Llista de poemes

..ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ


Palma de mŗrtir portau, / corona de confessor. AnÚnim

Palma tenint Jhesķs alt en la Áima. Martines, Pere

Palma, triŁmfo i corona / de Balenyŗ sens igual. AnÚnim

Paor no em sent que Sobreslaus me venÁa. March, Ausiŗs

Pare nostre, Dťu eternal / que estŗs als cels i veus lo můn. SerafŪ, Pere

Pares a qui tant venere / i eus tinc del meu cor enmig. Morlŗ, Pere Jacint

Parlar de vůs, alta senyora nostra. Vidal, Joan

Partida que ťs per mi de greu dolor. SerafŪ, Pere

Partit havem companyia. AnÚnim

Partit havem companyia; / ja no ens volem bť ni mal. SerafŪ, Pere

Pasta real mťs bella que la lluna. Real, Tomŗs

Pastora donosa, / discreta i aguda. Morlŗ, Pere Jacint

Pastores belles, / si m'escoltau. AnÚnim

Pecador que continues / en tes culpes i pecats . AnÚnim

Pedra del cel escollida, / de la iglťsia fonament. AnÚnim

Pena mortal estranyament sentida. SerafŪ, Pere

pensant ab ma fantasia / una vesprada. Puig, Arcŗngel

Pensant en vůs, tresor de ma ventura. Vinyoles, NarcŪs

Pensar poreu si ťs cosa convinent. SerafŪ, Pere

Pensava jo que per servir Amor. SerafŪ, Pere

Per a passar díaquest golf miserable. Gomis, Pere

Per alcanÁar Áo que tant val, / aquell tresor perpetual. AnÚnim

Per aquell gran sacrifici / que Jesucrist volguť fer. AnÚnim

Per aquelles set dolůs / que sentŪs, Mare de Dťu. SerafŪ, Pere

Per cantar i per ballar, / senyora, portau corona. AnÚnim

Per contemplar en vůs, Verge sagrada. SerafŪ, Pere

Per estar cansat del můn, / que lo enteniment mareja. Morlŗ, Pere Jacint

Per imitar aquella gran reina. Vinyoles, NarcŪs

Per l'Evangeli sagrat / feu-nos visita ab freqŁŤncia. AnÚnim

Per lo bť que us vull, galana, / farť quant me manareu. AnÚnim

Per lo camŪ de mort he cercat vida. March, Ausiŗs

Per mi lo favor s'amaga, / puix d'amor no em feu semblant. Timoneda, Joan

Per mitigar l'enuig del gran estiu. Fenollar, Bernat

Per molt amar ma vida ťs en dubte. March, Ausiŗs

Per molt que siau amada, / no us doneu tanta alegria. AnÚnim

Per mon clar experiment / conec que no tinc ventura. Timoneda, Joan

Per nostre amparo i consol / ab Dťu reinau en la glÚria. AnÚnim

Per oir vostres devots / en est trono estau posats. AnÚnim

Per pecadors advocada, / en terra i cel protectora. AnÚnim

Per poc de cas traboca fe lleugera. SerafŪ, Pere

Per quant m'an dit que'n la devociů. DieÁ, Ferran

Per quŤ em turmentau, ma vida, / jo que tant vos he servida?. AnÚnim

Per quŤ m'ťs tolt poder delliberar?. March, Ausiŗs

Per recobrar de l'hom lo bť perdut. Vilana, Guerau

Per saber obrar i creure / lo que l'Esglťsia vos canta. AnÚnim

Per satisfer a vůs, qui dau la joia. AnÚnim

Per satisfer, senyor, a son intent. SerafŪ, Pere

Per ser font de viva vena / que vostra set saciarŗ. AnÚnim

Per ser mŗrtirs de valor, / i virtut tan prodigiosa. AnÚnim

Per ser nit de Carnestoltes, / que ťs nit en la qual procuren. Morlŗ, Pere Jacint

