las Presas, | del Bisbàt de Gerona. |


Imprès -  Girona - Anton Oliva
s/a
/ GOIGS EN | LLAHOR, | Y GLORIA DE SAN- | TA CATHARINA | Verge, y | Martir. |


Imprès -  Girona - Joseph Bro
s/a
/ GOIGS EN | LLAHOR, | Y GLORIA DE SAN- | TA CATHARINA | VERGE, Y | MARTYR. |


Imprès -  Girona - Joseph Bro
s/a
/ GOIGS EN | LLAHOR, | Y GLORIA DE SAN- | TA CATHARINA | VERGE, Y | MARTYR. |


Imprès -  Barcelona - Joseph Altès
s/a
/ GOIGS EN ALA- | BANÇA DE NOS- | tra Senyora de Con- | solaciò, que se cantan | en la sua Capella | en la Iglesia de S. | Sebastià en | Barcelona. |


Imprès -  Girona - Joseph Bro
s/a
/ GOIGS EN ALA- | BANSA DE LA | Gloriosa Verge, y | Martir Sta. Ursula, | y de sas Com- | panyonas. |


Imprès -  Mataró - Joan Abadal
s/a
/ GOIGS EN ALA- | BANSA DE MA- | ria Santissima Nos- | tra Senyora dels De- | samparats, la sagra- | da Imatge de la qual | se venera en la Iglè- | sia del Gloriòs Apos- | tol S. Simon en la | Ciutat de Matarò. |


Imprès -  s/l - s/n
s/a
/ GOIGS EN ALABANÇA | DE LA PURISSIMA CONCEPCIO | DE MARIA SANTISSIMA. |


Imprès -  Perpinyà - C. Lecomte
1771
/ GOIGS EN ALABANÇA | DE NOSTRA SENYORA | DE CONSOLACIO. |


Imprès -  Perpinyà - Joseph-Francisco Reynier
1778
/ GOIGS EN ALABANÇA | DELS GLORIOSOS MARTYRS | S. ABDON, Y S. SENNEN, | LAS RELIQUIAS dels quals se veneran en lo noble Monestir de Nostra Senyora de la Vila | de Arles, Ordre de Sant Benet, Terra de Vallespir del Comtat de Rossellò. |


Imprès -  Barcelona - Jaume Surià
s/a
/ GOIGS EN ALABANÇA DE SANT FELIP BENICI | Propagador del Orde Mendicant de Pares Servites. |


Imprès -  Girona - Gaspar Garrich
1627
/ GOIGS EN ALABANÇA DEL | BEATO SALVADOR DE ORTA. |


Imprès -  Barcelona - Barthomeu Giralt
s/a
/ GOIGS EN ALABANÇA DEL GLORIOS BISBE SANT BERTRAN, | ques cantan en sa Hermita en la Montanya de Montjuich |


Imprès -  Barcelona - Estefania Guasch viuda, administrada per Ignasi Guasch
173 (sic = 1730?)
/ GOIGS EN ALABANCA DEL GRAN PATRIARCA, Y PROFETA | SANT ELIAS, FUNDADOR DE LA SAGRADA RELIGIó DE N. S. DEL CARME. |


Imprès -  Barcelona - Maria Martí
1726
/ GOIGS EN ALABANCA DEL SANT CRVCIFICI | de la Iglesia de Conques, Bisbat de Vrgell, Baronia de Orcau. | FETS PER LLORENS CLERGVES, MESTRE DE CANT DE LA DITA IGLESIA, | las 14. de Setembre, dia de Sánta Creu, Any 1606. |


Imprès -  Barcelona - Hereus de Barthomeu y Maria Àngela Giralt
s/a
/ GOIGS EN ALABANSA | DE NOSTRA SENYORA DE MONTSERRAT. |


Imprès -  Barcelona - Manuel Texero
s/a
/ GOIGS EN ALABANSA | DE NOSTRA SENYORA DE MONTSERRAT. |


Imprès -  Barcelona - Joan Serra y Centené
s/a
/ GOIGS EN ALABANSA | DE NTRA SERA DE LA SAGRISTIA, | Patrona de la Vila de Puigcerdá, y sa Comarca de la Vaga. |


Imprès -  Barcelona - Joan Piferrer
s/a
/ GOIGS EN ALABANSA | DE SANT VICENS DE PAUL | FUNDADOR DE LA CONGREGACIÓ de la Missiò. |


Imprès -  Barcelona - Pere Gomila y Giralt
s/a
/ GOIGS EN ALABANSA | DEL GLORIOS S. JOAN BATISTA, | QUE SE CANTAN EN LA SUA PARROQUIAL IGLESIA | del Lloch de Montornés Bisbát de Solsona. |


Imprès -  Barcelona - Bernat Pla
s/a
/ GOIGS EN ALABANSA | DEL SANTISSIM | SAGRAMENT. |


Imprès -  Barcelona - Francisco Surià
s/a
/ GOIGS EN ALABANSA | DELS GLORIOSOS MARTYRS S. CYPRIA, Y S. JUSTINA, | que se cantan en sa Hermita, en lo Terme de Sant Genís de Horta, ahont se | veneran las Sagradas Reliquias de dits Sants Martyrs, y altres. |


Imprès -  Girona - Geroni Palol
1670
/ GOIGS EN ALABANSA DE | SANCT DOMINGO DE PALERA. |


Imprès -  Barcelona - Pau Nadal
s/a
/ GOIGS EN ALABANSA DE LA | CORONADA ESPOSA DE CHRISTO, SANTA RITA DE CASSIA, | Religiosa de la Orde del Gran Pare, y Doctor de la Iglesia | Sant Agustí. |


Imprès -  Tarragona - Pere Canals
s/a
/ GOIGS EN ALABANSA DE LA | IMATGE ADMIRABLE DE MARIA SANTISSIMA, TROBADA EN LA SOCA DE UN LLADO- | nér, venerada en lo Convent dels Pares Caputxins de la vila de Valls del Camps de Tarragona | y son Patrons los Regidors de dita V |


Imprès -  Lleida - Bonaventura Corominas
s/a
/ GOIGS EN ALABANSA DE LA GLORIOSA ASSUM- | ció de Maria Santissima, Patrona del Poble | de Llardacans. |


Imprès -  Vic - Joan Dorca
s/a
/ GOIGS EN ALABANSA DE LA PRODIGIOSA IMATGE DE | Nostra Senyora de Bellmunt, que se cantan en la sua Hermita, y Capella de la | Parroquia de Sant Pere de Torrelló, Bisbat de Vich. |


Imprès -  Barcelona - Tecla Pla, viuda, administrada per Vicens Verdaguer
s/a
/ GOIGS EN ALABANSA DE LA REYNA | SANTISSIMA DE LA BONA NOVA, QUE SE VENERA | en la Iglesia de la Parroquia de Sant Gervasi. |


Imprès -  Barcelona - Joseph Altès
s/a
/ GOIGS EN ALABANSA DE LA REYNA | SANTISSIMA DE LA BONA NOVA, VENERADA EN SON | Altar de la Iglesia del Carme de Barcelona. |


Imprès -  Girona - Narcís Oliva
1783
/ GOIGS EN ALABANSA DE NOSTRA | SENYORA DE LA FOSSA, PATRONA TITULAR DE LA | Iglesia Collegiata Secular, y Parroquial de la SS. Verge MARIA de la Vila | de Ullá, del present Bisbat de Gerona. |


Imprès -  Tarragona - Pere Canals
s/a
/ GOIGS EN ALABANSA DE NOSTRA SENYORA DE LORITO, | venerada en la sua Hermita, situada en lo Terme de la Ciutat | de Tarragona. |


Imprès -  Barcelona - Joan Serra y Centené
s/a
/ GOIGS EN ALABANSA DE SANTA ANNA. |


Imprès -  Barcelona - Joan Serra y Centené
s/a
/ GOIGS EN ALABANSA DE SANTA ANNA. |


Imprès -  Barcelona - Raymunda Altès
s/a
/ GOIGS EN ALABANSA DEL GLORIOS | SANT ISIDRO patró y advocàt dels Pagesos. |


Imprès -  s/l - s/n
s/a
/ GOIGS EN ALABANSA DEL GLORIOS APOSTOL SANT PERA. |


Imprès -  s/l - s/n
s/a
/ GOIGS EN ALABANSA DEL GLORIOS MARTYR S.T IRENEO, | QUE SE VENERA EN LO CONVENT DE SANT FRANCESCH DE LA VILA DE SANPEDÓR. |


Imprès -  Lleida - Bonaventura Corominas

/ Goigs en alabansa del glorios sant Mamet, bisbe de Viene : que se venera en la Hermita en las montanyas de Alós, y Valdomá


Imprès -  Barcelona - Joan Jolis
s/a
/ GOIGS EN ALABANSA DELS | GLORIOSOS METGES SANT COSME, Y SANT DAMIA, QUE SE | cantan en sa Capella en la Iglesia Parroquial de Sant Pere de Vilapriu, | Bisbat de Gerona, ahont se veneran ab algunas | de sas Reliquias. |


Imprès -  Girona - Jaume Bro
s/a
/ GOIGS EN ALABANSA DELS GLORIOSOS | MARTYRS SANT FELIX, SANT MAXIMO, SANTA CORONADA, Y SANTA | Victoria, se cantan en lo Lloch de Vilahù Bisbàt de Gerona, ahont se | veneran part de sas Reliquias, |


Imprès -  Girona - Anton Oliva
s/a
/ GOIGS EN ALABANSA DELS GLORIOSOS MARTIRS SANT ASISCLE | y Victoria del Lloch de Sant Iscle de Ampurda. |


Imprès -  Barcelona - Jaume Surià
s/a
/ GOIGS EN ALABANSA DELS GLORIOSOS MARTYRS | S. Gervasi, y S. Protasi, venerats en la Capella de la Quadra | de Darrò, de Vilanova de Cubellas. |


Imprès -  Barcelona - Joan Nadal
1781
/ GOIGS EN ALABANZA | DELS QUATRE GLORIOSOS MARTYRS | SANT INNOCENCI, SANT REPARAT, SANT MANSUET, Y SANTA ESPECIOSA, | dels quals las Santas Reliquias se veneran en la Iglesia de Sant Joan de la | Parroquia dita Vilasar de Baix, ò de Mar. |


Imprès -  Barcelona - Joan Serra y Nadal
1790
/ GOIGS EN ALABANZA | DELS SET GLORIOSOS SANTS, | ILLUMINAT CONFESOR, VENERANDO, VALIDO, AURELI, | NECCARI, PROBO, Y ESPECIÓS MARTYRS, | Cuyas Reliquias se veneran autenticament en la Parroquial Iglesia de | Sant Salvador [...]


Imprès -  Cervera - Joseph Barber y Companyia (Josep Barber i Joan Oliveres)
s/a (1750 ca.)
/ GOIGS EN ALABANZA DE LA GLORIOSA VERGE, Y MARTYR SANTA | Calamanda, Filla, y Patrona de la Antigua Vila de Calaff, ahont tenen lo seu Sagràt Cap. |


Imprès -  Barcelona - Raymunda Altès, viuda
s/a
/ GOIGS EN ALABANZA DE NOSTRA SENYORA DEL BON-PART, QUE SE VENERA EN | la Hermita de Sant Bertrán, en la Montanya de Monjuich. |


Imprès -  Vic - Viuda y fill de Joan Dorca
1799
/ GOIGS EN HON- | RA Y ALABAN- | SA DE LA GLORIOSA- | VERGE MARIA NOS- | tra Senyora de la Salut, | novament trobada en lo | Térme, y Parroquia | de San Juliá de la Vi- | la de Vallfogona, | en lo Bisbát de Vich. |


Imprès -  Barcelona - Bernat Pla
s/a
/ GOIGS EN HONOR | DE LA GLORIOSA | SANTA | LUTGARDA, | QUE SE VENERA | EN VALL-DONSELLA |


Imprès -  Girona - Francisco Oliva
1707
/ GOIGS EN HONOR, Y | ALABANSA DEL GLORIOS SANT DAMASO, | Patrici, y Patrò del Lloch de Argelaguer, | Papa, y Confessor. |


Imprès -  Girona - Narcís Oliva
s/a
/ GOIGS EN HONOR, Y ALABANSA | DE LA SACRA- | TISSIMA, Y GLO- | riosa Reyna dels | Angels, Mare y Se- | nyora nostra, la | humil, é Immacula- | da Verge María, | Mare de Deu del | Collell, Patrona, y | Protectora de tots | sos verdaders De- | vóts [...]


Imprès -  Olot - Miquel Costa
s/a
/ GOIGS EN HONOR, Y ALABANSA | DEL GLO= | RIOS AR= | CHANGEL SANT MI- | QUEL; LOS QUALS SE | CANTAN EN LA SUA | IGLESIA PARROQUI- | al de la Miána, | Bisbát, y Corre- | giment de | Geróna. |


Imprès -  s/l - s/n
s/a (1773 a quo)
/ GOIGS EN MEMORIA DE UNS SANCTURARIS DE JERUSALEM, | que obtenen publica veneració en la Vila de Pals del Bisbát de Gerona, las quals | se collocaren en la Iglesia de dita Vila, lo dia I. de Agost del any 1773. |


Imprès -  s/l (Tarragona) - Magí Canals
s/a
/ GOIGS NOUS, | Y PROPRIS A | MAJOR DEVOCIó, Y | CULTO DE UNA PRO- | digiosa Imatge de MARIA | Santissima, que colocada an- | tes com à Patrona-Titulár | en lo antích Altár Majór, se | venéra ara en una nova Ca- | pelléta, ab la Sortejada [...]


