Anònim ()

... moriré prestament / de pena i turment - perd jo l'enteniment, / feu muira content 

... Tot Barcelona està de bulla i joc - despatxa ab sa mercè qualsevol prec 

... vós no sou dita petita / ni sou dita massa gran - nunca mai no trobaria / una dama tal com vós 

A est Senyor sagramentat / cantem-li devotament - per sempre sia alabat / lo Santíssim Sagrament - Goigs del Santíssim Sagrament  

A la presó la meteu, / galans, aquella donzella - si la us mirau en la cara, / lo seu catiu restareu 

A la sombra del l'honor / s'adormí la musa mia - que los favors quee rebia / eren favors de sa mà 

A quant Déu l'ambició desterra / mor aquell que s'és salvat - què és la causa, doncs, que mor? / És engany, sempre viurà 

A tu, noble ciutat, de qui publica - que és just autoritzar tanta alegria 

A vós, deïtat encoberta, / que sos resplandors enclou - ab vostra vista en la glòria / sia immortalment ditxós 

A vós, estrela del dia, / invoquem per mentora - sigau-nos, pues, protectora, / per vostra mercè, Maria - Goigs de Maria santíssima de la Mercè  

A vós, princesa i senyora, / immaculada hermosura - a vós, Maria d'Altura, / la pàtria d'Olot adora - Goigs a Maria santíssima d'Altura  

A vostres peus detinguda, / esta ovella vos implora - pietat, Divina Pastora, / que só la ovella perduda - Goigs de la Divina Pastora  

A vostres plantes, Senyora, / vos adora - nostre cor ab eficàcia, / Verge i Mare de la Gràcia - Goigs de nostra Senyora de Gràcia  

Ab amor i pensa pura, / crestians, contemplareu - set paraules d'amargura / que Jesús dix en la creu 

Ab delit o sens delit, / cantaré una cançó - per amor de ma senyora, / que em dona gran passió 

Ab devoció complida, / cantarem alegrement - per a cobrar nova vida / junt ab Déu omnipotent - Goigs del gloriós sant Maurici  

Ab fervor i amor sencera, / cercareu, gigant insigne - que ens don sanitat sencera, / sant Cristòfor, màrtir digne - Goigs del màrtir sant Cristòfor  

Ab gran content i alegria / i devoció molt fundada - suplicam a l'Etern Pare / que ens done perpètua glòria 

Ab gran goig i alegria / cantarem vostres llaors - sant Domingo, llum i guia / dels Frares Predicadors 

Ab lo nom de crestians, / fem males obres - les bones obres, / testimoni ne fan los pobres 

Ab lo tresor singular / que tant resplandeix en vós - Andreu, apòstol gloriós, / vullau-nos sempre ajudar - Goigs del gloriós apòstol sant Andreu  

Ab profunda humilitat, / esperança, fe i amor - valga'ns, Déu i Senyor, / vostra santa majestat - Cobles al misteriós bulto de la santa majestat de Cristo  

Ab pura devoció / servigam de bona gana - o Maria soberana, / patrona del Confaló - Goigs de Nostra Senyora del Confaló  

Ab vostre auxili, senyora, / intento eixir esta tarda - fins que d'elles tos amics, / solsit i abrasat te'n traguen 

Acumule les victòries / lo més valerós soldat - vici que, segons costum, / tenen com sia natural - Pacte del rendiment i eixida dels castellans de Balaguer  

Acumule les victòries / lo més valerós soldat - vici que, segons costum, / tenen com sia natural - Pacte del rendiment i eixida dels castellans de Balaguer  

Adéu-siau, ma vida, / bé m'haveu oblidat - enutjar de més seria / redoblar-me les dolors 

Ador-te jo, de Déu vera man dreta - tant que el poder del ben obrar no torça 

Ador-te, cap del ver cap de l'Església - com Tu per mi los colps de tanta espina 

Ador-te, mà esquerra del Messies - contra el verí del vici que em derroca 

Ador-te, peu, gran fonament insigne - senta'l en mi fogint al que m'inferna 

Ador-te, sant costat de l'invisible - perquè per Tu, en Tu i ab Tu em prepare 

Agnès, verge gloriosa, / tan amada del Senyor - consolant, verge ditxosa, / vostres pares ab amor - Goigs de la gloriosa santa Agnès  

Agraciada senyora, / o Déu, qui us porà servir? - la vostra amor i la mia / la mort l'haurà de partir 

Ai, cap de greus! I què fan? / -Posen la primera pedra - de tots, donant-los la Mina / per quant hagen menester 

Això és cert, / sempre ho veureu - que si és en algun lloc, / ix ab fum o flamada 

Al cel estau coronada / de dotze lluents estrelles - siau la nostra protectora, / Verge santa de Salselles - Cobles a Nostra Senyora de Salselles  

Al devot que ab vós confia / guardau-lo de tempestat - sant Marc benaventurat, / socorreu-nos nit i dia - Goigs del gloriós evangelista sant Marc  

Al matí de sant Joan / nasquéreu vós, vida mia - entre roses i flors, / tres hores abans del dia 

Al tros de ma senyora / bon fer hi fa llauró - o ploga o no ploga, / tostemps hi ha saó 

Alabances celestials, / puix que nostra llengua canta - Cecília, verge molt santa, / preservau-nos de tots mals - Goigs de la verge i màrtir santa Cecília  

Alarma, alarma, espanyols; / catalans, alarma, alarma - que lo frenètic francès / nos provoca i amenaça 

Alcançàs tant del Senyor; / feu l'aigua freda sanar - i de tots mals preservar, / màrtir Magí singular - Goigs del màrtir sant Magí  

Als que us desitgen lloar / siau la nostra advocada - puix sou reina singular / de Butsènit anomenada - Goigs de Nostra Senyora de Butsènit  

Als qui reclamen a vós / sens dubte algun ni recel - alcançau pluja del cel, / sant Guillem molt gloriós - Goigs de sant Guillem  

Amors falses i traïdores, / jamai pus m'hauràs per teu - no us pertany de gentilesa / desdenyar lo que vós feu ... 

Amparau, reina i senyora, / als que us criden humillats - pues sou nostra amparadora, / Mare dels Desamparats - Goigs de Nostra Senyora dels Desamparats  

Àngel del cel enviat / com piament tothom creu - siau lo nostre advocat, / gloriós àngel de Déu - Goigs de l'aparició de l'àngel a la vila de Perpinyà  

Anna, mare de Maria / i àvia del Salvador - pregau a Déu nit i dia / per lo poble pecador - Goigs de santa Anna  

Antonino de Florència, / sant molt digne de lloar - Puix gozau la sapiència, / vullau-nos sempre ajudar - Goigs de sant Antonino de Florència  

Apol·lònia, fiel esposa / del rei del cel, molt amada - siau-nos sempre advocada, / verge i màrtir gloriosa - Goigs de santa Apol·lònia verge i màrtir  

Apòstol sant gloriós, / príncep de l'apostolat - socorreu-nos piadós, / en tota necessitat - Goigs de sant Pere Apòstol  

Aquella llum resplandent, / tant gentil, clara i pura - Trinitat nos figura, / misteri tan excel·lent - Goigs de la miraculosa llum que vingué de Nostra Senyora de Montserrat  

Aquest temple, que sumptuós / per alguns segles ha estat - que altre Jaume, en nom de rei, / hi pòsia primer la mà 

Aquests ulls me donen pena / al voler que tot ho creu - Ai pensar que mala hi veu, / que tot ve sobre ma esquena 

Ara podeu estar plans, / gent brivona i adelats - i als senyors de diputats / do la sua beneita gràcia 

Arcàngel de gran valor / i príncep sou en lo cel - vullau-nos ser protector, / patró nostre sant Miquel - Goigs del gloriós arcàngel sant Miquel  

Armem-nos de fantasia, / ningú la musa em destremp - que capitana del moll / donau les cuques al rem 

Ave de gràcia plena, / molt humil verge Maria - un Déu en trinitat pia / per a tostemps lloat sia - Cobles de la salutació de nostra Senyora  

Ave, ínclita Senyora, / llum de l'alta veritat - nostres pecats remetre / i aquells perdonar 

Ave, mare de Jesús, regina coronada - Amen, reginal del cel, de Déu mare eternalment - Oració de l'avemaria dient a cada mot una cobla  

Àvia i mare natural / de Jesús i de Maria - assistiu-nos nit i dia, / santa Anna de Montreal - Goigs de santa Anna de Montreal  

Baixà del cel Maria en sa persona - redimida la que era redemptora 

Barcelona / ja pregona - ?? ?? - Memorables aplausos que la nació catalana dedica a son rei Carlos Tercer  

Bé em persegueix la fortuna / en lo fet del ben amar - si en res ha feta errada, / perdó us ne vol demanar 

Bé em turmentau lo meu cor, / na Margarida - i fan riure i plorar / una hora al dia 

Bé és ignorant i badoc / lo lladre que vol seguir - puix per això Janot Poch, / tu i ta gent has de morir 

Bé estic en cruel pena, / galana, per vostra amor - que no és dia ni hora / que no us tinga en mon cor 

Bé só benaventurat. / A Déu ne faré llaors - si no les té ben guardades, / no hi ha més cruels dolors 

Beata santa Caterina, / verge fuist e reina - beneita sia la persona / qui et té per advocada - Oració de santa Caterina  

Bella, de vós som amorós, / ja fósseu mia - car lo mal que sentir me feu, / no el sentiria 

Benaventurat sant Pere, / vicari de Jesucrist - i ab la predicació / los gentils se convertien - Goigs en llaors de sant Pere  

Bisbe sant de gran valia, / sant Martí molt gloriós - deslliurau-nos de tots mals, / sant Martí molt gloriós - Goigs del bisbe sant Martí  

Bisbe sant i confessor, / puix de Déu sou tan amat - Sant Marçal, donau favor / al qui us pren per advocat - Goigs de sant Marçal  

Bones amoretes, / qui us ama sinó jo - Gentil gracioseta, / servidor vostre so 

Cantarem ab alegria / los misteris grans de vós - Camí de la llei divina, / sant Domingo gloriós - Goigs de sant Domingo  

Cantarem ab alegria / tots units ab gran amor - en mal temps i pedregada, / vullau-nos sempre ajudar - Goigs de Nostra Senyora del Corredor  

Cantarem ab alegria / vostra vida i santedat - siau-nos a tots de guia, / sant Joan, nostre advocat - Goigs de sant Joan Baptista  

Cantarem ab alegria / vostra vida, sant Joan - ab aqueixa gran bergada / de sants i de jerarquia - Goigs de sant Joan Baptista  

Cantarem ab alegria / vostres goigs fent-vos llaors - excel·lent Senyora mia, / Verge santa del Socors - Goigs de la Verge Maria dels Socors  

Cantarem ab alegria / vostres goigs, Verge sagrada - pregant-vos que ens siau pia, / Mare del Coll nomenada - Set goigs de la verge Maria del Coll  

Cantarem ab gran amor, / puix llum del món sou estat - puix estau gozant de Déu, / màrtir benaventurat - Goigs de sant Cristòfol  

Cantarem ab grans llaors / vostres goigs per tot lo món - a vostre Fill per nos pregau, / santa Maria del Món - Cobles de Nostra Senyora del Món  

Cantarem ab molta alegria, / puix volem parlar de vós - ?? - Goigs de Nostra Senyora del Cos  

Cantarem devotament / vostres goigs, Cecília santa - puix de Déu omnipotent / alcançàreu gràcia tanta - Goigs de la gloriosa santa Cecília verge i màrtir  

Cantarem la majestat / de vostre nom poderós - atorgau-los prest la gràcia, / redemptor dels pecadors - Cobles del sant Cristo de la Portella  

Cantarem la santedat / de vós, màrtir gloriós - sant Llorenç, de Déu amat, / a Jesús pregau per nós - Goigs del gloriós sant Llorenç  

Cantarem vostra grandesa, / que de virtuts vos corona - postrats demanam favor, / Maria de Vidabona - Goigs de Maria santíssima de Vidabona  

Cantarem vostres llaors / i lo martiri sagrat - en tot mal i necessitat / siau nostres defensors - Goigs dels màrtirs sant Fèlix, sant Màximo, santa Coronada i santa Victòria  

Cantarem, Verge sagrada, / vostres goigs ab alegria - de Mongrony intitulada, / socorreu-nos nit i dia - Goigs de Nostra Senyora de Mongrony  

Cantarem, Verge sagrada, / vostres goigs ab devoció - perquè ens siau advocada, / Mare de Consolació - Goigs de Nostra Senyora de Consolació  

Cantaven los aucells / quan veren los vaixells - tots estan morts de son. / Me'n vaig ab ordenança - Cant dels ocells quan arribaren los vaixells  

Cantem ab goig singular, / tots units ab gran concòrdia - Mare de Misericòrdia, / vullau-nos sempre ajudar - Goigs de Nostra Senyora de Misericòrdia  

Cantem ab molta alegria, / puix volem parlar de vós - assistiu ab promtitud, verge Maria del Cos 

Cantem tots devotament / vostres íntimes dolors - sentia en vostres dolors, / mare de l’Omnipotent - Goigs de Nostra Senyora de les Dolors  

Catalans, ja la fortuna / nos permet veritats dir - i amar a nostre Carlos, / que així tot tindra bon fi - Palinòdia gal·lispana  

