Llista de poemes

..ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ


Sa faç mirant en lo mirall la dama. Serafí, Pere

Sabreu, dama molt aguda, / puix cantau ab tal primor . Timoneda, Joan

Sacerdot, gran zelador / i màrtir del cor diví. Anònim

Sacra divina unitat, / digna de tota alabança. Anònim

Sacratíssima senyora, / mare del Fill increat. Anònim

Sacrosant màrtir de fama, / coronat sou en lo cel. Anònim

Sagrat vaixell, arxiu sobrexcel·lent. Cardona, Berenguer de

Saludem la Immaculada / cantant tots ab alegria. Anònim

Salve tu, inmaculada. Vilaspinosa, Pere

Salve-us Déu, Maria, / Mare del Roser. Anònim

Sant Agustí, gran prelat / de Frares Predicadors. Anònim

Sant Joan, vós sou major / entre los nats de dones. Serafí, Pere

Sant Just benaventurat, / puix de Cristo sou amic. Anònim

Sant Macari, confessor, / i de santa vida abat. Anònim

Sant Marçal molt gloriós, / als que us venen visitar. Anònim

Sant Ponç, oïu los preveres / i los vostres reclamants. Anònim

Santa dels sants, puix sou venguda al segle. Santcliment, Joan de

Santa Maria d'Espirà, verge pura. Anònim

Sants dels cels, l'emperadora, / dels hòmens vida i dulçura. Anònim

Sants que aquest puig enriquiu / ab les prendes que ens donau. Anònim

Secretari a qui les muses, / per a que sa fama vole. Morlà, Pere Jacint

Secretari sou de Déu, / evangelista sagrat. Anònim

Secretari sou de Déu, / evangelista sagrat. Anònim

Segle ditxós! Alegra't, Barcelona. Serafí, Pere

Segons la fisonomia / i mala gana en menjar. Anònim

Segons que mir pintat en sa scriptura. Serafí, Pere

Semblant-se molt Amor i la Fortuna. Serafí, Pere

Sempre gràcies i favors / de vós nostre cor espera. Anònim

Sempre jo pens i del pensar sent pena. Serafí, Pere

Sempre vos perseguiré, / dama tan bella. Anònim

Sens lo desig de cosa deshonesta. March, Ausiàs

Sens Tu, Senyor, ¿què só sinó cendra?. Vinyoles, Narcís

Sentit he dir, senyora, vostra fama. Serafí, Pere

Sent-ne tant trist com ja, senyor, sabeu. Durall, Galceran

Sènyer ver Déus, rei gloriós, / qui ab vós volgués hom unir. Llull, Ramon

Senyor cosí, / puix m'advertí. Anònim

Senyor Gaspar, com és molt bé mirar. Durall, Galceran

Senyor immens, Déu meu, no em desempares. Vinyoles, Narcís

Senyor, rei de Glòria, / dóna'm victòria. Anònim

Senyora, com me partí / d’on vostra mercè restà. Moner, Francesc

Senyora, mal vos regiu; / bé demostrau ser mallol. Timoneda, Joan

Senyora, més val lo vell, / que el jove no té cervell. Timoneda, Joan

Senyora, millor me trob / estant vós lluny que no prop. Anònim

Senyora, no deveu estar ufanosa. Serafí, Pere

Senyora, no puc descreure / lo que tant he presumit. Serafí, Pere

Senyora, no sé per què. Durall, Galceran

Senyores, des que só entrat / no ha una hora. Timoneda, Joan

Señor don Miguel Olvido, / señora doña Ana Acuerdo. Milà, Lluís

Ser de son pit l'amorosa rosa, puix viu ab ella l'abella bella. Romaguera, Josep

Serà fet net mon esperit immunde. Vinyoles, Narcís

Si a la ira real i a la força d'amor. Anònim

Si a peu coix vol, al nadar, / treballar. Ferreres, Ignasi

Si ab lo dur faraó parlar recusa. March, Baltasar Ausiàs

Si ab vós no puc parlar, / agraciada senyora. Anònim

Si al que de vós s'enamora / prest li mostrau benvoler. Timoneda, Joan

Si al que us pren per advocada / li alcançau del cel favor. Anònim

Si avis, oncles i parents / de nosaltres, ja finats. Anònim

Si bé em té lo voler meu / subjugat una donzella. Anònim

Si bé mostrau que mi no avorriu. March, Ausiàs

Si bé no só de la vila, / no em tingau opinió. Anònim

Si bé per engastar-se pedra fina. Anònim

Si bé, jo crec, la veritat sentiu. Dieç, Rodrigo

Si conquistar-la poria, / donzella, la vostra amor. Anònim

Si d'aquestos dos macips / desitjau saber les queixes. Morlà, Pere Jacint

Si Dèdalo ab dos ales encerades. Anònim

Si del cel vos ve l'honor / de donar al coll salut. Anònim

Si dels infels Polifem i Golies. Sant Joan, Ausiàs de

Si Déu del cors la mia arma sostrau. March, Ausiàs

Si dins lo lloc escur de trista pena. Fuster, Jeroni

Si dos juguen de manera / que la u és afrontat. Anònim

Si el Pluto maligne ab llaç de trist vici. Blanc, Antoni

Si el príncep vol que sa virtut floresca. Serafí, Pere

Si el que ab virtut se condona / és digne de molt lloar. Olesa i Sanglada el Jove, Jaume d'

