Llista de poemes

..ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ


L’enteniment, mirant la presciència. Vallmanya, Antoni

L’estranger dolor que em lliga / a llei que mai se llegí. Moner, Francesc

La bonaventura / digué una gitana. Anònim

La dona que dóna fe / al que és de cervell lleuger. Timoneda, Joan

La dona que dóna fe / al que és de cervell lleuger. Timoneda, Joan

La fàbula que em demanen / en este romanç escric. Mateu i Sanç, Llorenç

La gran dolor que vostra carn sagrada. Anònim

La gran dolor, que llengua no pot dir. March, Ausiàs

La imatge singular que en est convent. Anònim

La lletra que està primera / en lo nom d'esta pintura. Martorell, Joanot

La llum del qual no solament il·lustra. Vinyoles, Narcís

La mà flaca i temerosa / a penes gosa. Serafí, Pere

La majestat de vostra gran polícia. Pineda, Andreu Martí

La Mercè està, al carrer Ample, / tan estreta com se veu. Anònim

La mia por d'alguna causa mou. March, Ausiàs

La nau Jesús d'aquell port se partia. Vinyoles, Narcís

La nit que Jesús nasqué / en Betlem dins l'establia. Pujol, Joan

La nit tota nueta / serviré jo l'amic. Anònim

La nostra caduca vida, / per moltíssimes raons. Ferreres, Ignasi

La primera gran dolor / que ací contemple plorant. Anònim

La que em fa penar tot dia / com la veig, no ho puc negar. Anònim

La que en sa amor no té assent, / d'ella no es fie ningú. Serafí, Pere

La rosa naix d'espina molt picant. Serafí, Pere

La serpent mansa tornar. Durall, Galceran

La sua carta rebí / ab contento i alegria. Vives, Joan

La Trinitat de son alt consistori. Mercader, Guillem

La trista i afligida vila / que és Perpinyà nomenada. Anònim

La vida és breu e l'art se mostra llonga . March, Ausiàs

La vida sens terme excel·lent i cara. Prats, Francesc

La vostra sang pura / és mon redemptor. Anònim

Lai quan los gats van en amor / cridant e faent gran remor . Via, Francesc de la

L'aigua, lo foc, la terra i lo vent. Serafí, Pere

L'alta sens par, humil verge Maria. Fenollar, Bernat

L'amarga, fatigosa i dura pena. Timoneda, Joan

Lamenten los àngels; los hòmens gemequen. Beltran, Jaume

L'arbre sosté la heura joveneta. Serafí, Pere

Lassa, mesquina! Què faré, / puix mon amat se'n vol partir?. Serafí, Pere

L'aucell catiu i dins la gàbia pres. Serafí, Pere

Les cobles que m'heu pregat. Durall, Galceran

Les divines gràcies així són partides. Dieç, Ferran

Les muses fan per si bell aposent. Pujol, Joan

Les obres dalt ha son etern principi. Dieç, Ferran

Les tristes llàgrimes vostres / moguen-vos a pietat. Anònim

L'espill immens on vós morau, senyora. Vinyoles, Narcís

L'hàbit de virtut honor exigeix. Prats, Francesc

L'home pec se troba en cosa novella. Prats, Francesc

L'home pel món no munta en gran valer. March, Ausiàs

L'home qui viu namorat / mil voltes pren comiat. Timoneda, Joan

L'immens i etern Fènix, de gràcia infinida. Serafí, Pere

Lissipus va pintar la Diligència. Serafí, Pere

Lla só atès d'on só volgut fugir. March, Ausiàs

Llamp de Déu en la mà que, sent de gel. Mateu i Sanç, Llorenç

Llavat i ben escatat, / com a peix salat reprès. Ferrandis d'Herèdia, Joan

Lleixant a part l'estil dels trobadors. March, Ausiàs

Lleixant estar l'estil dels trobadors. Serra, Melcior

Lleixe la Sort lo seu variat torn. March, Ausiàs

Lleó real criat dins l'aspra cova. Ferrandis, Vicent