Imprès -  Barcelona - Hereus de Joan Jolis, administrada per Bernat Pla
1760
/ GOIGS QUE | EN ALABANSA | DE SOS PATRONS SANT | HONEST, Y SANT LIBERAT, | canta la Iglesia Parroquial de | Sant Corneli del Poble de | Collbatò, Bisbát de Bar- | celona; dels quals venera | Sagradas | Reliquias. |


Imprès -  Manresa - Ignasi Abadal
s/a
/ GOIGS QUE | SE CANTAN | DEVANT DE LA POR- | TENTOSA IMATGE DE | Christo Crucificat en la Igle- | sia de Sta. Maria de Camps. |


Imprès -  Barcelona - Pere Gomita
s/a
/ GOIGS QUE | SE CANTAN | EN LA IGLESIA PAR- | ROQUIAL DE SANT | Feliu de la Vila de Saba- | dell, en alabança del | Gloriós Martyr Sant | German , lo Cos del qual se venera | en dita Iglesia. |


Imprès -  Girona - Jaume Bro
1739
/ GOIGS QUE EN ALABANSA | DE LOS GLORIOSOS MARTIRS SANT | VENERANDO, Y SANTA MODESTA SE CANTAN EN LO LLOCH | de Mayà Bisbat de Geròna, ahont se veneran part de sas Reliquias. |


Imprès -  Barcelona - Joan Serra y Nadal
s/a
/ GOIGS QUE EN HONRA | DELS SANTS INNOCENTS | SE CANTAN EN LO POBLE DE FERRÁN | DEL BISBAT DE SOLSONA. |


Imprès -  Barcelona - Hereus de Joan Jolis
1764
/ GOIGS QUE SE CANTAN | AL SERAPHICH PARE SANT FRANCESCH | EN LA CAPELLA QUE TE DEDICADA EN LO MAS DEL PONT | de Sant Celoni, en memoria dels prodigis que en ella obrá. |


Imprès -  Manresa - Ignasi Abadal
s/a
/ GOIGS QUE SE CANTAN DEVAN LA IMATGE DE | Christo Crucificát en la Iglesia del Guix. |


Imprès -  Manresa - Ignasi Abadal
s/a
/ GOIGS QUE SE CANTAN DEVAN LA IMATGE DE CHRISTO | Crucificát en la Iglesia del Guix. |


Imprès -  Barcelona - Hereus de Joan Jolis
s/a
/ GOIGS QUE SE CANTAN EN LA CAPELLA DEL GLORIOS St. ARMENGOL | Bisbe de Urgell, y Patró de Prats del Rey Bisbát de Vich, | à 3. de Novembre. |


Imprès -  Vic - Estampa de Dorca
s/a
/ GOIGS Y | ALABAN- | SAS DEL BEATO BE- | NÉT DE PALERMO, | vulgarment anomenat lo | Sant Negre: cuya mira- | culosa Imatge se vene- | ra en la Capella de Sant | Francesch, fora las | murallas de la | Ciutat | de Vich. |


Imprès -  Barcelona - Jaume Cendrat
1601
/ Goigs y alabances del glorios Sant Ramon de Peñafort | Cathala, del Orde de Predicadors. Compost per vn Religios | Cathala, de dit Orde. |


Imprès -  Barcelona - Joan Jolis
s/a
/ GOIGS, | QUE EN | ALABANÇA DE | LA GLORIOSA | Verge, y Martyr San- | ta Fe, se cantan en sa | Iglesia Parroquial | de Calonge del | Bisbàt | de Vich. |


Imprès -  Tarragona - Magí Canals
s/a
/ GOIGS, | QUE EN | LAS AVELLANAS | LLOCH DEL | Bisbàt de Urgell se | cantan à nostre Re- | demptòr Jesvs, de- | vànt de una miracu- | losa Imatge sua, | que alli se venèra | ab lo | nom de | SANT CHRISTO | DEL HORT. |


Imprès -  Girona - Miquel Bro
s/a
/ GOIGS, | QUES | CANTAN EN | LA CAPELLA | de Nostra Senyora | del Remey, del | Castell de Am- | purdá, Bis- | bát de | Gerona. |


Imprès -  Barcelona - Casa Cormellas, per Thomàs Loriente
1696
/ GOIGS, | QVE SE | CANTAN A | NOSTRA SE- | nyora dels Claus- | tros de Solsona, | pera remey | de nostras | necessi- | tats. |


Imprès -  Girona - Joseph Bro
s/a
/ GOIGS, | Y ALA- | BANSAS DELS | GLORIOSOS | Martyrs de Christo Sant | Sist, y Sant Thou, | las Sagradas Reliquias | dels quals se veneran en | la Parroquial Iglesia | de Celrá en l Bisbat | de | Gerona. |


Imprès -  Girona - Joseph Bro
s/a
/ GOIGS, | Y ALA- | BANSAS DELS | GLORIOSOS | Martyrs de Christo Sant | Sist, y Sant Thou, | las Sagradas Reliquias | dels quals se veneran en | la Parroquial Iglesia | de Celrá en lo Bisbat | de | Gerona. |


Imprès -  Barcelona - Hereus de Barthomeu Giralt
s/a
/ GOIGS, ALABANSAS, INDULGENCIAS, | Gracias, y Perdons de Nostra Senyora | del Coll, y de Font-Rubia. |


Imprès -  Manresa - Pau Abadal
1718
/ GOIGS, DE LAS ANIMAS DE | PVRGATORI. |


Imprès -  Barcelona - Joseph Altès
s/a
/ GOIGS, QUE | LA DEVOTA | CONFRARIA DELS | FADRINS DE LA | Parroquial Iglesia de | Sant Julià de Altura | canta à la miracu- | losa Imatge de la | Mare de Deu | de Altura. |


Imprès -  Barcelona - Bernat Pla
s/a
/ GOIGS, QUE A LA | FIDELISSIMA ESPOSA, | CASTISSIMA VERGE, | Y VALEROSISSIMA | MARTYR DE | JESU-CHRIST | SANTA | APOLLONIA | SE CANTAN EN LA IGLE- | SIA DE MONTE-SION | DE RELIGIOSAS DOMI- | NICAS DE BARCELONA, | EN LA QUAL TE ERI- | GIDA [...]


Imprès -  s/l - s/n
s/a
/ GOIGS, QUE SE CANTAN AL SANT CHRISTO DE LA IGLESIA | Parroquial de Sant Cugát del Rech de Barcelona. |


Imprès -  s/l (Barcelona) - Jaume Gayrau
1681
/ GOIGS, QVE | ACOSTVMAN | CANTAR LOS PRESOS DE LA PRE | sò del Illustrissim, y Reverendissim | Senyor Bisbe de Bar- | celona. |


Imprès -  Barcelona - Rafel Figueró
s/a
/ GOIGS, Y | LLAORS, | QVE SE CANTAN | A MARIA SAN- | tissima del Socòs, en | lo seu Altar de la Igle- | sia de Sant Felip Neri | dels Pares Agonitzans | en lo Carrer mes baix | de Sant Pera, en | Barce- | lona. |


Imprès -  s/l (Palma de Mallorca) - Thomàs Amorós
s/a
/ GOIS A LA BEATA CATHALINA THOMAS. |


Imprès -  Barcelona - Tecla Pla viuda, administrada per Vicens Verdaguer
s/a
/ GOITGS DE | MARIA | SANTISSIMA DE LA | MERCE, FUNDADORA | de la sua Religió | de Redemptors. |


Imprès -  Barcelona - Hereus de Joan Jolis
s/a
/ GUSTOS COLLOQUI, | ENTRE UN ENAMORAT LACAYO, Y UNA HERMOSA CUYNERA | en que, despues de alguns requiebros, refereix ella sos treballs, | y las raresas de una Mestresa. |


Imprès -  Barcelona - Manuel Texero
1796
/ J. M. J. | MODO DE RESAR | LA CORONA | DEL GLORIOS PATRIARCHA | SANT JOSEPH, | Per medi de la qual, tots los | dias, sos devots imploran sa | protecció, en la Iglesia | dels Pares Carmelitas Descalços | de Barcelona. |


Imprès -  Barcelona - Joseph Llopis
1707
/ LA BONA VENTVRA, QVE DIGVE LA | Gitana imaginaria al Duch de Anjou, al | partirse de Paris per lo Regnat | de Espanya. |


Imprès -  [Barcelona] - Pere Posa
1518
/ La hystòria de la Passió de nostre mestre e redemptor Jesuchrist


Imprès -  Barcelona - Antoni Lacavalleria
1672
/ La pastoreta | vertida a la | conversió de la Madalena | En Barcelona per Antoni Lacavalleria | en lo carrer de la Llibreria. Any 1672. |


Imprès -  s/l (Barcelona) - s/n (Joan Rosenbach)
s/a (1510 ca.?)
/ La verge Maria del Puix de França


Imprès -  València - Joan Joffre
1505
/ La vida de santa magdalena en cobbles


Imprès -  València - Lambert Palmart
1474
/ Les obres o trobes dauall scrites les quals trac | ten de lahors dela sacratissma verge Maria | foren fetes e ordenades per los trobadors deius e | en cascuna deles dites obres scrits responents a | una sentencia [...]


Imprès -  s/l (València) - s/n (Joan Joffre)
1519
/ Les set paraules que | iesus dix enla creu.. |


Imprès -  Barcelona - Joan Rosenbach
1518
/ Libre appellat Consolat de mar


Imprès -  Barcelona - Sebastià Cormellas
1601
/ Llahors del glorios Pare Sant Ramon | de Penyafort. |


Imprès -  s/l - s/n
s/a
/ Llaors a la santissima Pietat, y plagues de | nostre Senyor Deu Iesu Christ. |


Imprès -  s/l - s/n
s/a
/ Llaors de la gloriosa verge, y martre santa | Llucia, aduocada de la vista. |


Imprès -  Barcelona - Joseph Altès
1745
/ LLETRA | AL PVRIS- | SIM Y MELLIFLUO | COR DE MARIA | Santissima; Cantich ab | que los Devots, y Fills | de la gra Reyna desa- | hogan los seus afectes, | y rumian las excellen- | cias del Cor Immacu- | lat de la Mare, es- | cala, y cami pera | [...]


Imprès -  Barcelona - Hereus de Joan Jolis
s/a
/ LLETRA NOVA | CONSOLATORIA, EXORTATORIA, | Y LAUDATORIA DELS SEÑORS ESTUDIANTS, | composta per un de ells, tres dias antres de | ferse Frare. |


Imprès -  Barcelona - Joan Piferrer
1745
/ LLETRA SAGRADA. | De un cor devot, | prendàt de las finezas | del dulcissim | Cor de Jesvs | Sacra- | mentàt. |


Imprès -  Barcelona - Francisco Guasch
1707
/ LLETRES CVRIOSES, | DE LA BONAVENTVRA, QVE DIGVE VNA | Gitana à CARLOS TERCER quant parti | de Viena à Espanya. |


Imprès -  Girona - Gerònym Palol
1701
/ LLIBRE | DE MIRACLES | DE NOSTRA SENYORA | DEL CARME. | Conté juntament la historia de la Reli- | giò Carmelitana. La explicaciò de la | Bulla Sabbatina. Lo que han de fer los devots, y Confrares de Maria San- | tissima [...]


Imprès -  València - [Pedro Hagenbach & Leonardo Hutz]
1493
/ Lo passi en cobles


Imprès -  s/l (València) - s/n
1511 (sic = 1540?)
/ Lo plant de la Verge Maria ab les dolors y llahors de aquella


Imprès -  València - Joan de Arcos, venen-se en casa de Olzina llibrer
1561
/ LO PROCES | de les Oliues y som- | NI DE IOAN IOAN, OR- | DENAT PRINCIPALMENT | per lo Reuerent mossen Bernat Fenollar, y lo | discret en Ioan Moreno Notari, E apres per | lo magnifich mossen Iaume Gaçull caualler e | altres amplificant [...]


Imprès -  València - Lope de la Roca
1497
/ Lo procés de les oliues [...] e lo sompni de Johan Johan


Imprès -  Barcelona - Carles Amorós
1532
/ Lo proçés de les oliues [...] E lo sompni de Johan Johan


Imprès -  Girona - Gerònim Palol
1689
/ LOS | GOIGS | DEL SANTIS- | SIM CRVCI- | fici de Ba- | laguer. |


Imprès -  Barcelona - Antonia Lacavalleria
1665
/ LOS | GOIGS | del Santissim | Crucifici | de Ba- | laguer. |


Imprès -  s/l (València) - s/n (Joan Joffre)
s/a (1510-1530 ca.)
/ Los dolors dela gloriosa ma= | re de deu: los quals se cantan los dissaptes dela quaresma | en la Jncarnacio. |


Imprès -  s/l - s/n
s/a
/ LOs favors Reyna Sagrada | que hem rebut de vostres mans | cantam los Carmelitans | siau benaventurada | [...]


Imprès -  Barcelona - Rafel Figaró
1670
/ LOS GOIGS | DE NOS | TRA SENYORA | DE BESORA. | BISBAT | DE VICH. |


Imprès -  Barcelona - Rafel Figaró
1670
/ LOS GOIGS | DE NOS- | TRA SENYORA | DE BESORA. | BISBAT | DE VICH. |


Imprès -  Barcelona - Sebastià de Cormellas
s/a
/ Los Goigs | del santissim | Crucifici | de Balaguer. |


Imprès -  Barcelona - Gerony Margarit
1628
/ LOS GOIGS DE | nostra Senyora de | la Soledat. |


Imprès -  Barcelona - Llorens Déu
1643
/ LOS GOIGS DE LA | SANTA Y SAGRADA ESPINA. |


Imprès -  s/l (València) - s/n (Joan Joffre)
s/a (1510-1530 ca.)
/ Los goigs de la gloriosa mare | de Deu de la concepcio: los quals se cantan | enla Encarnacio. |


Imprès -  Barcelona - Llorens Déu
1616
/ Los Goigs de la gloriosa santa Cecilia Verge y Martyr. |


Imprès -  s/l (València) - s/n (Joan Navarro)
1561
/ Los goigs de la sacratissi= | ma verge Maria de Lorito. Ab los goigs de la | verge Maria del Roser. Y los goigs de | sent Vicent Ferrer. |


Imprès -  s/l - s/n
s/a
/ Los goigs de la sacratissima Verge Maria | de Arbuxech, composts per vn deuot. 1620. |


Imprès -  Girona - Geroni Palol
1665
/ LOS GOIGS DE LA SANTIS | SIMA, Y PVRISSIMA VERGE MARIA DELTVRA, | Aduocada, y Protectora de la vila de Olot. |


Imprès -  Girona - Geroni Palol
1668
/ LOS GOIGS DE LA VERGE | MARIA DELS ARCHS, LA CAPELLA DE LA | qual està cituada en lo Terme de Santa Pau, | en lo Bisbat de Gerona. |


Imprès -  Barcelona - Casa Mathevat
1673
/ LOS GOIGS DE NOSTRA SE- | NYORA DE MONTSERRAT MOLT DEVOTS. |


Imprès -  s/l - s/n
s/a
/ Los Goigs del benauenturat | Sant Antoni Abat. |


Imprès -  Barcelona - Sebastià Cormellas
1609
/ LOS GOIGS DEL GLORIOS | Martyr Sant Ferriol, prop Besalu. |


Imprès -  Barcelona - Joan Amello
1601
/ Los Goigs del glorios Pare Sant Ramon | de Penyafort. |


Imprès -  s/l (València) - s/n (Joan Navarro)
s/a (1561 ca.)
/ Los goigs dela verge Maria | del Socors. Ab los goigs dels gloriosos metges | sent Cosme, y sent Damia. |


Imprès -  s/l - s/n
s/a (1573?)
/ LOS GOIGS Y PREGARIES DEL | glorios S. Bernat Caluo Bisbe de Vich | y de Osona. |


Imprès -  Barcelona - Sebastià Cormellas
1592
/ Los quinze misteris de nostra senyora | del Roser en copla a la tonada de la | guilindo. |


Imprès -  Girona - Joseph Bro
s/a
/ LOS SET | GOIGS | DE LA VER- | GE MARIA | DELS | ANGELS. |


Imprès -  Barcelona - Maria Àngela Martí, viuda
s/a
/ LOS SET | GOIGS DE | LA GLORIOSA | VERGE, Y MAR- | tyr SANTA CAN- | DIDA, ques cantan | en sa devota | Hermita, en | lo Terme | de Orpì. |


Imprès -  Barcelona - Maria Àngela Martí, viuda
s/a
/ LOS SET | GOIGS DE | LA GLORIOSA | VERGE, Y MAR- | tyr SANTA CANDI- | DA, ques cantan | en sa devota | Hermita, en | lo Terme | de Orpí. |


Imprès -  Girona - Narcís Oliva
s/a
/ LOS SET | GOIGS DE | LA VERGE | MARIA DEL | Coll, Prioràt de | la Congregaciò | de Benitos Tarra- | conense, de la | Abadia del Mo- | nestyr de Santa | Maria de | Amér. |


Imprès -  Barcelona - Joan Piferrer
1739
/ LOS SET GOIGS | DE LA GLORIOSA VERGE, Y MARTYR SANTA CANDIDA, | ques cantan en sa devota Hermita, en lo Terme de Orpì. |


Imprès -  s/l - s/n
s/a
/ Los set Goigs de la verge Maria de Pietat. |


Imprès -  s/l (Barcelona) - s/n
s/a
/ Los set goigs dela Uerge Maria del | Roser molt deuots. |


Imprès -  Perpinyà - 
1802
/ LOS SET PSALMS | DE LA | PENITENCIA | NOVAMENT | TRADUITS EN CATALA; | ò | SENTIMENT D'UNE ÀNIMA | PENITENT | Sobre los VII Psalms de David


Imprès -  Alcúdia - Maria Savall
s/a
/ MAre del Verbo increat | y dels Angels alegria | ó Santissima Maria | y Patrona de Alcudia | fidelissima Ciutat. | [...]