Catalans, qui es vol salvar / deu saber la llei divina - n'és que vagen a l'infern / i lo diable se'ls n'aport 

Caterina gloriosa, / esposa del redemptor - Caterina, verge santa, / socorreu-nos ab amor - Goigs de santa Caterina verge i màrtir  

Celestial emperadora / del cel i terra aclamada - Verge de Queralt sagrada, / siau nostra protectora 

Citar-vos faré, senyora, / si no em donau lo lloguer - o em pagau o em dau penyora; / ço del meu he menester 

Clar diamant tallat d'antiga mena - puix pena tal jamés vos féu consumpta 

Clar espill de santa vida, / astro de gran resplandor - siau-nos sempre advocat, / sant Isidro Llaurador - Goigs de sant Isidro Llaurador  

Clar espill de santa vida, / digne de molt bon record - socorreu aquell qui us crida, / sant Ramon de Penyafort - Goigs del gloriós sant Ramon de Penyafort  

Clar estel de paciència / i d'amor sou serafí - exemplar de penitència, / o beneit sant Peregrí - Pregàries i llaors de sant Peregrí  

Clara aurora immaculada / ans de la concepció - valeu-nos, Verge sagrada, / en quiscuna ocasió - Goigs de la puríssima Concepció  

Clara sou en nom i fama - davant Déu omnipotent - Goigs de la gloriosa santa Clara  

Com los devots de Maria / se troben tan oprimits - ja tenim lo temple a terra / i ja se'ns ha obert lo cel 

Com vols que conte casos llastimosos - puix no ens trauran los grecs d'aquest reducte - Comparació de Catalunya ab Troia  

Contemplau ab pensa pia, / cristians, la soledat - consolau als qui contemplen / la vostra gran soledat 

Contemplau-lo, puix podeu, / mon voler, la vida mia - de les quatre parts de cos, / lo braç són la tres i mitja 

Contemplem ab pensa pura / ab amor i pietat - oïu la necessitat, / Cristo, nostre redemptor - Goigs a la imatge del sant Cristo de Bellpuig  

Corona de resplendors / gozau ab gran excel·lència - o sant Felip de Florència, / pregau per los pecadors - Goigs de sant Felip Benizzi  

Criat en la pàtria que es diu llemosina - que passe l'estrèpit los monts de Tesàlia - Als peritíssims lectors  

Cridau sempre adjutori, / sentint pena cruel - ànimes de Purgatori, / per poder pujar al cel - Cobles de les ànimes del Purgatori  

Cristians, devotament, / preguem a la verge Maria - e molt mes dels qui hi tenien / germans propis e parents 

Cristians, tots de bon grat / cantem molt devotament - per sempre sia lloat / lo Santíssim Sacrament - Goigs del Santíssim Sagrament  

Dalt en la creu fon maürada / la pasta d'aquest sant pa - on la fe pintat ho ha, / que mai se despintarà 

Dama sou de gran valor, / galana de cos gentil - prec a Déu fos ma ventura / que jo fos lo servidor 

Dàmaso, pastor sagrat / de l'aprisco del Senyor - en tota necessitat / valga'ns lo vostre favor - Goigs de sant Dàmaso  

De Jesús vera figura, / enclavada en la creu - i adorem tots a la una / la imatge de nostre Déu - Cobles a la figura del sant Cristo  

De Bona Nova Senyora / sou per a tots reclamada - siau, pues, Verge sagrada / sempre nostra intercessora - Goigs de la Verge de la Bona Nova  

De Córdova natural, / patró sou molt venerat - sant Perfet, màrtir molt noble, / clara llum de santedat - Goigs del màrtir sant Perfet  

De Jesús amada esposa / sou per verge santa i pura - de l'eterna desventura / guardau-nos, Marta gloriosa - Goigs de santa Marta  

De Jesús esposa, / molt privilegiada - dau-nos clara vista, / Llúcia, verge hermosa - Goigs de santa Llúcia  

De Jesús i de Maria / sou amat sant gloriós - Martirià, nit i dia, / socorreu a nostres plors - Goigs del bisbe i màrtir sant Martirià  

De Jesús sou tan amada, / Magdalena reverent - per aquells fos presentada / davant Déu omnipotent - Goigs de santa Maria Magdalena  

De juny a nou, / any trenta-nou - que si vino por lana, / sin ella vuelve - Relació de l'entrada i eixida de l'exèrcit francès al comtat de Rosselló  

De la Fossa intitulada, / Verge Maria d'Ullà - vullau ser nostra advocada, / santa Maria d'Ullà - Goigs de Nostra Senyora de la Fossa  

De la iglésia llum i ardor / en doctrina i santedat - sant Jeroni, gran doctor, / guardau-nos de falsedat - Cobles en honor de sant Jeroni  

De la Unió vull cantar, / puix tothom ne diu gran bé - que per bé de Catalunya / les ha fetes com veieu - Cobles en llaor de la Unió  

De l'altíssim Déu sou mare, / gran ditxa és de tothom - siau la nostra advocada, / Verge Maria de l'Hom - Goigs de la Mare de Déu de l'Hom  

De l'amat deixeble Joan / fóreu deixeble famós - fou son antic defensor, / agraïda Barcelona - Goigs del bisbe i màrtir sant Policarpo  

De les Feixes gran Senyora, / vos honram, verge Maria - dignau-vos de nit i dia / ser-nos mare i protectora - Goigs de Nostra Senyora de les Feixes  

De Olot sou protectora, / gran Senyora - O Mare de Déu d'Altura, / donau-nos ditxa i ventura - Goigs de nostra Senyora d'Altura  

De perla del Principat, / Maria, teniu l'honor - O Verge de Montserrat, / guiau a vós nostre cor - `Goigs de nostra Senyora de Montserrat  

De Ripoll sou advocada, / que en lo món no teniu par - ajudau-nos, gloriosa / Verge santa del Callar 

De Sant Julià protectora, / vos clama nostra ventura - donau-nos gràcia, Senyora, / Mare de Déu de Altura - Goigs a la Verge d'Altura  

De set espases ferida, / vos miram, trista i plorosa - ?? - Goigs de Nostra Senyora dels Dolors  

De tot bé certa advocada, / del Sol etern pura aurora - siau nostra protectora, / del Remei mare aclamada - Goigs de nostra Senyora del Remei  

De tot lloc sou reclamada / oint vostre sagrat nom - siau la nostra advocada, / Verge santa d'Argimon - Goigs de nostra Senyora d'Argimon  

De totes les dones la flor, / olorosa clavellina - i contemplant-vos lloaré / vostre triümfo i victòria - Invocació a la Verge per a introducció del rosari  

De tots los pastors prelat, / columna, guia i honor - sant Benet, nostre advocat, / siau llum i protector. - Goigs de sant Benet abat  

De tots mals soleu curar / als qui confien ab vós - sant Eloís, bisbe gloriós, / deslliurau-nos de pecar - Goigs de sant Eloís bisbe  

Del cel ha Stock un do gran tant - molt fort lo port on jo me'n torn 

Del cel soberana aurora, / del Socors intitulada - siau la nostra advocada, / puix tot lo món vos honora - Goigs a Maria santíssima del Socors  

Del cel sou emperadora, / gran Senyora - puix que tot lo món vos canta, / de la Gleva Verge molt santa - Cobles a la Verge de la Gleva  

Del dimoni vencedor, / sant Antoni, sou estat - pregau a nostre Senyor / per qui us té per advocat - Goigs de sant Antoni Abat  

Del divino resplandor, / Mare, que al món il·lumina - sou de gràcia plena mina / per enriquir nostre cor - Goigs de Nostra Senyora de Gràcia  

Del divino sol aurora, / de l'Omnipotent morada - amparau-nos, gran Senyora, / en Lorito venerada - Goigs de Nostra Senyora de Lorito  

Del primer dia que us viu, / dama galana - una volta cada jorn / del qui bé us aima 

Del Sol Cristo precursor, / entre los nats lo més gran - sempre que us invocaran, / siau-los intercessor 

Dels cels alta emperadora, / gran Senyora - siau-nos Mare molt pia, / reina dels àngels Maria - Cobles a nostra Senyora dels Àngels  

Dels devots sants màrtirs sou, / admirables protectors - pregau, sant Sixt i sant Tou, / a Déu per als pecadors - Goigs dels màrtirs sant Sixt i sant Tou  

Dem gràcies al Senyor / i a sa sagrada mare - aí cobrarem una estona / Tortosa i Tarragona 

Dem gràcies al Senyor / i a sa sagrada mare - aí cobrarem una estona / Tortosa i Tarragona 

Des de vostres primers anys, / fou rara vostra abstinència - que per cert no es pot trobar / apòstol de més honor - Goigs de sant Jaume Menor apòstol  

Destruïu-lo de quant té / al gran Turc, Verge Maria - que no perda l'harmonia / dels articles de la fe - Cobles fetes a un principi antic que diu: "Destruïu-lo de quant té, / al gran Turc, Verge Maria", proceint per quinze invocacions d'aquella  

Déu conserve lo virrei, / los consellers i consells - i per sa molt gran clemència / Déu nos afavorirà - Redondilles del concorrent  

Déu etern per sa clemència / a vós, sant Roc, nos ha dat - així, sant Roc, defensau, / aquest poble de la pesta - Goigs de sant Roc  

D'expirar lo Esperit Sant / en Maria virtuts i dons - i títol de major quilat / és ésser Mare de Déu 

Dictar vull una cançó / del fill de l'emperador - que no gosaran volar / ni menos passar la ratlla - Alabances el rei nostre senyor Carlos Tercer  

Dies ha estic en presó. / La causa no sé, mesquí - vós qui sou la carcellera, / hajau pietat de mi! 

Digam tots ab gran dolor / a Jesús en creu clavat - misericòrdia, Senyor, / a nostra necessitat - Goigs a la imatge de Cristo crucificat  

Digna esposa i molt amada / de Jesús, que és nostre bé - siau la nostra advocada, / verge i màrtir santa Fe - Goigs de la verge i màrtir santa Fe  

Digna sou de Barcelona, / gran patrona - per qui vostra glòria canta, / Eulàlia, verge molt santa - Cobles en honor de santa Eulàlia  

Digne d'immortal memòria / i digníssim de lloar - sant Ceslau de Polònia, / vullau-nos sempre ajudar - Goigs de sant Ceslau, germà de sant Jacinto  

Digué una gitana / al nét de Lluís - adéu, duc d'Anjou, / fins que tornaràs - Bonaventura que digué la gitana imaginària al duc d'Anjou al partir-se de París per lo regnat d'Espanya  

Diré lo que voleu en esparsa rima - de l'ínclita ciutat de Barcelona - De la mudança del temps  

Dir-vos hem los goigs, sagrada, / excel·lent verge Maria - sent-nos sempre intercessora / vós, Verge de Romeria - Goigs de la verge Maria de Romeria  

Ditxosa sou, Maria, / santíssima i divina - i rosa sens espina, / dels àngels melodia - Goigs a nostra senyora del Roser que es canten en l'Advent  

Diu "Ja fósseu fora" / la comuna veu - si rei antes éreu, / ara duc sereu 

Diu-me Juliana: / "Llassa, què diran?" - Jo respon: "Que digan; / que ells se callaran" - Cobles de "Diu-me Juliana"  

Diu-se que lo Comte-Duc, un ruc, / i la real majestat, un fat - puix ab elles s'ha d'alcançar / remei, consol i quietud - Glossa catalana  

Divina i clara estela, / en vós tenim esperança - en los pous i en les fonts, / Verge de l'alt Puig de França - Goigs de Nostra Senyora del Puig de França  

Dolor infinida / ma persona té - llevau-me la vida. / La causa no sé 

Donau-me algun adjutori / ab què em puga defensar - l'ànima que em feu penar / en penes de Purgatori 

Dos capitans valents ixen a llum - o de Xavier a l'hort que rega Déu 

D'un sant de gran hazanya / s'és feta invocació - en Pení, aspra muntanya, / o que consolació - Goigs de sant Sebastià  

Elà, don, don, / verges Maria - peu cap de sanque / que nós dansaron 

En Baget està assentada / per la santa Trinitat - dels devots teniu memòria, / santíssima Majestat - Cobles de la santíssima Majestat  

En la vostra protecció / funda Espanya tot son ser - guardau a Carlos Tercer, / Verge de la Concepció - Goigs de la puríssima Concepció  

En l'any mil set-cents sis / ab ràbia gran s'és vist - i al gloriós Oleguer / nos alcancen la glòria - Cançó sobre lo siti de Barcelona de l'any 1706  

En lo cel ab gran honor / us veneren exaltats - siau nostres advocats, / puix vos reclamam de cor - Goigs de sant Venerand i santa Modesta  

En lo cel fou coronada / ab molt refulgent corona - Maria, Verge Sagrada | de la Claustra de Solsona - Cobles de nostra Senyora de la Claustra de Solsona  

En lo cel portau corona, / per tothom és dit així - alcançau-nos salut bona, / gloriós màrtir sant Madí - Goigs de sant Madí  

En lo cel sou coronada / Mare del gran Redemptor - siau la nostra advocada, / vida i llum del pecador - Goigs de Nostra Senyora de Malenyanes  

En lo cel sou una flor / de Jesucrist regalada - Càndida benaventurada, / guardaunos la nostra vista - Set goigs de la verge i màrtir santa Càndida  

En lo més alt consistori / teniu lloc per suplicar - vullau-li sempre ajudar, / gloriós sant Adjutori - Cobles de sant Adjutori  

En lo món vós sou dotada / d'uns set goigs, Mare de Déu - suplic-vos, Verge lloada, / i al bon Jesús, que ens perdoneu - Goigs de la Verge Maria del Món  

En lo Puig amanesqué / d'Orient la clara aurora - de València protectora, / Mare de qui el món sosté - Goigs de Nostra Senyora del Puig  

En lo sepulcre, Senyor, / vos venim a visitar - vullau-nos sempre ajudar / ab remei, gràcia i favor - Goigs a la imatge de Crist en el sepulcre  

En mortal i eterna vida, / de Cristo esposa estimada - siau la nostra advocada, / verge i màrtir Margarida - Goigs de santa Margarida  

En pensament estic, galana. / Dit m'han que us voleu casar - trista de vostra persona, / com se vol encativar! 