Per ser vůs responc; sap Dťu lo que em costa. Ferrandis d'HerŤdia, Joan

Per serafins exaltada, / sou al cel ŗnima i cos. AnÚnim

Per servir la gentilesa, / senyora, que vůs teniu. AnÚnim

Per tenir tan gran amor / i dels vicis fer esmena. SerafŪ, Pere

Per ton amor, / o amic lector. VergŤs, Simon

Per una gentil casada, / la qual no vull nomenar. AnÚnim

Per vida vostra, lleons, / puix los socorros d'Espanya. AnÚnim

Per vůs lloar he mester vostra forÁa. AlcanyŪs, LluŪs

Perduda la solfa del cant de la grŗcia. Gomis, Miquel Joan

Perduda tinc l'alegria / ab desesperaciů. SerafŪ, Pere

Perla graciosa, / estela del dia. Timoneda, Joan

PerquŤ ens lliure Dťu de penes, / del pecat i de presů. Esteve, Pere

PerquŤ ťs egual i ab ells una essŤncia. Vinyoles, NarcŪs

PerquŤ lloar puga vostra senyoria. Sobrevero, Joan

PerquŤ moltes obres detiguen la plaÁa. DieÁ, Ferran

PerquŤ no es quede el laus sens un verset. Planells, Leopold Ignasi

PerquŤ sempre el mut silenci / ťs sepulcre de memÚries. AnÚnim

Pilot expert qui per vent fortunal. Pujol, Joan

Pinzell, color, enginy, saber, ventura. AnÚnim

Planta nova en terra vella, / rosa fresca en arbre sec. AnÚnim

Ple de celestials favors / i de santedat espill. AnÚnim

Plora Barcelona / lo que ans cantava. Esteve, Pere

Plora FranÁa i Catalunya / i convertescan ses gales. AnÚnim

Plore FranÁa i Catalunya / i convertescan ses gales. AnÚnim

Ploren vui tots los trobadors sens mida. SerafŪ, Pere

Poc repÚs sent qui parteix arribant. EstruÁ, Bernat

Poc vos ha valgut, / gavatxots, l'armada. AnÚnim

Pont del gran cel, del paraŪs escala. Verdanxa, Joan

PontŪfice vŗreu ser, / gozant de Dťu tal favor. AnÚnim

Por ab gosar ardiment e temor. Guerau, Joan

Por de pijor a molts fa pendre mort. March, Ausiŗs

Port de virtuts, no perillosa platja. Verdanxa el Menor, Joan

Portŗ Medina en la nau / al Sant Cristo que acŪ veu. Morlŗ, Pere Jacint

Prenem-vos per advocada, / verge pura sens pecat. AnÚnim

Preniu, dama, mon consell, / encara que us semble cru. Timoneda, Joan

Pren-me'n aixŪ com al patrů que en platja. March, Ausiŗs

Pres en l'hort, ab mans lligades, / a Anna fuist presentat. Prats, Francesc

Prodigi que m'aconselles / ab les llengŁes d'un ardor. Romaguera, Josep

Prop de son cau, la roda teix l'aranya. SerafŪ, Pere

Prop del mar en lo Portal, / estau, Verge i protectora. AnÚnim

Protomŗrtir gloriůs, / qui del cel mostrau la guia. AnÚnim

Puces i polls deixen prest lo cos mort. SerafŪ, Pere

Puix a Dťu ha conquistat / les Õndies vostre valor. AnÚnim

Puix a vůs per advocada / lo etern Dťu nos ha donat. AnÚnim

Puix ab afecte piadůs / aquŪ estau tan venerat. AnÚnim

Puix ab Dťu haveu triomfat, / de la impietat vencedors. AnÚnim

Puix ab virtuts lo můn us magnifica. Borgonyů, Francesc

Puix al cel Dťu tant vos ama, / i gozau lo etern repÚs. AnÚnim

Puix al cel gloriůs / estau triomfant. AnÚnim

Puix al cel gozau corones / d'immarcesibles candors. AnÚnim