Si el triümfo de l'amor, / sens mort per màrtir vos cria. Anònim

Si em demanau lo greu turment que pas. March, Ausiàs

Sí em lleví de bon matí / i aní-me'n tota soleta. Serafí, Pere

Si en algun temps me clamí sens raó. March, Ausiàs

Si en fui content per senyor tant servir. Durall, Galceran

Si en la concepció sagrada / és Maria pura font. Anònim

Si en silenci l'auditori / escoltar-me vol atent. Ros, Carles

Si en urgent necessitat / nostre clamor vos implora. Anònim

Si escrivint los poetes vanes coses. Marès, Francesc

Si et par, Senyor, que pas ací la pena. Anònim

Si falses garlandes de gran vanaglòria. Sentpere, Jeroni

Si fonc terrible cruesa / lo cremar el vostre cos. Anònim

Si fos gentil, Maria Magdalena. Serafí, Pere

Si he perdut mon temps en males obres. Fuster, Jeroni

Si jo bastàs, senyora, com volria. Serafí, Pere

Si lo sol, que influeix pau a la terra. Mateu i Sanç, Llorenç

Si los antics astròlegs mostra plana. Serafí, Pere

Si m’atrevesc entrar l’escura silva. Dimas, Bertomeu

Si ma riquesa no hi basta, / senyora, en servir-vos. Anònim

Si mil anys sabia estar / treballant tota ma vida. Anònim

Si molt te conforten ab dolça fragància. Almudèver, Onofre

Si mon pare no us ha dat / les claus del castell major. Timoneda, Joan

Si per null temps creguí ser amador. March, Ausiàs

Si per voler ser devot / vinc a parar en cornut. Morlà, Pere Jacint

Si pres grans mals, un bé em serà guardat. March, Ausiàs

Si preteniu, Teresa, ab descalçar-vos. Anònim

Si sospir per ma senyora, / qui fa la guerra per mi. Anònim

Si teniu en dones fe, / sou pagats ab mil falsies. Timoneda, Joan

Si teniu, Germes savi, tres potències. Vives, Joan

Si us confessau, senyoreta, / feu que em demaneu perdó. Timoneda, Joan

Si volem tots alcançar / llum i gràcia divina. Anònim

Si voleu oir / una cosa rara. Anònim

Si vull lloar la molta excel·lència. Beltran, Jaume

Sia cascú per ben oir atent. March, Ausiàs

Sia la dona quisvulla, / ans per ella no us perdau. Serafí, Pere

Sia la dona quisvulla, / ans que per ella us perdau. Timoneda, Joan

Siau-nos gran protectora / als de Puigcerdà, Maria. Anònim

Símbol perfet de molt dolça armonia. Sorivella, Pere

Simple, màrtir gloriós, / puix en vós tenim fiança. Pujol, Joan

Sion som tots ab l'aigua del baptisme. Vinyoles, Narcís

Só qui só, que no só jo, / puix d'amor mudat me só. Timoneda, Joan

Soberana emperadora, / verge i mare immaculada. Anònim

Sobre els àngels exalçada / i en los cels com mereixeu. Anònim

Sobre els sants sou coronada, / Mare de Déu increat. Anònim

Sobre la parte más alta / de la montaña mayor. Anònim

Sobres d'amor ma pensa han tant torbada. Serafí, Pere

Sobresdolor m'ha tolt l'imaginar. March, Ausiàs

Socorreu a qui us invoca / sens tardar, verge Maria. Anònim

Sol Xavier sou singular, / puix que naixent en ponent. Llobet, Magí

Soldat de Déu valerós, / puix tant vos ama el Senyor. Anònim

Soleta jo só ací, / si voleu que us vaja a obrir. Anònim

Som tots molt de lloar. Durall, Galceran

Són vui traïdores les dones, / traïdores perquè són bones. Timoneda, Joan

Sou de virtuts flagrant flor, / espill clar de santa vida. Anònim

Sou en lo cel fervorós, / de l'infern perseguidor. Anònim

Sou espill de casta vida / i en amor un serafí. Anònim

Sou vós sens par, Verge, dona polida. Vallmanya, Antoni

Suplic a vostra mercè / que m'obre l'enteniment. Simats, Celdoni

Suplicau a la clemència / de l'etern Déu poderós. Anònim

Suplic-vos, reina i senyora, / que aquest molt sant roser. Anònim


 IEC

Institut d'Estudis Catalans. Carrer del Carme 47. 08001 Barcelona.
Telèfon +34 932 701 620. Fax +34 932 701 180. informacio@iec.cat - Informació legal