En terra i cel coronada, / reina de tota virtut - en l'última hora invocada, / donau-nos l'eterna salut - Goigs de nostra Senyora de la Salut  

En tot treball, nit i dia, / a vós, Verge, reclamam - i ab divina lluminària / baix sos braços los subvén 

En tota tribulació / a vós venim a pregar - que ens vullau sempre ajudar / ab la vostra intercessió - Goigs de sant Martí  

En una freda Montanya / se n'és volguda pujar - o Mare de Déu de Núria, / per a tots vullau pregar - Goigs de Nostra Senyora de Núria  

En vado, camp ras i siti, / desbaratades les tropes - és Lorena en la clemència, / que sempre al rendit perdona - Algunes tortes en vers a les voluntats exposades a moltes que avui se donen en prosa  

En vós cap tota alabança / i la us donen tots de gana - dau-nos la mà, soberana / Verge i Mare d'Esperança - Goigs de nostra Senyora d'Esperança  

En vós qui té l'esperança / i posat lo amor seu - puix en vós tenim esperança / que ab Jesús nos ajudeu - Goigs de Nostra Senyora de la Fontsanta  

Enculpat só sens perquè / en mans d'una senyora mia - ab gran crit de "via fora!", / justícia demanaré 

És just motiu, perquè Pals / deu cantar ab grans contents - una font de tots los béns / i un remei de tots los mals - Goigs en memòria d'uns santuaris de Jerusalem que obtenen pública veneració en la vila de Pals  

És lo tractar de Maria ab espàcio - molts d'ells hi pagaren llurs mals - Cançó nova al feliç succés dels vigatans al declarar-se per nostre rei Carlos Tercer  

És Màntua pàtria ditxosa / del que vostre antic solar - Alcançau-nos del Senyor, / Ossana, la gràcia i glòria - Goigs de la beata Ossana de Màntua  

Escoltem, senyores, / que els ne vull cantar - pobres de nosaltres, / no ens podrem casar - Gran sentiment que les criades tenen de veure que lo floret dels fadrins se n'és anat a campanya  

Escuder lo cremadís / i sos companyons malvats - ballaran, puix s'hi han posats / los senyors de diputats 

Essent de tantes maneres / los catalans ultratjats - clamen los de Barcelona: / viva, viva, eternitats - Clamors de Barcelona al tirà govern de Velasco  

Essent tan benefactora, / celestial Reina, no erram - quan, devots, vos aclamam / de Bellvitge protectora - Goigs de nostra Senyora de Bellvitge  

Estant tancat, / molt descuidat - puix són estades, / jo pens, molt grans - Sumari i relació de Unió signada en la ciutat de Barcelona  

Estela que lo món guia, / sens la qual era perdut - valeu-nos, verge Maria / de la Font de la Salut - Goigs de nostra Senyora de la Font de la Salut  

Estic fet un altre Job / i és forçat seguir ma tema - què faré si em veig de prop / lo foc que de lluny me crema 

Excel·lent na gentil nina, / mon cor teniu subjugat - sol hagués la vostra amor, / lo meu mal guarit seria 

Fèlix, puix vostra virtut / en lo cel és tan florida - i alcançau-nos la salut / de Déu i la eterna vida - Goigs de sant Fèlix de Cantalicio  

Fins que em porten soterrar / serviré la que volia - fareu-ho com fa la tortra / com ella ha perdut son par 

Flors dels màrtirs excel·lents / i de Cristo defensors - venerem devots i atents / ab un cor pur, net i sant - Goigs dels sants Innocents  

Galana, dir me fareu / lo meu cor se desconhorta - dies ha estic a la porta / esperant com m'obrireu 

Galana, la vostra amor / a mi l'ànima em travessa: / les penes, que mai no cessen - les penes, que mai no em cessen, / mil peces me fan del cor 

Galana, la vostra amor / a mi l'ànima em travessa; / mil peces me fan del cor - que dels dies de ma vida / no em poria oblidar 

Galana, per ben amar / gran temps ha que us faç la guerra - façam que la nostra guerra / mai no puga acabar 

Galant dama agraciada, / pensau haveu a morir - jo comprar-vos he les penes / que passa mon cor mesquí 

Gent catalana, / tota setmana - cançó galana / de la Unió - Cobles al to de la sardana  

Gentil dama d'alegrança, / vestida d'un verd polit - si vós fósseu ma esposa, / de mos mals fora gorit 

Gentil senyora gaia, / blanca com flor de llir - la vostra gentilesa / crec que em farà morir 

Gentil senyora, valeu-li a l'hom / que us ama de cor fi - i si no em dau la vostra amor, / pedut seré jo, trist de mi 

Germans Abdon i Senén, / màrtirs de Déu molt amats - suplicam-vos humilment / siau nostres advocats - Goigs dels màrtirs sant Abdon i Senén  

Girau-los ab amargura, / no ceseu de dar combat - puix lo meu goig és tornat / dolor, treball i tristura 

Glòria teniu infinida / i la vostra santa fi - féu miracles cada dia, / benaventurat Magí - Goigs en llaors de sant Magí  

Gloriós màrtir sant Mus, / de Cànoves advocat - pregau a nostre Senyor / nos deslliure de pecat - Goigs de sant Mus  

Gloriosa verge i santa / Cristina intitulada - puix teniu glòria tanta, / siau la nostra advocada - Goigs de santa Cristina verge i màrtir  

Gosa, religió del Carme, al so que et dona - al ferro dur d'emulades glòries 

Gozes, excels Carmelo, infinits segles - fent immortal la fama ta memòria 

Gràcies nos fas, senyor, / salut nostra infinita - dau-nos, doncs, salvació, / per l'amor que ens teniu tanta - Oració a les plagues de Jesucrist  

Gran és lo nom de l'estela. / Senyora, vós lo teniu - una volta cada dia / per ella vinc a morir 

Gran és vostra dignitat / sobre totes exalçada - i per lo mateix creada, / concebuda sens pecat - Goigs de la Immaculada Concepció  

Gran Serafí, vós que d'Amor sabeu - tant lo desig me té passionat 

Hermosa flor del jardí / que a nostre Déu enamora - prosperau al que us adora / d'esta vida en lo camí - Goigs del màrtir sant Germà  

I oint que la verba de tots contenia - s'endreça. Rebeu-la sens pena i molèstia - Endreça a les Obres en llaor de la puríssima e immaculada Concepció  

Il·lustre sant confessor, / llum del món clara i serena - extàtic predicador, / vera llum clara i serena - Goigs de sant Ambròs de Sena  

Ingenis catalans, bé és que mostreu - que lo pris vos aguarda més preciós 

Ja de Grècia, ja del mar, / ser àrbitre, ser senyora - los jueus al castellà, / los jueus al messies - Als mals efectes de tota Catalunya  

Ja que ab divina grandesa / sou del cel emperadora - o Verge de les Alades, / siau nostra protectora - Goigs de Nostra Senyora de Bellmunt  

Ja que ab patrício amor / favor imploram, senyora - oïu, divina Madrona, / als que us preguen de cor - Feliç vida i ditxosa mort de santa Madrona  

Ja que en Fontcalda feu, / Verge santa, meravella - als que us visiten en ella, / dau-los salut, puix podeu - Goigs de Nostra Senyora de la Fontcalda  

Ja que gran mèrit teniu / davant de Déu poderós - pregau per tots a Déu viu, / Gaspar de Bono gloriós - Goigs al beat Gaspar de Bono  

Ja que propici lo cel / multiplica a Barcelona - calle ja ma ruda musa, / puix aquell aplauso sobra - Proeses de les barceloneses dones en este siti de l'any 1706  

Ja que teniu virtut tanta / i glòria tan eminent - lograu-nos una mort santa, / Feliu, màrtir excel·lent - Goigs de sant Feliu màrtir  

Ja remei negú no té / lo meu cor, que tant s'apressa - Trist de mi, i què faré? / Que tant m'encalça la vellesa 

Jamai no hi faré aimia, / si bé n'hi ha de gentils - trist de mi, no sé què faça. / Més só mort que no só viu 

Jo ningú no puc forçar / la llibertat, vida mia - si de mi us voleu llunyar, / lo Sant Esperit vos guia 

Jo som aquell que us am de cor / i us vull donar tot mon tresor - i si no em dau la vostra amor, / perdut seré jo, trist de mi 

Joana peregrina, / portuguesa divina - per tot mal i agonia, / propícia medicina - Goigs de la beata Joana de Portugal  

Joia trobada i tresor / en any d'indulgència tanta - i a la nostra iglésia santa / mirau sempre ab ulls d'amor - Goigs a la imatge del sant Cristo trobat  

La bonaventura / digué una gitana - adéu, Arxiduc, / fins que rei seràs - Bonaventura que digué una gitana a Carlos Tercer quan partí de Viena a Espanya  

La gran dolor que vostra carn sagrada - sobrat d'amor, fent-me tan dolces mostres 

La imatge singular que en est convent - en cada cor una ara, altar i temple 

La Mercè està, al carrer Ample, / tan estreta com se veu - lo convent li dona exemple, / los devots donen la creu 

La nit tota nueta / serviré jo l'amic - tocà'm les mamelletes; / de goig cuidí morir 

La primera gran dolor / que ací contemple plorant - goze d'aquesta alegria / que teniu en paradís - Cinc misteris de dolor  

La que em fa penar tot dia / com la veig, no ho puc negar - tots los dies de ma vida / vos pogués jo festejar 

La trista i afligida vila / que és Perpinyà nomenada - que tantes llàgrimes llanço / que em fan lo paper gastar - Carta que ha enviada la vila de Perpinyà a Catalunya  

La vostra sang pura / és mon redemptor - puix dóna ventura / la sang del Senyor - Goigs a Jesucrist crucificat  

Les tristes llàgrimes vostres / moguen-vos a pietat - que us causa ressusscitat / en nostra necessitat - Goigs de la Soledat  

Llobes veja sa traïdora, / puix que m'ha dit que no em vol - que si mon germà ho sabia, / fer-te n'hia per un sou! 

Lloem-vos ab alegria, / Miquel, príncep excel·lent - i portau-me en companyia / de Jesús omnipotent 

Llúcia, màrtir excel·lent, / victoriosa en la conquista - pregau a l'Omnipotent / que ens vulla guardar la vista - Llaors de la verge i martre santa Llúcia  

Llúcia, verge sagrada, / màrtir de Déu excel·lent - socorreu-lo humilment / qui vostre favor demana - Goigs de santa Llúcia verge i màrtir  

Llum del secular estat, / de la Iglésia bon pastor - vullau ser nostre advocat, / Paulí, bisbe i confessor - Goigs de sant Paulí  

Lo devot qui en vós confia / de tot mal sia guardat - siau nostra llum i guia, / Julià, màrtir sagrat - Goigs de sant Julià  

Lo divinal Espirà / adornà vostra concepció - i de pecat la preservà / ab la santificació 

Lo gran príncep de Lorena, / Marte invicto d'Alemanya - i fugiam dels grillons / que lo enemic nos traça - Romanç a la victòria de les armes franceses contra el rei de Castella en Roses  

Lo mal que no public és una llima - e lo que el foc consum humor sustenta 

Lo pa que els àngels adoren, / terme d'immortals fineses - lo pobre, lo esclau, lo humil / ab son Senyor s'alimenta 

Lo primer dels goigs sentíreu, / porta del cel molt sagrada - de la mort sense despit, / al cel me'n puge gozant - Cinc misteris de goig  

Lo primer que és nomenat / en los misteris de glòria - i la vostra alegre cara / en la glòria me mostreu - Cinc misteris gloriosos  

Lo Vallès i la Marina / a vós s'inclina - i vostre favor implora, / de Bellulla gran Senyora - Goigs de nostra Senyora de Bellulla  

Los favors, reina sagrada, / que hem rebut de vostres mans - cantan los carmelitans: / siau benaventurada - Goigs de la sagrada verge Maria del Mont del Carme  

Los gavatxs pensaven tornar per ací - per ser monarca que Déu lo envia - Cançó nova sobre lo siti i batalla de Turín  

Los pobres preguen a Déu / per pluja de cor encès - de les sitges i granes, / i d'açò ne fan menyspreu - Cobles sobre los formenters i usurers  

