Llista de poemes

..ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ


A boca que n'és tancada. Durall, Galceran

A Déu graesc que só desenganat. Serafí, Pere

A dos de partir, / units d'un voler. Timoneda, Joan

A est Senyor sagramentat / cantem-li devotament. Anònim

A fer no em puc atrevir / de l'altre món una gaseta. Ferreres, Ignasi

A glòria gran d'aquella sagrada. Vila, Jaume de

A la presó la meteu, / galans, aquella donzella. Anònim

A la sombra del l'honor / s'adormí la musa mia. Anònim

A l'enteniment, si gràcia l'afina. Monçó, Jeroni

A mal estrany és la pena estranya. March, Ausiàs

A part, a part, que no vull part / de qui té part en altra part. Timoneda, Joan

A quant Déu l'ambició desterra / mor aquell que s'és salvat. Anònim

A tal solemnitat, / ajusten-s'hi goigs grans. Pujol, Joan

A tots qui los versos presents llegireu. Pujol, Joan

A tu m'acost, mare del Creador. Gamissà, Joan

A tu, noble ciutat, de qui publica. Anònim

A tu, puix tu, verge Mare divina. Fuster, Jeroni

A vós deman, que en poesia ceptre. Serafí, Pere

A vós invoc i reclam en mon cant. Llorenç, Lluís

A vós per lloar, dels àngels senyora. Garcia, Lluís

A vós que en l'Espanya teniu molta fama. Hispano, Benet

A vós qui creàreu ab gran providència. Pujol, Joan

A vós qui nou cors ha glorificada. Salvador, Bertomeu

A vós qui teniu ab gran fortalesa. Pujol, Joan

A vós qui vui sou dels doctes la sima. Olesa, Francesc d'

A vós respon, senyor Giberga, vígil. Serafí, Pere

A vós, deïtat encoberta, / que sos resplandors enclou. Anònim

A vós, devot senyor i regent nostre. Vinyoles, Narcís

A vós, digna Anna Torrella, discreta. Ferrandis, Vicent

A vós, dona verge santa Maria. Llull, Ramon

A vós, estrela del dia, / invoquem per mentora. Anònim

A vós, missenyora Aurora, / que us llevau tan de matí. Ferreres, Ignasi

A vós, princesa i senyora, / immaculada hermosura. Anònim

A vostres peus detinguda, / esta ovella vos implora. Anònim

A vostres plantes, Senyora, / vos adora. Anònim

Ab alt so, en creu posat, / "O Pare", Senyor, cridàs. Prats, Francesc

Ab amor i pensa pura, / crestians, contemplareu. Anònim

Ab delit o sens delit, / cantaré una cançó. Anònim

Ab devoció complida, / cantarem alegrement. Anònim

Ab dolor, Senyor, contemple, / coneixent-me tan ingrat. Prats, Francesc

Ab eterno preelecta / mare del Verb divinal. Vilaspinosa, Pere (atribució)

Ab fervor i amor sencera, / cercareu, gigant insigne. Anònim

Ab gran content i alegria / i devoció molt fundada. Anònim

Ab gran descuit assegut en la taula. Pujol, Joan

Ab gran goig i alegria / cantarem vostres llaors. Anònim

Ab gran terror, Júpiter en lo cel. Pujol, Joan

Ab lo nom de crestians, / fem males obres. Anònim

Ab lo tresor singular / que tant resplandeix en vós. Anònim

Ab mi las, e no trob res que em contenta. Durall, Galceran

Ab molt escarn, Rei dels Reis, / blanca porpra t'han vestida. Prats, Francesc

Ab molta raó me desenamore. March, Ausiàs

Ab pensa inflamada, o Jesús benigne. Olesa i Sanglada el Jove, Jaume d'

