Llista d'autors

( 186 )


Agullana, Oròsia d'

Aixut, Macià (doc. 1706)

Alcanyís, Lluís (m. 1506)

Alcanyís, Pere (doc. 1474)

Almudèver, Onofre (fl. 1550-1570)

Altisent de la Figuerosa, Gaspar

Anònim

Anyó, Pere d' (doc. 1486-1489)

Argelès, Jofre (doc. 1642)

Assensi, Blai (doc. 1486)

Balaguer, Baltasar Joan (doc. 1486-1489)

Barceló (Mossèn) (doc. 1474)

Bell, Pere (doc. 1474)

Beltran, Jaume (doc. 1515)

Bisbe, Fructuós (doc. 1601-1625)

Blanc, Antoni (doc. 1532)

Bonada, Jaume (doc. 1648-1661)

Borgonyó, Francesc (doc. 1488-1530)

Borja, Tecla de (1435-1459)

Bosc, Jaume del (doc. 1486-1501)

Bosc, Joan del (doc. 1468-1488)

Boscà, Joan (m. 1542)

Calça, Francesc (1521-1603)

Cardona, Berenguer de (doc. 1422-1474)

Casanova, Vicent

Cases, Magí (doc. 1667-1704)

Castanyer, Jaume

Castanyer, Joan Onofre (doc. 1580-1593)

Castellví, Francí de (m. 1506)

Català, Lluís (doc. 1474-1486)

Centelles, Jordi (ca. 1430-1496)

Centelles, Jordi (atribució) (ca. 1430-1496)

Compter i Sagarriga, Isabel

Comte, Joan Francesc (doc. 1544-1586)

Credença, Nicolau (doc. 1571-1586)

Descòs, Arnau (doc. 1486-1500)

Despuig, Bernat (doc. 1474-m. 1536)

Diamant, Llorenç

Dieç, Ferran

Dieç, Rodrigo

Dimas, Bertomeu

Durall, Galceran

Escrivà, Joan

Esteve, Mateu (doc. 1474-1513)

Esteve, Pere

Estruç, Bernat

Estrugós, Josep Elies

Fabra, Jeroni

Factor, Nicolau (beat)

Fenollar, Bernat (n. ca. 1438-m. 1516)

Fenollet, Francesc de (atribució) (doc. 1503-1548)

Ferrandis d'Herèdia, Joan (m. 1549)

Ferrandis, Lluís

Ferrandis, Vicent (doc. 1515)

Ferrer, Jaume

Ferrer, Jeroni

Ferrer, Vicent (sant) (atrib.)

Ferreres, Ignasi

Ferrés, Josep

Fira, Genís

Fletxa el Vell, Mateu

Funes de Munyós, Onofre

Fuster, Jeroni (doc. 1490-1511)

Gamissà, Joan (doc. 1472-1491)

Garcia

Garcia de Queralbs, Antoni Joan

Garcia, Lluís (doc. 1474-1509)

Garcia, Miquel

Gassull, Jaume

Giberga, Pere

Gomis, Miquel Joan

Gomis, Pere

Gomis, Pere

Grimau, Maria de

Guerau, Joan

Hispano, Benet

Horta, Melcior (1600)

Joan Sebastià de Xèrica

Joan Sebastià de Xèrica

Joan, Francí

Llençol, Joan

Llobet, Magí

Llorenç, Lluís

Llull, Ramon

Maluenda, Jacint Alonso (m. 1668)

Malvesia, Baldiri

March, Ausiàs (1400-1459)

March, Baltasar Ausiàs

March, Pere Ausiàs

Marès, Francesc

Martí, Jaume

Martí, Jeroni (doc. 1488-1525)

Martí, Pere

Martí, Pere (1511)

Martines de la Vega, Jeroni

Martines, Pere

Martorell, Joanot

Mateu d'Ibanyes, Miquel

Mateu i Sanç, Llorenç (1618-1680)

Mercader, Guillem

Milà, Lluís

Miquel, Joan

Miralles, Miquel (doc. 1486-1489)

Mododell, Francesc

Monçó, Jeroni (doc. 1474)

Moner, Francesc

Mones, Benet (Pseudo?)

Moreno, Joan (doc. 1471-1496)

Morlà, Pere Jacint

Muntaner, Ramon (1265-1336)

Munyoç, Lluís (doc. 1464-1474)

Nàjera, Joan de

Olesa i Sanglada el Jove, Jaume d'

Olesa, Francesc d'

Olesa, Jaume d'

Oms, Maria d'

Ordines, ??

Orts, Jaume

Pasqual, Pere Màrtir

Pastor, Francí

Peres, Miquel (n. ca. 1455-m. ca. 1526)

Peres, Pere (doc. 1450-1474)

Pineda, Andreu Honorat

Pineda, Andreu Martí

Planella (fra)

Planells, Leopold Ignasi (doc. 1760)

Polop, Ramon

Portell, Baltasar

Prats, Francesc

Puig, Andreu

Puig, Arcàngel

Pujol, Joan (n. 1532-doc. 1603)

Ramon, Magí

Real, Tomàs

Rector d'Alcanar

Rector de Guialmons

Rector de Valldellonses

Roca, Antic

Rocabertí, Maria de

Rocamora

Roig, Jaume (n. ca. 1400-m. 1478 )

Roís de Corella, Joan (1435-1497)

Roís, Lluís

Romaguera, Josep (1642-1723)

Romeu, Abdó

Ros, Carles

Ros, Felip

Rotllà, Antoni

Rovira (misser)

Salvador, Bertomeu (doc. 1474-1524)

Salvador, Jaume

Sans i Puig, Maria

Sant Joan, Ausiàs de

Sant Ramon, Francesc de

Santcliment, Joan de (doc. 1474)

Sentpere, Jeroni (1532-1571)

Serafí, Pere (n. ca. 1505-m. 1567)

Serra, Melcior

Serradell, Bernat (doc. 1395-1445)

Simats, Celdoni

Síndic del Comú dels Peixcadors

Sobrevero, Joan

Solivella, Pere Joan

Sorivella, Pere

Timoneda, Joan (n. ca. 1520-m. 1583)

Torrella, Ramon

Vallès (Sr.)

Vallmanya, Antoni (n. ca. 1420-doc. 1486)

Vega, Manuel de (Rector de Pitalluga)

Vendrell, Carles

Verdanxa el Menor, Joan

Verdanxa, Joan (doc. 1459-1497)

Vergès, Simon

Via, Francesc de la (doc. 1403-1425)

Vic, Jeroni de

Vicari de Sant Pere

Vidal, Joan

Vila, Jaume de

Vilalba, Francesc

Vilana, Guerau (doc. 1517-1587)

Vilaspinosa, Pere (doc. 1454-1495)

Vilaspinosa, Pere (atribució) (doc. 1454-1495)

Vinyoles, Narcís (doc. 1468-1516)

Vives i Ximénez, Joaquim (Rector dels Banys)

Vives, Joan

Vivot, Ramon (doc. 1486-m. 1522)
IEC

Institut d'Estudis Catalans. Carrer del Carme 47. 08001 Barcelona.
Telèfon +34 932 701 620. Fax +34 932 701 180. informacio@iec.cat - Informació legal