Imprès -  s/l (Barcelona) - s/n
s/a (1705?)
/ MEMO- | RABLES | APLAUSOS, | QUE GUSTO- | sa la Naciò Ca- | thalana dedica à | son Rey CAR- | LOS TERCER | (que Deu | guarde.) |


Imprès -  Barcelona - Rafel Figueró
s/a (1705 a quo)
/ NORABONA | A LA EXCELLENTISSIMA CIVTAT | DE BARCELONA, | PER HAVER VINGVT EN ELLA | LO AVGVSTO SENYOR | DON CARLOS IIJ. | MONARCA DE ESPANYA, | ESSENT ELLA LA PRIMERA QVE DITXOSA | logra los favors de tant soberá | Monarca, entre totas las | Ciutats [...]


Imprès -  La Seu d'Urgell - Agustí Ubach
s/a (1776 a quo)
/ NOVENA | A LA REYNA SANTISSIMA | DELS | ANGELS, | QUE SE VENERA EN LO | Collegi dels Pares de las | Escolas-Pias de | OLIANA. | SE DEDICA A LA MATEIXA | Reyna dels Angels. | AB LLICENCIA. | Seu de Urgéll: Per Agusti Ubach, | Estamper, y Llibretér. |


Imprès -  València - Pere Tringer
1489
/ Obra a llaors del benaurenturat lo senyor sant Cristòfol


Imprès -  València - Francesc Díaz Romano
1533
/ Obres en laor de la puríssima e inmaculada concepció de la única mare de Déu, reyna y senyora nostra


Imprès -  València - s/n (Joan Joffre)
s/a (1511)
/ Obres fetes en lahor de la seràphica senta Catherina de Sena


Imprès -  Lleida - Per la viuda i filla d'Escudér

/ Obsequi de cada dia. Salutació devota per honrar á Maria santissima, y alcansar la gracia en vida, y la sua santa protecció y asistencia en la hora de la mort


Imprès -  Barcelona - Joseph Altès
1746
/ OCTAVAS | DOLORO- | SAS A LA PASSIó | DEL SENYOR. |


Imprès -  Lyon - Cornelius de Septembrangiis
1550
/ Ordinarium sacramentorum secundum laudabilem dioecesis gerundensis


Imprès -  Lyon - Cornelius de Septemgrangiis
1548
/ Ordinarium Urgellinum


Imprès -  Barcelona - Claudi Bornat
1569
/ Ordinarivm Barcinonense


Imprès -  Barcelona - Gabriel Nogués
1645
/ PACTES DEL REN- | DIMENT, Y AXIDA DELS | CASTELLANS DE BALAGVER.| per orde del senyor Princep | de Arcourt Virrey de | Catalunya. | Ab llicencia, en Barcelona, per Gabriel Nogues en | lo carrer de S. Domingo, Any 1645. |


Imprès -  Barcelona - Joseph Llopis; venen-se en casa de Joan Piferrer
1706
/ PALINODIA | GALLISPANA, | OBLIGADA CANTAR ALS IMPVLSOS | del Valor, y Fidelitat de la Naciò | Catalana. |


Imprès -  Palma de Mallorca - Melchior Guasp
1697
/ PAREGRINACIO | DEL VENTVROS | PALEGRI, | Y DE LO QVE LI SEGVI | EN LA SVA IORNADE. | AB LLICENCIA DEL ORDINARI | En la Estampa de Melchior Guasp, 1697. |


Imprès -  Barcelona - Antoni Lacavalleria
1683
/ PEREGRINA- | CIO DEL VENTV- | ROS PELEGRI. | EN BARCELONA: | Per Antoni Lacavalleria, | Any 1683. | Venense en la mateixa Estampa. |


Imprès -  Cervera - Manuel Ibarra
1736
/ PEREGRINACIÒ [= PEREGRINACIO\!/] | DEL VENTURÒS | PELEGRI, | AB LAS COBLAS DE LA | Mort, ara de nou corre- | gidas. | Any 1736 | AB PRIVILEGI: | En Cervera: En la Estampa de la | Pontificia, y Real Universitàt, | per MANUEL IBARRA. |


Imprès -  Cervera - Manuel Ibarra
s/a (1757 ad quem)
/ PEREGRINACIÓ | DEL | VENTURÓS | PELEGRI, | AB LAS | COBLAS DE LA MORT | ara de nou corregidas. | Cervera: En la Estampa de la Ponti- | ficia, y Real Universitat, per | Manuel Ibarra. |


Imprès -  Vic - Ignasi Valls
1838
/ PEREGRINACIÓ | DÉL | VENTURÓS | PELEGRI, | AB LAS | COBLAS DE LA MORT | ARA DE NOU CORREGIDAS. | VICH. | EN LA IMPRENTA DE I. VALLS | 1838. |


Imprès -  Vic - Ignasi Valls
1842
/ PEREGRINACIÓ | DEL | VENTURÓS | PELEGRÍ, | AB LAS | COBLAS DE LA MORT | ARA DE NOU CORREGIDAS. | VICH: | IMPRENTA Y LLIBRERIA DE I. VALLS. | 1842. |


Imprès -  Vic - Ignasi Valls
1824
/ PEREGRINACIÓ | DEL | VENTURÓS | PELEGRI, | AB LAS | COBLAS DE LA MORT | ara de nou corregidas. | Vich: Per Ignasi Valls Plassa major, | any 1824. |


Imprès -  Vic - Ignasi Valls
1830
/ PEREGRINACIÓ | DEL | VENTURÓS | PELEGRI, | AB LAS | COBLAS DE LA MORT | ara de nou corregidas. | Vich: Per Ignasi Valls, regentada | per Lluciá Anglada any 1830. |


Imprès -  Barcelona - Eulària Centené
s/a (1800 ca.?)
/ PEREGRINACIO | DEL | VENTUROS | PELEGRI, | AB LAS | COBLAS DE LA MORT, | ara de nou corregidas. | Barcelona: PER EULARIA CENTENÉ, | VIUDA, BAIXADA DE LA CANONJA. |


Imprès -  Barcelona - Joan Centené
s/a (1798 ad quem)
/ PEREGRINACIÓ | DEL | VENTURÓS | PELEGRI, | AB LAS | COBLAS DE LA MORT, | ara de nou corregidas. | Barcelona: Per Joan Centené, Es- | tamper y Llibreter, baixada | de la Canonja. |


Imprès -  Cervera - Emmanuel Ibarra
s/a (1757 ad quem)
/ PEREGRINACIÓ | DEL | VENTURÓS | PELEGRI, | AB LAS | COBLAS DE LA MORT, | ara de nou corregidas. | Cervera: En la Estampa de la Ponti- | ficia, y Real Universitat, | per Emanuel Ibarra. |


Imprès -  Cervera - Imprenta de la Pontíficia y Real Universitat
1799
/ PEREGRINACIÓ | DEL | VENTURÓS | PELEGRI, | AB LAS | COBLAS DE LA MORT, | ara de nou corregidas. | Cervera: En la Imprenta de la | Pontificia y Real Univer- | sitat. Any 1799. |


Imprès -  Cervera - Imprenta de la Pontíficia y Real Universitat
s/a (1800-1813 ca.)
/ PEREGRINACIó | DEL | VENTURóS | PELEGRI, | AB LAS | COBLAS DE LA MORT, | ara de nou corregidas. | Cervera: En la Imprenta de la | Pontificia, y Real Uni- | versitat. |


Imprès -  Cervera - Imprenta de la Pontificia, y Real Universitat
1797
/ PEREGRINACIÓ | DEL | VENTURÓS | PELEGRI, | AB LAS | COBLAS DE LA MORT, | ara de nou corregidas. | Cervera: En la Imprenta de la | Pontificia, y Real Univer- | sitat. Any 1797. |


Imprès -  Cervera - Oficina de la Pontíficia y Real Universitat de Cervera
1804
/ PEREGRINACIO | DEL | VENTURÓS | PELEGRI, | AB LAS | COBLAS DE LA MORT, | ara de nou corregidas. | En la Oficina de la Pontificia y | Real Universitat de Cervera. | Any 1804. |


Imprès -  Vic - Felip Tolosa
s/a (1810-1820 ca.?)
/ PEREGRINACIÓ | DEL | VENTURÓS | PELEGRI, | AB LAS | COBLAS DE LA MORT, | ara de nou corregidas. | VICH. | En la Imprenta de FELIP TOLOSA. |


Imprès -  Vic - Joan Dorca
1814
/ PEREGRINACIÓ | DEL | VENTURÓS | PELEGRI, | AB LAS | COBLAS DE LA MORT, | ara de nou corregidas. | VICH: | Per Joan Dorca Estamper en la | Plassa. Any 1814. |


Imprès -  Vic - Ignasi Valls
s/a (1824 ca.?)
/ PEREGRINACIÓ | DEL | VENTURÓS | PELEGRI, | AB LAS COBLAS | DE LA MORT, | ARA DE NOU CORREGIDAS. | Vich: Per Ignasi Valls. |


Imprès -  Vic - Impremta i Llibreria de Valls
1847
/ PEREGRINACIÓ | DEL | VENTURÓS PELEGRÍ, | AB LAS | COBLAS DE LA MORT | ARA DE NOU CORREGIDAS. | VICH: | Imprenta y Llibrería de Valls any 1847. |


Imprès -  Manresa - Lluís Roca
s/a (1858 ca.?)
/ PEREGRINACIÓ | DEL | VENTURÓS PEREGRÍ, | ANYADIT | AB LAS COBLAS DE LA MORT | Y MOLTAS ESTAMPAS | MANRESA: | Estampa de Lluis Roca, carrer S. Miquel 15. |


Imprès -  Manresa - Pau Roca
1851
/ PEREGRINACIÓ | DEL | VENTURÓS PEREGRÍ, | AÑADIT | AB LAS COBLAS DE LA MORT | Y MOLTAS ESTAMPAS. | MANRESA: | EN LA ESTAMPA DE PAU ROCA, | 1851. |


Imprès -  Cervera - Emanuel Ibarra
s/a (1739-1747 ca.)
/ PEREGRINACIÓ | DEL VENTURÓS | PELEGRI | AB LAS COBLAS | de la Mort, ara de | nou corregidas. | Cervera: En la Estampa de la | Pontificia, y Reál Universitát | per Emanuel Ibarra. |


Imprès -  Cervera - Emanuel Ibarra
s/a (1739-1747 ca.)
/ PEREGRINACIó | DEL VENTURÓS | PELEGRI | AB LAS COBLAS DE | la Mort, ara de nou | corregidas. | Cervera: En la Estampa de la | Pontificia, y Reál Universitát | per Emanuel Ibarra. |


Imprès -  Cervera - Emmanuel Ibarra
s/a (1739-1747 ca.)
/ PEREGRINACIó | DEL VENTUROS | PELEGRI | AB LAS COBLAS DE | la Mort, ara de nou | corregidas. | Cervera: En la Estampa de la Pon- | tificia, y Reál Universitat per | Emmanuel Ibarra. |


Imprès -  Cervera - Emmanuel Ibarra
s/a (1739-1747 ca.)
/ PEREGRINACIó | DEL VENTURóS | PELEGRI | AB LAS COBLAS DE | la Mort, ara de nou | corregidas. | Cervera: En la Estampa de la Pon- | tificia, y Reál Universitát per | Emmanuel Ibarra. |


Imprès -  Barcelona - Raymunda Altès
s/a (1790 ad quem)
/ PEREGRINACIò | DEL VENTUROS | PELEGRI | AB LAS COBLAS DE LA | Mort ara de nou corregidas. | AB LLICENCIA. | Barc. Per RAYMUNDA ALTeS | VIUDA à la Llibreteria. |


Imprès -  Barcelona - Joseph Altès
s/a (1772 ad quem)
/ PEREGRINACIò | DEL VENTUROS | PELEGRI | AB LAS COBLAS DE LA | Mort ara de nou corregidas. | AB LLICENCIA. | Barcelona: Per Joseph Altès Es- | tamper en la Llibreterìa. |


Imprès -  Cervera - Emmanuel Ibarra
s/a (1757 ad quem)
/ PEREGRINACIó | DEL VENTURóS | PELEGRI | AB LAS COBLAS DE LA | Mort ara de nou corregidas. | CERVERA: En la Estampa de la Po. | y Rl. Univ. pes [sic] Emmanuel Ibarra. |


Imprès -  Cervera - Emanuel Ibarra
s/a (1739-1747 ca.)
/ PEREGRINACIÓ | DEL VENTURÓS | PELEGRI | AB LAS COBLAS DE LA MORT, | ara de nou corregidas. | Cervera: En la Estampa de la | Pontificia, y Real Universitat | per Emanuel Ibarra. |


Imprès -  Manresa - Andreu Abadal
s/a (1778 ad quem)
/ PEREGRINACIó | DEL VENTUROS | PELEGRI | AB LAS COPBLAS | de la Mort, ara de nou | corregidas. | Manresa: Per Andreu | Abadal Impresór. |


Imprès -  Manresa - Andreu Abadal
s/a (1778 ad quem)
/ PEREGRINACIò | DEL VENTUROS | PELEGRI | AB LAS COPBLAS | de la Mort, ara de nou | corregidas. | Manresa: Per Andreu | Abadal Impresòr. |


Imprès -  Manresa - Ignasi Abadal
s/a (1813 ad quem)
/ PEREGRINACIO | DEL VENTUROS | PELEGRI | AB LAS COPBLAS | de la Mort, ara de nou | corregidas. | Manresa: Per Ignasi Abadal | Estampér. |


Imprès -  Lleida - Bonaventura Corominas
s/a (1841 ad quem)
/ PEREGRINACIÓ | DEL VENTUROS | PELEGRI | AB LAS COPLAS DE | la mort, ara de nou | corregidas. | Lleyda: Per Bonaventura Coro- | minas, Estamper y Llibrer. |


Imprès -  Barcelona - Joan Forns
s/a (1760–1768 ca.?)
/ PEREGRINACIO | DEL VENTUROS | PELEGRI, | AB LAS | COBLAS DE LA MORT, | ara de nou corregidas. | BARCELONA: En la Estampa de | Joan Forns, Estamper. |


Imprès -  Cervera - Estampa de la Real Universitat
1771
/ PEREGRINACIò | DEL VENTURòS | PELEGRI, | AB LAS COBLAS DE LA | mort ara de nou corregidas. | AB PRIVILEGI. | Cervera: En la Estampa de la Real | Universitat. Any 1771. |