Lleva't, pecador mesquí, / i veuràs una donzella. Pujol, Joan

Llibre previst en l'alta presciència. Joan Sebastià de Xèrica

Lloau tal sant, ¡o sol, lluna i esteles!. Balaguer, Baltasar Joan

Llobes veja sa traïdora, / puix que m'ha dit que no em vol. Anònim

Lloem-vos ab alegria, / Miquel, príncep excel·lent. Anònim

Llúcia, màrtir excel·lent, / victoriosa en la conquista. Anònim

Llúcia, verge sagrada, / màrtir de Déu excel·lent. Anònim

Lluís, la raó ho demostra. Martines de la Vega, Jeroni

Llum de la llum més excelsa, / imatge d'aquell saber. Mateu i Sanç, Llorenç

Llum del secular estat, / de la Iglésia bon pastor. Anònim

Llum divinal de l'etern foc encesa. Anyó, Pere d'

Lo cavaller que en armes fon lo fènix. Martorell, Joanot

Lo cinquèn peu del moltó ab gran cura. March, Ausiàs

Lo darrer jorn d'aquesta vida morta. Vinyoles, Narcís

Lo devot qui en vós confia / de tot mal sia guardat. Anònim

Lo divinal Espirà / adornà vostra concepció. Anònim

Lo fènix sol mort i cremat, fet cendra. Serafí, Pere

Lo gran estat de vostre alt linatge. Esteve, Mateu

Lo gran príncep de Lorena, / Marte invicto d'Alemanya. Anònim

Lo jorn ha por de perdre sa claror. March, Ausiàs

Lo mal que no public és una llima. Anònim

Lo molt famós autor que Plini diuen. Calça, Francesc

Lo mort i viu als morts dóna lo viure. Vinyoles, Narcís

Lo pa que els àngels adoren, / terme d'immortals fineses. Anònim

Lo primer dels goigs sentíreu, / porta del cel molt sagrada. Anònim

Lo primer que és nomenat / en los misteris de glòria. Anònim

Lo que en amor de donzella / posa sa fe i esperança. Timoneda, Joan

Lo que naix lladre de cor, / si és ric i es troba jurat. Morlà, Pere Jacint

Lo que pretén l'autor en esta traça. Pujol, Joan

Lo tan alt grau, pura Verge Maria. Diamant, Llorenç

Lo temps és tal que tot animal brut. March, Ausiàs

Lo títol gran i de major puixança. Vinyoles, Narcís

Lo tot és poc ço per què treballam. March, Ausiàs

Lo Vallès i la Marina / a vós s'inclina. Anònim

Lo verb etern egual, Déu ab lo pare. Vilaspinosa, Pere

Lo viscaí que es troba en Alemanya. March, Ausiàs

L'obra major que Déu etern ha feta. Bosc, Jaume del

L'Obrer etern, fundant natura humana. Dieç, Ferran

L'or fi de pes requir balança fina . Dieç, Ferran

Los carros de Febo la posta corrien. Sentpere, Jeroni

Los daurats grius de Febo no volaven. Miralles, Miquel

Los favors, reina sagrada, / que hem rebut de vostres mans. Anònim

Los gavatxs pensaven tornar per ací. Anònim

Los ignorants Amor e sos exemples. March, Ausiàs

Los més valents / estau atents. Malvesia, Baldiri

Los meus cinc senys rebel·les, flacs i pobres. Vinyoles, Narcís

Los pobres preguen a Déu / per pluja de cor encès. Anònim

Los que passau per la via / dels set goigs, fent-me llaors. Anònim

Los qui em desitjau lloar, / mirau quant só triümfada. Fenollar, Bernat

Los sants a l'omnipotent / canten en l'etern repòs. Ferreres, Ignasi

Los ulls bé poden mirar / tot lo que davant los ve. Serafí, Pere

Los ulls i el cor han gran debat: / qual fou primer enamorat. Anònim

Los ulls són per a mirar / tot lo que davant los ve. Timoneda, Joan

Los vostres ulls que feien amagar. Serafí, Pere


 IEC

Institut d'Estudis Catalans. Carrer del Carme 47. 08001 Barcelona.
Telèfon +34 932 701 620. Fax +34 932 701 180. informacio@iec.cat - Informació legal