Los que passau per la via / dels set goigs, fent-me llaors - contemplau que entre dolors / no és tal com és la mia - Dolors de la gloriosa Mare de Déu  

Los ulls i el cor han gran debat: / qual fou primer enamorat - Los ulls i el cor han gran debat: / qual fou primer enamorat 

Magdalena galana, / de noble i alt valor - fent caure la balança, / quan muira en favor seu - La Pastoreta vertida a la conversió de la Magdalena  

Mai te coneguí per filla / fins que has tingut treballs - ab lo francès concordes, / acudim a pelear 

Mai una tal dama viu / deçà ni dellà la mar - solament una hora al dia / m'hi pogués jo delitar 

Mare de Déu de la Gleva, / pregau per los pecadors - lo bou i la minyoneta / són los que us troben a vós - Cobles a la invenció i antiguitat de Nostra Senyora de la Gleva  

Mare de misericòrdia, / Verge santa de Callar - i sereu-nos favorable, / Verge santa de Callar 

Mare de tots advocada, / natural de Natzaret - siau de tots advocada / en lo títol de Loret - Goigs de la sacratíssima Verge Maria de Lorito  

Mare del gran Criador, / del Remei sou invocada - remediau, Verge sagrada, / als que us demanen favor 

Mare del gran redemptor, / pura, neta, sens esmena - sou de gràcia tota plena, / vida i llum del pecador - Goigs de la Verge Maria de Gràcia  

Maria, plena de gràcia, / mare de consolació - siau la nostra advocada, / Verge santa del Lledó - Goigs de Maria santíssima trobada en la soca d'un lledoner  

Màrtir i bisbe sagrat, / contra tots mals protector - siau, sant Blai, advocat / a qui us reclama de cor - Goigs de sant Blai  

Màrtir i rei excel·lent, / cantarem vostres llaors - siau nostre advocat, / sant Segimon gloriós - Goigs de sant Segimon  

Màrtir sant molt singular, / suplicam vostra potència - vostre Fill vullau pregar / nos guarde de pestilència - Goigs de sant Sebastià màrtir  

Màrtir sant Sebastià, / ab vostra santa clemència - vos vénen a suplicar / haja fi la pestilència - Goigs del protomàrtir sant Sebastià  

Màrtir sant Sebastià, / féu que Déu per sa clemència - que ens vulla a tots deslliurar / del mal de la pestilència - Goigs en llaors de sant Sebastià  

Màrtir sou de gran valia, / sant Magí molt gloriós - oïu [...] que us [...] / i pregau sempre per nós - Goigs de sant Magí  

Màrtirs de Cristo estimats / que gozau d'eterna glòria - gloriós Aciscle i Victòria, / siau nostres advocats - Goigs en llaors dels sants màrtirs Aciscle i Victòria  

Màrtirs qui vostre valor / fou gran, per virtut divina - Ciprià i verge Justina, / pregau per nós al Senyor - Goigs dels màrtirs sant Ciprià i santa Justina  

Màrtirs, puix vostra virtut / tant pot ab Déu soberà - teniu-nos en la memòria, / Just, Paulí, Acici i Germà - Goigs dels màrtirs Just, Paulí, Acici i Germà  

Matitzat d'alegres raigs / ad diadema de rubins - conserve los anys del fènix / lo cel ab vida sens fi 

Mentres ab fúria lo infernal raig - d'un àngel per al cel lo dissabte ix 

Més estim la mort / que no faç la vida - no em doneu lo càstig / segons mereixia 

Mestre d'immortal honor / per qui el món és il·lustrat - mestre de fama i honor, | de tota ciència ordenat - Goigs de sant Alberto Magno  

Molt estic meravellat, / senyora, del que vós feu - si tinc l'ànima damnada, / no us ho perdonarà Déu 

Molt magnific / i bon amic - acabarà, / etcètera - Resposta d'una carta tramesa per un ciutadà de Barcelona a un amic seu de València  

Molta gent posa en campanya / nostre gran rei Carlos Quart - anem, fadrinets, a la França / a la fe a defensar - Cançó nova treta per un fuseller del primer batalló de voluntaris de Barcelona  

Moltes coses vui se fan / i moltes per fer se deixen - i el passeig de la Marina / tots los diumenges d'estiu - Cobles de moltes coses diferents  

Moltes terres he cercades, / Florença i Alcúdia - si es pintava com les altres, / el rei la demanaria 

Molts miracles pogués fer, / llum de santedat perfeta - nostra vida tan eleta / com tots havem menester - Llaors del gloriós i benaventurat sant Vicent Ferrer  

Mon cor de tristesa / ja no em sentirà - mon cor se presenta, / puix que vostre só 

Moneders d'aquesta terra, / de vosaltres ja està fet - no hi ha roí que no alcança / la remor del trabuquet - Cobles noves a la rima del trabuquet  

Moriré per vós, galana, / si algun remei no em dau - en espai d'una hora / les penes que em dau 

Mortals, alerta!, / que és cosa certa - sies on sies, / t'està present - Divino a los mortals, lo qual tracta de morir  

Muntanya de Montjuïc, / honra sou de Barcelona - que us atorga quant voleu, / recordeu's d'esta persona - Goigs de santa Madrona  

Narcís, sant de Déu amat, / pregau a l'alta potència - que deslliure est Principat / de fam, guerra i pestilència - Goigs de sant Narcís  

No em doneu tanta pena, / galana, com poríeu dar - bé sabeu que sou de terra. / En terra haveu de tornar 

No faràs poc, o dolç instrument meu - te restaràs ab honra sepultada 

No tinc res que sia sa, / sinó sols la voluntat - suplic vostra gentilesa / que li faça caritat 

No us puc contar / quant singular - de dir, si us plau, / adéu-siau! - Resposta a un amic de Vic sobre els efectes de la Unió de Barcelona  

No viu mai una tal dama / ab los ulls com de falcó - ab l'esguard que em té gentil, / par que sia l'esparver ... 

No vull amar, puix no só volgut. / Mon temps he perdut -  

No vullau matar, senyora, / al que us és lleal servent - suplic-vos molt humilment / que em siau remediadora 

Noble vila d'Igualada, / la honra vos ne portau - los altres allà empresonaren. / Perdonau i adéu-siau 

O Barcelona, / ciutat tan bona - puix té poder / de l'Infinit - Recebiment de la ciutat de Barcelona als tres infants de Saboia  

O castell tan alterós, / bé em feu de cor sospirar - no bastarien a escriure / les virtuts que són en vós 

O cor diviníssim, / alabat siau - ni visca ni mòria / en tant grave mal - Cobles al sagrat cor de Jesús  

O divina rosa, / del cel clara estrella - oïu-nos, gloriosa / Agnès santa i bella - Goigs de santa Agnès  

O gentil senyora, / moriré jo per vós - pus me donau pena, / donau-me socors 

O gloriós sant baró, / oïu los nostres clamors - per la terra i per lo mar, / sant Baldiri gloriós - Goigs de sant Baldiri màrtir  

O gloriós sant Esteve, / màrtir benaventurat - davant del Rei de la Glòria, / siau lo nostre advocat - Goigs del protomàrtir sant Esteve  

O glorioses espines, / instruments de passió - li sou consolació / i en sos mals medicines - Cobles a les santes espines  

O Mare de Déu / i Verge sagrada - i al deixeble seu / per fill vos comana 

O Mare de Déu, / Verge immaculada - per Reina del cel / i nostra advocada 

O Mare de Déu, / Verge soberana - trobant-lo en lo temple, / fóreu alegrada 

O màrtir de gran valia, / sant Aniol gloriós - pregau al Fill de Maria / que haja mercè de nós - Cobles en llaor de sant Aniol  

O mortal i viador / que tan oblidats viviu - a les ànimes oïu, / que criden: "Ai, que dolor!" - Dolorosos sentiments de les ànimes del Purgatori  

O noble gent d'Igualada, / gran fama avui tots guanyau - pus han pres lo Cascavell, / Camadall, Moreu Palau 

O príncep gran, sant Miquel gloriós - sent-me servar los manaments de Déu 

O protomàrtir gloriós, / de Jesucrist molt amat - siau-nos sempre advocat, / sant Esteve gloriós - Goigs del protomàrtir sant Esteve  

O terrible pena mia! / Lo major mal que jo sent - altrament jo no puc viure, / sinó sempre ab turment 

O tu, Senyor, qui mort volgués prendre, / alt en la creu, per nosaltres a rembre - dóna'ns la pau i pluja / i sanitat comuna 

O val Déu com sou cruel, / senyora, en dar l'amor - que trobaria a la mia boca / en aqueixs pits de dolçor 

Oïu-nos, màrtir gloriosa / i princesa alexandrina - socorreu-nos piadosa, / verge santa Caterina - Goigs de santa Caterina verge i màrtir  

Oïu-nos, Verge sagrada, / mare de Déu verdader - als fills de qui sou honrada / en lo Puig que es diu Cerver - Goigs a Nostra Senyora de Puigcerver  

Oriol lo imitador / de patriarques i sants - pregau a nostre Senyor / per a tots los cristians - Goigs del beat Josep Oriol  

Palma de màrtir portau, / corona de confessor - Julià de gran clemència, / llevau-nos tota dolor - Goigs del màrtir sant Julià  

Palma, triümfo i corona / de Balenyà sens igual - vós ab vostres socis dos, / alcançau-nos la corona - Goigs de sant Fructuós bisbe i màrtir  

Partit havem companyia -  

Pastores belles, / si m'escoltau - si us està bé, / vos escriuré - Relació de les festes fetes en Barcelona en alabança de sant Isidro  

Pecador que continues / en tes culpes i pecats - de la tua curta vida / per arribar al descans - Desengany del pecador  

Pedra del cel escollida, / de la iglésia fonament - valeu-nos en esta vida, / Pere, apòstol eminent - Goigs de sant Pere  

Per alcançar ço que tant val, / aquell tresor perpetual - dant-nos deçà / sa gràcia, e el cel dellà. / Ab quod nos perducat. Amen - Peregrinació del Venturós Pelegrí  

Per aquell gran sacrifici / que Jesucrist volgué fer - i al santíssim Crucifici / visitem-lo en Balaguer - Goigs del santíssim Crucifix de Balaguer  

Per cantar i per ballar, / senyora, portau corona - sobre quantes dames són / de França en Barcelona 

Per l'Evangeli sagrat / feu-nos visita ab freqüència - Lluc, sant benaventurat, / metge sempre de clemència - Goigs de l'evangelista sant Lluc  

Per lo bé que us vull, galana, / faré quant me manareu - demanau, gentil senyora, / que tot quant volreu haureu 

Per molt que siau amada, / no us doneu tanta alegria - mai foren tals dolors / com d'ella allunyar-me havia 

Per nostre amparo i consol / ab Déu reinau en la glòria - de tots mals i enemics, / guardaunos santa Victòria - Goigs de santa Victòria màrtir  

Per oir vostres devots / en est trono estau posats - Domingo i Anton sagrats, / pregau per los pecadors - Goigs de sant Domingo i sant Anton  

Per pecadors advocada, / en terra i cel protectora - siau nostra advocada / en tots temps, reina sagrada - Cobles en llaors de la verge Maria de Finestres  

Per què em turmentau, ma vida, / jo que tant vos he servida? - Per què em turmentau, ma vida, / jo que tant vos he servida? 

Per saber obrar i creure / lo que l'Església vos canta - cantarem, Verge molt santa, / que sou Senyora de l'Heura - Goigs de Nostra Senyora de l'Heura  

Per satisfer a vós, qui dau la joia - Aprés la fi, la benaventurança 

Per ser font de viva vena / que vostra set saciarà - los que us lloam ab veu plena / en la Font de l'Abellà - Goigs de la verge Maria de Misericòrdia  

Per ser màrtirs de valor, / i virtut tan prodigiosa - la devoció fervorosa / implora vostre favor - Goigs de sant Donat i santa Fausta  

Per serafins exaltada, / sou al cel ànima i cos - d'Olletes Verge sagrada, / assistiu als pecadors - Goigs de Nostra Senyora d'Olletes  

Per servir la gentilesa, / senyora, que vós teniu - voldria fer una empresa: / servir-vos mentre som viu 

Per una gentil casada, / la qual no vull nomenar - tinc lo cor per a finar, / com de mi és apartada 

Per vida vostra, lleons, / puix los socorros d'Espanya - i sols vos ha assegurat / un eterno frenesí 

Perquè sempre el mut silenci / és sepulcre de memòries - corona de gloria excelsa / en la celestial colònia 

Pinzell, color, enginy, saber, ventura - veure desig pintada la figura 

Planta nova en terra vella, / rosa fresca en arbre sec - de les belles la més bella, / vós sou Verge d'Arbuixec - Goigs de la verge Maria d'Arbuixec  

Ple de celestials favors / i de santedat espill - a vostres devots pastors, / gloriós abat sant Gil - Goigs de sant Gil abat  

Plora França i Catalunya / i convertescan ses gales - gràcia, que és glòria eterna, / conservant-nos ab la França - Relació de les funeràries que la ciutat de Barcelona fa a la mort del rei de França  

Plore França i Catalunya / i convertescan ses gales - gràcia, que és glòria eterna / conservant-nos ab la França - Funeràries que la ciutat de Barcelona fa a la mort del cristianíssim rei de França  