Imprès -  Cervera - Emmanuel Ibarra
s/a (1757 ad quem)
/ PEREGRINACIÓ | DEL VENTURóS | PELEGRI, | AB LAS COBLAS DE LA | Mort, ara de nou | corregidas. | Cervera: En la Estampa de la Ponti- | ficia, y Real Universitat, per | Emmanuel Ibarra. |


Imprès -  Cervera - Emmanuel Ibarra
s/a (1757 ad quem)
/ PEREGRINACIó | DEL VENTURóS | PELEGRI, | AB LAS COBLAS DE LA | Mort, ara de nou | corregidas. | Cervera: En la Estampa de la Ponti- | ficia, y Real Universitat, per | Emmanuel Ibarra. |


Imprès -  Cervera - Manuel Ibarra
1755
/ PEREGRINACIò | DEL VENTURòS | PELEGRI, | AB LAS COBLAS DE LA | Mort, ara de nou corre- | gidas. | AB PRIVILEGI. | Cervera: En la Estampa de la Real Universi- | tàt, per Manuel Ibarra, any 1755. |


Imprès -  Cervera - Manuel Ibarra
1743
/ PEREGRINACIò | DEL VENTURòS | PELEGRI, | AB LAS COBLAS DE LA | Mort, ara de nou corre- | gidas. | AB PRIVILEGI. | Cervera: En la Estampa de la Real Universitàt, | per MANVEL IBARRA, Any 1743. |


Imprès -  Cervera - Emmanuel Ibarra
1740
/ PEREGRINACIò | DEL VENTURÒS | PELEGRI, | AB LAS COBLAS DE LA | Mort, ara de nou corre- | gidas. | Any 1740. | AB PRIVILEGI. | Cervera: En la Estampa de la Pontifi- | cia, y Real Universitát, per | Emmanuel Ibarra. |


Imprès -  Cervera - Antonia Ibarra, viuda
1758
/ PEREGRINACIò | DEL VENTURòS | PELEGRI, | AB LAS COBLAS DE LA | Mort, ara de nou corregidas. | AB PRIVILEGI. | Cervera: En la Estampa de la Real Universitat, | per ANTONIA IBARRA viuda any 1758. |


Imprès -  Cervera - Antònia Ibarra, viuda
1762
/ PEREGRINACIò | DEL VENTURòS | PELEGRI, | AB LAS COBLAS DE LA | Mort, ara de nou corregidas. | AB PRIVILEGI. | Cervera: En la Estampa de la Rl. Universitat, | per Antonia Ibarra viuda, any 1762. |


Imprès -  Cervera - Emanuel Ibarra
s/a (1739-1747 ca.)
/ PEREGRINACIÓ | DEL VENTURÓS | PELEGRI, | AB LAS COBLAS DE LA MORT | ara de nou corregidas. | Cervera: En la estampa de la | Pontificia, y Real Universitat | per Emanuel Ibarra. |


Imprès -  Cervera - Manuel Ibarra
1748?
/ PEREGRINACIò | DEL VENTURÒS | PELEGRI, | Ab las Coblas de la Mort, ara de | nou corregidas. | AB PRIVILEGI: | Cervera: En la Estampa de la Real Universitat, | per Manuel Ibarra, Any [....] [afegit a ploma: 1748] |


Imprès -  Barcelona - Rafel Figueró
s/a (1726 ad quem)
/ PEREGRINACIO | DEL VENTUROS | PELEGRI. | BARCELONA: En casa de RAFEL Fi- | guerò. |


Imprès -  Cervera - Emanuel Ibarra
s/a (1739-1747 ca.)
/ PEREGRINACIó | DEL VENTURóS | PEREGRI | AB LAS COBLAS DE | la Mort, ara de nou | corregidas. | Cervera: En la Estampa de la Pon- | tificia, y Reàl Universitàt per | Emanuel Ibarra. |


Imprès -  Cervera - Joseph Barber y Comp. (Josep Barber i Joan Oliveres)
1750
/ PEREGRINACIò | DEL VENTURòS | PEREGRI, | AB LAS COBLAS DE LA | Mort, ara de nou corregidas. | AB PRIVILEGI. | Cervera: En la Estampa de la Real Univer- | sitàt, per JOSEPH BARBER, y Comp. | Any 1750. |


Imprès -  Cervera - Joseph Barber y Comp. (Josep Barber i Joan Oliveres)
1750
/ PEREGRINACIò | DEL VENTURòS | PEREGRI, | AB LAS COBLAS DE LA | Mort, ara de nou corregidas. | Con Privilegio del Rey nuestro Señor | Cervera: En la Estampa de la Real Univer- | sitàt, per JOSEPH BARBER, y Comp. | Any 1750. |


Imprès -  Cervera - Emmanuel Ibarra
s/a (1757 ad quem)
/ PEREGRINACIò | DEL VENTURòS. | PELEGRI | AB LAS COBLAS DE LA | Mort ara de nou corregidas. | CERVERA: En la Estàmpa de la Po. | y Rl. Univ. per Emmanuel Ibarra. |


Imprès -  Barcelona - Sebastià i Jaume Mathevat
1635
/ PEREGRINACIO | DEL VENTV- | ROS | PELEGRI. | Per Sebastia, y Iaume Mathevat | Estampers de la Ciutat y sa | Vniuer. Any 1635. | Acosta de la Confraria de Llibraters. |


Imprès -  Cervera - Thomàs Senant
s/a (1730-1734 ca.)
/ PEREGRINACIÓ | DEL VENTVRÓS [= VENTVRO\1/S] | PELEGRI | AB LAS COBLAS DE LA MORT, | ara de nou corregidas. | CERVERA: | En la Estampa de la Pontif. y Rl. Vniv. | per Thomàs Senant. |


Imprès -  Barcelona - Pau Campins
1723
/ PEREGRINACIO | DEL VENTVRòS | PELEGRI. | AB LAS COBLAS DE LA MORT, | ara de nou corregidas. | BARCELONA: | Per PAV CAMPINS Estamper, | Any 1723. | AB LLICENCIA, Y PRIVILEGI, | A costa de la Confraria dels Llibraters. |


Imprès -  Barcelona - Rafel Figueró
1714
/ PEREGRINACIÓ | DEL VENTVRÓS | PELEGRI. | BARCELONA. | En casa Rafel Figuerò, al carrer | de la Boqueria. Any | 1714. |


Imprès -  Barcelona - Gabriel Nogués
1647
/ PEREGRINACIO | DEL VENTVROS | PELEGRI. | EN BARCELONA. | En casa de Gabriel Nogues, en lo | Carrer de Sant Domingo, | Any 1647. |


Imprès -  Barcelona - Estampa de Mathevat, administrada per Martí Gelabert
1677
/ PEREGRINACIO | DEL VENTVROS | PELEGRI. | EN BARCELONA: | En la Estampa de Ma- | thevat, administrada per | Marti Gelabert, Any 1677. |


Imprès -  Barcelona - Esteue Liberòs
1624
/ PLANT | DE LA VERGE | MARIA AB LES DOLORS | Y LLAORS DE AQVELLA, Y LA | Visitacio de Sancta Elisabeth. Y altres obres fetes en | llahor del Sagrament del Altar [...]


Imprès -  Barcelona - Gerony Margarit
1623
/ PLANT | DE LA VERGE | MARIA, AB LES DOLORS Y | llaors de aquella, y visitacio de | sancta Elisabet. | Y ALTRES OBRES FETES EN LLAOR DEL | S. Sagrament del altar [...]


Imprès -  Barcelona - Joan Rosenbach
1528
/ Plant de la Verge Maria ab les dolors e lahors de aquella


Imprès -  Barcelona - Antoni Lacavalleria
1667
/ Plant de la Verge Maria, a les dolors y llaors de aquella


Imprès -  Barcelona - Sebastià Cormellas
1661
/ Plant de la Verge Maria, ab les dolors y llahors de aquella


Imprès -  Barcelona - Francisco Surià
s/a
/ PREGARIES, Y LLAHORS | DEL CHRISTIFERO PARE S. PEREGRI, CONFESSOR, | de la Sagrada Orde Mendicant dels Servents de Maria SS. dels Dolors: | La Capella del qual està en lo Convent de N S. del Bon-succès, | de la Ciutàt de Barcelona |


Imprès -  s/l (Barcelona) - s/n
s/a (1706 a quo)
/ PROESAS, | QVE LAS BARCE- | LONESAS DONAS HAN | OSTENTAT EN ESTE | SITI DEL | Any 1706. |


Imprès -  Barcelona - Barthomeu Giralt
s/a (1706)
/ PROFECIAS, | Y DOCVMENTS, | QVE VA DONAR VN VENERABLE | Hermitá al Duch de Anjou, al perdrerse este en | lo Bosch que se li feu en la Excelentissima | Ciutat de Barcelona, | lo Any 1701. | DITAS PROFECIAS SE ACABARAN DE | veurer cumplertas [...]


Imprès -  València - s/n (Miquel Albert)
s/a (1494 ca.)
/ Prolech de vna no poch deuota adoratio de ihesus | redemptor nostre crucificat endrecada ala senyo | ra molt virtuosa dona ysabel de Castelui viuda | [...]


Imprès -  s/l - s/n
s/a (1705 a quo)
/ PRONOSTIC | A LA NAVEGACIO DE VELASCO, | Y SOS COMPANYS. |


Imprès -  Barcelona - Sebastià Cormellas
1622
/ Rahonament de la Verge Maria ab son fill, ab les set paraules de amargura que Iesús dix en la Creu, compost per Esteue Surrions, de la vila de Beniquelet


Imprès -  s/l (Barcelona) - s/n
s/a (1677 a quo)
/ RECOPILACIO | Y BREV RELACIO DE LAS MOLTAS, Y EXEM- | PLARS FESTAS, Y DEMOSTRACIONS DE REGOZIjO QVE | en la insigne , y lleal Ciutat de Barcelona tant en particular, com en comu se | son fetas per la alegre nova arribá en ella en 29. de Ianer 1677. [...]


Imprès -  Barcelona - Gabriel Graells
1611
/ REDONDILLAS DEL | CONCORRENT |


Imprès -  s/l (Barcelona) - s/n
s/a (1640?)
/ RELACIO | DE LA ENTRADA | Y EXIDA DEL EXERCIT | Frances, en lo Comptat de | Rossello. | Feta per vn Cochero, testimoni de vista. |


Imprès -  Barcelona - Jaume Mathevat
1643
/ RELACIO | DE LAS FVNE | RARIAS QVE LA | ciutat de Barcelona fa en | la Seu de dita ciutat, lo Dis- | sapte a 20. de Iuny a la mort | del Christianissim Rey de | França nostre S. (que Deu | guart) ab molt gran | solemnitat. | Y tambe lo testament [...]


Imprès -  Barcelona - Gabriel Graells y Giraldo Dòtil
1603
/ Relacio de la entrada y recebiment fet per la molt nobla | Ciutat de Barcelona als tres Infants de Saboya; nebots del Rey nostre señor | de gloriosa memoria Phelip tercer, en lo any 1603 |


Imprès -  Barcelona - Sebastià Matevat
1623
/ RELACIO DE LES FESTES QVE SE SON | FETES EN BARCELONA EN LES PARROCHIAS | de santa Maria de la Mar, y nostra Señora del Pi, en alabança del glorios Sant Isidro pages, y a la sua santa Reliquia, enbiada | de la Illustre y noble Villa de Madrid. | [...]


Imprès -  Barcelona - Sebastià de Cormellas
1601
/ Relacio dela solemne professo que los | naturals de la vila de Caldes de Montbuy, venint a visitar lo sant cors del | glorios pare sant Ramon de Penyafort tenen a sis del | mes de Iuny de .1601. | Ab Licencia y Priuilegi, [...]


Imprès -  Barcelona - Joan Amello
1601
/ RELACIO DELAS FESTAS | SE FEREN DIVMENGE A TRES DE IVNY | del Any 1601. Los Cauallers de Barcelona enlo Born, a | honor de S. Ramon de Peñafort | Ab llicencia del Ordinari, en Barcelona en la Estampa de Ioan Amello | prop la Plasa noua Any 1601. |


Imprès -  s/l - s/n
s/a
/ RELACIO NOVA, | Y MOLT CURIOSA, | DE LA VIDA DELS PASTORS, | EN QUE SE MANIFESTA LOS TREBALLS, | y grans combats que tenen quant los hix lo | Llop, y lo molt alegre y divertida que es | llur vida. |


Imprès -  Barcelona - Hereus de Joan Jolis
s/a
/ RELACIO NOVA, | Y MOLT CURIOSA, | DE LA VIDA DELS PASTORS; | EN QUE SE MANIFIESTA LOS TREBALLS, | y grans combats que tenen quant los hix lo Llop, | y lo molt alegre, y divertida que es | llur vida. |


Imprès -  Barcelona - Sebastià de Cormellas
1606
/ Resposta a vn amich de Vich con- | tantli los effectes que ha causada la Sancta Vnio de | Barselona, folgantse dels succehits | en la de Vich. |


Imprès -  Barcelona - Jaume Matevat
1641
/ RESPOSTA QVE | FA CATALVÑA | A VNA CARTA QVE LI | ha enuiada la vila de Perpiña, | ab la qual plora sas desdichas | pateix en recompensa | de innumerables | seruicis. | AB LLICENCIA. | En Barcelona, en casa de Iaume Matevat, Estamper de la Ciu. | [...]


Imprès -  Barcelona - Joan Amello
1606
/ RESPOSTA Y | COPIA DE VNA | CARTA TRAMESA PER VN CIVTADA | desta Ciutat de Barcelona a vn amich seu, residint en Valencia | ab la qual li dona auis de la VNIO feta en la dita | Ciutat de Barcelona lo Any present de | M.DC.VI. |


Imprès -  s/l - s/n
s/a (1706?)
/ RESPOSTA, Y LLICENCIA A UNA LAMEN- | TACIO, Y DESPEDIDA DE FELIP DUCH DE ANJOU, ANTES DE | Ausentarse (com es just) de la Monarquia de Espanya que Injustament possehia. |


Imprès -  Barcelona - Joan Jolis
s/a (1705 a quo)
/ ROMANCE, | PANEGIRICH, A LA | REYNA ANNA DE | INGLATERRA, AB LO QUAL UN FILL DE LA | Excelentissima Ciutat de Barcelona, li dona las degudas gracias | per haver deslliurat ab la Flota à tot lo Principat de | Catalunya, de la tirana Opressiò [...]


Imprès -  Barcelona - Viuda Mathevat
1645
/ ROMANS | A LA VICTORIA | QVE LAS ARMAS INVIC- | TAS DE FRANÇA HAN TINGVT | contra el Rey de Castella en Rosas. | Ab llicencia en Barcelona: en casa la viuda Mathe- | vat any 1645. |


Imprès -  Barcelona - Sebastià de Cormellas
1641
/ SEGONA PART | DELS LLOABLES COSTVMS | de las majordones dels Capellans. | Feta per vn Rector Aragones, prop lo Pont de la Corba. |


Imprès -  Barcelona - Sebastià y Jaume Matevat
1640
/ SEGONA RELACIO | DE LA BONA NOVA DE LA RECVPE- |racio del castell de Salsas, y tot lo que acontengut des- | de onze de Iuny de 1639. fins a sis de Gener de | 1640. Al to si voleu oyr vna canso galana, | yo vos la dire a la Catalana. | [...]