Puix al cel sou coronada / per la divina potŤncia. AnÚnim

Puix al cel teniu cadira / i gozau de goig sens fi. AnÚnim

Puix al cel teniu favor, / sant Elm benaventurat. AnÚnim

Puix al cel teniu posada, / molt amada. AnÚnim

Puix alcanÁau grans favors / al devot que en vůs confia. AnÚnim

Puix cantam ab boca plena / vostres mŤrits i llaors. AnÚnim

Puix cantam vostres llaors / ab molta devociů. AnÚnim

puix contra pesta poder / teniu de l'OmnipotŤncia. AnÚnim

Puix contrastau sens raů / al voler meu. SerafŪ, Pere

Puix d'amors sů apartat, / no crec que sia de Dťu. AnÚnim

Puix de Dťu lo ardent amor / vos fťu mŗrtir esforÁat. AnÚnim

Puix de Dťu omnipotent / veieu la divina essŤncia. AnÚnim

Puix de Dťu sou tan amada / i del pecat haveu feta esmena. AnÚnim

Puix de Dťu sou tan amat / i de grŗcies ric tresor. AnÚnim

Puix de Dťu sou tan amat / i en virtuts meravellůs. AnÚnim

Puix de Dťu sou tan amat / i mŗrtir tan gloriůs. AnÚnim

Puix de Dťu sou tan amat, / pregau per nůs al Senyor. AnÚnim

Puix de Dťu sou tan amat, / que per vůs nos fa favors. AnÚnim

Puix de Dťu sou tan amats / i en lo cel tan poderosos. AnÚnim

Puix de drac sou deslliurada / ab fortalesa divina. AnÚnim

Puix de Jesķs fůreu vůs / mŗrtir i apÚstol sagrat. AnÚnim

Puix de Jesķs sou amada / i en lo cel tan ben quista. AnÚnim

Puix de la infernal malŪcia / triomfants haveu quedat. AnÚnim

Puix de molts sou visitada / en aquest lloc tan retret. AnÚnim

Puix de nůs sou venerat, / que cantam vostres llaors. AnÚnim

Puix de nostre redemptor / sou esposa consagrada. AnÚnim

Puix de pecadors sou mare / i us tenim devociů. AnÚnim

Puix de seny vos ha dotada / lo gran Dťu, senyora mia. Pineda, Andreu MartŪ

Puix de tots en lo amor / tan abrasat vos mostrau. AnÚnim

Puix de tots sou reclamada / i guardau lo nostre lloc. AnÚnim

Puix de verge portau palma, / de mŗrtir teniu corona. AnÚnim

Puix de vůs, verge Maria, / lo Fill de Dťu carn ha pres. AnÚnim

Puix de vostra carn sagrada / s'ťs vestit Dťu vertader. AnÚnim

Puix de vostres sants favors / důna Dťu clar testimoni. AnÚnim

Puix del cel ab mines / sou una Ūndia hermosa. AnÚnim

Puix del cel alcanÁau vůs / tanta virtut i eficŗcia. AnÚnim

Puix del cel enviau socors, / mŗrtir benaventurat. AnÚnim

Puix del cel sou tesorera / i de Dťu la mťs honrada. AnÚnim

Puix del celestial jardŪ / gozau l'eterna alegria. AnÚnim

Puix del millor sol aurora / sou en vostre naixement. AnÚnim

Puix del Sol de caritat / fůreu raig d'immens ardor. AnÚnim

Puix del summo protomŗrtir, / fůreu tal imitador. AnÚnim

Puix dels errats sou la via, / sens obstacles ni embargs. AnÚnim

Puix dels mŗrtirs ab firmesa / lo primer sou certament. Pujol, Joan

Puix dels set goigs sou dotada, / donau-nos pau i concÚrdia. AnÚnim

Puix des d'esta santa creu / nos convida vostre amor. AnÚnim

Puix desitjau, senyor molt espectable. Vilaspinosa, Pere

Puix Dťu jamťs les grŗcies nos důna. Fenollar, Bernat

Puix Dťu los divinos tresors / tan francament os ha dat. AnÚnim