Poc vos ha valgut, / gavatxots, l'armada - que puga menjar / l'auca, puix té Salsas 

Pontífice vàreu ser, / gozant de Déu tal favor - als devots d'Argelaguer, / siau-nos sempre advocat - Goigs de sant Dàmaso  

Prenem-vos per advocada, / verge pura sens pecat - puix sou devesa guardada / de la santa Trinitat - Goigs de Nostra Senyora de la Devesa  

Prop del mar en lo Portal, / estau, Verge i protectora - teniu pietat, Senyora, / de qui està en pecat mortal - Goigs a la imatge de nostra Senyora de la Pietat  

Protomàrtir gloriós, / qui del cel mostrau la guia - Esteve, pregau per nós, i per al qui en vós confia - Goigs del protomàrtir sant Esteve  

Puix a Déu ha conquistat / les Índies vostre valor - siau nostre protector, / Xavier, apòstol sagrat - Goigs de sant Francisco Xavier  

Puix a vós per advocada / lo etern Déu nos ha donat - mirau-los, verge sagrada, / sempre ab ulls de pietat - Goigs dels set dolors de nostra Senyora  

Puix ab afecte piadós / aquí estau tan venerat - perdonau nostre pecat, / sant Cristo miraculós - Goigs del sant Cristo de Nostra Senyora del Coll  

Puix ab Déu haveu triomfat, / de la impietat vencedors - siau nostres protectors, / sant Honest i Liberat - Goigs de sant Honest i sant Liberat  

Puix al cel Déu tant vos ama, / i gozau lo etern repòs - socorreu a quius reclama, / sant Valerià gloriós - Goigs de sant Valerià  

Puix al cel gloriós / estau triomfant - Sant Jaume, de vós / estem confiant - Goigs de sant Jaume Salomó  

Puix al cel gozau corones / d'immarcesibles candors - gloriosos porgonienses, / siau-nos intercessors - Goigs dels sants màrtirs porgonienses  

Puix al cel sou coronada / per la divina potència - humilment vos supliquem, / beneita santa Crescència - Goigs de santa Crescència màrtir  

Puix al cel teniu cadira / i gozau de goig sens fi - pregau per los pecadors, / bisbe i màrtir sant Fermí - Goigs de sant Fermí  

Puix al cel teniu favor, / sant Elm benaventurat - que ens lliure per vostre amor / de borrasca i tempestat - Goigs al gloriós sant Elm  

Puix al cel teniu posada, / molt amada - o Llúcia, de Cristo esposa, / oïu-nos, verge gloriosa - Goigs de santa Llúcia verge i màrtir  

Puix alcançau grans favors / al devot que en vós confia - siau defensa, guarda i guia, / àngel sant, dels pecadors - Cobles a l'àngel de la guarda  

Puix cantam ab boca plena / vostres mèrits i llaors - beneït sant Ambròs de Sena, / feu-nos sempre mil favors - Goigs de sant Ambròs de Sena  

Puix cantam vostres llaors / ab molta devoció - socorreu vostres devots, / sant Cristo de Salamó - Goigs del sant Cristo de Salamó  

puix contra pesta poder / teniu de l'Omnipotència - lliurau aquest Principat / de la cruel pestilència - Cobles del màrtir sant Sebastià  

Puix d'amors só apartat, / no crec que sia de Déu - la sentència ja és dada: / prec-vos que la'm releveu 

Puix de Déu lo ardent amor / vos féu màrtir esforçat - siau-nos, Tirso, advocat / i enceneu lo nostre cor - Goigs de sant Tirso màrtir  

Puix de Déu omnipotent / veieu la divina essència - socorreu-nos ab clemència, / papa i màrtir sant Clement - Goigs del papa i màrtir sant Clement  

Puix de Déu sou tan amada / i del pecat haveu feta esmena - siau la nostra advocada, / gloriosa Magdalena - Goigs de santa Magdalena  

Puix de Déu sou tan amat / i de gràcies ric tresor - dau-nos consuelo i favor, / Martí benaventurat - Goigs de sant Martí  

Puix de Déu sou tan amat / i en virtuts meravellós - sigueu, sant Martí, advocat / dels que us reclamen de cor - Goigs de sant Martí  

Puix de Déu sou tan amat / i màrtir tan gloriós - Mamet benaventurat, / pregau per los pecadors - Goigs de sant Mamet  

Puix de Déu sou tan amat, / pregau per nós al Senyor - Vicenç benaventurat, / vós qui sou nostre patró - Goigs de sant Vicenç  

Puix de Déu sou tan amat, / que per vós nos fa favors - siau-nos sempre advocat, / sant Nazari gloriós - Goigs de sant Nazari  

Puix de Déu sou tan amats / i en lo cel tan poderosos - deslliurau-nos de tot mal, / sants màrtirs molt gloriosos - Goigs dels màrtirs Porcià, Dulcíssim, Llucià, Crescenci, Ricí, Salvi i Emerciana  

Puix de drac sou deslliurada / ab fortalesa divina - siau-nos sempre advocada, / verge santa Margarida - Goigs de la verge i màrtir santa Margarida  

Puix de Jesús fóreu vós / màrtir i apòstol sagrat - siau-nos sempre advocat, / sant Bartomeu gloriós - Goigs del màrtir sant Bartomeu  

Puix de Jesús sou amada / i en lo cel tan ben quista - Llúcia, verge sagrada, / guardau-nos sempre la vista - Goigs de santa Llúcia verge i màrtir  

Puix de la infernal malícia / triomfants haveu quedat - sant Julià i Basilissa, / deslliurau-nos del pecat - Goigs de sant Julià i santa Basilissa  

Puix de molts sou visitada / en aquest lloc tan retret - oïu-nos verge sagrada / Maria de Gresolet - Goigs de Nostra Senyora de Gresolet  

Puix de nós sou venerat, / que cantam vostres llaors - siau-nos sempre advocat, / Jaume apòstol gloriós - Goigs de sant Jaume Menor  

Puix de nostre redemptor / sou esposa consagrada - Úrsula, de Déu amada, / alcançau-nos son amor - Goigs de la verge i màrtir santa Úrsula  

Puix de pecadors sou mare / i us tenim devoció - ajudau al qui us reclama, / Reina de Consolació - Goigs de nostra Senyora de Consolació  

Puix de tots en lo amor / tan abrasat vos mostrau - cor de Jesús, inflamau / a tots nosaltres lo cor - Goigs al dolcíssim cor de Jesús  

Puix de tots sou reclamada / i guardau lo nostre lloc - siau la nostra advocada, / Verge santa de Bell-lloc - Goigs de la verge Maria de Bell-lloc  

Puix de verge portau palma, / de màrtir teniu corona - siau la nostra advocada, / verge i màrtir Margarida - Goigs de santa Margarida verge i màrtir  

Puix de vós, verge Maria, / lo Fill de Déu carn ha pres - al devot que en vós confia / alcançau-li bon succés - Goigs de nostra Senyora del Bon Succés  

Puix de vostra carn sagrada / s'és vestit Déu vertader - puix que sou jntitulada / digna Verge del Roser - Llaors de la verge Maria del Roser  

Puix de vostres sants favors / dóna Déu clar testimoni - guardau-nos sempre de mal, / sant Antoni Gloriós - Goigs de sant Antoni de Pàdua  

Puix del cel ab mines / sou una índia hermosa - oïu-nos gloriosa / Rosa sens espines - Goigs de santa Rosa  

Puix del cel alcançau vós / tanta virtut i eficàcia - del cel alcançau-nos gràcia, / pare sant Fèlix gloriós - Goigs de sant Fèlix de Valois  

Puix del cel enviau socors, / màrtir benaventurat - siau lo nostre advocat, / sant Ireneo gloriós - Goigs del màrtir sant Ireneo  

Puix del cel sou tesorera / i de Déu la més honrada - siau la nostra advocada, / o Verge de la Junquera - Goigs de Maria santíssima de la Junquera  

Puix del celestial jardí / gozau l'eterna alegria - siau nostre amparo i guia, / gloriós sant Valentí - Goigs de sant Valentí  

Puix del millor sol aurora / sou en vostre naixement - fruits, aigua i sol resplandent / concediu quan se us implora - Goigs de nostra Senyora de Meritxell  

Puix del Sol de caritat / fóreu raig d'immens ardor - inflamau-nos en amor, / Nicolau de Déu amat - Goigs al beato Nicolau de Longobardis  

Puix del summo protomàrtir, / fóreu tal imitador - gloriós sant Pere Màrtir, / donau-nos vostre favor - Goigs de sant Pere Màrtir  

Puix dels errats sou la via, / sens obstacles ni embargs - ?? - Goigs de Nostra Senyora dels Arcs  

Puix dels set goigs sou dotada, / donau-nos pau i concòrdia - siau la nostra advocada, / Mare de Misericòrdia - Goigs de nostra Senyora de Misericòrdia  

Puix des d'esta santa creu / nos convida vostre amor - sia vostra sang remei / al penedit pecador - Goigs dolorosos del sant Cristo de la Penitència  

Puix Déu los divinos tresors / tan francament os ha dat - en las mans de Déu us veureu, / prest de dolor deslliurat - Goigs de sant Pio V  

Puix Déu vos ha dat poder / ab nostres necessitats - sanct Celdoni i Hermenter, / siau nostres advocats - Goigs en llaors dels santa Celdoni i Hermenter  

Puix Déu vos ha dat tal ma / de virtuts ab sa potència - gloriós Cosme i Damià, / llevaunos tota dolència - Goigs dels gloriosos metges sant Come i sant Damià  

Puix Déu vos ha dat virtut / de tornar la malalt sa - procurau per tots salut, / sant Cosme i sant Damià - Goigs de sant Cosme i sant Damià  

Puix donen vostres favors / a tot Cerdanya alegria - oïu los nostres clamors, / Verge de la Sagristia - Goigs de nostra Senyora de la Sagristia  

Puix en casos perillosos / nos guarda vostre valor - oïu-nos, patrons gloriosos, / que imploram vostre favor - Afectuosos clamors als sants protectors de Barcelona en lo siti de 1713  

Puix en creu vos han posat / per pagar lo nostre mal - siau nostre amparo i guia, / sant Cristo de l'Hospital - Goigs a la imatge del sant Cristo de l'Hospital de Santa Creu de Barcelona  

Puix en fets sou poderosos, / sants gloriosos - deslliurau-nos de tot mal, / davant de Déu eternal - Goigs de sant Víctor  

Puix en l'eterna alegria / poden tant vostres favors - socorreu-nos nit i dia, / santa Maria Socors - Goigs de santa Maria de Cervelló verge, dita del Socors  

Puix en lo cel coronat / sou de llorer victoriós - siau de tots advocat, / màrtir Llorenç gloriós - Goigs de sant Llorenç màrtir  

Puix en lo cel teniu vida / plena de soberans dots - pregau per vostres devots, / verge i màrtir Margarida - Goigs de la verge i màrtir santa Margarida  

Puix en lo món sou estat / lo primer dels ermitans - sant Pau, primer ermità, / teniu-nos de vostres mans - Cobles de sant Pau ermità  

Puix en nostre Principat / lo únic patró sou vós - favoriu est Principat, / Jordi, màrtir gloriós - Goigs de sant Jordi  

Puix en nostres afliccions / trobam lo remei patent - pregau a Déu per nosaltres, / gloriós màrtir sant Vicenç - Goigs del màrtir sant Vicenç  

Puix en tanta manera / oblidat m'haveu - polida senyora, / guardar-vos deveu 

Puix en vós sempre ha trobat / advocat la devoció - Pancràs benaventurat, / valga'ns vostra protecció - Goigs a sant Pancràs  

Puix és tala ma ventura / que no us puc servir, mesquí - tan mala fonc la jornada / que s'enamorà de mi 

Puix Espanya se precia / de tenir patró qual vós - socorreu-nos en tot dia, / sant Jaume, apòstol gloriós - Goigs de sant Jaume Major  

Puix esta vila ab fervor / us honra per advocada - Verge del Castell sagrada, / inflamau lo nostre cor 

Puix estau en creu clavat / per remei del pecador - oïu nostra necessitat, / Cristo, nostre redemptor - Goigs a la imatge del sant Cristo  

Puix estau gozant de Déu / en la glòria celestial - siau nostre intercessor, / evangelista sant Marc - Goigs de l'evangelista sant Marc  

Puix estau tan abrasat / del foc del divino amor - Serapi, màrtir sagrat, / enceneu de tots lo cor - Goigs en alabança de sant Serapi  

Puix fóreu mereixedora / que Déu reposàs en vós - Maria de Bonrepòs, / siau nostra protectora - Goigs de nostra Senyora de Bonrepòs  

Puix gozau de claredat / del cel ab etern repòs - que ens siau sempre advocat, / sant Eloi molt gloriós - Cobles al gloriós bisbe i confessor sant Eloi  

Puix gozau de glòria tanta, / verge i màrtir gloriosa - guardau-nos, Quitèria santa, / de la ràbia furiosa - Goigs de santa Quitèria  

Puix gozau d'eterna glòria, / bella flor de dotze flors - teniu-nos en la memòria, / sant Pere, als pecadors - Goigs de l'apòstol sant Pere  

Puix gozau etern repòs / i en la terra tanta fama - socorreu al qui us reclama, / sant Teobaldo gloriós - Goigs de sant Teobaldo  