Imprès -  s/l - s/n
s/a
/ SENTIMENTS DE LAS SANTAS ANIMAS DEL PURGATORI, | que se cantan en la Parroquial Iglesia de Palóu. |


Imprès -  s/l (Barcelona) - s/n (Carles Amorós)
s/a (1528)
/ Sumari delas Jndulgencias y Stacions de Roma que nostra sanctissim papa Clement .vij. perpetualment ha atorgades a tots los qui visitaran | la deuota Capella del glorios sanct Magi dela Baronia dela Lacuna. |


Imprès -  Cervera - Real y Pontifícia Universitat
1794
/ SUPLICAS | A MARIA | SANTISSIMA DLE | ROSER, AB QUE | se implora son Ce- | lestial amparo en las | presents | Calamitats. |


Imprès -  Barcelona - Honofre Anglada
1606
/ SVMMARI Y RELATIO VER- | DADERA DE LA SANCTA VNIO Y GERMANDAT | FIRMADA EN LA NOBLE Y LEAL CIVTAT DE BARCELONA | y Vegueria streta de aquella contra los lladres, omicides, assassina- | dors, y altres malfactors, la pau y quietut [...]


Imprès -  Barcelona - [s. n.]
1515
/ Testament de Bernat Serradell


Imprès -  València - s/n (Joan Navarro)
1546
/ Trellat sumariament | fet dela bulla / o Confraria del | Psaltiri / o Roser: e cobles | a lahor e gloria dela sacratis | sima e intemerada verge Ma | ria del Roser. |


Imprès -  Barcelona - Gabriel Graells i GIraldo Dòtil
1609
/ Verdadera Relacio de las Festas, y entramadas que se | han fetas en la Octaua del Corpus, en Vilafranca de Panades en la | Iglesia Parrochial de Santa Maria en lany 1609. |


Imprès -  València - Joan Joffre
1513
/ Vida de sant Honorat arquebisbe de Arles


Imprès -  Venetiis - Apud Hieronymum Scotum
1556
/ VILLANCICOS | De diuersos Autores, a dos, | Y A TRES, Y A QVATRO, | Y A CINCO BOZES, | AGORA NVEVAMENTE | CORREGIDOS. AY MAS | ocho tonos de Canto llano, y ocho tonos de | Canto de Organo para que puedam, | Aprouechar los que, A can- | [...]


Imprès -  València - Cristóbal Koffman
1499
[Sant Antoní de Florència]; Miquel Peres (trad.) / La uida de sancta | Catherina de sena |


Imprès -  València - 
1608
Aguilar, Gaspar / Fiestas que la insigne ciudad de Valencia ha hecho por la beatificación del santo fray Luys Beltran


Imprès -  s/l (Barcelona) - Francesc Avinyó
s/a (1706 a quo)
Aixut, Macià / PRIMICOL | DE LAS HEROYCAS PROESAS | CATHALANAS, EN LO SITI DE BARCELONA, | que posá lo Duch de Anjou, y tot lo poder de França, lo | any 1706, ab que se aconsolan los temerosos, y se desenganyan | los perfidos Gallispanys; descrit en vn Romance [...]


Imprès -  Barcelona - In aedibus Iacobi Cortey
1561
Alberch Vila, Pere / ODARVM (QUAS VVUL- | GO MADRIGALES APPELLA- | mus) diuersis linguis decantatarum Har- |monica, noua, & excellenti modulatione | compositarum, Liber primus. | Petro Albercio Vila Canonico | Barcinonensi auctore. | [...]


Imprès -  Cuenca - s/n (Joan de Cànova)
s/a (1558 ca.)
Almudèver, Onofre / Siguen se quatro obras compuestas | por Nofre Almodeuar. | La primera es vn chiste sa | cado ala letra sobre el euan | gelio dela Samaritana. | La segunda. El chiste de | la Chananea. | La tercera. Unas coplas | [...]


Imprès -  Barcelona - Gabriel Graells i Giraldo [Dòtil]
1601
Amargós, Alexandre / RELACIO DE | LA SOLEMNE PROFESSO | ques feu en barcelona a 24. de Maig del corrent | Any 1601. per la Canonitzacio de Sant | Ramon de Penyafort. | Feta per Alexandre Amargos. | AB PRIVILEGI DE SA EXCELLENCIA. |


Imprès -  Barcelona - Gabriel Nogués
1642
Argelès, Jofre / RELACIO | DEL RENDIMENT | DE LA PLASSA DE | PERPINYA AB LAS FES- | tas ques feren al rededor. | PER IOFRE ARGELES NOTARI. | AB LLICENCIA. | En Barcelona, en casa de Gabriel Nogues, en lo | Carrer de Sant Domingo Any 1642. |


Imprès -  València - Joan Joffre
1515
Beltran, Jaume & Vicent Ferrandis / Obres contemplatiues y de molta | deuocio nouament trobades en | loors dela sanctissima creu ab altres piadoses cobles dela in | temerada verge Maria deles | dolors y dela soledat molt | vtils [...]


Imprès -  València - Joan Joffre
1502
Borgonyó, Francesc / Oracio molt deuota y deprecati | ua ala verge maria deles Vir | tuts lloant aquella: fetes | per lo reuerent mosen | borguonyo. |


Imprès -  Barcelona - Hereus de Rafel Figueró
1734
Broak (Sr.) / VIA FORA ALS ADORMITS | Y | Resposta del Sr. Broak, Secretari que fou del Sieur Mitford | Crow. Al Sr. Vallés son corresponent de Barcelona, sobre las | materias Politicas presents. |


Imprès -  Barcelona - Hubert Gotard
1585
Brudieu, Joan / ALTVS | DE LOS MADRIGALES | DEL V Y REVERENDO IOAN BRVDIEV | MAESTRO DE CAPILLA DELA SANCTA | YGLESIA DELA SEO DE VRGEL | A QVATRO BOZES | Dirigidos al Serenissimo Carolo Emanuel Duque de Sauoya | Principe del Piemonte &c. | Con licencia [...]


Imprès -  Girona - Gaspar Garrich
1618
Cabaieu, Bernat / COBLES DEL GLORIOS MARTYR | SANT FELIV DE GERONA. | COMPOSTES PER BERNAT CABAIEV, RECTOR | de Sant Feliu de Parlaua. Any 1618. |


Imprès -  Barcelona - Joan Jolis
1694
Cases, Magí / DESENGANYS | DEL APOCALYPSIS, | disposàts, y declaràts ab sos signes, o imatges | en celestial sustento per los Majors en edat, | y en llet Espiritual per los [...]


Imprès -  Anvers - Philippo Nucio
1573
Castillo, Hernando (comp.) / CANCIONE- | RO GENERAL: QVE | CONTIENE MVCHAS | obras de Diuersos Autores antiguos, con | algunas cosas nueuas de modernos, | de nueuo corregido y impresso. | EN ANVERS. | En casa de Philippo Nucio, à la en- | seña de las dos Cigueñas. | [...]


Imprès -  Toledo - Ramón de Petras
1527
Castillo, Hernando (comp.) / CAncionero general | Agora nueuamente | añadido. Otra vez ym= | presso con adicion de | muchas y muy es= | cogidas obras | Las quales | quien mas | presto | querra ver va= | ya ala tabla: y to | das aquellas que ternan | esta señal .x. son las | [...]


Imprès -  València - Jorge Costilla
1514
Castillo, Hernando del (comp.) / Cancione | ro gene | ral de mu | chos y diuer= | sos auctores | Otra vez ympresso emendado y corregido por el mismo autor con | adicion de muchas y muy escogidas obras: las quales quien | mas presto querra ver vaya ala tabla [...]


Imprès -  Toledo - Juan de Villaquirán
1520
Castillo, Hernando del (comp.) / Cancione | ro general | nueuamente | añadido: | OTra fez ympresso con adicion de mu | chas y muy escogidas obras: las qua | les quien mas presto querra ver: vaya | ala tabla: y todas aquellas que ternan esta | señal .+. son las nueuamente añadidas. |


Imprès -  Toledo - Juan de Villaquirán
1517
Castillo, Hernando del (comp.) / Cancione | ro general | nueuamente | añadido: | OTra vez ympresso con adicion de mu | chas y muy escogidas obras: las qua- | les quien mas presto querra ver vaya | ala tabla: y todas aquellas que ternan esta señal + son [...]


Imprès -  València - Cristòbal Koffman
1511
Castillo, Hernando del (comp.) / Cancione: | ro gene | ral de mu: | chos y diuer | sos autores: | Cum pre | uilegio. |


Imprès -  Anvers - Martín Nucio
1557
Castillo, Hernando del (comp.) / Cancionero ge- | NERAL: QVE CON- | TIENE MVCHAS OBRAS DE | diuersos autores antiguos, con | algunas cosas nueuas de mo | dernos, de nueuo corre- | gido y impresso. | EN ANVERS, | En casa de Martin Nucio, à la en- | seña de las dos Cigueñas. | [...]


Imprès -  Sevilla - Juan Cromberger
1535
Castillo, Hernando del (comp.) / Cancionero gene= | ral: en el qual se han | añadido agora de | nueuo en esta vltima | impression muchas | cosas buenas: ha si | do con diligencia cor= | regido y emendado. | M.d.xxxv. |


Imprès -  Sevilla - Juan Cronberger
1540
Castillo, Hernando del (comp.) / Cancionero gene= | ral: en el qual se han | añadido agora de | nueuo enesta vltima | impression muchas | cosas buenas: ha si | do con diligencia cor= | regido y emendado. | M.d.xl. |


Imprès -  Barcelona - Jaume Romeu, a costa d'Eulària Simon
1642
Català, Josep / LA ILLVSTRISSIMA | CATALANA, | LA PROTOMARTYR | de las Españas Barcelo- | nesa gloriosa, | VIDA, MARTYRI, Y TRIVNFOS | de la admirable verge Santa | Eularia, | AB SON VLTIM TRIVNFO DE | Monjuych a sa Bandera y plantas, | Per lo Doctor Ioseph Català [...]


Imprès -  València - Joseph Thomàs Lucas
1759
Celma, Francesc / HISTORIA | DEL SANTUARIO DE | NUESTRA SEñORA | DE LA MISERICORDIA, | Y DE | LA FEUNTE DE LA VELLÀ, | sito en el Termino de la Villa Real de Catì, del Obispado de Torto- | sa, en el Reyno de Va- | lencia. | COMPUESTA | POR EL DR. FRANCISCO CELMA, [...]


Imprès -  Perpinyà - J. Vigé
1714
Crusat, Rafel / NOVENA | EN VENERACIO | DEL GLORIOS | S. ANTONI DE PADUA | Molt efficás per alcançar per sa inter- | cessió tota gracia y favor en tot | genero de necessitats espirituals y | temporals. | Ab lo Offici Menoret, y Goigs en | alabança del mateix [...]


Imprès -  Barcelona - Sebastian Matevad
1615
Dalmau, Josep / RELACION | DE LA SOLEMNIDAD, | CON QVE SE HAN CELEBRADO | EN LA CIVDAD DE BARCELONA, LAS FIESTAS A LA | Beatificacion de la Madre S. TERESA de IESVS, fundadora | de la reforma de Frayles y Monjas, de nuestra Señora | del Carmen, de los Descalços. | [...]


Imprès -  Barcelona - Llorenç Déu (venen-se en casa de Josep Andreu a la Llibreteria)
1612
Delànio (pastor; pseudònim de tradició bucòlica) / RELACIO DE LA ENTRADA | QVES FEV A MON SENYOR ILLVSTRISSIM | y Reuerendissim, en la Ciutat de Tarragona. Composta | per lo Pastor Delanio. | Con licencia en Barcelona, en la Estampa de Llorens Déu. Any, 1612. | Venense en casa de [...]


Imprès -  Perpinyà - Esteve Bartau
1644
Estrugós, Josep Elies / FENIX | CATALA, O LLI- | BRE DEL SINGVLAR PRIVI- | legi, fauors, gracias, y miracles de | Nostra Senyora del mont | del Carme. | Compost per lo R. P. Fra Ioseph Elias Estrugos | del mateix ordre y natural de la Fidelissima | Vila de Perpinya. | [...]


Imprès -  València - Joan Mey
1562
Ferrandis d'Herèdia, Joan / LAS OBRAS | DE DON IOAN FER | NANDEZ DE HEREDIA, | assi temporales, como espirituales | Dirigidas al illustrissimo señor don | Francisco de Aragon. | EN VALENCIA. | Con gracia y Priuilegio por diez años. | 1562. |


Imprès -  Barcelona - Sebastià de Cormellas
1623
Ferrer, Jeroni / QVATRE | DELS VLTIMS | TRACTATS DE LA | SELVA DE SENTENCIES | del Canonge Geronym Ferrer | de Guissona. | DIRIGITS A DON FRANCESCH | de Vilalba senyor de les Baronies de Monma- | gastre, y del Guspi. |


Imprès -  Barcelona - Jaume Matevat
1643
Ferrer, Vicent / HISTORIA | DE LA VIDA, | EXCELENCIAS, Y | MORT DEL ANGELIC DOCTOR | DE LA IGLESIA S. TOMAS | de Aquino de la Orde de | Predicadors. | DIVIDIDA EN QVATRE LLIBRES | y escrita | PER FR. VICENT FERRER | Barcelones Religios de la dita Orde. | [...]


Imprès -  Barcelona - Francesc Dòtil, a costa de Joan Simon
1611
Font, Pere / ROSARI DE LA | MARE DE DEV. | COMPOST PER PERE FONT | doctor Theolec, Canonge de la Iglesia Ca- | thedral de Barcelona. | Conté moltes escellencias y llaos de la mare | de Deu, y del seu Rosari, y al modo breu | y facil de dar, y contemplar [...]


Imprès -  València - Lambert Palmart
1490
Fuster, Jeroni / Omelia sobre lo psalm de profundis. |


Imprès -  s/l - s/n
1556
Fuster, Valeri / Escreuia Valero fuster les presents Cobles | noues de la crich crach juntament ab altres | cansons molt gratioses per prechs dalguns | amichs y amigues en lany M.D.L.vi. |


Imprès -  Barcelona - Sebastián Matevad
1617
Garcia de Caralps, Antoni Joan / HISTORIA | DE S. OLEGVER | ARÇOBISPO DE TAR- | RAGONA, Y OBISPO | de Barcelona. | ESCRIVENSE EN ELLA SV VIDA, MILAGROS Y | excellencias, muchos loores de Cathaluña, con las historias de importancia | que acaecieron en su tiempo. Entradas y salidas [...]


Imprès -  Barcelona - Rafel Figueró
1700
Garcia, Francesc Vicent / LA | ARMONIA DEL PARNÀS, | MES NVMEROSA | EN LAS POESIAS VARIAS | DEL ATLANT DEL CEL POETIC, | LO DR. VICENT GARCIA, | RECTOR DE LA PARROQVIAL | DE SANTA MARIA | DE VALLFOGONA. | [...]