Puix Dťu vos ha dat poder / ab nostres necessitats. AnÚnim

Puix Dťu vos ha dat tal ma / de virtuts ab sa potŤncia. AnÚnim

Puix Dťu vos ha dat virtut / de tornar la malalt sa. AnÚnim

Puix dins nostra confraria / sou entrat i en tan alt lloc. Pineda, Andreu MartŪ

Puix donen vostres favors / a tot Cerdanya alegria. AnÚnim

Puix en casos perillosos / nos guarda vostre valor. AnÚnim

Puix en creu vos han posat / per pagar lo nostre mal. AnÚnim

Puix en fets sou poderosos, / sants gloriosos. AnÚnim

Puix en l'eterna alegria / poden tant vostres favors. AnÚnim

Puix en lo cel coronat / sou de llorer victoriůs. AnÚnim

Puix en lo cel teniu vida / plena de soberans dots. AnÚnim

Puix en lo můn sou estat / lo primer dels ermitans. AnÚnim

Puix en nostre Principat / lo ķnic patrů sou vůs. AnÚnim

Puix en nostres afliccions / trobam lo remei patent. AnÚnim

Puix en tanta manera / oblidat m'haveu. AnÚnim

Puix en vůs sempre ha trobat / advocat la devociů. AnÚnim

Puix en vůs tenim fianÁa, / GenŪs, mŗrtyr gloriůs. Pujol, Joan

Puix ťs tala ma ventura / que no us puc servir, mesquŪ. AnÚnim

Puix Espanya se precia / de tenir patrů qual vůs. AnÚnim

Puix esta vila ab fervor / us honra per advocada. AnÚnim

Puix estau en creu clavat / per remei del pecador. AnÚnim

Puix estau gozant de Dťu / en la glÚria celestial. AnÚnim

Puix estau tan abrasat / del foc del divino amor. AnÚnim

Puix fůreu mereixedora / que Dťu reposŗs en vůs. AnÚnim

Puix Fortuna m'ha llevat / tot lo bť que posseÔa. SerafŪ, Pere

Puix gozau de claredat / del cel ab etern repÚs. AnÚnim

Puix gozau de glÚria tanta, / verge i mŗrtir gloriosa. AnÚnim

Puix gozau d'eterna glÚria, / bella flor de dotze flors. AnÚnim

Puix gozau etern repÚs / i en la terra tanta fama. AnÚnim

Puix gozau ja de la glÚria, / o abat molt fervorůs. AnÚnim

Puix gozau l'eterna vida, / verge i mŗrtir gloriosa. AnÚnim

Puix haveu desliberat / ab vůs farť mort i vida. AnÚnim

Puix la devociů amparada / vos důna esta invocaciů. AnÚnim

Puix la nit ťs passada, / lo jorn veig clarejar. AnÚnim

Puix la real decŤncia / vos obliga a ser piadůs. AnÚnim

Puix la voluntat ťs vostra / i sou segura de mi. AnÚnim

Puix lo AltŪssim poderůs / per vůs tants favors dispensa. AnÚnim

Puix lo cel nos ha enviat / un nou redemptor d'infants. AnÚnim

Puix lo cel vos ha il∑lustrat / d'un do tan miraculůs. AnÚnim

Puix lo Fill de Dťu ťs nat, / tota tristor vaja fora . AlmudŤver, Onofre

Puix lo Mas-Pont ab motiu / vos aclama prodigiůs. AnÚnim

Puix lo parlar del cor demostra el tŪtol. Balaguer, Baltasar Joan

Puix lo temps me ha mostrat / l'erro gran que jo tenia. Durall, Galceran

Puix ma voluntat ťs vostra / i sou segura de mi. AnÚnim

Puix me penit, senyal ťs cert que baste. March, Ausiŗs

Puix me trob sol en amor, a mi sembla. March, Ausiŗs

Puix miracles cada dia / lo Senyor obra per vůs. AnÚnim

Puix miracles cadal dia / lo Senyor obrŗ per vůs, / socorreu-nos nit i dia. AnÚnim