Ab plor tan gran que nostres pits abeura. Roís de Corella, Joan

Ab profunda humilitat, / esperança, fe i amor. Anònim

Ab pura devoció / servigam de bona gana. Anònim

Ab tal dolor com l'esperit s'arranca. March, Ausiàs

Ab treball i aplicació / que en molts dies he tengut . Ros, Carles

Ab tridente de llums, flamea preciosa. Romaguera, Josep

Ab vós me pot Amor ben esmenar. March, Ausiàs

Ab vostre auxili, senyora, / intento eixir esta tarda. Anònim

Ab vostres falses maneres / malament m'haveu tractat. Serafí, Pere

Acumule les victòries / lo més valerós soldat. Anònim

Acumule les victòries / lo més valerós soldat. Anònim

Ad aquell que jo vull bé, / puix veig que no em vol amar. Timoneda, Joan

Ad eix jove curt de cos, / dau-li a rossegar un os. Timoneda, Joan

Adam, pecant per Eva, que el temptà. Serafí, Pere

Adéu-siau, ma vida, / bé m'haveu oblidat. Anònim

Adéu-siau, vós, mon delit, / car tot mon bé és ja fallit. March, Ausiàs

Admirable encantador, / ab molta raó admirau. Torrella, Ramon

Adorem tots, cristians, / ab juntes mans. Pujol, Joan

Ador-te jo, de Déu vera man dreta. Anònim

Ador-te, cap del ver cap de l'Església. Anònim

Ador-te, mà esquerra del Messies. Anònim

Ador-te, peu, gran fonament insigne. Anònim

Ador-te, sant costat de l'invisible. Anònim

Agnès, verge gloriosa, / tan amada del Senyor. Anònim

Agraciada senyora, / o Déu, qui us porà servir?. Anònim

Agradable, sa destresa / en cantar és tirania. Romaguera, Josep

Ah, senyor mossèn Morlà, / si mal no estic en memòria. Morlà, Pere Jacint

Ah, senyor mossèn Morlà, / si mal no estic en memòria. Ordines, ??

Ah, senyor mossèn Morlà, / si mal no estic en memòria. Maluenda, Jacint Alonso

Ai, cap de greus! I què fan? / -Posen la primera pedra. Anònim

Ai, Déu com no n'ha fet arbre / perquè no sentís dolor. Timoneda, Joan

Ai, què faré, que per servir Amor. Serafí, Pere

Ai, que no mirau, senyora, / lo gran foc tinc en extrem!. Serafí, Pere

Així com cell qui desitja vianda. March, Ausiàs

Així com cell qui en lo somni es delita. March, Ausiàs

Així com cell qui es parteix de sa terra. March, Ausiàs

Així com cell qui es veu prop de la mort. March, Ausiàs

Així del tot com lo gran fred despulla. Serafí, Pere

Això és cert, / sempre ho veureu. Anònim

Al cel estau coronada / de dotze lluents estrelles. Anònim

Al despertar del dia, / de l'espuma amaneix. Romaguera, Josep

Al devot que ab vós confia / guardau-lo de tempestat. Anònim

Al matí de sant Joan / nasquéreu vós, vida mia. Anònim

Al qui sens pris elegirà lloar-la. Dieç, Ferran

Al setsèn jorn del mes qui es diu novembre. Pujol, Joan

Al trist i desconsolat / alegrau, Verge sagrada. Esteve, Pere

Al tros de ma senyora / bon fer hi fa llauró. Anònim

Alabances celestials, / puix que nostra llengua canta. Anònim

Alarma, alarma, espanyols; / catalans, alarma, alarma. Anònim

Alcançàs tant del Senyor; / feu l'aigua freda sanar. Anònim

Alçant los ulls en creu per a mirar-te. Vinyoles, Narcís

Alegrau-vos, pare Adam, / de la faraririran. Timoneda, Joan

Alegria de l'orbe, o pompa hermosa. Romaguera, Josep

Algú no pot haver en si poder. March, Ausiàs

Alguns passats donaren-si a mort. March, Ausiàs

Allà va, senyor patxorra, / digam de que ximenea. Grimau, Maria de

Allà vaig, Déu que m'ajude / i la burra de Balaam. Ros, Carles

Als fats coman tot quant serà de mi. March, Ausiàs

Als que us desitgen lloar / siau la nostra advocada. Anònim

Als qui reclamen a vós / sens dubte algun ni recel. Anònim

Alt e amor, d'on gran desig s'engendra. March, Ausiàs

Alt en lo cel, la jerarquia canta. Llençol, Joan

Alta sens par, santa verge Maria. Vilalba, Francesc

Altisme Déu, Vós qui sou nostra via. Alcanyís, Pere

Amator sum infelix homicida. Timoneda, Joan

Amic, deixa el festejar, / que donzelles hui en dia. Timoneda, Joan

Amor cruel qui els ha units en vida. Roís de Corella, Joan

Amor no es pot clamar de mi en res. Ferrandis d'Herèdia, Joan

Amor se dol com breument jo no muir. March, Ausiàs

Amor, amor, no m'eres pas content. Durall, Galceran

Amor, amor, tu m'has fort enganyat. Durall, Galceran

Amor, baixat del cel en terra un dia. Serafí, Pere

Amors falses i traïdores, / jamai pus m'hauràs per teu. Anònim

Amparau, reina i senyora, / als que us criden humillats. Anònim

Anant un jorn tot sol, mal percebit. Serafí, Pere

Anar-se'n vol lo meu senyor. / Ell està ací, jo ja l'enyor. Timoneda, Joan

Anar-se'n vol lo meu senyor. / Encara és ací, jo ja l'enyor. Ferrandis d'Herèdia, Joan