Imprès -  Barcelona - Rafael Figueró
1703
Garcia, Francesc Vicent / La armonia del Parnàs


Imprès -  València - Joan de Arcos
1561
Gassull, Jaume / Comença lo somni de Ioan Ioan, ordenat per lo magnifich mossèn Iaume Gaçull


Imprès -  València - Lope de la Roca
1497
Gassull, Jaume / La present obra ha fet lo | magnifich mossen jau | me Gaçull caualler, la | qual es intitulada. | Lo sompni de johan johan. |


Imprès -  Barcelona - Carles Amorós
1533
Gassull, Jaume / La present obra ha fet lo magnifich mossèn Jaume Gaçull caualler, la qual és intitulada lo Somni de Johan Johan


Imprès -  Barcelona - Joan Jolis
1696
Germes, Joan / HISTORIA | DELS GLORIOSOS | MARTYRS SANT MAURICI, | SANTA AGNES, Y SANT FRUCTUOS, | ab sos dos Diacas, Auguri, y Eulogi: y de la | translaciò dels seus cossos sants | a la Ciutat de Manresa. | COMPOSTA PER LO REVERENT P. Fr. JOAN | Germes [...]


Imprès -  Barcelona - Joan Jolis
s/a
Germes, Joan / HISTORIA | DELS GLORIOSOS | MARTYRS SANT MAURICI, | Santa Agnes, y Sant Fructuos, ab sos dos | Diaques, Auguri, y Eulogi: y de la trasllacio dels | seus cossos Sants, à la Ciutat de Manresa. | COMPOST PER LO REVERENT P. Fr. JOAN | Germes [...]


Imprès -  s/l (Barcelona) - s/n
1544
Giberga, Pere / Cobles nouament | fetes per Pere Giberga: contra tots los De | lats de Cathalunya: y secaços de Antoni Ro | ca: recordant los la cruel sentencia y mort del | Galipapo: y los altres dos de lur companyia: la | qual passara per tots ells [...]


Imprès -  Ciutat de Mallorca - Ferrando de Cansoles
1541
Hispano, Benet / Deuota contemplacio orde | nada per lo Reuerent mestre Benet Hyspano mestre | en Arts y Doctor en Theologia: contemplant lo cors | sagrat de Jesu christ / en larbre dela vera creu. | Dirigi | da a la molt noble / y mes virtuosissima [...]


Imprès -  Barcelona - Pau Campins
1724
Ledesma / DOCTRINA | CHRISTIANA, | A MANERA DE DIALOGO | entre lo Mestre, y lo | Deixeble. | COMPOSTA | PER LO REVERENT PARE | Ledesma de la Companyia de | IESUS. | Traduhìda de Italià en Cathalà, y | ara de nou corregida. |


Imprès -  Barcelona - Anton Ferrer y Baltasar Ferrer
1692
Ledesma / Doctrina Christiana ??


Imprès -  Cervera - Estampa de la Pont. y Real Universitat per Joseph Barber y Comp.
s/a (1750 ca.)
Ledesma / Doctrina christiana ??


Imprès -  València - Joan Joffre
1521
Llull, Ramon / Blanquerna: qui trac= | ta de sinch estaments de persones: de Matri= | moni: de Religio: de Prelatura: de Apostoli= | cal senyoria (la qual es en lo pare sanct: y en los | Cardenals) y del estat de vida Hermitana con | templatiua [...]


Imprès -  València - Sylvestre Esparza
s/a (1628-1660 ca.)
Maluenda, Jacint Alonso / TROPEZON | DE LA RISA. | COMPUESTO. | POR DON JACINTO ALONSO | de Maluenda, natural de la ciudad | de Valencia. | DEDICADO. | A Don Juan Alonso de | Maluenda, Cavallero | del Havito de Santiago, | Señor de la casa de Ma- | luenda [...]


Imprès -  Barcelona - Jaume Romeu
1641
Malvesia, Baldiri / RELACIO | EN RIMA | DE IAVME ROIG, DE | TOT LO QVE HA SUCCEHIT | dintre, y fora de Perpiñà en son siti, fins al rendirse. | Y DESDE LA PRESA DE COBLLIVRE, | fins al rendiment de Salsas, axi per terra | com per mar. | [...]


Imprès -  València - Joan Navarro
1539
March, Ausiàs / Las obras del famosissimo | philosofo y poeta mossen Osias Marco cauallero Ualen | ciano de nacion Catalan / traduzidas por don Baltasar | de Romani / y diuididas en quatro Canticas: es a saber: | Cantica de Amor / Cantica Moral / [...]


Imprès -  Valladolid - Sebastián Martínez
1555
March, Ausiàs / LAS OBRAS DEL POETA MO | sen Ausias March, corregidas de los errores que | tenian. Sale con ellas el vocabulario delos vo | cablos en ellas contenidos. Dirigidas al Illus- | trissimo señor Gonçalo Fernandez de Cor- | doua, Duque de Sesa [...]


Imprès -  Barcelona - Carles Amorós
1543
March, Ausiàs / LES OBRES | DE MOS | SEN AV | SIAS | MARCH | AB VNA DECLARA | TIO EN LOS MARGES. | AD ALGVNS | VOCABLES | SCVRS. |


Imprès -  Barcelona - Carles Amorós
1545
March, Ausiàs / LES OBRES | DEL VALEROS Y EXTRE | NV CAVALLER, VIGIL | Y ELEGANTISSIM PO | eta Ausias March. Nouament | reuistes y estampades ab | gran cura y dili= | gencia. Po | sades | totes les | declarasions | dels uocables scurs | [...]


Imprès -  Barcelona - Claudi Bornat
1560
March, Ausiàs / LES OBRES DEL | VALEROS CAVALLER, | Y ELEGANTISSIM POE- | ta Ausias march: Ara no | uament ab molta dili | gencia reuistes y or | denades, y de | molts cants | aumenta | des. | Imprimides en Barcelona en casa | de Claudi Bornat. | 1560. |


Imprès -  Barcelona - Antoni Lacavalleria
1666
Marès, Francesc / HISTORIA, | Y MIRACLES | DE LA SAGRADA | IMATGE DE N. SENYORA | DE NVRIA, LO SANTVARI | DE LA QVAL ESTA EN LAS MONTANYAS | DELS PIRINEVS EN LO COMPTAT DE | SERDANYA, DEL PRINCIPAT DE | CATHALVNYA EN LO BISBAT | DE VRGELL. | [...]


Imprès -  Barcelona - Joseph Altès
1756
Marès, Francesc / HISTORIA, | Y MIRACLES | DE LA SAGRADA IMATGE | DE NOSTRA SENYORA | DE NURIA. | COMPOSTA | PER LO Dr. FRANCESCH MARÉS, | Prevere, ab les Addisions fetas per don Anton | del Duque, y Vergès, Rector de Caralps, | y Santuari. | [...]


Imprès -  Vic - Viuda Tolosa, administrada per son fill Felip Tolosa
s/a
Marès, Francesc / HISTORIA, | Y MIRACLES | DE LA SAGRADA IMATGE | DE NOSTRA SENYORA | DE NURIA. | COMPOSTA | PER LO Dr. FRANCESCH MARéS, PRE- | bere, ab las Addicions fetas per don An- | ton del Duque, y Vergés, Rector | de Caralps, y Santuari. | [...]


Imprès -  Barcelona - Antoni Lacavalleria
1700
Marès, Francesc / HISTORIA, | Y MIRACLES | DE LA SAGRADA IMATGE | DE NOSTRA SENYORA | DE NVRIA | ?? ??


Imprès -  Barcelona - Francisco Surià
s/a
Marí, Josep / GOIGS DEL GRORIOS PAPA, Y MARTYR SANT CLEMENT, | los quals se cantan en la sua Iglesia Parroquial, y Confraría, fundada en lo Lloch | de Sant Clement de Llobregát, Bisbát de Barcelona: y ara novament corregíts | [...]


Imprès -  València - Joseph Thomàs Lucas
1760
Martínez, Francisco / HISTORIA | DE | LA IMAGEN SAGRADA | DE LA | VIRGEN SSMA. DEL PUIG, | PRIMERA, Y PRINCIPAL PATRONA DE | la Ciudad, y Reyno de Valencia: | REDUCIDA | A una prudente Critica, con que se compruevan | todas sus maravillosas circunstancias. | [...]


Imprès -  València - Nicolau Spindeler
1490
Martorell, Joanot / A honor lahor e | gloria de nost | re senyor deu | Jesu christ e | dela uerge Maria ma | re sua senyora nostra | comenca la letra del | present libre appellat | Tirant lo blanch: di | rigida per mossen Jo | anot martorell caual | ler al serenissimo [...]


Imprès -  Barcelona - Pere Posa i Diego de Gumiel
1497
Martorell, Joanot / Tirant lo Blanch


Imprès -  Barcelona - Hereus de Maria Martí, administrada per Mauro Martí
1745
Martorell, Onofre / PRACTICA | DE LA DEVOCIò | AL SANTISSIM COR | DE JESUS, | EN UNA MEDITACIò | per cada Mes, y altres | Deprecacions, y Exercicis | de devociò al mateix | sacratissim Cor. | Traduhida, y reduhida de la | que componguè en Italia [...]


Imprès -  Barcelona - Sebastià y Jaume Mathevat
1631
Mateu de Hyvanyes, Miquel / RELACIO VERDADERA | DEL BON GOVERN | QVE NOSTRE SENYOR ES ESTAT | seruit tinga tota Catalunya, y en particular la Ciu- | tat de Barcelona, ab la benauenturada, y feliz vin- | guda del Excellentissim señor don Henrich Ra- | mon Folch de Cardona [...]


Imprès -  València - Francisco Mestre
1677
Mercader, Cristóbal / VIDA | ADMIRA- | BLE DEL SIERVO DE | DIOS, FRAY PEDRO ESTEVE, | PREDICADOR APOSTOLICO, Y CO | MISSARIO DE IERVSALEN, EN | LA SANTA PROVINCIA DE S. FRAN- | CISCO DE VALENCIA. | [...]


Imprès -  València - Joan de Arcos
1561
Milà, Lluís / LIBRO IN- | titulado el Cortesa- | NO, DIRIGIDO A LA, | Catholica, Real, Magestad, del Inuictissi- | mo don Phelipe por la gracia de Dios Rey | de España nuestro señor, &c. Compue- | sto por Donluys Milan. Donde se vera | [...]


Imprès -  Barcelona - Narcís Casas
1656
Modolell i Costa, Francesc / IVSTA POETICA | CONSAGRADA A | LAS FESTIVAS GLORIAS DE MARIA EN SV | Immaculada Concepcion Mantenida en la Parroquial | Iglesia de Santa Maria del Mar de la Ciudad | de Barcelona. | RELACION | DE LAS SVMPTVOSAS FIESTAS QVE ESTA ILVS- | tre [...]


Imprès -  Barcelona - Elena Déu viuda
1650
Moixet, Pere Màrtir / EXERCICI | QVOTIDIA, | de nostra Senyora del | Roser. | DISPOSAT PER FRA PERE | Martyr Moxet, del Orde de | Predicadors. | Y en esta segona Impressio anyadit lo | Rosari Perpetuo, y la Oracio de | sant Augusti. | DEDICAT AL ILLVSTRE | [...]


Imprès -  Barcelona - Carles Amorós
1528
Moner, Francesc / Obras nueuamente | imprimidas assi en prosa como en me= | tro de Moner las mas dellas en | lengua castellana y al= | gunas en su len= | gua natural | Cata= | lana compue= | stas en | diuersos tiem | pos y diuersos y no | bles motiuos: | [...]


Imprès -  Barcelona - Llorens Déu
1642
Mones, Benet / PRONOSTICH | NATURAL Y VERDA- | DER, CALCVLAT AL MERIDIANO | de Cathalunya, Arago, y Valencia. | Per Benet Mones estudiant en Arts en la Vniversitat | de Barcelona. |


Imprès -  Barcelona - Hereus de Joan Jolis
s/a
Mones, Benet / PRONOSTICH | NATURAL, Y VERDADER | CALCULAT DEL MERIDIANO | de Cathalunya, Aragó, y Valencia. | Compost per Benet Mones Estudiant en Arts en la | Universitat de Barcelona. |


Imprès -  Barcelona - Hereus de la Viuda Pla
s/a
Mones, Benet / Pronostich natural y verdader calculat al meridiano de Catalunya, Aragó, y Valencia / compost per Benet Mones estudiant en arts en la Universitat de Barcelona || REVISAR ??


Imprès -  Barcelona - Antoni Lacavalleria
s/a
Mones, Benet / Pronostich natural y verdader, calculat al meridiano de Catalunya, Aragò y Valencia / compost per Benet Mones estudiant en arts en la Universitat de Barcelona || REVISAR


Imprès -  València - Viuda de Joan Mey Flandro
1558
Muntaner, Ramon / CHRONICA, O DE- | scripcio dels fets, e hazanyes del | INCLYT REY DON IAVME PRIMER | Rey Darago, de Mallorques, e de Valencia: Compte de Barcelona, |e de Muntpesller: e de molts de sos descendents. Fer per lo ma- | gnifich en Ramon Muntaner [...]


Imprès -  Barcelona - Jaume Cortey
1562
Muntaner, Ramon / CHRONICA, O DES- | cripcio dels fets, e hazanyes del in- | CLYT REY DON IAVME PRIMER | Rey Darago, de Mallorques, e de Valencia: | Compte de Barcelona, e de Muntpesller: e | de molts de sos descendents. | FETA PER LO MAGNIFICH EN RAMON | Muntaner [...]


Imprès -  Barcelona - Sebastián Mathevad
1612
Navarro, Bernardo / VIDA | Y MILAGROS DE | S. NICOLAS DE TOLEN- | TINO, RELIGIOSO DEL | Orden de N. P. S. Augustin. | ES OBRA VTILISSIMA PARA TODOS, | principalmente para los Predicadores de otros | Ordenes, los quales con facilidad podran | aplicar lo que aqui se dize [...]


Imprès -  Perpinyà - Lluýs Roure
1630
Nicolau, Pere / LLIBRE Y DE- | CLARACIO DE NOMS, VIRTVTS, | Perfeccions, Gracias, Titols, Excellencias y Grandezas de la | sempre Santa y Verge Maria Mare de Deu, en honra | y gloria de sa Immaculada Concepcio. | DIVIDIT EN DOS PARTS. | [...]


Imprès -  València - Joan Joffre
1515
Olesa i Sanglada, Jaume d' / Spill de be viure | y de be confessar. |


Imprès -  Ciutat de Mallorca - Ferrando de Cansoles
1540
Olesa, Francesc / Obra del menyspreu | del mon en cobles. Feta per lo magni= | fich Mossen Francesch de Olesa | Caualler. Estant aquell molt | trist per la mort dela vir= | tuosissima muler | sua. Noua= | ment estam | pada. | Any .1540. |


Imprès -  Barcelona - Llorenç Déu
1611
Orient, Gaspar (pseudònim de Francesc Vicent Garcia, rector de Vallfogona) / A LA IVSTA POETICA | TINGVDA EN GERONA, EN | alabança del Beato Pare IGNACI de Loyola | Fundador de la Compañía de IESVS. | ROMANÇ. | Compost per Gaspar Orient, natural de Tortosa. |


Imprès -  Barcelona - Antoni Lacavalleria
1683
Ortigues, Miquel / PLANT DE LA VERGE | MARIA, AB LES DOLORS, Y LLAORS | de aquella; y la Visitaciò de santa Elisabet: y altres obres | fetes en llaor del santissim Sagrament del Altar [...]


Imprès -  Barcelona - Rafel Figueró
1712
Palmarola, Tomàs / LA PERLA DEL VALLES | MARIA SANTISSIMA | EN SA MIRACVLOSA IMATGE | DE BELLVLLA. | NARRACIÓ DE LA INVENCIÓ | DE DITA SAGRADA IMATGE: | Y | DE ALGVNS DELS MOLTS PRODIGIS | que Deu obra en los Devots de ella: | QVE DONA A LA LLVM PVBLICA | [...]