Puix mon cor teniu, penyora, / sens voler-me ningun bť. Timoneda, Joan

Puix nasquťreu sol hermůs / d'entre el gentŪlic error. AnÚnim

Puix no es pot fer ninguna escriptura. Pujol, Joan

Puix nos volguťreu deixar / la prenda de vostre cos. AnÚnim

Puix nostres patrons amats / sou, Vidal i Generůs. AnÚnim

Puix per a remei del můn, / lo gran Dťu us ha enviat. AnÚnim

Puix per Cristo ab tal valor / la vida, Erasme, haveu dat. AnÚnim

Puix per nostre redemptor / sang i vida haveu donat. AnÚnim

Puix per segon redemptor / vostra glÚria el cel dilata. AnÚnim

Puix per tot sou advocat / i prest oÔu el clamor. AnÚnim

Puix per vostra intercessiů / obra Dťu portentos tants. AnÚnim

Puix per vostra santedat / Dťu vos fa tan portentůs. AnÚnim

Puix pot tant vostre favor, / gloriůs mŗrtir Cugat. AnÚnim

Puix que confon l'heretgia / vostra imatge venerada. AnÚnim

Puix que davant del Senyor / tenim tan gran advocat. AnÚnim

Puix que del rei de la vida / del tresor teniu la clau. AnÚnim

Puix que dels errats sou guia, / Verge pia. AnÚnim

Puix que Dťu nos ha donat / relŪquies de vostre cos. AnÚnim

Puix que Dťu per sa bondat / tant gran poder vos donŗ. AnÚnim

Puix que Dťu tan amorůs / per vůs se'ns mostra, o Maria. AnÚnim

Puix que Dťu vos dintingŪ / valent tant ab ell tot dia. AnÚnim

Puix que Dťu vos ha elegida / per sa esposa regalada. AnÚnim

Puix que Dťu vos ha exalÁat / i en son regne ha fet gran. AnÚnim

Puix que Dťu vos ha exaltada, / Senyora, en tanta manera. AnÚnim

Puix que el mateix Dťu blasona / de ser vostre fill, Senyora. AnÚnim

Puix que en alta jerarquia / sou dignament exalÁat. AnÚnim

Puix que en la creu l'afluŤncia / de tot bť vinclada estŗ. AnÚnim

Puix que en la creu, morint per culpes mies. Fuster, Jeroni

Puix que en la necessitat / sou ab Dťu tant poderůs. AnÚnim

Puix que en tants noms sou lloada, / Mare de nostre Senyor. AnÚnim

Puix que havent-vos reclamada, / en vůs favor s'esmera. AnÚnim

Puix que Hostalric a tota hora / troba son amparo en vůs. AnÚnim

Puix que ja en l'etern descans / de Dťu lograu tants favors. AnÚnim

Puix que ja en lo etern repÚs / gozau de glÚria immortal. AnÚnim

Puix que ja molt gloriůs / gozau lo etern descans . AnÚnim

Puix que jo, trist, pecant, obrŪ la porta. Fuster, Jeroni

Puix que la vida s'acaba / i tu vius tant descuidat. AnÚnim

Puix que lo cel vos donŗ, / mŗrtir sant en tot esforÁ. AnÚnim

Puix que lo vostre sant cos / mereix lo poble tenir. AnÚnim

Puix que no em voleu amar, / no me n'he cura. Ferrandis d'HerŤdia, Joan

Puix que nos haveu creats / ab vostra omnipotŤncia. AnÚnim

Puix que nostra protectora / desijau ser, i advocada. AnÚnim

Puix que regnau en la glÚria, / coronats de tot honor. AnÚnim

Puix que rosa molt suau / Dťu, mon fill, me ha elegida. AnÚnim