Puix gozau ja de la glòria, / o abat molt fervorós - i alcançau-nos la victòria, / sant Antoni gloriós - Goigs del gloriós sant Antoni abat  

Puix gozau l'eterna vida, / verge i màrtir gloriosa - socorreu aquell que us crida, / Margarida graciosa - Goigs de la verge i màrtir santa Margarida  

Puix haveu desliberat / ab vós faré mort i vida - bona amor, dar m'heu sentida, / si sou de ma voluntat 

Puix la devoció amparada / vos dóna esta invocació - Mare del Remei sagrada, / valga'ns ovstra protecció - Goigs de la imatge de Maria santíssima baix la invocació del Remei  

Puix la nit és passada, / lo jorn veig clarejar - o si uns veuen del veïnat, / diré que sou ma comare 

Puix la real decència / vos obliga a ser piadós - guardau-nos, sant Llop gloriós, / de mal que coll i esquenència - Goigs del bisbe sant Llop  

Puix la voluntat és vostra / i sou segura de mi - suplic-vos, agraciada, / hajau pietat de mi 

Puix lo Altíssim poderós / per vós tants favors dispensa - siau en nostra defensa, / Sant Medí, màrtir gloriós - Goigs del màrtir sant Medir  

Puix lo cel nos ha enviat / un nou redemptor d'infants - siau, Josep de Calassanç, / ab Jesús nostre advocat - Goig al pacientíssim Job de la llei de gràcia Josep de Calassanç  

Puix lo cel vos ha il·lustrat / d'un do tan miraculós - Magí, màrtir portentós, siau-nos prompte advocat - Goigs del màrtir sant Magí  

Puix lo Mas-Pont ab motiu / vos aclama prodigiós - los cors rendits dirigiu, / sant Francesc molt gloriós - Goigs del seràfic pare sant Francesc  

Puix ma voluntat és vostra / i sou segura de mi - suplic-vos, agraciada, / hajau pietat de mi 

Puix miracles cada dia / lo Senyor obra per vós - oïu al que en vós confia, / sant Magí molt gloriós - Goigs del gloriós màrtir sant Magí  

Puix miracles cadal dia / lo Senyor obrà per vós, / socorreu-nos nit i dia - vos mostrau tan valerós, / guardau-nos sempre de mal, / sant Jordi molt gloriós - Cobles en alabança de sant Jordi  

Puix nasquéreu sol hermós / d'entre el gentílic error - Eudald, màrtir gloriós, / siau nostre protector - Goigs de sant Eudald  

Puix nos volguéreu deixar / la prenda de vostre cos - Joan d'Organyà gloriós, / vullau-nos sempre ajudar - Goigs del benaventurat pare Joan d'Organyà  

Puix nostres patrons amats / sou, Vidal i Generós - siau-nos fels advocats / davant del Totpoderós - Goigs dels màrtirs sant Vidal i sant Generós  

Puix per a remei del món, / lo gran Déu us ha enviat - alcançau-nos gràcia i glòria, / Bernat benaventurat - Goigs del gloriós sant Bernat, màrtir de la vila d'Alzira  

Puix per Cristo ab tal valor / la vida, Erasme, haveu dat - siau, sant, nostre advocat / davant Déu nostre Senyor - Goigs de sant Erasme  

Puix per nostre redemptor / sang i vida haveu donat - socorreu-lo nit i dia, / patró màrtir sant Cugat - Goigs de sant Cugat  

Puix per segon redemptor / vostra glòria el cel dilata - pare sant Joan de Mata, / siau nostre protector - Goigs de sant Joan de Mata  

Puix per tot sou advocat / i prest oïu el clamor - oïu nostre fiel clamor, / sant Mus, per tot advocat - Goigs de sant Mus  

Puix per vostra intercessió / obra Déu portentos tants - assistir al xic i gran / ab vostra protecció - Goigs de sant Pio màrtir  

Puix per vostra santedat / Déu vos fa tan portentós - vullau-nos ser advocat, / sant Guillem molt gloriós - Goigs de sant Guillem  

Puix pot tant vostre favor, / gloriós màrtir Cugat - siau, sant, nostre advocatr, / davant Déu nostre Senyor - Goigs de sant Cugat  

Puix que confon l'heretgia / vostra imatge venerada - en aquest lloc reclamada, / siau sempre nord i guia - Goigs de la imatge de sant Domènec  

Puix que davant del Senyor / tenim tan gran advocat - oïu, apòstol sagrat, / los sospirs del nostre cor - Goigs de l'apòstol sant Simó  

Puix que del rei de la vida / del tresor teniu la clau - al devot qui vos suplica, / favoriu-lo, sant Garau - Goigs de sant Guerau abat  

Puix que dels errats sou guia, / Verge pia - deslliurau-nos, protectora, / de Puig-L'agulla Senyora - Goigs de la verge Maria de Puig-L'agulla  

Puix que Déu nos ha donat / relíquies de vostre cos - siau lo nostre advocat, / Bonifaci gloriós - Goigs de sant Bonifaci  

Puix que Déu per sa bondat / tant gran poder vos donà - siau de tots advocat, / beneit sant Valerià - Goigs del màrtir sant Valerià  

Puix que Déu tan amorós / per vós se'ns mostra, o Maria - socorreu-nos nit i dia, / com a Mare del Socors - Goigs de nostra Senyora del Socors  

Puix que Déu vos dintingí / valent tant ab ell tot dia - valga'ns vostra valentia, / valent màrtir valentí 

Puix que Déu vos ha elegida / per sa esposa regalada - siau la nostra advocada, / verge santa Margarida - Goigs de santa Margarida de Castelló  

Puix que Déu vos ha exalçat / i en son regne ha fet gran - siau-nos sempre advocat / i beneit sant Lluís Bertran. - Goigs de sant Lluís Bertran  

Puix que Déu vos ha exaltada, / Senyora, en tanta manera - siau la nostra advocada, / vós, verge de la Bovera - Goigs de nostra Senyora de la Bovera  

Puix que el mateix Déu blasona / de ser vostre fill, Senyora - assistiu al qui us implora / en lo claustro de Guissona - Goigs de Nostra Senyora del Claustro de Guissona  

Puix que en alta jerarquia / sou dignament exalçat - siau nostre amparo i guia, / sant Pau, apòstol sagrat - Goigs de l'apòstol sant Pau  

Puix que en la creu l'afluència / de tot bé vinclada està - usau, Senyor, de clemència / ab lo lloc de Sarrià - Devots clamors que consagra lo poble de Sant Vicenç de Sarrià a Cristo crucificat  

Puix que en la necessitat / sou ab Déu tant poderós - siau-nos sempre advocat, / sant Baldiri gloriós - Goigs de sant Baldiri  

Puix que en tants noms sou lloada, / Mare de nostre Senyor - cantarem vostra llaor, / de la Gleva anomenada - Cobles de Nostra Senyora de la Gleva  

Puix que havent-vos reclamada, / en vós favor s'esmera - alcançau-nos resignada / vida i mort, santa Severa - Goigs de santa Severa màrtir  

Puix que Hostalric a tota hora / troba son amparo en vós - baix lo titol del Socors, / gràcies vos donam, Senyora - Cobles a la Mare de Déu del Socors  

Puix que ja en l'etern descans / de Déu lograu tants favors - siau nostres protectors, / Bonifaci i sant Amans - Goigs dels màrtirs sant Bonifaci i sant Amans  

Puix que ja en lo etern repòs / gozau de glòria immortal - deslliurau-nos de tot mal, / Genís, màrtir gloriós - Goigs de sant Genís  

Puix que ja molt gloriós / gozau lo etern descans - deslliurau-nos de tot mal, / Genís, màrtir gloriós - Goigs de sant Genís  

Puix que la vida s'acaba / i tu vius tant descuidat - si et falten les bones obres, / com ho faràs, desditxat? - Despertador cristià  

Puix que lo cel vos donà, / màrtir sant en tot esforç - amparau els pecadors, gloriós sant Julià - Goigs de sant Julià  

Puix que lo vostre sant cos / mereix lo poble tenir - vullau-nos afavorir, / sant Mer, abat gloriós - Goigs de sant Mer  

Puix que nos haveu creats / ab vostra omnipotència - dau-nos temps de penitència / per plorar nostres pecats - Goigs al sant Cristo de l'Església de Sant Cugat del Rec de Barcelona  

Puix que nostra protectora / desijau ser, i advocada - amparau-nos, doncs, Senyora, / de la Ajuda anomenada - Goigs de nostra Senyora de l'Ajuda  

Puix que regnau en la glòria, / coronats de tot honor - màrtirs Aciscle i Victòria, / pregau per nós al Senyor - Goigs dels màrtirs Aciscle i Victòria  

Puix que rosa molt suau / Déu, mon fill, me ha elegida - lo psaltiri em presentau: / quinze actes de ma vida - Dolors de nostra senyora del Roser que es canten en Quaresma  

Puix que sempre sou estat / de pagesos gran honor - guardau-nos sempre de mal, / sant Isidro, llaurador - Goigs de sant Isidre  

Puix que sempre sou estat / venerat per tot lo món - guardau-nos de tempestat, / apòstol màrtir Simon - Goigs de sant Simó apòstol  

Puix que sou dels pobres / consuelo i remei - preguem del Pessebre / la Mare de Déu - Goigs de la Mare de Déu del Pessebre  

Puix que sou divina aurora / de l'etern Sol de Justícia - alcançau-nos, doncs, propícia, / misericòrdia, Senyora - Goigs a Maria santíssima de Misericòrdia  

Puix que sou esposa amada / del supremo Emperador - donau-nos vostre favor, / Bàrbara, verge sagrada - Goigs de santa Bàrbara verge i màrtir  

Puix que sou Gran Protectora / als de Puigcerdà, Maria - socorreu-nos, gran Senyora, Verge de la Sagristia - Goigs de nostra Senyora de la Sagristia  

Puix que sou la digna esposa / del rei del cel tan amada - siau-nos sempre advocada, / santa Marta gloriosa - Goigs de santa Marta verge  

Puix que sou la protectora, / verge i mare del Messies - amparaunos tota hora, / princesa de les Encies - Goigs de nostra Senyora de les Encies  

Puix que sou la regalada / de Déu, digna d'alabança - guardaunos de pedregada, / sagrada del Puig de França - Goigs de Nostra Senyora del Puig de França  

Puix que sou màrtir de fama / i gran privat en lo cel - socorreu al qui us reclama, / gloriós sant Daniel - Goigs del màrtir sant Daniel  

Puix que sou nostre reparo / i verdader redemptor - suplicam vostre amparo, / amantíssim Salvador - Goigs de sant Salvador  

Puix que sou tan poderós / ab Jesús nostre senyor - siau nostre protector, / Vicenç màrtir gloriós - Goig de sant Vicenç màrtir  

Puix que sou tant venerada / i aquí tothom vos adora - remediau a qui us implora, / del Remei Verge sagrada - Goigs de nostra Senyora del Remei  

Puix que sou, Verge sagrada, / mare del fill més perfet - siau-nos sempre advocada, / Verge mare de la Llet - Goigs de Nostra Senyora de la Llet  

Puix que tant meravellós / Déu ab vós se ha mostrat - siau lo nostre advocat, / sant Vicenç molt gloriós - Goigs de sant Vicenç de Paül  

Puix que tanta gent malalta / a vos venen reclamant - ajudau-nos reina pia, / vós, Verge de Passanant - Goigs de nostra Senyora de Passanant  

Puix que tanta gran virtut / Déu del cel vos ha donat - que de tot mal perillós / guardeu quan sereu cridat - Goigs de sant Ramon Nonat  

Puix que teniu tan gran mà / davant Déu per sa clemència - màrtir sant Sebastià, / guardau-nos de pestilència - Goigs del cavaller i màrtir sant Sebastià  

Puix que tots tan humilment / vos cridam baix en la terra - suplicam, Verge sagrada, / reina, no ens digau que no - Goigs de la Verge Maria de la Serra  

Puix que us miren coronada / en la cort celestial - assistiu a tots mortal, / Úrsula, verge sagrada - Goigs de la verge i màrtir santa Ùrsula  

Puix que Vallcebre ha lograt / relíquies de vostre cos - sant Víctor, papa gloriós, / siau lo nostre advocat - Goigs de sant Víctor papa  

Puix que vos haveu mostrat / tan insigne protector - siau ab vostre favor, / Pal·ladi, nostre advocat - Goigs del gloriós arquebisbe sant Pal·ladi  

Puix que vostra intercessió / pot tant ab l'omnipotència - valga'ns vostra protecció, / Simplici, en tota dolència - Goigs de sant Simplici papa  

Puix que vostra protecció / cridam en necessitats - siau dels desconsolats / Mare de Consolació - Goigs de Nostra Senyora de la Consolació  

Puix rebem de cada dia / tot lo bé de vostra mà - vullau-li ser llum i guia, / vós, Verge de Cervià - Goigs de Nostra Senyora del Patrocini  

Puix regnau sobre los sants, / excel·lent i vencedora - per los vostres goigs tan grans, / dau-nos prest remei, Senyora - Goigs de Nostra Senyora del Remei  

Puix sempre haveu ajudat / els qui confien en vós - i pare nostre amorós, / sant Elies gloriós - Goigs al patriarca i profeta sant Elies  