Imprès -  Barcelona - Joan Amello
1601
Pastor, Rafael / COLLOQVI | DE LA SOLEMNE PRO- | FESSO QVE FEREN LOS DE LA VILA DE | Caldes Dimecres a sis del present mes de Iuny de 1601. Tambe tracta | en general de totes les festes que han fet en dita ciutat per | honrra dela Canonizacio de sant Ramon. [...]


Imprès -  Barcelona - Gabriel Graells i Giraldo Dòtil
1602
Pastor, Rafel / COBLES ARA NO- | VAMENT FETES DEL HVMA- | no al Diuino al to de la serdana que ses | treta ys canta, que diu, falala falala | la pastora mort maura. | Compostes per Raphel Pastor. |


Imprès -  s/l (València) - s/n (Vídua de Joan Mey)
s/a (1556 ca.)
Pineda, Andreu Martí / Consells e bons auisos | dirigits a vna noble senyora Valenciana | nouament casada. |


Imprès -  València - Joan Batiste Timoneda (Hereus de Joan Navarro per a Joan Baptista Timoneda)
s/a (1589-1602 ca.)
Pineda, Andreu Martí / Consells, y bons | auisos, dirigits a vna noble senyora Va | lenciana nouament casada. Per | Andreu Marti Pineda | Notari. |


Imprès -  València - s/n (Joan Joffre)
1521
Pineda, Andreu Martí / Contemplacio en honor y Re | uerencia deles set vegades quel nostre redemptor Jesus escam | pa la sua preciosissima sanch ab les propietats de cascuna feta | per Andreu marti pineda notari. |


Imprès -  València - Joan Batiste Timoneda (Hereus de Joan Navarro per a Joan Baptista Timoneda)
s/a (1589-1602 ca.)
Pineda, Andreu Martí / Escriu Andreu | Marti Pineda Notari, a vn son gran | amich nouament casat. |


Imprès -  Barcelona - Sebastià Matevad
1630
Poch, Reginald / HISTORIA | DE LA VIDA | Y MILAGROS DEL | glorioso martyr S. Magin. | Por Fr. Reginaldo Poc, Doctor en Theologia | de la Orden de Predicadores. | A DON GVILLEM RAMON DE | Moncada. Conde de Ossona, Marques de | la Puebla, Baron de la Laguna &c. | [...]


Imprès -  Tarragona - Felip Robert
1594
Pons, Salvador / LLIBRE | DE LA VIDA Y MI- | RACLES DELS GLORIOSOS | MARTYRS S. MADRONA, COS | sant de Barcelona; y de S. Celdoni, | y Armenter, cossos sants de | Cardona. | Dirigit a la Illustrissima y Excellentissima señora, | donya Ioana de Arago y de Cordoua [...]


Imprès -  Barcelona - Casa de Francisco Cormellas, per Vicens Surià
1676
Prat, Joan / GOIGS EN ALABANSA | DEL GLORIOS MARTYR | SANT DANIEL. | Composts per Ioan Prat Estudiant, devot seu. |


Imprès -  Valldemossa - Nicolau Calafat
1487
Prats, Francesc / Contemplació dels misteris de la acerba Passió del Senyor Nostre Jhesús


Imprès -  Barcelona - Llorens Déu
1639
Puig, Arcàngel / LLOABLES COSTVMS, VIDA, Y PRA- | TIQVES QVE TENEN LES | majordones dels Capellans. | Compostes per Archangel Puig, natural de la | Vila de Ripoll. |


Imprès -  Barcelona - Pedro Malo
1573
Pujol, Joan / LA SINGVLAR | Y ADMIRABLE VICTORIA | QVE PER LA GRACIA DE N. S. D. | obtingue el Serennissim Senyor don Iuan Daustria dela | potentissima armada Turquesca. Composta per | Ioan Pujol Preuere de Mataro. |


Imprès -  Cervera - Joseph Faig
1728
Ramon i Samenter, Tomàs / NOV | PLATICAS | DE LAS VIRTVTS MES HEROYCAS | del Apostol de las Indias | ST. FRANCISCO | XAVIER, | de la Companyia de Iesvs. | AB LO MODO DE FER LO NOVENARI, | y altres Devocions. | Per lo M. R. P. Fr. THOMAS RAMON, | [...]


Imprès -  Barcelona - Jaume Romeu
1641
Ramon, Magí / A LA | FAMOSA | VICTORIA QVE HAN | ALCANSADA DELS ENEMICHS, LOS | Tercios de Infanteria, y Caualleria Catalana, y | Tercios de Infanteria, y Caualleria Catalana, y | Francesa, en lo siti de Tarragona, à | 10. de Iuny, Any 1641. | Compost [...]


Imprès -  Barcelona - Jayme Cendrat
1601
Rebullosa, Jaume / RELACION | DE LAS GRANDES | FIESTAS QVE EN ESTA | CIVDAD DE BARCELONA SE HAN | echo, à la Canonizacion de su hijo San Ramon | de Peñafort, de la Orden de | Predicadores. | Con vn Sumario de su Vida, Muerte y Canonizacion; y siete sermones [...]


Imprès -  Barcelona - Raymunda Altès
s/a
Roca, Francesc (trad.) / TRESOR PER ALS VIUS, | Y ALMOYNER DEL PURGATORI, | LO ROSARI | DE MARIA SANTISSIMA, | QUE COMPONGUÉ EN CASTELLÁ | LO M. R. P. M. Fr. JAUME BARON DEL | Orde de Predicadors, en Zaragoza. | TRADUIT EN CATALÁ | PER LO M. R. FRANCISCO ROCA | [..]


Imprès -  Barcelona - Joan Serra y Centené
s/a
Roca, Francesc (trad.) / TRESOR PER ALS VIUS, | Y ALMOYNER DEL PURGATORI, | LO ROSARI | DE MARIA SANTISSIMA: | QUE COMPONGUÉ EN CASTELLÁ | LO M. R. P. Fr. JAUME BARON | del Orde de Predicadors, en Zaragoza. | TRADUIT EN CATALA | PER LO M. R. FRANCISCO ROCA | Prevere. | [...]


Imprès -  s/l (Barcelona) - s/n
s/a (1526 a quo)
Rocamora / Cobles en lahor dela Christianissima Pau | Final. Germandat: e Matrimoni. Dela qual ses feta la Cri | da en Barcelona .xv. de Febrer del Any .Mil.D.xxvj |


Imprès -  Barcelona - Jaume Cortey
1561
Roig, Jaume / Libre de consells


Imprès -  València - Francisco Díaz Romano
1531
Roig, Jaume / Libre de consells: fet per lo ma | gnifich mestre Jaume roig / los | quals son molt profitosos y salu | dables axi peral regiment y or= | de de ben viure com per a augmentar | la deuocio ala puritat y concepcio | dela sacratissima verge Maria. |


Imprès -  València - Joan de Arcos
1561
Roig, Jaume / LIBRE DE LES | DONES, MES VERAMENT | dit de consells profitosos y saludables, axi per | al regiment y orde de la vida humana, com pera | aumentar la deuocio de la inmaculada Concep- | cio de la sacratissima verge Maria, fet per lo | magnifich [...]


Imprès -  Barcelona - Joan Rosenbach
1518
Roís de Corella, Joan / Comença lo primer del Cartoxà, arromançat, corregit, smenat y ben examinat per lo reuerend e magnífich mestre Johan Roiç de Corella


Imprès -  València - s/n (Jorge Costilla)
s/a (1501-1502 ca.)
Roís de Corella, Joan / LA historia de Joseph fill | del gran patriarca Jacob | ordenada per lo reuerend | mestre Joan roiç de corella | caual | ler e mestre en sacra theologia |


Imprès -  València - [Pedro Hagenbach & Leonardo Hutz]
1495
Roís de Corella, Joan (trad.) / Comenca lo quart | del cartoxa aromancat | per lo Reuerent e mag | nifich mestre ioan roic | de corella caualler me | stre en sacra theologia |


Imprès -  s/l (València) - s/n (Lope de la Roca)
1496
Roís de Corella, Joan (trad.) / Lo primer | del Cartoxa. |


Imprès -  València - Jorge Costilla
1513
Roís de Corella, Joan (trad.) / Lo quart | del Cartoxa. |


Imprès -  València - [Lope de la Roca]
1495
Roís de Corella, Joan (trad.) / Lo quart | del Cartoxa: |


Imprès -  Barcelona - Joan Jolis
1681
Romaguera, Josep / ATHENEO | DE GRANDESA | SOBRE | EMINENCIAS CVLTAS | CATALANA FACVNDIA | ab Emblemmas Illustrada, | PART .I. | CONSAGRALA | AL FENIX | DE BARCELONA | S OLAGVER | GLORIOS. | Lo D. Ioseph Romaguera. | OFFEREIXLA EN LLENGVA CASTELLANA | ab estil [...]


Imprès -  València - Benito Monfort
1763
Ros, Carles / ROMANÇ NOU, | HON SE RECITEN LOS TRE- | bàlls de la gènt pobra, per lo càres que | shan possàt en València totes les coses, y en | especial lo menjatìu, de modo que huì costa el | vìure mes afànys. Escrìt en aquest àny 1763. |


Imprès -  Barcelona - Sebastian i Jaime Matevad
1623
Ruiz, Francisco / RELACION | DE LAS FIESTAS QVE HIZO | EL COLEGIO DE LA CONPAÑIA | DE IESVS DE GIRONA, | EN LA CANONIZACION | DE SV PATRIARCA SAN IGNACIO, | I DEL APOSTOL DE LA INDIA | SAN FRANCISCO XAVIER, | I BEATIFICACION | DEL ANGELICO LVIS GONZAGA. | [...]


Imprès -  Barcelona - Claudes Bornat
1565
Serafí, Pere / Dos libres de Pedro | Seraphin, de Poesia vulgar, en | lengua Cathalana. | EN BARCELONA | En casa de Claudes Bornat. | 1565. | Ab priuilegi Real per deu anys. |


Imprès -  Girona - Narcís Oliva
s/a (1767 a quo)
Serra, Joan Àngel / LLIBRE | DELS MIRACLES DE N.RA S.RA | DEL CARME | CONTE JUNTAMENT LA HISTORIA DE LA | Religio Carmelitana. La Explicació de la Butlla Sab- | batina. Lo que han de fer los devots, y Confrares de | Maria SS. que aportan lo seu S. Escapulari [...]


Imprès -  Girona - Narcís Oliva
s/a
Serra, Joan Àngel / LLIBRE | DELS MIRACLES DE N.RA S.RA | DEL CARME | CONTE JUNTAMENT LA HISTORIA DE LA | Religió Carmelitana. La explicació de la Butlla Sab- | batina. Lo que han de fer los devots, y Confrares de | Maria SS. que aportan lo seu S. Escapulari [...]


Imprès -  Barcelona - Jaume Romeu
1640
Simats, Saldoni / AMOROSOS | DESAGRAVIS DE | IESV CHRIST SACRAMENTAT, EN | la insigne , y Fidelissima Ciutat de Barcelona, | y Octaua del Corpus reiterada. | COMPOSTA PER SALDONI SIMATS, NA- | tural de la Parroquia de sant Ioan de Bergus. | [...]


Imprès -  Barcelona - Pere Monpezat, venen-se en casa de Hierònim Badia
1556
Taix, Jeroni / Libre dela institucio | manera de dir, miracles, e Jndul | gencies del Roser dela verge | Maria señora nostra compost | per lo reuerent mestre | Hieronim Taix | doctor en Theo | logia del orde | de prehica | dors. | Ara nouament fet [...]


Imprès -  Barcelona - Sebastià Cormellas
1600
Taix, Jeroni / LIBRE DELS | MIRACLES DE NOS- | tra Señora del Roser, y del modo | de dir lo Rosari o Psaltiri de aquella. | Compost per lo Reuerent mesgtre Hiero- | nym Taix Doctor en Theologia del orde de Predicadors, ara nouament afegides les | Indulgencies [...]


Imprès -  Barcelona - Pedro Malo
1589
Taix, Jeroni / LIBRE DELS | MIRACLES DE NOSTRA | Señora del Roser, y del modo de dir lo | Rosari o psaltiri de aquella, Compost por lo Reue | rent mestre Hieronim Taix doctor en Theologia | del horde de Predicadors, ara nouament afe | gides les indulgencies [...]


Imprès -  Cervera - Estampa de la Real Universitat
1774
Taix, Jeroni / LLIBRE | DELS MIRACLES | DE NOSTRA SENYORA DEL ROSER | y del modo de dir lo Rosari de aquella. | COMPOST | PER LO MOLT REVERENT P. Fr. GERONI TAIX | Doctor en Santa Theologia, del Orde de Predicadors. | ARA NOVAMENT ANYADIDA LA CONFIRMACIò, | [...]


Imprès -  Girona - Jeroni Palol
1685
Taix, Jeroni / LLIBRE | DELS MIRACLES | DE NRA. SRA. DEL ROSER, | Y DEL MODO DE DIR LO ROSARI DE AQUELLA. | COMPOST | PER LO MOLT R. R. Fr. GERONI TAIX, | Dr. en Sta. Theologia, del Orde de Predicadors. | ARA NOVAMENT ANYADIDA LA CONFIRMA- | ció [...]


Imprès -  Cervera - Manuel Ibarra
s/a (1757 ad quem)
Taix, Jeroni / LLIBRE | DELS MIRACLES | DE NRA. SRA. DEL ROSER, | Y DEL MODO DE DIR LO ROSARI DE AQVELLA. | COMPOST | PER LO MOLT R. P. Fr. GERONI TAIX | Dr. en Sta. Theologia, del Orde de Predicadors | ARA NOVAMENT ANYADIDA [...]


Imprès -  Cervera - Impremta de la pontificia y Real Universitat
s/a (1721 a quo)
Taix, Jeroni / LLIBRE | DELS MIRACLES | DE NTRA. SENYORA DEL ROSER, | Y DEL MODO DE DIR LO ROSARI DE AQUELLA, | COMPOST | PER LO MOLT R. P. Fr. GERONI TAIX, | Dr. en Sta. Theologia, del Orde de Predicadors. | ARA NOVAMENT ANYADIDA LA CONFIRMACIO | y [...]


Imprès -  Cervera - Thomàs Senant
1733
Taix, Jeroni / LLIBRE | DELS MIRACLES DE Na. Sa. DEL ROSER, | y del modo de dir lo Rosari de aquella. | COMPOST PER LO MOLT R.P.M. Fr GERONI TAIX, | Dr. en S. Theologia del Orde de Predicadors. | Y ARA NOVAMENT AFIGIDA LA CONFIR- | mació [...]


Imprès -   Barcelona - Joan Pau Martí
1710
Taix, Jeroni / LLIBRE | DELS MIRACLES DE NOSTRA SENYORA | del Roser, y del modo de dir lo Rosari | de aquella. | COMPOST PER LO MOLT R. P. M. Fr. GERONI | Taix, Doctor en S. Theologia del Orde de Predicadors. | Y ara novament [...]


