Llista de poemes

..ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ


Elà, don, don, / verges Maria. Anònim

Ell ha de ser, ja queda / resolt des d'ara. Ferreres, Ignasi

Embrió d'Ofir en braços de l'aurora. Romaguera, Josep

En aqueix blau papalló / que esteles tantes lo broden. Morlà, Pere Jacint

En aquell jorn amarg de dol i d'ira. Vinyoles, Narcís

En aquell temps sentí d'Amor delit. March, Ausiàs

En Baget està assentada / per la santa Trinitat. Anònim

En bon punt i en bona hora, / que ja és hora, que ja és hora. Esteve, Pere

En jove, bé sé qui sou. Durall, Galceran

En la cena consagrada / fon posat aquest sant pa. Timoneda, Joan

En la gran mar de nostra mortal vida. Serafí, Pere

En la vostra protecció / funda Espanya tot son ser. Anònim

En l'alta llei de gran rigor escrita. Ferrandis, Lluís

En l'any mil set-cents sis / ab ràbia gran s'és vist. Anònim

En llengua valenciana publicau. Mateu i Sanç, Llorenç

En lloar-vos amor esforçs me dóna. Olesa i Sanglada el Jove, Jaume d'

En lo cel ab gran honor / us veneren exaltats. Anònim

En lo cel fou coronada / ab molt refulgent corona. Anònim

En lo cel portau corona, / per tothom és dit així. Anònim

En lo cel res no us avança / sinó Déu i, aprés Déu, vós. Vinyoles, Narcís

En lo cel sou coronada / Mare del gran Redemptor. Anònim

En lo cel sou una flor / de Jesucrist regalada. Anònim

En lo més alt consistori / teniu lloc per suplicar. Anònim

En lo més baix d'aquella vall escura. Fuster, Jeroni

En lo món vós sou dotada / d'uns set goigs, Mare de Déu. Anònim

En lo Puig amanesqué / d'Orient la clara aurora. Anònim

En lo secret de summa Trinitat. Serafí, Pere

En lo sepulcre, Senyor, / vos venim a visitar. Anònim

En lo temps bell de nostra primavera. Fabra, Jeroni

En molts escrits diversos dels poetes. Serafí, Pere

En mortal i eterna vida, / de Cristo esposa estimada. Anònim

En nom d’aicell ver Déus qui féu lo cel e el tro. Muntaner, Ramon

En pensament estic, galana. / Dit m'han que us voleu casar. Anònim

En tantes parts vostra bondat destil·la. Català, Lluís

En terra i cel coronada, / reina de tota virtut . Anònim

En tot treball, nit i dia, / a vós, Verge, reclamam. Anònim

En tota tribulació / a vós venim a pregar. Anònim

En un temps som arribat / que lo món va no sé com. Serafí, Pere

En una freda Montanya / se n'és volguda pujar. Anònim

En vado, camp ras i siti, / desbaratades les tropes. Anònim

En vós cap tota alabança / i la us donen tots de gana. Anònim

En vós qui té l'esperança / i posat lo amor seu. Anònim

Enamorats, féu-li honor. Martorell, Joanot

Enamorats, mirau-la bé. Martorell, Joanot

Enans que el turc Pluto entràs per Hungria. Pineda, Andreu Martí

Encara que hui, senyora, / és dia de tant plaer. Morlà, Pere Jacint

Enculpat só sens perquè / en mans d'una senyora mia. Anònim

Ensemps ab dir la pena que ens tormenta. Serafí, Pere

Entre Amor só portat e Fortuna. March, Ausiàs

Entre els ulls i les orelles / jo em trob un contrast molt gran. March, Ausiàs

Entre gent baixa i vilans / un refrany he entès a dir. Puig, Arcàngel

Escoltem, senyores, / que els ne vull cantar. Anònim

Escriure emprenents les moltes distincions. Calça, Francesc

Escuder lo cremadís / i sos companyons malvats. Anònim

Espera sens culpa la verd gavarrera. Dieç, Ferran

Esperança res no dóna / a ma pena comportar. Centelles, Jordi (atribució)

Esperant, doncs, ab esperança ferma. Vinyoles, Narcís

Espill de santedat, celestial àngel. Casanova, Vicent

Essent de tantes maneres / los catalans ultratjats. Anònim

Essent tan benefactora, / celestial Reina, no erram. Anònim

Est jove que balla i canta / ab ses repicades botes. Timoneda, Joan

esta font ab claredat / enganyà a Narcís de cor. Romaguera, Josep

Estant tancat, / molt descuidat. Anònim

Estant un jorn Amor en companyia. Serafí, Pere

Estela que lo món guia, / sens la qual era perdut. Anònim

Estic fet un altre Job / i és forçat seguir ma tema. Anònim

Estic fet un altre Job / i és forçat seguir son tema. Serafí, Pere

Etern factor de tota creatura. Pujol, Joan

Eterna sabiduria / que en el soli de magestat. Mateu i Sanç, Llorenç

Evangelista Joan, / àguila qui en l'altura. Pujol, Joan

Excel·lent na gentil nina, / mon cor teniu subjugat. Anònim


 IEC

Institut d'Estudis Catalans. Carrer del Carme 47. 08001 Barcelona.
Telèfon +34 932 701 620. Fax +34 932 701 180. informacio@iec.cat - Informació legal