Puix só posat en tal cas, / no estim jo res ma vida - lo meu cor alegrar s'hia, / no moriria ab semblant pena 

Puix soldat victoriós / sou en nom, fets i valor - siau nostre defensor, / Víctor, màrtir gloriós - Goigs del màrtir sant Víctor  

Puix soleu ser advocada / de qualsevol pecador - donau-nos vostre favor, / Maria de Foix sagrada - Goigs de Nostra Senyora de Foix  

Puix sou altre querubí / i de Déu gran amador - siau nostre defensor, / gloriós bisbe sant Lleí - Goigs de sant Lleí  

Puix sou de Déu dedicat / vas d'elecció eternament - ?? - Goigs del gloriós apòstol sant Pau  

Puix sou de Déu esposa / gloriosa - siau-nos sempre advocada, / Eugènia, verge sagrada - Goigs de santa Eugènia  

Puix sou de Déu tan amades / i en lo cel tan poderoses - siau nostres advocades, / santes verges glorioses - Goigs en llaors de les onze mil verges  

Puix sou de Jesús esposa, / gloriosa - siau-nos sem pre advocada, / Eugènia, verge sagrada - Goigs de santa Eugènia  

Puix sou de tot aquest poble / devotament invocat - sant Eudald, màrtir tan noble, / siau-nos sempre advocat - Goigs de sant Eudald  

Puix sou del firmament sol / per tot home pecador - siau nostre protector, / gloriós sant Armengol - Goigs del bisbe sant Armengol  

Puix sou en aquesta altura / de tots faels venerada - siau nostra protectora, / Verge de Carrasumada - Goigs de Nostra Senyora de Carrasumada  

Puix sou en un Camp Senyora, / dels de Garriguella honrada - siau la nostra advocada / i segura protectora - Cobles a Maria santíssima del Camp  

Puix sou flor molt olorosa, / entre espines exaltada - siau la nostra advocada, / Agnès, verge gloriosa - Goigs de santa Agnès verge i màrtir  

Puix sou la mare del dia / i l'estela de la mar - vulgau-nos, Verge, guiar / perquè façam bona via - Goigs de Nostra Senyora de Bona Via  

Puix sou lo nostre amparo / i reparo - est poble de Montagut / de vós sia complagut - Goigs de sant Pere Apòstol  

Puix sou Mare tan amada / del Fill de tan alta fort - siau la nostra advocada, / Verge Maria de l'Hort - Goigs de nostra Senyora de l'Hort  

Puix sou tan amada / de Déu i elegida - siau-nos advocada, / santa Margarida - Goigs de santa Margarida de Saboia  

Puix sou tan prodigiosa / i de Cristo tan amada - siau nostra advocada, / Magdalena gloriosa - Goigs de santa Magdalena  

Puix sou vas de elecció / i d'apòstol teniu grau - oïu nostra oració, / benaventurat sant Pau - Goigs de sant Pau apòstol  

Puix sou verge coronada / i màrtir molt excel·lent - siau-nos, Bàrbara, advocada, / davant Déu omnipotent - Goigs de santa Bàrbara verge i màrtir  

Puix sou Verge del Portal, / dels pecadors protectora - teniu pietat, Senyora, / del qui està en pecat mortal - Goigs de Nostra Senyora de la Pietat del Portal de la Mar  

Puix sou verge i digna, / de Jesús esposa - oïu-nos, gloriosa / santa Caterina - Goigs de santa Caterina  

Puix sou vós l'emperadora / del clar i estrellat cel - siau nostra intercessora, / Maria de Penyafel - Goigs de Nostra Senyora de Penyafel  

Puix sou, hermosa Maria, / del divino sol l'aurora - siau nostra protectora, / reina de l'Escola Pia - Goigs de Nostra Senyora de l'Escola Pia  

Puix sou, sant Onofre, estat / de vida santa i estreta - rei, abat i anacoreta, / siau de tots advocat - Goigs de sant Onofre  

Puix sou, Serafí, abrasat / ab foc del divino amor - inflamau com a advocat, / sant Serafí, nostre cor - Goigs de sant Serafí  

Puix sou, Verge immaculada, / sempre nostra intercessora - ajudau-nos, gran Senyora / del Bon Part intitulada 

Puix sou, Verge, tant amada / i d'Escart sempre patrona - siau la nostra advocada, / Mare de Déu de la Roca - Goigs de Nostra Senyora de la Roca  

Puix tan gloriosa / sou al cel muntada - siau-nos advocada, / Verge gloriosa - Goigs de l'assumpció de nostra Senyora  

Puix tan graciosa / sou, rosa florida - siau-nos advocada, / santa Margarida - Goigs de la beata Margarida de Castelló  

Puix tant ab Déu poderós / haveu, Tecla, merescut - de la qual vos sou patrona, / vostra vida ab gran goig canta - Goigs de santa Tecla  

Puix tant incendi d'amor / dins de vós està reclús - dulcíssim cor de Jesús, / inflamau lo nostre cor - Goigs al santíssim Cor de Jesús  

Puix teniu ab lo Senyor / un mèrit tan elevat - Gaudenci, màrtir sagrat, / siau nostre protector - Goigs del màrtir sant Gaudenci  

Puix teniu la senyoria / sobre mi, aprés de Déu - guardau-nos de pestilència, / àngel sant custodi meu - Goigs de l'àngel custodi  

Puix teniu mèrits tan bons / que el cel i la terra us venera - ajudau vila i ribera, / Joan i Pau, nostres patrons - Goigs dels màrtirs sant Joan i sant Pau  

Puix teniu poder tan gran / de l'altíssim Criador - siau nostre protector, / gloriós bisbe Bertran - Goigs de sant Bertran  

Puix teniu tan gran poder / davant la divina essència - deslliurau-nos, puix podeu, / del mal de pestilència - Goigs de sant Vicent Ferrer  

Puix teniu tan grans honors / sent de Jesús tan amat - pregau per los pecadors, / Cristòfor, màrtir sagrat - Goigs del màrtir sant Cristòfor  

Puix teniu tanta virtut / davant de Déu poderós - alcançau-li la salut, / sant Baldiri gloriós - Goigs de sant Baldiri  

Puix teniu tanta virtut, / metges sants molt gloriosos - Ab raó, doncs, tan sencera, / vostra llaor, sants germans - Goigs dels gloriosos metges sant Cosme i sant Damià  

Puix tota consolació / ha Déu per vós franquejada - siau la nostra advocada, / o Verge del Pontarró - Goigs de Nostra Senyora del Pontarró  

Puix tresor de gran valia / són sens fi vostres llaors - guardau-nos de leprosia, / sant Llàtzer molt gloriós - Goigs del gloriós sant Llàtzer  

Puix veneram ab pietat / vostra imatge portentosa - amparau, mare piadosa, / al devot desamparat - Goigs de Nostra Senyora dels Desamparats  

Puix venim contrits a vós, / Senyor d'immensa clemència - en vostra sacra presència, / trobarem prompte socors - Goigs a la prodigiosa imatge de Cristo crucificat  

Puix vos amà tant Maria / que us promet del cel favors - siau-nos amparo i guia, / sant Jacinto gloriós - Goigs del gloriós sant Jacint  

Puix vos dóna tanta glòria / la Trinitat exalçada - siau per sempre alabada, / o Verge de la Victòria - Goigs de nostra Senyora de la Victòria  

Puix vos féu lo Salvador / un sant tan avantatjat - Cristòfor, màrtir sagrat, / siau nostre intercessor - Goigs de sant Cristòfor  

Puix vos ha dat tal virtut / lo qui tot ho té en la mà - procurau-los prest salut, / beneïts Cosme i Damià - Goigs dels sants metges Cosme i Damià  

Puix vós me robau, senyora, / cridaré jo: "Via fora!" - galant senyora. / Cridaré jo: "Via fora!" 

Puix vós nos entrau al cel / desfent-nos nostres cadenes - lliurau-nos ai d'estes penes, / gran arcàngel sant Miquel - Clamors de les ànimes del Purgatori  

Puix vós sou la contramestra / i cartell de navegar - suplic-vos, gentil senyora, / altri non vullau amar 

Puix vós sou lo temple sant / i de Déu mereixedora - deslliurau-nos en la hora / de la mort i de tot mal - Goigs de nostra Senyora d'Ivorra  

Puix vostra pietat, Senyora, / és de tothom coneguda - siau d'est poble defensora, / Mare de Déu de l'Ajuda - Goigs de Nostra Senyora de l'Ajuda  

Puix vostre nom nos convida / a pregar-vos humilment - sant Clement, màrtir sagrat, / amparau-lo en tota hora - Goigs de sant Clement papa i màrtir  

Puix vostres fets són grandiosos, / sants gloriosos - teniu-nos de vostra mà, / Llucià i Marcià - Goigs dels gloriosos màrtirs sant Llucià i sant Marcià  

Puix vostres llaors / alegres cantam - oïu-nos, gloriós / sant Lluís Bertran - Goigs de sant Lluís Bertran  

Quant bé que filau; / filosa és la llança - pus ja no té fusos / que filen en França 

Que és torre el nom del Senyor / diu un profeta sagrat - és torre de fortalesa / i cadira de repòs 

Què faran les camarades? / Ja sia donat remei - los de la vida irada / bé els persegueix lo virrei - Cobles de la Unió de Vilafranca del Penedès  

Què faré jo del canonet, / bona amoreta? - què faré jo del canonet / ni de la seda? 

Qui cantar digne podrà / lo molt que us estima Déu - templau les ires de Déu, | sant Domingo de Sorià - Goigs de sant Domènec de Soriano  

Qui ha que ta glòria estorbe, / lleó, si l'espasa empunyes - puix tots me fan guerra, / a tots posaré espant 

Qui vol oir los set goigs principals - i de vós i de tots los pecadors - Los set goigs  

Qui voldrà ser prosperat / en la terra i en lo cel - prénguia per son advocat / a l'arcàngel sant Miquel - Goigs de sant Miquel  

Record-vos d'esta jornada, / a delats, pus a vós toca - sols que per la sua amor / de fer mal nos apartem 

Regina excel·lent, / Verge de pietat - allí en paradís / tostemps eternalment 

Regina excel·lent, / Verge d'Esperança - i la glòria supernal / on tostemps vos lloarem 

Rei de França, la gran xarra / perdreu i vostra puixança - puix te perd la flor del llir / i Espanya porta la dansa 

Reina excelsa, coronada, / molt més bella que el sol bell - siau la nostra advocada, / Verge santa del Collell - Goigs a la Mare de Déu del Collell  

Reina i Verge singular / que alegrau del cel la cúria - guardau-nos, Verge de Núria, / de tot mal i de pecat - Goigs de Nostra Senyora de Núria  

Reina santa, venerada, / en los cels la més serena - siau la nostra advocada, / gloriosa santa Elena - Cobles de la gloriosa santa Elena  

Reina sou, immaculada, / concebuda sens pecat - siau la nostra advocada, / Verge del Coll singular 

Res no em do de mon treball, / pus so cert que el tinc passar - penedir-se n'ha sens falta; / mai pus no la serviré 

Retrato maravillós / de la més bella criatura - socorreu-nos, reina pura, / Mare de Déu del[s] Socors - Goigs de la Verge dels Socors  

Rosa de Palerm nevada, / medicinal en dolència - siau la nostra advocada / contra pesta i tota urgència - Goigs de santa Rosalia  

Rosa fresca colorada, / amor, no em façau penar - per a servir a vós, galana, / jo em deixaria matar 

Sacerdot, gran zelador / i màrtir del cor diví - siau nostre protector, / gloriós sant Valentí - Goigs de sant Valentí  

Sacra divina unitat, / digna de tota alabança - Pare, Fill i Esperit Sant: / tres persones i un sol Déu - Goigs al misteri de la santíssima Trinitat  

Sacratíssima senyora, / mare del Fill increat - ajudau-nos tota hora, / princesa de Montserrat - Goigs de nostra senyora de Montserrat  

Sacrosant màrtir de fama, / coronat sou en lo cel - i socorreu al qui us reclama, / gloriós sant Daniel - Goigs del màrtir sant Daniel  

Saludem la Immaculada / cantant tots ab alegria - siau de tots advocada, / Senyora de la Demunt - Goigs de Nostra Senyora de la Demunt  

Salve-us Déu, Maria, / Mare del Roser - dau-nos pau i pluja, / puix o podeu fer - Goigs del Roser per totes les necessitats  

Sant Agustí, gran prelat / de Frares Predicadors - contra poagra i dolors / siau lo nostre advocat - Goigs de sant Agustí de Dalmàcia  

Sant Just benaventurat, / puix de Cristo sou amic - sant Just benaventurat, / pregau per tots los de Vic - Goigs en llaors de sant Just  

Sant Macari, confessor, / i de santa vida abat - alcançau la sanitat / per lo poble pecador - Cobles de la vida i miracles de sant Macari abat  

Sant Marçal molt gloriós, / als que us venen visitar - salut, vida i repòs / de Déu vullau alcançar - Goigs del bisbe sant Marçal  

Sant Ponç, oïu los preveres / i los vostres reclamants - matau-nos les cuques feres, / que devoren nostres carns - Goigs de sant Ponç  