Anna, mare de Maria / i àvia del Salvador. Anònim

Ans de crear los cels, llum ni planetes. Miralles, Miquel

Ans que dels cels girant mogués la roda. Roís de Corella, Joan

Ans que el gran Sol de resplandor eterna. Ferrandis, Vicent

Ans que la llum mostràs lo primer dia . Vilalba, Francesc

Ans que l'Etern nostra fràgil natura. Assensi, Blai

Ans que los cels pintàs de tal pintura. Pastor, Francí

Ans que pecant, general malaltia. Fira, Genís

Antonino de Florència, / sant molt digne de lloar. Anònim

Apel·les pintà a l'aire, bell Apolo. Romaguera, Josep

Apol·lònia, fiel esposa / del rei del cel, molt amada. Anònim

Apòstol sant gloriós, / príncep de l'apostolat. Anònim

Apotentat del cel, volant procura. Romaguera, Josep

Aprés d’aquell tan ric virginal temple. Roís, Lluís

Aprés que el gran Pago, etern per natura. Beltran, Jaume

Aquell amor de caritat paterna. Serafí, Pere

Aquell ateny tot quant atènyer vol. March, Ausiàs

Aquell camí que per ninguna via. Serafí, Pere

Aquell fenoll tendre ab rames molt belles. Beltran, Jaume

Aquell potent e sobre tot poder. Joan, Francí

Aquell qui s'adapta la carn de Crist pendre. Prats, Francesc

Aquell Verb divinal, Verge sagrada. Altisent de la Figuerosa, Gaspar

Aquella gran força tan fort que us defensa. Vallmanya, Antoni

Aquella llum resplandent, / tant gentil, clara i pura. Anònim

Aquelles mans, que jamés perdonaren. March, Ausiàs

Aquest jove que ha cantat, / com és grosser!. Timoneda, Joan

Aquest jove que ha cantat, / és àngel o enamorat?. Timoneda, Joan

Aquest mesquí / que en presó està. Serafí, Pere

Aquest temple, que sumptuós / per alguns segles ha estat. Anònim

Aquesta és perdurable dolor. March, Ausiàs

Aquests ulls me donen pena / al voler que tot ho creu. Anònim

Ara ja ab dolça lira / la dolça musa de cantar procura. Compter i Sagarriga, Isabel

Ara ojats què us fan saber / a tothom generalment. Esteve, Pere

Ara podeu estar plans, / gent brivona i adelats. Anònim

Ara va, senyor Basílio, / a vostè tinc de posar. Ros, Carles

Arc triomfal obrat de pures mostres. Sentpere, Jeroni

Arcàngel de gran valor / i príncep sou en lo cel. Anònim

Armem-nos de fantasia, / ningú la musa em destremp. Anònim

Arquetipo de grandesa, / meravella d'esplendor. Romaguera, Josep

Arquitecto, prodigi ab clara empresa. Romaguera, Josep

Asserenau los núvols de l'entendre. Fuster, Jeroni

Atenció, senyores meues, / perquè hui vull alabar. Mateu i Sanç, Llorenç

Atenyeran aquells goigs mes orelles. Vinyoles, Narcís

Atenyeran aquells goigs mes orelles. Vinyoles, Narcís

Aucell real qui àguila et nomenes. Pujol, Joan

Ave de gràcia plena, / molt humil verge Maria. Anònim

Ave dels cels gran regina, / Maria glorificada. Serafí, Pere

Ave, ínclita Senyora, / llum de l'alta veritat. Anònim

Ave, mare de Jesús, regina coronada. Anònim


 IEC

Institut d'Estudis Catalans. Carrer del Carme 47. 08001 Barcelona.
Telèfon +34 932 701 620. Fax +34 932 701 180. informacio@iec.cat - Informació legal