Imprès -  Girona - Narcís Oliva
s/a
Taix, Jeroni / LLIBRE | DELS MIRACLES DE NOSTRA SENYORA | del Roser, y del modo de dir lo Rosari | de aquella. | COMPOST PER LO MOLT R. P. M. Fr. GERONI | Taix, Doctor en Santa Theologia del Orde | de Predicadors. | Y ARA NOVAMENT AFIGIDA LA | [...]


Imprès -  Barcelona - Antoni Lacavalleria
1662
Taix, Jeroni / LLIBRE DELS MI- | RACLES DE NOSTRA SENYORA | del Roser, y del modo de dir lo Rosari de | aquella. Compost per lo Reuerent P.M. Fr. Geronim Taix Doctor en Theologia, | del Orde de Predicadors. Ara nouament | afegides les indulgencies de lo Sant [...]


Imprès -  Barcelona - Sebastià de Cormellas
1649
Taix, Jeroni / LLIBRE DELS MIRACLES | DE NOSTRA SENYORA DEL | Roser, y del modo de dir lo Rosari o Psaltiri | de aquell. Compost per lo Reuerent Mestre | Hieronym Taix Doctor en Theologia, del | Orde de Predicadors, Ara nouament afegi- | des les Indulgencies [...]


Imprès -  Barcelona - Francesc Cormellas
1669
Taix, Jeroni / Llibre dels miracles de Nostra Senyora del Roser y del modo de dir lo Rosari de aquella


Imprès -  Barcelona - Antoni Lacavalleria
1700
Taix, Jeroni / Llibre dels miracles de Nostra Senyora del Roser y del modo de dir lo Rosari de aquella


Imprès -  Barcelona - Sebastià Cormellas
1592
Taix, Jeroni / Llibre dels miracles de Nostra Señora del Roser y del modo de dir lo Rosari o Psaltiri de aquella


Imprès -  Barcelona - Sebastià Cormellas
1597
Taix, Jeroni / Llibre dels miracles de Nostra Señora del Roser y del modo de dir lo Rosari o Psaltiri de aquella


Imprès -  Barcelona - Estampa de Mathevat, administrada per Martí Gelabert
1677
Taix, Jeroni / LLIBRE. | DELS MIRACLES | DE NOSTRA SENYORA DEL: ROSER, Y DEL | modo de dir lo Rosari de aquella. | COMPOST PER LO R.P.M.Fr GERONI TAIX DOC- | tor en Theologia, del Orde de Predicadors. Y ara nova- | ment affigides [...]


Imprès -  Barcelona - Sebastià Cormellas
1608
Timoneda, Joan / Cancione- | ro, llamado Flor de Enamo- | rados, sacado de diuersos Au- | tores, agora nueuamente por | muy lindo orden y esti- | lo copilado. | Por Iuan de Linares. | Con licencia del Ordinario. |


Imprès -  Barcelona - Sebastià Cormellas
1612
Timoneda, Joan / Cancione- | ro, llamado Flor de Enamo- | rados, sacado de diuersos Au- | tores, agora nueuamente por | muy lindo orden y esti- | lo copilado. | Por Iuan de Linares. | Con licencia del Ordinario. |


Imprès -  Barcelona - Claudi Bornat
1562
Timoneda, Joan / Cancionero llama | do Flor de Enamorados, | sacado de diuersos auctores | agora nueuamente por | muy linda orden | copilado. | Impresso en Barcelona en casa de | Claudi Bornat. 1562. |


Imprès -  Barcelona - Lorenzo Déu
1626
Timoneda, Joan / Cancionero, | llamado Flor | de Enamorados. | Sacado de diuersos Autores, agora, | nueuamente por muy linda | orden y estilo reco- | pilado. | Por Iuan de Linares. | Con licencia del Ordinario. |


Imprès -  Barcelona - Sebastià Cormellas
1601
Timoneda, Joan / Cancionero, | llamado Flor de | Enamorados , sacado de diver- | sos Autores, agora nuenamente por muy lindo Orden y es- | tilo copilado . | Por Juan de Linares. |


Imprès -  Barcelona - Martín Gelabert
1681
Timoneda, Joan / Cancionero, | llamado Flor de | Enamorados, sacado de diver- | sos Autores, agora nueuamente | por muy lindo orden y es | tilo copilado. | Por Juan de Linares. |


Imprès -  Barcelona - Sebastián de Cormellas
1645
Timoneda, Joan / CANCIONERO, | llamado Flor de Enamora- | dos, sacado de diuersos Auto | res, agora nueuamente por | muy lindo orden y esti- | lo copilado. | Por Juan de Linares. | Con Licencia del Ordinario. | Barcelona, en Emprenta ad | ministrada por Sebastia [...]


Imprès -  s/l (València) - s/n (Vídua de Joan Mey?)
1556
Timoneda, Joan / Cobles ara nouament | trobades, a llaor y gloria del sanctissim cos precios de | Jesu Christ, en lany de M.D.Lvj. | Per Juan Timoneda. |


Imprès -  s/l (València) - s/n (Joan Navarro)
s/a (1560 ca.)
Timoneda, Joan / El Pater noster glosado sobre la salutacion | del Arcangel sant Grabiel a nuestra señora / glosado | por Juan Timoneda. Es obra muy sentida y | de nueuo estilo. Con dos chançonetas pa | ra cantar la noche de Nauidad. |


Imprès -  ? - ?
?
Timoneda, Joan / Les cobles de dali Miquel | portam a casa, contrafetes al spiritual per Juan Ti | moneda, pera Nadal. Y les cobles de Cerca | ra Jorge contrafetes, a altra interpretacio. |


Imprès - 
??
Timoneda, Joan / Sarao de amor ??


Imprès -  València - Joan Mey
1564
Timoneda, Joan / TVRIANA. | En la qual se contienen di | uersas Comedias y Farças muy elegantes y graciosas, con | muchos entremeses, y passos apazibles: agora nueuamente | sacadas a luz por Ioan Diamonte. Dirigida al muy | Illustre senor [...]


Imprès -  Barcelona - Imprenta de la viuda Aguasvivas y los esposos Garriga-Aguasvivas
s/a
Torrentó, Josep Manuel / NARRACIÓ HISTORICA | DE LA APARICIÓ | DE MARIA SS.MA | Y DESCUBRIMENT | DE LA SUA ANGELICAL IMATGE | QUE BAIX LO TITOL SINGULAR DE LAS-SOGAS, | ES ADORADA PER MARE, TUTELAR, | PROTECTORA, Y PATRONA DE TOT LO URGELL: | AB NOVENA | [...]


Imprès -  Barcelona - Sebastià de Cormellas
1612
Torres, Joan / Relacio de la mala vida, de las | pobretes dones, al tò de mnes ay? | Feta per vna que ara ses | retreta. | Compostes per Iuan Torres. |


Imprès -  Barcelona - Pere Posa
[1482 ca.]
Via, Francesc de la / Libre de fra Bernat


Imprès -  València - s/n
1525
Vilaspinosa, Pere / Los goigs de la gloriosa Mare de Déu de la Concepció, los quals se canten en la sglesia de la Encarnació, fets per en Pere Vilaspinosa, notari


Imprès -  València - Cristòbal Koffman
s/a (1474 ca.)
Vilaspinosa, Pere / Salue regina feta per lo discret en Pere vilaspinosa notari de valen | cia la qual el mateix per honor del loable consistori lo dia ques publica la de | vall scrita sentencia dela de munt dita joya deles lahors dela verge ma= | ria [...]


Imprès -  s/l (València) - s/n (Joan Joffre)
s/a (1511-1515 ca.)
Vinyoles, Narcís / LO credo in deum aplicat per sos ar= | ticles ala mare de deu de sperança y los goigs. |


Imprès -  València - Nicolau Spindeler
1499
Vinyoles, Narcís / Omelia sobre lo psalm del Miserere mei | deus: Ordenada per lo Magnifich mossen | Narcis Vinyoles Ciutada de Ualencia. |


Imprès -  Barcelona - Jaume Cendrat
1601
Vives, Joan / Carta de Ioan Viues | A Sebastia Amat, en resposta de vna altra, en la qual li | dona raho de la solemne Professo ques feu lo Dijous | a 24 de Mayg de aquest Any 1601. Del | glorios sant Ramon de | Penyafort. |


Imprès -  Tarragona - Magí Canals
1751
/ Goigs del gloriós pare sant Ramon Nonat??


Imprès -  Reus - Rafel Compte
s/a F3007
/ GOIGS DE NRA. SRA. | DELS ANGELS, QUES | CANTAN EN SA ANGE- | LICAL CAPELLA DEL | CARRÉR DE RIBÉR | DE LA VILA DE | MONTBLANCH


Imprès -  Barcelona - Bernat Pla
s/a (s. XVIII)
/ Cobles del glorios sant Magí, en las quals se relata la vida, y martiri del gloriós sant


Imprès -  Barcelona - Bernat Pla
s/a (1764-1796, segons catàleg AHCB)
/ Goigs de las Animes del Purgatori: que se cantan en la sua santa capella, fundada en lo monestir de Sant Agusti de Barcelona


Imprès -  Barcelona - Bernat Pla
s/a (1764-1796, segons catàleg AHCB)
/ Goigs dels gloriosos martyrs S. Aciscle y Santa Victoria, que se venera en la iglesia parroquial de la vila de Vidreras


Imprès -  Barcelona - Maria Àngela Martí, viuda
s/a (1761-1772, segons AHCB)
/ Goigs dels gloriosos germans martirs Sant Aciscle y Santa Victoria, patrons de la parroquial iglesia de Sant Iscle de las Feixas, bisbat de Barcelona


Imprès -  Barcelona - Francisco Surià y Burgada estamper
s/a (1786-1794, segons catàleg AHCB)
/ Goigs dels gloriosos martyrs Sant Abdon y Senen, que se venera en la iglesia parroquial de Nostra Senyora del Pi


Imprès -  Barcelona - Josep Altes
s/a (1679-1783, segons catàleg AHCB)
/ Goigs dels Sants martirs Abdon y Senen, patrons de la vila de Biosca. Bisbat de Solsona


Imprès -  Perpinyà - Josep-Francisco Regnier
1778
/ Goigs en alabança dels gloriosos martyrs S. Abdón y S. Senen


Imprès -  Girona - Jaume Bro
1754
/ Goigs que en alabansa de los gloriosos martyrs Sant Asciscle y Santa Victória, germans, los quals son venerats en lo insigne monestir de Sant Salvador de Breda


Imprès -  Manresa - Domingo Coma
s/a (s. XVIII?)
/ Goigs dels Sants martyrs Aciscle y Victória, del Plá de Bagues


Imprès -  Girona - Anton Oliva
s/a (1744-1794, segons catàleg AHCB)
/ Goigs dels Sants martyrs Aciscle y Victória, del Lloch de Sant Iscle de Ampurdà


Imprès -  Barcelona - Hereus de Joan Jolis
s/a (circa 1769, segons catàleg AHCB)
/ Goigs de las Animas del Purgatori, molt devots


Imprès -  Barcelona - Joan Jolis i Bernat Pla
s/a (circa 1770, segons catàleg AHCB)
/ Goigs de les Animes del Purgatori, molt devots


Imprès -  Barcelona - Hereus de Joan Jolis
s/a (circa 1769, segons catàleg AHCB)
/ Goigs de las Animes del Purgatori, que se cantan en la sua santa capella, fundada en lo monastir de Sant Agustí Barcelona de la qual son adm. los compradors de arengada y peix salat


Imprès -  Barcelona - Bernat Pla
s/a (1764-1796, segons catàleg AHCB)
/ Goigs de las Animes del Purgatori, que se cantan en la santa capella fundada en el monestir de Sant Agustí Barcelona


Imprès -  Barcelona - Joan Jolis
s/a (1659-1775, segons catàleg AHCB)
/ Goigs de las Animes del Purgatori, molt devots


Imprès -  [Barcelona] - 
[1573?]
/ Testament y codicil, en lo qual sa legats la preso de Barcelona, als Bandolers de la companya de Lanima pecadora set a set de Abril del any 1573


Imprès -  València - Duran Salvanyach
1535
/ Trellat sumàriament fet de la Bulla o Confraria del Psaltiri o Roser


Imprès -  Barcelona - Rafel Figaró
1678
Taix, Jeroni / Llibre dels miracles de Nostra Senyora del Roser y del modo de dir lo Rosari de aquella


Imprès -  València - s/n
[1738?]
/ ROMANç NOU, GRACIòS, Y ENTRETENGUT, | en ques declara la rinya, junta, y delliberaciò quels To- | ros acordaren, imediatos à la Torada, ans de partir pera | Valencia, pera la Corregùda dels dies 13, 14 y 15. deste | [...]


Imprès -  València - 
[1741?]
Ros, Carles / NOVA, Y GUSTOSA RELACIò, JOCOS, Y | divertit Romanç, en que es veu lo Corro de Toros | de la Plaza de Sent Domingo de esta Ciudad de Va- | lencia, en lo dia 11. de Setembre de este present any de 1741


Imprès -  [València?] - s/n
s/a (s. XVIII)
Ros, Carles / ROMANÇ NOU, | CURIOS, Y ENTRETENGUT, HON ES REFE- | rixen els jochs, entreteniments, è invencions, que els gichs de Valencia eixerciten en lo transcurs del any, per | [...]


Imprès -  València - Agustín Laborda
s/a (1837-1859, segons catàleg Bib. Valenciana)
/ COLOQUI NOU, Y ENTRETENGUT PER A RIURE, | y passar lo temps despues de la pancha pelna, y no de palla | de fabes, ni safanories, | ahon se refreix un càs molt graciòs | que passà en un Poble, com ho vorá lo curios Letor. Compost | [...]


Imprès -  [València?] - s/n
s/a (post. 1736)
Ros, Carles / ROMANÇ NOU, MOLT | GRACIOS, Y ENTRETENGUT, HON SE RE- | ferixen, al peu de la lletra, totes les cosètes que deuen | previndre les Senyorètes pera parir, la sutjecciò | que han de tindre al marit, y altres circunstancies |[...]


Imprès -  Barcelona - Cormellas
1690
Taix, Jeroni / Llibre dels miracles de Nostra Senyora del Roser, y del modo de dir lo Rosari de aquella


Imprès -  Cervera - Antonia Ibarra viuda
1763
/ Cobles de el gloriós sant Magi, en las quals se relata la vida y martyri del gloriòs sant


Imprès -  Barcelona - Rafel Figaró
1674
Taix, Jeroni / Llibre dels miracles de Nostra Senyora del Roser, y del modo de dir lo Rosari de aquella


Imprès -  Perpinyà - J.B. Reynier
1740
/ COBLES DE LAS ANIMAS | DEL PURGATORI


Imprès -  Barcelona - Joan Jolis
s/a (1659-1775 segons catàleg AHCB)
/ Goigs de las Animes del Purgatori: que se cantan en la sua santa capella en lo monastir de Sant Agustí, en Barcelona dels compradors de arengada y peix salat


Imprès -  Palma de Mallorca - s/n
s/a (2a m. s. XVIII?)
/ EL VENTUROS | PELEGRI, | Y DE LO QUE ANANT A | Roma li succeí


Imprès -  Barcelona - Antoni Lacavalleria
1651
/ Goigs en alabança del gloriós pare s[ant] Ramon de Peñafort, que•s cantan en la sua santa capella


IEC

Institut d'Estudis Catalans. Carrer del Carme 47. 08001 Barcelona.
Telèfon +34 932 701 620. Fax +34 932 701 180. informacio@iec.cat - Informació legal