Santa Maria d'Espirà, verge pura - alcançau tingam bon fi i bona mort - Octaves en alabança de santa Maria d'Espirà  

Sants dels cels, l'emperadora, / dels hòmens vida i dulçura - socorreu-nos gran Senyora / i Mare de Gràcia pura - Goigs de Nostra Senyora de Gràcia  

Sants que aquest puig enriquiu / ab les prendes que ens donau - alcançau-nos de Déu viu / socorro i eterna pau - Goigs a les santes relíquies venerades a l'Església de la Mare de Déu del Puig, terme d'Esparreguera  

Secretari sou de Déu, / evangelista sagrat - siau lo nostre advocat, / vós, gloriós sant Mateu - Goigs de l'apòstol i evangelista sant Mateu  

Secretari sou de Déu, / evangelista sagrat - siau lo nostre advocat, / vós, gloriós sant Mateu - Goigs de l'apòstol i evangelista sant Mateu  

Segons la fisonomia / i mala gana en menjar - que us agàfian entre potes; / no direu no us he avisat 

Sempre gràcies i favors / de vós nostre cor espera - alcançau-li mil favors, / gloriós apòstol sant Pere - Goigs de l'apòstol sant Pere  

Sempre vos perseguiré, / dama tan bella - escrita sou dins mon cor: / "Amor és d'ella" 

Senyor cosí, / puix m'advertí - i enemics / nous i antics - Carta d'un ciutadà de Barcelona a un amic sobre com havien varada la galera del General de Catalunya i com s'esperen altres tres  

Senyor, rei de Glòria, / dóna'm victòria - Senyor, salva mos amics; / converteixes mos enemics - Oratio beati Karoli  

Senyora, millor me trob / estant vós lluny que no prop - Senyora, millor me trob / estant vós lluny que no prop 

Si a la ira real i a la força d'amor - si em feu saber de mi siau servida 

Si ab vós no puc parlar, / agraciada senyora - veureu tan prestament / davant vostres ulls venir 

Si al que us pren per advocada / li alcançau del cel favor - remediau nostre dolor, / Rita benaventurada - Goigs de santa Rita de Càssia  

Si avis, oncles i parents / de nosaltres, ja finats - i així est sagell hi passau: / Remembrança i bé operar 

Si bé em té lo voler meu / subjugat una donzella - del que us jur sobre ma fe, / no hi ha més galant donzella 

Si bé no só de la vila, / no em tingau opinió - sinó que em torneu resposta / de la vostra entenció 

Si bé per engastar-se pedra fina - ésser del cel oberta ja la glòria 

Si conquistar-la poria, / donzella, la vostra amor - que si lo rei de Castella / me donava tot son tresor 

Si Dèdalo ab dos ales encerades - deixant la terra vana i enganyosa 

Si del cel vos ve l'honor / de donar al coll salut - cantarà vostra virtut / nostre coll ab gran fervor - Goigs de sant Blai  

Si dos juguen de manera / que la u és afrontat - pus lo nostre està ab primera, / l'altre resta embarassat 

Si el triümfo de l'amor, / sens mort per màrtir vos cria - lograu, Martí, la corona / al qui us invoca de cor - Goigs de sant Martí  

Si en la concepció sagrada / és Maria pura font - corregam, pues som sedients / d'estos cristalls als favors - Goigs a la concepció puríssima de Nostra Senyora  

Si en urgent necessitat / nostre clamor vos implora - assistiu-nos, gran Senyora, / Verge de la Llibertat - Goigs de Nostra Senyora de la Llibertat  

Si et par, Senyor, que pas ací la pena - i afecció en totes disciplines 

Si fonc terrible cruesa / lo cremar el vostre cos - puix venceren la empresa / del martiri preciós - Goigs del gloriós sant Fructuós  

Si ma riquesa no hi basta, / senyora, en servir-vos - vàlega-us lo bon coratge. / Més vos am que lo meu cos 

Si mil anys sabia estar / treballant tota ma vida - ni no em deixaré d'amar / fins que us haja aconseguida 

Si preteniu, Teresa, ab descalçar-vos - fuig de qui per seguir-la més s'empina 

Si sospir per ma senyora, / qui fa la guerra per mi - a mi em costarà la vida / o jo la trauré d'ací 

Si volem tots alcançar / llum i gràcia divina - imitem ab la virtut / la Verge santa Marina - Goigs de santa Marina  

Si voleu oir / una cosa rara - i a sant Magí, / ací en sa casa - Cobles del gloriós sant Magí  

Siau-nos gran protectora / als de Puigcerdà, Maria - socorreu-nos, gran Senyora, / Verge de la Sagristia - Goigs de Nostra Senyora de la Sagristia  

Soberana emperadora, / verge i mare immaculada - socorreu-nos, gran senyora, / d'Aigües Vives invocada - Goigs a Nostra Senyora de les Aigües Vives  

Sobre els àngels exalçada / i en los cels com mereixeu - siau la nostra advocada, / del remei Mare de Déu - Goigs de nostra Senyora del Remei  

Sobre els sants sou coronada, / Mare de Déu increat - puix del Coll sou nomenada, / hajau de nós pietat - Goigs de Nostra Senyora del Coll  

Sobre la parte más alta / de la montaña mayor - y el decir del poco aviso / que se la quisieron dar - Sentència d'un certamen a la puríssima concepció de la Verge Maria  

Socorreu a qui us invoca / sens tardar, verge Maria - siau la nostra advocada, / Verge santa de la Roca - Goigs de Nostra Senyora de la Roca  

Soldat de Déu valerós, / puix tant vos ama el Senyor - siau nostre intercessor, / Vicenç, màrtir gloriós - Goigs de sant Vicenç  

Soleta jo só ací, / si voleu que us vaja a obrir - Ara que n'és hora, / si voleu venir 

Sou de virtuts flagrant flor, / espill clar de santa vida - llum de santedat complida, / Dalmau, sirvent del Senyor - Goigs de sant Dalmau Moner  

Sou en lo cel fervorós, / de l'infern perseguidor - de Jesús imitador, / Martí, bisbe gloriós - Goigs de sant Martí  

Sou espill de casta vida / i en amor un serafí - llum de santedat complida, / Nicolau de Tolentí - Goigs de sant Nicolau de Tolentí  

Suplicau a la clemència / de l'etern Déu poderós - i de Jesús alcançar / no ens danye la pestilència - Goigs de sant Nicasi  

Suplic-vos, reina i senyora, / que aquest molt sant roser - meresca en galardó / paradís quan moriré - Conclusió de tot lo roser  

Ta captivitat me mou, / noble vila, filla cara - que es deix, perquè fa calor, / de publicar ses assanyes - Clarí de veritats, valentia catalana, derrota de castellans  

Tal és vostra santedat, / sant Roc, príncep d'excel·lència - serem per ell deslliurats / de contagi i pestilència - Goigs de sant Roc  

Tant sou bella i galant, / gentil dama de valor - la gran gràcia que teniu / me fa redoblar l'amor 

Tanta temor, Teresa, tanta pena - torre, glòria, descans i fortalesa 

Tantes són les penes / que jo pas per vós - que no tenien nombre / les mies dolors 

Tantes són les penes / que jo pas per vós - que no tenien nombre / les mies dolors 

Tecla, de tots aclamada / gran patrona - ajudau-nos ara i sempre / i en la mort per l'hora bona - Feliç vida i ditxosa mort de santa Tecla  

Teixidora fóreu vós / per vestir lo despullat - ans que Adam no fos creat, / per vestir lo despullat 

Tingam tots en la memòria / ab devoció complida - d'Aciscle i Victorià / la sua molt santa vida - Goigs dels sants màrtirs Aciscle i Victorià  

Tot lo món fa molt gran cas / de vostra santa doctrina - llum i estela matutina, / doctor angèlic Tomàs - Goigs de sant Tomàs  

Tothom en silenci estava / ab un sossiego quiet - que a les glòries del rei Carlos / busquen los espais eterns 

Tothom vos està mirant / com la murtra florida - Bé n'haja qui us ha nodrida / tala com un diamant 

Tres sants màrtirs vencedors, / honor del Poble cristià - siau nostres defensors, / protectors de Barberà - Goigs dels màrtirs sant Victorià, sant Jucudino i santa Aurèlia  

Trista és la vida mia. / En qualque mal jorn nasquí - penes i dolors sentia / ma mare quan me parí 

Trucafort i Tallaferro, / no teniu bon pensament - qui l'ha ben extercolat, / no hi viurien bones plantes - Cobles de Trucafort i Tallaferro i del bon govern del duc d'Alburquerque  

Una donzella volria. / Trist de mi, no la hi gos dir - una volta cada dia / per ella vinc a morir 

Una imatge pintaré / feta a semblança vostra - perquè el meu cor se recorda / del temps que jo servida us he 

Una senyora he servida / cerca de tres anys o més - puix altri l'ha conquistada, / la traïdora, en un mes 

Vaja fora la guitarra! / Lo llaüt feu-lo'm venir - i les gentils nines / faç mudar de color 

Valentons i gentils hòmens, / ab la Unió no us burleu - puix és conforme justícia, / com a la clara veureu - Cobles en alabança de la santa unió que ha firmat Tarragona  

Veges, mira ma figura, / lletja, vil e sens mesura - Prega a Déu ab pensa bona, / que et guard de la mort segona. / Amen. - Cobles de la mort  

Vencedor de los torments, / puix nom i fets vos aclamen - socorrent els que us reclamen, / gloriós màrtir sant Vicenç - Goigs del màrtir sant Vicenç Levita  

Venim-vos pregar, Senyora, / mare nostra i advocada - socorreu al que us visita, / Mare de Déu de Vallclara - Goigs de nostra Senyora de Vallclara  

Veniu, veniu, rei Carlos, / veniu sens més tardar - facen a nostres costes / progressos contra vós 

Verge Cecília, / pregau vós al Senyor - i que ens do alegria / i puritat de cor - Cobles de santa Cecília  

Verge i mare gloriosa / i del cel emperadora - consolau els afligits / que vos reclamen en Boscalt - Goigs de nostra Senyora de Boscalt  

Verge pura, immaculada, / de virtuts i gràcia plena - siau-nos pia advocada, / nostra Senyora de Pena - Goigs de nostra Senyora de Pena  

Verge sagrada, / Mare de Déu - qui tan exalçada / com vós mai se véu - Quinze misteris del roser en cobla  

Verge, reina imperial / sobre els àngels exaltada - puix de nós sou advocada, / delliurau-nos de tot mal - Goigs de la Verge de l'Assumpció venerada a la vila d'Elx  

Versos tan alts direm i en tan gran suma - puix atengués de puritat la cima 

Virtut, noblesa i valor, / puix en vostre cor sobrà - del contagiós ardor / i altre tot mal inhumà - Goigs del màrtir sant Sebastià  

Viscam tots sense pesar, / ab gran descans i plaers - lo marquès gran d'Aguilar / ha fet fi dels bandolers 

Vós qui anau per la dansa, / galana, cos graciós - poc parlar és saviesa / entre bons entenedors 

Vós qui en alta jerarquia / triomfau ab goig perfet - procurau-nos milloria, / Verge santa del Vinyet - Goigs de la Verge Maria del Vinyet  

Vós sola a Déu concebéreu / essent sola sens pecat - per vostres dolors, Maria, / Verge de la Soledat - Goigs de la Verge de la Soledat  

Vós sou la ciutat murada / al qual jo no puc entrar - faré sonar les trompetes, / lo camp faré retirar 

Vostra vida i perfet cor / cantarem ab gràcia divina - verge i màrtir Catarina, / sempre guiau-nos al Senyor - Goigs de santa Caterina  

Vostre amparo tots buscam / i vostra protecció - per ço de cor reclamam / a vós, sant Bernat Calvó - Goigs de sant Bernat Calvó  

Vostres goigs ab gran plaer / cantarem sempre tot dia - siau d'esta monarquia / nostre rei Carlos Tercer - Goigs de Carlos Tercer, arxiduc d'Àustria  

Vostres goigs ab gran plaer / cantarem, Senyora mia - preservau, verge Maria, / los confrares del Roser - Goigs de la Verge Maria del Roser  

Vostres goigs ab gran valor / cantarem, Verge sagrada - socorreu vostres devots, / de Caldes intitulada - Goigs de Nostra Senyora de Caldes  

Vostres goigs, reina sagrada, / cantarem ab gran desig - feu-nos dar glòria cumplida, / vós, Verge de Bastanist - Goigs de Nostra Senyora de Bastanist  

Vostres goigs, verge Maria, / digna mare del gran rei - mirau la voluntat mia, / Verge santa del Remei - Goigs de Nostra Senyora del Remei  

Vostres gràcies i amor / cantarem ab alegria - i alcançau-nos del Senyor / pau, salut i alegria - Goigs del patriarca sant Josep  

Vull començar, en nom de Cristo, / de lo que puc saber dictar - Qui ha dictada la cançó, / de Carlos Tercer és servidor 

Vullau-nos sempre ajudar / i acceptar nostra visita - puix patrona singular / sou de Guarga en esta ermita - Goigs de Nostra Senyora de Guarga  

 IEC

Institut d'Estudis Catalans. Carrer del Carme 47. 08001 Barcelona.
Telèfon +34 932 701 620. Fax +34 932 701 180. informacio@iec.cat - Informació legal