Puix que sempre sens cessar / us tenim en la memÚria. Ros, Carles

Puix que sempre sou estat / de pagesos gran honor. AnÚnim

Puix que sempre sou estat / venerat per tot lo můn. AnÚnim

Puix que sens tu algķ a tu no basta. March, Ausiŗs

Puix que sou dels pobres / consuelo i remei. AnÚnim

Puix que sou divina aurora / de l'etern Sol de JustŪcia. AnÚnim

Puix que sou esposa amada / del supremo Emperador. AnÚnim

Puix que sou Gran Protectora / als de Puigcerdŗ, Maria. AnÚnim

Puix que sou la digna esposa / del rei del cel tan amada. AnÚnim

Puix que sou la protectora, / verge i mare del Messies. AnÚnim

Puix que sou la regalada / de Dťu, digna d'alabanÁa. AnÚnim

Puix que sou mŗrtir de fama / i gran privat en lo cel. AnÚnim

Puix que sou nostre reparo / i verdader redemptor. AnÚnim

Puix que sou tan poderůs / ab Jesķs nostre senyor. AnÚnim

Puix que sou tant venerada / i aquŪ tothom vos adora. AnÚnim

Puix que sou, Verge sagrada, / mare del fill mťs perfet. AnÚnim

Puix que tant meravellůs / Dťu ab vůs se ha mostrat. AnÚnim

Puix que tanta gent malalta / a vos venen reclamant. AnÚnim

Puix que tanta gran virtut / Dťu del cel vos ha donat. AnÚnim

Puix que teniu tan gran mŗ / davant Dťu per sa clemŤncia. AnÚnim

Puix que tots tan humilment / vos cridam baix en la terra. AnÚnim

Puix que us miren coronada / en la cort celestial. AnÚnim

Puix que Vallcebre ha lograt / relŪquies de vostre cos. AnÚnim

Puix que vos haveu mostrat / tan insigne protector. AnÚnim

Puix que vostra intercessiů / pot tant ab l'omnipotŤncia. AnÚnim

Puix que vostra protecciů / cridam en necessitats. AnÚnim

Puix rebem de cada dia / tot lo bť de vostra mŗ. AnÚnim

Puix regnau sobre los sants, / excel∑lent i vencedora. AnÚnim

Puix sempre haveu ajudat / els qui confien en vůs. AnÚnim

Puix si us mir vůs me mirau / i si us parle us ne rieu. SerafŪ, Pere

Puix sů posat en tal cas, / no estim jo res ma vida. AnÚnim

Puix solament endrece mos dictats. Pujol, Joan

Puix soldat victoriůs / sou en nom, fets i valor. AnÚnim

Puix soleu ser advocada / de qualsevol pecador. AnÚnim

Puix sou altre querubŪ / i de Dťu gran amador. AnÚnim

Puix sou de Dťu dedicat / vas d'elecciů eternament. AnÚnim

Puix sou de Dťu esposa / gloriosa. AnÚnim

Puix sou de Dťu tan amades / i en lo cel tan poderoses. AnÚnim

Puix sou de Jesķs esposa, / gloriosa. AnÚnim

Puix sou de tot aquest poble / devotament invocat. AnÚnim

Puix sou del firmament sol / per tot home pecador. AnÚnim

Puix sou en aquesta altura / de tots faels venerada. AnÚnim

Puix sou en un Camp Senyora, / dels de Garriguella honrada. AnÚnim

Puix sou flor molt olorosa, / entre espines exaltada. AnÚnim

Puix sou la mare del dia / i l'estela de la mar. AnÚnim

Puix sou lo nostre amparo / i reparo. AnÚnim

Puix sou Mare tan amada / del Fill de tan alta fort. AnÚnim

