Anònim ()

Goigs de la sagrada verge Maria del Mont del Carme  Los favors, reina sagrada, / que hem rebut de vostres mans - cantan los carmelitans: / siau benaventurada.  

BIBLIOGRAFIA:

Almarche Vázquez, F. (1917)/Goigs valencians. Sigles XV al XIX. Estudi i publicació per F. Almarche Vázquez  (p. 128-129). -- València: Iberia

TESTIMONIS:

Manuscrit - València: Biblioteca Històrica de la Universitat, Ms. 828

P. 43 . [Rúbr.] GOIGS | de la sagrada verge Maria Sa. nostra del Mont del Carme. | [Inc.] Los favors Reina sagrada, | que m' rebut de vostres mans | cantan los carmelitans | siau benebenturada. | [Expl.] mes l'estim Reina sagrada | que el Rey lo cetro en ses mans | Confiam Reyna sagrada | dels favors de vostres mans &c. |
Versificació: 1 x 4, 8 x 6, 1 x 4


Imprès - Barcelona: Joan Centené i Joan Serra, s/a
/ GOIGS DE NOSTRA SENYORA | DEL MONT DEL CARME. |

F. 1 . [Inc.] LOS avors Reyna Sagrada, | quem rebut de vostras mans, | cantam los Carmelitans, | que sou la nostra Advocada. | Lo primer per consolarnos | [Expl.] Confiám Reyna Sagrada | del favor de vostras mans, | Cantám los Carmelitans, | que sou la nostra Advocada.
Notes: la darrera estrofa va precedida de la rúbrica "TORNADA.". Les cobles de 6 v. no transcriuen cap paraula del refrany, a diferència de la de 7., que reprodueix el primer dels dos versos de la retronxa. Tant les cobles de 6 v. com la de 7 afegeixen al final "&c.".Versificació: 1 x 4, 1 x 7, 7 x 6, 1 x 4


Imprès - s/l: s/n, s/a
/ LOs favors Reyna Sagrada | que hem rebut de vostres mans | cantam los Carmelitans | siau benaventurada | [...]

F. 1 . [Inc.] LOs favors Reyna Sagrada | que hem rebut de vostres mans | cantam los Carmelitans | siau benaventurada | Lo primer per consolarnos | [Expl.] cantam los carmelitans &c. | Confiam Reyna Sagrada | dels favors de vostres mans | cantam los Carmelitans | siau benaventurada. |
Notes: el darrer vers de les estrofes de 7 v. és sempre el mateix. L'estrofa de 6 v. afegeix al final "&c.", sense arribar a copiar l'inici del refrany.Versificació: 1 x 4, 3 x 7, 1 x 6, 3 x 7, 1 x 4


Imprès - Girona: Narcís Oliva, s/a (1767 a quo)
Serra, Joan Àngel / LLIBRE | DELS MIRACLES DE N.RA S.RA | DEL CARME | CONTE JUNTAMENT LA HISTORIA DE LA | Religio Carmelitana. La Explicació de la Butlla Sab- | batina. Lo que han de fer los devots, y Confrares de | Maria SS. que aportan lo seu S. Escapulari [...]

F. 336-338 . [Rúbr.] GOIGS DE LA SAGRADA VERGE MARIA | Sra. nostra de Mont del Carme. | [Inc.] LOs favors Reyna sagrada, | que havem rebuts de vostras mans | cantan los Carmelitans | siáu benaventurada. | Miraunos Reyna sagrada, | [Expl.] cantan los Carmelitans, &c. | Puix gosám Reyna Sagrada | dels favors de vostras mans, | cantan los Carmelitáns | siáu benaventurada. |
Notes: el darrer vers de les estrofes de 7 v. és sempre el mateix ("cantan os Carmelitans, &c.").Versificació: 1 x 4, 8 x 7, 1 x 4


Imprès - Girona: Narcís Oliva, s/a
Serra, Joan Àngel / LLIBRE | DELS MIRACLES DE N.RA S.RA | DEL CARME | CONTE JUNTAMENT LA HISTORIA DE LA | Religió Carmelitana. La explicació de la Butlla Sab- | batina. Lo que han de fer los devots, y Confrares de | Maria SS. que aportan lo seu S. Escapulari [...]

F. 336-338 . [Rúbr.] GOIGS DE LA SAGRADA VERGE MARIA | Sra. nostra de Mont del Carme | [Inc.] LOs favors Reyna sagrada. | que havem rebut de vostres mans | cantan los Carmelitans | siáu benaventurada. | Miraunos Reyna sagrada | [Expl.] Cantan los Carmelitans, &c. | Puix gosàm Reyna Sagrada | dels favors de vostres mans, | cantan lso Carmelitáns | siáu benaventurada. |
Notes: el darrer vers de les estrofes de 7 v. és sempre el mateix ("cantan los Carmelitans, &c.").Versificació: 1 x 4, 8 x 7, 1 x 4


 

 

 

IEC

Institut d'Estudis Catalans. Carrer del Carme 47. 08001 Barcelona.
Telèfon +34 932 701 620. Fax +34 932 701 180. informacio@iec.cat - Informació legal