Puix sou tan amada / de Dťu i elegida. AnÚnim

Puix sou tan prodigiosa / i de Cristo tan amada. AnÚnim

Puix sou vas de elecciů / i d'apÚstol teniu grau. AnÚnim

Puix sou verge coronada / i mŗrtir molt excel∑lent. AnÚnim

Puix sou Verge del Portal, / dels pecadors protectora. AnÚnim

Puix sou verge i digna, / de Jesķs esposa. AnÚnim

Puix sou vůs l'emperadora / del clar i estrellat cel. AnÚnim

Puix sou, hermosa Maria, / del divino sol l'aurora. AnÚnim

Puix sou, sant Onofre, estat / de vida santa i estreta. AnÚnim

Puix sou, senyora, la caixa / on estŗ lo meu tresor. Timoneda, Joan

Puix sou, SerafŪ, abrasat / ab foc del divino amor. AnÚnim

Puix sou, Verge immaculada, / sempre nostra intercessora. AnÚnim

Puix sou, Verge, tant amada / i d'Escart sempre patrona. AnÚnim

Puix tan gloriosa / sou al cel muntada. AnÚnim

Puix tan graciosa / sou, rosa florida. AnÚnim

Puix tant ab Dťu poderůs / haveu, Tecla, merescut. AnÚnim

Puix tant incendi d'amor / dins de vůs estŗ reclķs. AnÚnim

Puix teniu ab lo Senyor / un mŤrit tan elevat. AnÚnim

Puix teniu la senyoria / sobre mi, aprťs de Dťu. AnÚnim

Puix teniu mŤrits tan bons / que el cel i la terra us venera. AnÚnim

Puix teniu poder tan gran / de l'altŪssim Criador. AnÚnim

Puix teniu tan gran poder / davant la divina essŤncia. AnÚnim

Puix teniu tan grans honors / sent de Jesķs tan amat. AnÚnim

Puix teniu tanta virtut / davant de Dťu poderůs. AnÚnim

Puix teniu tanta virtut, / metges sants molt gloriosos. AnÚnim

Puix tota consolaciů / ha Dťu per vůs franquejada. AnÚnim

Puix tresor de gran valia / sůn sens fi vostres llaors. AnÚnim

Puix veneram ab pietat / vostra imatge portentosa. AnÚnim

Puix venim contrits a vůs, / Senyor d'immensa clemŤncia. AnÚnim

Puix vol saber quin ťs mon pensament. SerafŪ, Pere

Puix vos amŗ tant Maria / que us promet del cel favors. AnÚnim

Puix vos důna tanta glÚria / la Trinitat exalÁada. AnÚnim

Puix vos fťu lo Salvador / un sant tan avantatjat. AnÚnim

Puix vos ha dat tal virtut / lo qui tot ho tť en la mŗ. AnÚnim

Puix vůs me robau, senyora, / cridarť jo: "Via fora!". AnÚnim

Puix vůs nos entrau al cel / desfent-nos nostres cadenes. AnÚnim

Puix vůs sou la contramestra / i cartell de navegar. AnÚnim

Puix vůs sou lo temple sant / i de Dťu mereixedora. AnÚnim

Puix vostra pietat, Senyora, / ťs de tothom coneguda. AnÚnim

Puix vostre cant, gentil senyora mia. SerafŪ, Pere

Puix vostre nom nos convida / a pregar-vos humilment. AnÚnim

Puix vostres fets sůn grandiosos, / sants gloriosos. AnÚnim

Puix vostres llaors / alegres cantam. AnÚnim

Pujol no, bell puig abans. Comte, Joan Francesc


 IEC

Institut d'Estudis Catalans. Carrer del Carme 47. 08001 Barcelona.
Telèfon +34 932 701 620. Fax +34 932 701 180. informacio@iec.cat - Informació legal